Author Topic: Luomun vienti ja tuonti  (Read 66906 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #75 on: 17.06.16 - klo:04:30 »
(Ennakkotietoa vuoden 2016 luomukaura-alasta tuskin on missään olemassakaan?)

Kaiken viljelysmaan käytöstä Luke julkaisi ennakkotiedot:

Käytössä oleva maatalousmaa 2016

Mutta luomukauran viljelyalaa ei tuosta taida löytyä? Ei löytynyt, mutta jo kuun vaihteessa tietoa voi olla (?):

Quote
Viljelyalat tarkentuvat 30.6.2016, jolloin saatavilla on myös alueittaisia tietoja.
« Last Edit: 17.06.16 - klo:04:52 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 668
  • View Profile
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #76 on: 17.06.16 - klo:12:16 »
Tilastointi on yhä sekavaa ja näin aiheuttaa lukijoissa helposti sekaannusta.

Luomun viljelyalat tulevat vain Eviran (ei Luken) sivuille. Tänne:
https://www.evira.fi/yhteiset/luomu/tilastot-ja-tietohaut/

Luken sivuille tulee koko käytössä oleva viljelyala, jossa samojen lukujen sisällä on sekä tavanomaisen että luomun viljelyalat erottelematta niitä toisistaan:
http://stat.luke.fi/kaytossa-oleva-maatalousmaa

Tilastoinnissa olisi vielä paljon kohentamisen varaa.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #77 on: 17.06.16 - klo:16:30 »
Niin taitaa olla, Lukelta ei ole enempää nyt odotettavissa. Niinpä odotamme tietoa luomukauran tämänvuotisesta viljelyalasta joululukuulle, ja löydämme sitten tiedon Eviran sivuilta. Mutta kyllä sielläkin ...

Tilastoinnissa olisi vielä paljon kohentamisen varaa.

... koska - kun halusin selvittää tähänastista kehitystä asiassa - niin tältä siellä näytti.

Peräkkäiset pdf-raportit uusimmasta alkaen, poimittu tieto luomukauran viljelyalasta, hehtaaria (kaikissa oli aina vertailukohtana edellisen vuoden tieto):
_______________________
Yhteensä 2015     24 241
Yhteensä 2014     24 047
_______________________
Yhteensä 2014     24 047
Yhteensä 2013     22 273
_______________________
Yhteensä 2013     24 350
Yhteensä 2012     22 273
_______________________

Semmoista n. 8-9% kehitystä olisi siis sekä v. 2013 että 2014, mutta samansuuruisiin lukemiin vaan päädyttiin. Ja merkillisintä on, että v. 2013 uutena vuonna oli tapahtunut sellainen Sylvesterin (keski)yön ihme, että pinta-ala oli muuttunut pienemmäksi ja vieläpä täsmälleen samoihin lukemiin kuin vuoden 2012 lukema oli!  :o

Mutta jos vakavammin noita lukuja tulkitsee, niin voisi olla niin, että tuossa oli näppäilyvirheitä *), ja kasvua pinta-alassa oli vielä vuonna 2013 - mutta ei enää vuosina 2014 ja 2015! Eli kaikesta siitä kerrotusta loputtomasta kysynnästä huolimatta luomukauran viljelyala Suomessa jämähti paikalleen.

Asia täytyy vielä Eviralta tarkistaa, mutta tänään se on jo liian myöhäistä, virka-aika on jo päättynyt.

_______________

*) tai oli kopioitu väärään kohtaan: aiemmat luvut kun olivat ihan loogisia:
v. 2012: 22 273,
v. 2011: 20 106 ja
v. 2010: 16 413

Tai unohdettu kopioida. Tällainen vahinkohan "vanhoja pohjia" käyttäessä mitä tavallisin, ihan varmasti jokaiselle joskus sattunut.
« Last Edit: 18.06.16 - klo:08:00 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #78 on: 18.06.16 - klo:06:31 »
Lainaan Jarrumieheltä saamaani yksityismailia:

Quote
Luomukauran laadusta löytyy (viimeiset?) tiedot vuodelta 2013 sivuilla 9-14 tässä:
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/julkaisusarjat/kasvit/luomuviljan_laatu_2013_fi_sv_uk.pdf

Taisi asia selvitä. Luomukauran laatu on niin heikko, että vain noin neljäsosa sopii elintarvikekauraksi. Lopusta suurin osa menee rehuksi.

Sivulta 9:
"Suomessa kaura on luomuviljelyssä pinta-alaltaan merkittävin viljakasvi. Luomuviljan
laatuseurannassa käytettiin kauralla kahta eri käyttötarkoituksen mukaista laatuluok-
kaa. Vuonna 2013 luomukaurasta 27 prosenttia saavutti vähintään 58 kilon hehtolit-
rapainon, jota käytettiin elintarvikekauran laadun tavoitteena. Näytteistä 84 prosent-
tia saavutti rehulla käytetyn hehtolitrapainon vähimmäistavoitteen (52 kiloa)."

Lukekaa koko juttu

Muuta:
Eviran laatutilastot
https://www.evira.fi/kasvit/viljely-ja-tuotanto/viljan-laatu/tilastot-viljasadon-laadusta/viljasadon_laatu_2015/

Niin se taisi selvitä. Luomukauran vientiä ajavat puhuvat siis eri luomukauran loppumisesta, tuon "elintarvikekauran".

Jota siis kuitenkin kaikesta luomukaurasta on tuo murto-osa. Tuon laaturaportin mukaan vuosi 2013 näyttäisi lisäksi aika tyypilliseltä vuodelta asiassa.

Nyt on jäljellä kysymys, mistä tuo johtuu. Eikö (esim. luonnonolosuhteista johtuen) pystytä tuottamaan tuota laatukauraa? Eikö ... no, kysyttävä on ... osata? Vai eikö haluta: tehdäänkö tahallaan tuota laadultaan huonompaa viljaa? Luomurehuksi?

Oli miten oli, luomukaurasta yleisesti puhuminen on tässä yhteydessä harhaanjohtavaa. Sitä sinänsä siis aika varmasti riittää.

Vaan onko takana sellainen ajatus, että kun tuota elintarvikekauraa saadaan luomussa kuitenkin aikaiseksi vain tietty prosenttiosuus, kokonaistuotantoa on lisättävä, jotta sitäkin syntyy lisää? (Noista Eviran laaturaporteista saa sen käsityksen, että tavanomaisella puolella laadukkaan kauran osuus on suurempi kuin luomussa.)

***

Jos vielä noin on kuin tuossa loppukappaleessani epäilen, sitä suuremmalla syyllä tulee vaatia kokonaislaskelmaa luomukauran viennin hyödyistä Suomelle. Sitä laskelmaa tarvitsee kansanedustajakin, omia päätöksiään tehdessään.

« Last Edit: 18.06.16 - klo:09:51 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 668
  • View Profile
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #79 on: 18.06.16 - klo:17:57 »

Elintarvikekauran laadun tavoitevaatimukset tuon Eviran Luomuviljan laatu -raportin mukaan:
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/julkaisut/julkaisusarjat/kasvit/luomuviljan_laatu_2013_fi_sv_uk.pdf
(Suoria lainauksia:)

1.   Vuonna 2013 luomukaurasta 27 prosenttia saavutti vähintään 58 kilon hehtolit¬rapainon, jota käytettiin elintarvikekauran laadun tavoitteena.

2.   Hyvälaatuisella kauralla surkastuneita jyviä ei saisi olla yli 5 prosenttia näytteestä. Tämän tavoitteen saavutti 40 prosenttia luomunäytteistä.

3.   Kauranäytteistä määritettiin myös deoksinivalenolin (DON) pitoisuus. DON on Fusarium-homeen tuottama homemyrkky, joka voi pitkäaikaisessa altistumisessa olla terveydelle vaarallinen. Kauran sisältämälle DONille on asetettu lakisääteinen enim¬mäispitoisuuden raja elintarvikekäytössä, 1,75 mg/kg.

Noista ilmeisesti vain tuo DON-pitoisuus on välttämätön lakisäätöisyytensä vuoksi. Muista ilmeisesti voidaan ”joustaa”.

Raportin sivulla 14 on kaksi Venn-diagrammia. Niistä jälkimmäisen mukaan vaatimukset 2 ja 3 täyttää vain 31 % luomukaurasta.

Jos ehtojen 2 ja 3 lisäksi käytetään hehtolitrapainoa ”vähintään 55 kg/hl” vaatimuksena niin vain 20 % luomukaurasta täyttää ehdon.

Ja huomatkaa: tuo 55 kg/hl ei ole vielä edes tavoitevaatimuksen 1 mukainen vähintään 58 kg/hl. Sen mukaista Venn-diagrammaa ei raporttiin ole piirretty. Jos olisi, niin kaikki kolme laatutavoitettava täyttävä prosentti olisi varmasti selvästi alle 20 %.Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 668
  • View Profile
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #80 on: 18.06.16 - klo:20:31 »
Selviää... ei selviä...Kiharainen juttu tämä luomukauran kulutus sittenkin on.

Tässä luomukauran lukuja Luken tietokannasta poimittuna:
http://statdb.luke.fi/PXWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__18%20Luomusatotilasto/01_Luomusato.px/table/tableViewLayout1/?rxid=000bb581-5479-4dcb-b49a-441dfebad700

LUOMUKAURA
Korjuuala* (1 000 ha)    Hehtaarisato (kg/ha)   Sato (milj. kg)   Luomun osuus kokonaissadosta (%)    
           
2006   18,4   1 820   33,5   3,3
2007   19,2   2 140   41,0   3,4
2008   21,2   1 970   41,8   3,4
2009   20,2   1 940   39,0   3,5
2010 ei tilastoitu satolukuja
2011   18,4   2 080   38,2   3,7
2012   19,4   1 990   38,6   3,5
2013   22,1   2 090   46,1   3,8
2014   21,0   1 930   40,5   3,9
2015   20,8   2 180   45,4   4,6
Vuonna 2015 sato oli siis 45,4 miljoonaa kiloa. Jos siitä noin 20 % olisi lähellä elintarvikekelpoisuuden tavoitteita, niin teollisuudella olisi ollut noin 9 milj. kiloa käytettävissään elintarviketuotantoon.

Tässä VYRin tiedotteessa
http://www.vyr.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/2016/03/teollisuus-haluaa-lisaa-luomukauraa/
kerrotaan seuraavaa:
"Luomukauran käyttö teollisuudessa on aivan omaa luokkaansa ja ylittää vuosittain luomurukiin ja -vehnän yhteenlasketun käytön. Vuonna 2015 luomuruista ja vehnää käytettiin teollisuudessa yhteensä 12,2 milj. kg, luomukauraa puolestaan 18,1 milj. kg. Kaikesta teollisuudessa käytetystä luomuviljasta luomukauran osuus oli yli 55 prosenttia."

VYRin raportissa
http://www.vyr.fi/document/1/56/0d065b5/luomum_62ccf89_Luomuviljaketjun_kehitysnkymt_2015_VYR_finalB.pdf
taulukosta sivulla 10 Luomuviljan käyttö kotimaan teollisuudessa ja käytön muutokset satokausina
2012/13 ja 2013/14 (milj.kg)

käy ilmi, että noina vuosina (uudenpaa tietoa en löytänyt) teollisesti valmistettuun rehuun käytettiin kumpanakin satokautena luomukauraa 1,3 milj. kiloa.

Siis ulkomailta on täytynyt tuoda luomukauraa noin 7-8 milj. kiloa elintarvikekäyttöä varten tai sitten kotimaisen luomukauran elintarvikekelpoisuuden tavoitteista teollisuuden jalostuskäytössä on pitänyt tinkiä rajusti. (Ks. elintarvikekelpoisuuden tavoitteet edellisistä viesteistä.)

Sivulla 6 kerrotaan:
"Luomukauraa tuotiin vuonna 2012 noin 5,2 miljoonaa kiloa ja vuonna 2013 noin 3,3
miljoonaa kiloa
. Tuontitarvetta nostaa luomukauratuotteiden voimakkaasti kasvanut kysyntä
vientimarkkinoilla."

En löytänyt luomukauran tuontilukuja vuosilta 2014 ja 2015. Löytääkö joku muu?

Joka tapauksessa vuosina 2014 ja 2015 luomukauran tuonti ulkomailta on kasvanut ja paljon.
« Last Edit: 18.06.16 - klo:23:25 by Jarrumies »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #81 on: 19.06.16 - klo:15:04 »
Enpä malta olla palauttauttamatta mieleen - tähän väliin - tätä arviotani:

Tuon Pro Luomun uutisen kuvassa olevan laivan kannella on n. 16*16*5 konttia, eli 1280. Niinpä tuolla laivalla kuljettaisi Suomen noin kahden - neljän vuoden luomuviennin kerralla.

Tästä VYR-raportista (pdf):

Quote
Suuri  käytännön ongelma on myös vientiasiakirjojen laatiminen. Sama paperityö tarvitaan, vietiinpä kontillinen (25 tonnia) tai laivalasti (2500 tonnia). Pienelle erälle yksikkökustannus on korkea.

Aika pieneksi siis on laivalasti - kuvaesimerkkiini verrattuna - tuossa arvioitu. Eli siis 100 konttia. Kun samassa artikkelissa siten arvioidaan näin ...

Quote
Luomuleipää  vietiin Suomesta  vuonna  2013  noin  miljoona  kiloa.  Viennin  kasvu  on  ollut  voimakasta  ja  vuonna  2014/2015  vienti  on  arviolta  2-3  miljoonaa  kiloa  vuodessa.

... niin tuo luomuleivän kotimaiseen kulutukseen nähden noin kaksinkertainen vienti vuoden aikana mahtuisi siis tuon VYR:in arvion mukaan noin yhteen laivalastilliseen.

Tuossa kuvassa olevaan konttilaivaan mahtuisi tietysti luomuleipää yli 10 vuoden vientimäärä, kerralla.

Kun kaikki luomuviljan käyttö teollisuudessa on ollut v. 2014 alle 30 miljoonaa kiloa, tuo alkuperäinen arvioni (16.05.13) taisi osua yllättävän kohdalleen?
« Last Edit: 20.06.16 - klo:02:53 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #82 on: 20.06.16 - klo:04:25 »
Tämä Iltalehden pääkirjoitus eilen puhuu kaurasta yleisesti ...

Puhtaassa kaurassa ainesta innovaatioksi

... mutta kummasti asiassa "kummittelee" aika lailla luomukin, ja luomukaura:

Quote
Kun kasvavaan terveystietoisuuteen kytkeytyy luomu- ja lähiruuan arvonousu sekä halu vähentää lihansyöntiä niin eettisistä kuin ekologisistakin syistä, on kauralla viennin lisäksi melkoinen kasvupotentiaali myös kotimaisessa kulutuksessa.

Quote
Maatalouden elinvoima ei palaudu ilman isoa uudistusta, jossa laadusta ja kestävästä tuottamisesta tehdään nykyistä kannattavampaa. Kauran osalta tilanne on johtanut siihen, että kauraa viljellään paljon rehuksi, koska tiukempia kriteerejä edellyttävän elintarvikekauran tuotto jää liian pieneksi. Luomu-kauraa taas ei ole riittävästi saatavilla, vaan sitä joudutaan tuomaan ulkomailta.

Tämäkään kirjoittaja ei tunnu olevan tietoinen siitä, että juuri luomukauraa viljellään pääosin rehuksi. Eikä oikein siitäkään, että se elintarvikkeeksi kelvollinen luomukaura sitten pääosin viedään (kun sen raaka-aine on suurelta osin ensin tänne tuotu, ks. Jarrumiehen laskelmat edellä).

Kun VYR:in raportista voimme lukea, että ...

Quote
Luomuviljasato oli vuonna 2014 noin 103 miljoonaa kiloa

... ja koko sen elintarvikekäyttö samana vuonna 27,1 miljoonaa kiloa - jossa siis on vienti mukana, massiivisella osuudellaan - tuskinpa tässä mitenkään heijastuu "halu vähentää lihansyöntiä", jos aivan valtaosa luomuviljasta menee rehukäyttöön, kotimaassa. Paitsi tietysti sillä tavalla tulkittuna, että luomumenetelmin sitä lihaakin syntyy vähemmän;D

Aika automaattisesti luomu tulkitaan "bulkkituotannon" vastakohdaksi, vaikka juuri se on sitä bulkkituotantoa, lähes kokonaisuudessaan.
« Last Edit: 20.06.16 - klo:05:01 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 668
  • View Profile
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #83 on: 25.06.16 - klo:20:51 »
Tässä viime vuoden 2015 syyskuussa julkaisty VYRin arvio kaudelle 2014/2015:
ARVIO LUOMUVILJAN TARJONNASTA JA KYSYNNÄSTÄ 2014/2015
(aikaväliltä 1.7.2014 - 30.6.2015), päivitetty 14.9.2015

http://www.vyr.fi/document/1/59/d6f9e86/luomum_edcca2c_tase_14_15_julkaistu.pdf
Tuossa arvioidaan, että luomukauran tuonti olisi 4,1 milj. kiloa.

Sen sijaan tässä seuraavaa kautta 2015/2016 koskevassa arviossa
ARVIO LUOMUVILJAN TARJONNASTA JA KYSYNNÄSTÄ 2015/2016
(aikaväliltä 1.7.2015 - 30.6.2016), päivitetty 7.3.2016

http://www.vyr.fi/document/1/238/ae70b49/abaa_vyr_luomuviljatase_15_16.pdf
on luomukauran tuontiennuste vain 1,1 milj. kiloa!

Ja tuo viimeinen arvio on päivitetty 7.3.2016.

Kaksi päivää myöhemmin VYR julkaisi tiedotteen:
Teollisuus haluaa lisää luomukauraa
 9.3.2016

http://www.vyr.fi/fin/ajankohtaista/uutiset/2016/03/teollisuus-haluaa-lisaa-luomukauraa/
Lainaus:
”Tällä hetkellä luomukaura on kovassa nosteessa. Kotimainen teollisuus käyttää kaiken saamansa tavaran, mutta lisää tarvittaisiin. Luomukauran kysyntä ulkomailla on niin kovaa, ettei siihen tällä hetkellä pystytä vastaamaan. Nyt kaivataan lisää laadukasta, elintarviketeollisuuteen kelpaavaa luomukauraa” VYR:n luomuviljatyöryhmän puheenjohtaja Kari Meltovaara veti yhteen työryhmän kuulumiset.   

Hieman erikoista, etteikö teollisuus haluaisi tuoda luomukauraa nyt enemmän kuin aiemmin ulkomailta jalostettavaksi vientiä ja kotimaan kulusta varten.

Luomukauran tuotanto kyllä nousi vuonna 2015 mutta ei niin paljon, että se riittäisi korvaamaan elintarvikekelpoisen luomukauran tuonnin ennustetun vähenemisen.
« Last Edit: 25.06.16 - klo:21:13 by Jarrumies »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #84 on: 26.06.16 - klo:04:22 »
Se ratkaiseva luku, eli luomukauran elintarvikekäyttö teollisuudessa oli kysyntäarviossa laskenut luvusta 17,1 lukuun 15,8 (milj. kiloa)!

Myös teollisuuden rehukäytön ennustettiin laskevan (1,2 --> 0,8).

Viennin kyllä ennustetaan kasvavan 1,4 milj. kilosta 4,4 miljoonaan kiloon. Tarkoittaako tuo sitä, että VYR ennustaa jalostamattoman luomukauran viennin kasvavan? Lehdistötiedotteessaan se kuitenkin puhuu teollisuuskäytön kysynnästä eli raaka-ainetarpeesta? Nk. vasen ja oikea käsi -ilmiö?
« Last Edit: 26.06.16 - klo:04:51 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #85 on: 26.06.16 - klo:07:45 »

Kun nuo luvut meitä molempia, vähän eri kantilta, ihmetyttävät, niin voisikohän niihin pyytää VYR:iltä selvennystä?

No, voi tietysti. Kenenköhän tehtävä se olisi? Ai, niin ... pieni hetki.

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 668
  • View Profile
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #86 on: 26.06.16 - klo:11:28 »
VYRin luomukauran arvioissa on vielä muitakin erikoisuuksia (ks. linkit kahden viime vuoden arvioihin yllä):

- Luomukauran kotimaankäytön luomusiemeneksi arvioidaan vähenevän (6,5 -> 4,6 milj. kiloa)! Mistä ne luomukauran siemenet sitten saadaan, jos kerran luomun tuonnin arvioidaan vähenevän voimakkaasti (4,2 -> 1,1).

- Luomukauran kotimaan rehukaurakäytön ennustetaan nousevan (15,5 -> 19,7) samalla kun elintarvikekäyttö laskee (17,2 ->15,9) vaikka luomukauran koko sato nousi voimakkaasti (40,5 -> 45,4). Oliko siis entistä selvästi suurempi sato vuonna 2015 niin paljon huonolaatuisempaa kuin edellisinä vuosina että siitä saatiin jopa entistä pienempi kilomäärä elintarvikekelpoista luomukauraa? Onko vuoden 2015 luomusadon laatutasoja jostain saatavilla?

Ylläpitäjän kannattaisi kysyä noistakin VYRiltä.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #87 on: 26.06.16 - klo:13:17 »

Vähän monimutkainenkin kysymykseni VYR:ille lähti. En nyt kopsaa sitä kokonaan tänne, jos johonkin osaan siitä saamme hyvin simppelinkin vastauksen. Mutta vastaus sitten julkaistaan.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #88 on: 12.07.16 - klo:03:59 »
Juhana Vartiainen keksii tämän ihan itse - taas kerran (lihav. HJ):

Kansanedustajan tyly arvio: Ruotsalaiset vaan osaavat meitä paremmin – vain yhdessä asiassa Suomi vie voiton

Quote
Aamuisessa SuomiAreena-keskustelussa Vartiainen otti esimerkiksi suositun suomalaisen uutustuotteen nyhtökauran, jota hehkutetaan Suomen mahdollisena vientihittinä.

– Kun ajatellaan näitä puhti- ja nyhtökauroja, niin niitä pitäisi myös markkinoida. Luomussa on valtava potentiaali, jota ei ole käytetty. Minua huolettaa se, että kaikki vaan nyt puhuvat nyhtökaurasta. Meillä pitäisi olla 80 sellaista tuotetta. Samalla kun me vaan puhumme nyhtökaurasta, ruotsalaiset ovat myyneet valtavasti Kallen kaviaaria Yhdysvaltoihin, Vartiainen lataa.

Mutta tässä hänellä on sentään muista poliitikoista poikkeavaa realismia:

Quote
Monessa maassa asunut Vartiainen painottaa, että kaikissa maissa ajatellaan, että oma ruoka on puhtaampaa ja parempaa kuin muualla.

– Sen takia kukaan ei osta mitään [sillä perusteella], että tuote on suomalainen, vaan asiat pitää kertoa ja osata markkinoida isosti, Vartiainen painottaa.

Mitä muuten luomun "valtavaan potentiaaliin" tulee, niin sitä ei ole kyllä Ruotsikaan nähdäkseni pystynyt viennissä hyödyntämään. Se päinvastoin tuo noin puolet luomuruoastaan. Nyt en löydä tähän tilastoja, mutta luultavasti Ruotsinkin luomuvienti on yhtä heikolla tolalla kuin Suomen.

PS. Tämä tieto tästä artikkelista "EKOLOGISK EXPORT. Ger nya möjligheter
men ställer också nya krav"
(pdf) on jo vanha (2005), mutta se oli ainoa jonka nopeasti löysin:

Quote
Nu   exporteras   livsmedel till ett värde av drygt 30 miljoner  kronor,  vilket  motsvarar  cirka  15-20  procent  av  produktionen.

Nykykurssilla siis vähän yli 3 miljoonaa euroa. Eli vähemmän kuin Suomen surkea noin 10 miljoonan vienti. Pöytäniemen tiedon mukaan vielä vuonna 2009 Suomen luomuvienti oli noin 14 miljoonaa euroa, josta se sittemmin laski. Luultavasti vienti siis myös vuonna 2005 oli Ruotsia suurempaa.

Eipä siis ole ihmeteltävää, että luomuväki asiaa mainostaessaan aina yrittää saada katseemme suunnatuksi Tanskaan.
« Last Edit: 12.07.16 - klo:05:01 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 15000
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomun vienti ja tuonti
« Reply #89 on: 31.07.16 - klo:17:31 »
Hank Campbell kysyy, miksi - Amerikassa - luomuviljelyn kasvu on tyssännyt, miksi se menee nollaviivaa:

Why Has Organic Farming Flatlined?

Vaikka siis markkinat ja myynti tavallaan kukoistavat?

Tuossa asiassa on tietysti huomioon otettava se edellä esiin tullut, että juuri USA:ssa luomu on erityisen paljon ollut tuontitavaraa "maailman sivu". Vaikka siis se sitä täällä Euroopassakin on, myös.

Mutta niin USA:ssa kuin meilläkin luomua myydään kotoisilla ja kodikkailla, vähän "isänmaallisillakin" mielikuvilla.
« Last Edit: 31.07.16 - klo:17:34 by Heikki Jokipii »