Author Topic: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena  (Read 26117 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14242
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena
« Reply #105 on: 14.12.19 - klo:05:03 »
Muutos on tulossa:

Luomusiementuotanto murroksessa

Ja luomuväkikin ottaa sen tosissaan ja huolestuneesti.

Varsin monimutkainen säännöstö siitä näemmä on syntymässä. Entisten monimutkaisten sääntöjen päälle. Vielä ei ole varmaa tietoa kuinka tässä käy:

Quote
Poistuuko yleinen lupa vai ei?

Toinen merkittävä muutos on niin sanotun yleisen luvan poistuminen, mutta toimeenpanolainsäädäntö voi vielä muuttaa tilannetta. Nykyisen EU:n luomulainsäädännön mukaan yleinen lupa tarkoittaa käytännössä sitä, että jos jostakin kasvilajista tai -lajikkeesta ei ole lainkaan saatavissa luomusiemenrekisteriin merkittyjä eriä, voi Ruokavirasto päättää yleisestä luvasta käyttää tavanomaista siementä siihen asti, kunnes luomusiemeneriä on jälleen saatavissa.


Mahdollista siis on, että se poistuu.

Luulen, että tuon tiukemman systeemin taustalla väikkyy myös geenieditoitujen siementen uhka: koska (ainakaan vielä) ei ole tapaa erottaa niitä tavanomaisista siemenistä, luomuisuus täytyy varmistaa tuolla tavalla.

Uusi systeemi on siinä mielessä reilu, että loisiminen vähenee. Mutta samalla se tietysti sulkee luomuviljelyn entistä enemmän omaan erikoiseen maailmaansa.

Toiveikkaasti artikkeli kuitenkin suhtautuu erityisen luomukasvinjalostuksen mahdollisuuksiin.
« Last Edit: 14.12.19 - klo:05:29 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14242
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena
« Reply #106 on: 11.02.20 - klo:05:21 »
Olemmeko lähteissämme menneet koko ajan "merta edemmäs kalaan", tässä aiheessa? Meillä on nimittäin koko ajan*) periaatteessa ollut käytettavissämme tämä ilmeisen huolellisesti tehty työ (pdf):

LUONNONMUKAISEN MAATALOUDEN FOSFORIVIRRAT

Quote
Maria Kämäri
Maisterintutkielma
Helsingin yliopisto
Maataloustieteiden laitos
Agroekologia
2014

Lainaus sen loppupuolelta esimerkiksi:

Quote
7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Eteläsuomalainen luomumaatalous ei nykymuotoisena hyödynnä peltomaan fosforivarantoja, vaikka peltotaseet  aiemmissa  tutkimuksissa  ovat toisin osoittaneet.  Tilat turvautuvat ostolannoitteisiin,   koska nykyisillä eläintiheyksillä   (ey/ha), karja   ei   tuota riittävästi lantaa sadon tarpeisiin. Vaikkakin ostetut lannoitteet sisältävät kierrätysravinteita, kuten lihajauhoja,  luujauhoja  ja  lantaa, on  merkittävä  osa  näiden  sisältämistä  ravinteista peräisin  tavanomaisesta  maataloudesta.  Näin  ollen  luomumaatalous  merkittävissä  määrin, vaikkakin epäsuorasti, turvautuu tavanomaisen maatalouden mineraalilannoitteisiin.

Sietänee nyt, kun se on tänne löydetty, tarkemmankin läpikäynnin. Työssä on myös lähteitä aiempaan tutkimuskirjallisuuteen.

______________

*) tai ei ihan koko aikaa: tämä keskusteluosiomme alkoi jo v. 2013.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14242
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena
« Reply #107 on: 20.02.20 - klo:07:45 »
Ei ole se "yleinen lupa" poistunut. Tässä päätöksessä (12.2.2020) nämä poikkeukset on taas listattu (pdf):

PÄÄTÖS LUVASTA KÄYTTÄÄ TAVANOMAISESTI TUOTETTUA LISÄYSAINEISTOA
LUONNONMUKAISESSA TUOTANNOSSA.


Yhtä pitkä se on kuin ennenkin. Niin pitkä ja kattava, että en osaa tältä istumalta sanoa yhtään luomuna viljeltyä lajia, joka olisi jäänyt siitä pois.

Mutta niinhän se olikin, että EU:n uusi luomuasetus on tähdätty tulemaan voimaan 1.1.2021 (edellä 14.12.19, sen linkki). Siihen asti voimassa on tämä, Suomessa:

Quote
Voimaantulo- ja voimassaoloaika / Tidpunkt för ikraft-
trädande och giltighetstid:
12.2.2020 – 31.12.2020, kuitenkin enintään siihen saakka, kun lu-
vassa mainittua lajia tulee markkinoille luomutuotettuna ja se merki-
tään luomulisäysaineistorekisteriin / dock högst fram till dess att det i
tillståndet nämnda växtslaget utkommer på marknaden som ekolo-
giskt producerat och införs i registret över ekoförökningsmaterial.

« Last Edit: 20.02.20 - klo:08:14 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14242
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena
« Reply #108 on: 26.03.20 - klo:04:51 »
Tätä loisimisen tapaa eli porsaanreikää ollaan nyt tukkimassa:

Luomusiementä tarvitaan lisää

Quote
Ensi vuoden alusta voimaan astuvan uuden luomuasetuksen tavoitteena on, että luomupeltoihin kylvetään jatkossa vain luomusiementä. Nykyisin suomalaisten luomutilojen kylvösiemenestä luomua on noin 60-70 %. Uuteen asetukseen varautumista pohtinut fokusryhmä ehdottaa luomusiemenen tuotannon tuplaamista vuoteen 2030 mennessä.


Tuo Pro Luomun palstalla ilmestynyt kirjoitus näkee asian pelkästään luomuviljelyn etuna. Mutta yllätyksiä voi tulla, ainakin jossakin kasveissa. Mutta aikaa muutokseen annetaan rutkasti:

Quote
Asetuksen myötä tavanomaisesti tuotetun siemenen poikkeusluvat loppuvat vuonna 2035, jonka jälkeen luomutiloilla tulisi kylvää vain luomusiementä. 


Voi olla, että tämä onnistuu:

Quote
Luomusiemenviljelijä ja monimuotoviljojen jalostaja Magnus Selenius uskoo, että maatiaisviljoja jalostamalla ja risteyttämällä esimerkiksi modernien lajikkeiden kanssa voi löytyä luomuviljelyyn sopivia lajikkeita.

– Maatiaiset ja muut vanhat viljat voivat olla avainasemassa luomun erikoistumisessa, Selenius sanoo.


Ja sitten voi löytyä se jossain Perun ylängöllä muinoin  jalostettu vanha maatiaislaji. Jonka ominaisuudet vain sattuvat olemaan samat kuin parhaimman uuden geenieditoidun lajikkeen!  ;D


PS. Tuossa tiedotteessa taisi tulla suuri osa luomufoorumin annista.
« Last Edit: 26.03.20 - klo:05:27 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14242
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena
« Reply #109 on: 21.04.20 - klo:05:49 »
Opinnäytetyö:

https://www.theseus.fi/handle/10024/335412

Quote
Tavanomaisen siemenen käyttö luonnonmukaisessa tuotannossa nyt ja tulevaisuudessa : Kyselytutkimus luomuviljelijöille
Rajala, Ville (2020)
[...]
Kyselytutkimuksesta saatujen vastausten mukaan voidaan todeta, että tavanomainen siemen valitaan luomun sijasta korkean hinnan, saatavuuden sekä lajikevalintojen vuoksi. Ruokaviraston yleisen luvan menetelmä koetaan toimivaksi ja se on ollut käytössä suurimmalla osalla vastaajista. Luomusiementuotannon ei koeta kasvavan tarpeeksi kysyntään nähden tulevaisuudessa.


Mutta on se nyt niin, että asiaa ei enää oikeasti kysellä. Vaan tuo EU-päätös tulee väkisin voimaan.

Eli ainoa, mitä jää sen jälkeen selvitetäväksi, on se, mitä siitä Suomen luomuviljelylle seurasi. Koska tuohon vuoteen 2021 on hyvin lyhyt aika, meidänkin on syytä malttaa, eikä spekuloida asialla vielä.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14242
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomuviljely tavanomaisen maatalouden loisena
« Reply #110 on: 21.06.20 - klo:06:03 »
Otetaanpa välillä taas mainos, joka hämää huomion toisaalle, ihan epäolennaiseen asiaan (lihav. HJ):

Kekkilä 20l Kanankakka luomu

Quote
Kekkilä Kanankakka on vahvan kasvun ja runsaan kukinnan antava aito luonnontuote kaikille kotipihan kasveille. Kekkilä Kanankakka on valmistettu GMO-vapaalla rehulla ruokittujen kotimaisten kanojen lannasta. Kanankakka on huolellisesti kompostoitu, kuivattu, hygienisoitu ja rakeistettu. NPK 4-1-2


Sillä eivät ravinteet mistään GMO-ainesosista tule. Mistä ne tulevat, siitä vaietaan. Mutta selvää on, ettei tuo ole ainoastaan luomukanojen kakkaa. Jos olisi, se olisi kyllä tuossa sanottu. Noin sanomalla ehkä yritettiin saada sama vaikutelma.
« Last Edit: 21.06.20 - klo:06:37 by Heikki Jokipii »