Author Topic: Minkä sosiaaliryhmän (taloudellista) etua luomun tukeminen lopulta edistää?  (Read 49630 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Onko tänne päinkään:

Asiantuntija: Katse nuoriin paljastaa luomun tulevaisuuden

Quote
Nuorten keskuudessa luottamus luomun ympäristö- ja vastuullisuuslupauksiin on selkeästi muita ikäryhmiä suurempaa.
TILAAJALLE

Aura Lamminparras on tuo väittäjä.

Menneisyyden osalta voimme siihenkin saada vastauksia, kun LoCard-hankkeen tuloksia enemmän ilmestyy. Eli siihen, miten ikä vaikutti luomuostoksiin.

Sitten nähtäisiin, onko tämä työ tuottanut pysyvämpää tulosta:

Vs: Lasten manipulointi luomuaatteen kannattajiksi

Eli siihen asti, kun heillä on omaa rahaa.
« Last Edit: 25.03.23 - klo:11:44 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Kuten aavistinkin, Lamminparras julkaisi MT-kirjoituksensa myös täällä:

Yliö: Katse nuoriin paljastaa luomun tulevaisuuden

Quote
Nuorten ikäryhmästä myös selkeästi yli puolet kertoo luottavansa vähintään melko paljon siihen, että luomumerkki edistää kestävää kehitystä ja ruuantuotannon omavaraisuutta sekä vaikuttaa myönteisesti maaperän hyvinvointiin, luonnon monimuotoisuuteen ja eläinten hyvinvointiin. Kautta linjan nuorten ikäryhmä erottuu selkeästi siinä, että heidän luottamuksensa luomun ympäristö- ja vastuullisuuslupauksiin on selkeästi muita ikäryhmiä suurempaa.

Nuoret eivät siis ole opiskelleet ja ottaneet asioista tarpeeksi selvää.  8)

Quote
Kuitenkin nuorten alle 29-vuotiaiden ikäluokka on myös se ikäluokka, joka kokee juuri nyt voimakkaasti, että elintarvikkeiden hinnan nousu vaikuttaa ostopäätöksiin. Tämä on ymmärrettävää, sillä nuoret ovat usein pienituloisia, opiskelijoita tai vasta työuransa alussa. Iän karttuessa tulotasokin usein kasvaa ja monet saavat lapsia. Silloin entiset nuoret siirtyvät hyvin usein siihen kuluttajaryhmään, joka ostaa luomua Suomessa kaikista eniten, eli pienten lasten vanhemmiksi.

Tulevista teoista ei liene muuta mahdollisuutta kuin kysyä, mitä he aikovat. Mutta eikö nyt olisi ollut sen paikka, että eräällä toisella tavalla olisi selvitetty, mitä tuo ikäluokka on juuri nyt, tähän mennessä, luomua ostanut?

Mutta täältä päin katsoen voi olla samaakin mieltä:

Quote
Itseasiassa on jopa pieni ihme, miten valtavan hyvin luomumarkkina on kasvanut Suomessa ja Euroopassa 2000-luvulla, luomutuotteille on selkeästi ollut kasvavaa kysyntää vuodesta toiseen.


Käsittämättömältä se meistäkin näyttää. Niin vähän kun luomun puolesta on sanottavissa. Ja erityisesti niiden pienituloisten nuorten näkökulmasta. Mutta emme siis tiedä, ovatko he luomua juuri osteneetkaan.
« Last Edit: 08.04.23 - klo:16:54 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Nämä näkökohdat...

Tutkijat tyrmäävät terveysveron tehottomana ja syrjivänä

Quote
VERO-OIKEUDEN emeritusprofessori Esko Linnakankaan mielestä ehdotus terveysverosta on lähinnä viihdettä.

Hänen mielestään on nimittäin lähes varmaa, että vero olisi vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta. Sen mukaan kaikki ovat lain edessä yhdenvertaisia.

”Kun poiketaan yhdenvertaisesta ja neutraalista verotuksesta, pitää voida luotettavasti osoittaa, että poikkeamiselle on hyväksyttävä peruste. Terveyden edistäminen on sinänsä tietysti hyvä tavoite, mutta se ei riitä, jos ei ole luotettavaa näyttöä, että vero edistäisi tehokkaasti terveyttä.”

Tehokkaiden terveysvaikutusten lisäksi pitäisi osoittaa, että vero on oikeasuhtainen tavoiteltuun päämäärään nähden.


... toimivat myös hyvin sitä aika ajoin esiin pulpahtavaa ehdotusta vastaan, että luomun myyntiä voisi ja pitäisi edistää erilaisella verokohtelulla.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Miten se täällä puolella näkyy:

Väitös: Ruokamedia vahvistaa yhteiskunnallisia jakoja sekä käsityksiä hyvästä moraalista, terveydestä ja mausta

Quote
Puhtaat ja prosessoimattomat raaka-aineet, luomu- ja lähiruoka sekä terveyttä edistävät ruokavaliot ovat aiheita, jotka saavat nykyään huomattavasti tilaa mediassa. Ruokamedia tuottaa ja ylläpitää statukseen ja identiteettiin kiinnittyviä luokitteluja, jotka kertovat, onko ihminen esimerkiksi terveellisesti elävä, varakas tai eläinten ystävä. Yhteiskuntatieteiden maisteri Kaisa Tiusanen selvitti väitöskirjassaan sitä, millaiseksi hyvä ihminen rakentuu ruokaan liittyvissä mediateksteissä.
[..]
Väitöstutkimuksen perusteella eettiseen ja terveelliseen syömiseen keskittyvissä mediasisällöissä ruuan kuluttamiseen liittyy paljon eriarvoisuutta ja kulttuurisen erottautumisen strategioita.

Tutkimustulokset osoittavat, että ’hyvä ruoka’ ei ole lopulta kaikille, vaikka mediassa usein korostetaankin vaikkapa luomuruuan hyvää saavutettavuutta tai sitä, miten terveellisesti syöminen on edullista. Luomuruoka ja wellness-ruoka kiinnittyvät tutkimuksen perusteella hyvin vahvasti keskiluokkaisiin ja etuoikeutettuihin oletuksiin sekä taloudellisiin ja tietotaidollisiin resursseihin. Tiusasen mukaan erojen tekeminen menee mediateksteissä usein vielä tätäkin perusteellisemmalle tasolle:

– Median ruokateksteissä aktiivinen toimijuus ja tiedostava kuluttajuus on varattu nimenomaan keskiluokkaiselle kuluttajalle, joka hyvän moraalinsa turvin kykenee sekä pitämään huolta maapallosta että tulemaan jatkuvasti paremmaksi versioksi itsestään.

Tässä triidissä olemme käsitelleet tuota problematiikkaa omalla tavallamme.

Tuon väitöskirjan tematiikkaa on kosketeltu täälläkin.
« Last Edit: 12.05.23 - klo:04:37 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Tällä tavalla tämä näkökulma tuli esille myös KU:ssa:

RUOKAKIRJOITTELUSSA NÄKYY ERIARVOISUUS: HYVÄ RUOKA KUULUU KESKILUOKALLE

Quote
Tiusanen tutki väitöskirjaansa varten lifestyle-blogeja, Instagramia ja Helsingin Sanomien ruokakirjoittelua. Helsingin Sanomat valikoitui lähteeksi, koska se on Suomen luetuin lehti, leviää monenlaisille lukijoille ja lähestyy ruokaa kaupunkilaisesta, kuluttamista korostavasta näkökulmasta.

Aiheina olivat luomuruoka ja terveys- eli wellness-mediasisällöt. Esimerkiksi median luomuteksteissä piirtyy kuva siitä, miten hyvä ihminen toimiii. Terveysblogien aiheet ja wellness-kulttuuri valuvat koko ajan myös valtamediaan.
(lihav. HJ)

Väittelijän kriittisyys ei kuitenkaan taida yltää siihen, etteikö hän uskoisi luomuruoankin jotenkin edistävän tätä:

Quote
Eettisesti ja terveellisesti syöminen on kuitenkin hyvä asia.

– Ehkä itsensä paremmaksi versioksi tulemisessa kuitenkin vähempikin riittää. Silloin osan siihen käytetystä energiasta ja vimmasta voi käyttää vaikkapa toimintaan, joka hyödyttää myös muita.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Luomusta ei tässä Hesarin jutussa ollut paljon puhetta:

”Mitä ne luulee olevansa?” – Tällaista on Suomen rikkaimman alueen lähikaupassa

Paitsi näin, ohimennen:

Quote
Samoin terveellisille tuotteille ja luomulle on kysyntää.


Mutta olisi voinut olla enemmänkin. Sillä kyllä Espoo on tummaa aluetta K-kaupan v. 2016 kartassa.

HOK-Elannon alueellista analyysia ja raporttia tässä yhä odotellessa8)
« Last Edit: 05.12.23 - klo:08:43 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 24757
  • View Profile
  • Email
Asia on tullut jonkun mieleen USA:ssakin:

Organic is not for everyone: Availability and affordability limit organic produce to higher-income households

Siellä ei tosin luomua vastaavalla tavalla tueta.
« Last Edit: 08.02.24 - klo:06:11 by Heikki Jokipii »