Author Topic: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan  (Read 266074 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #45 on: 23.11.11 - klo:19:05 »
Eilen esille tulleissa vuodetuissa sähköposteissa ("Climategate II") oli eräänlainen lähete:
 
Quote
Background and Context
 
“Over 2.5 billion people live on less than $2 a day.”
“Every day nearly 16.000 children die from hunger and related causes.”
“One dollar can save a life” — the opposite must also be true.
“Poverty is a death sentence.”
“Nations must invest $37 trillion in energy technologies by 2030 to stabilize
greenhouse gas emissions at sustainable levels.”
Today’s decisions should be based on all the information we can get, not on
hiding the decline.
This archive contains some 5.000 emails [...]


Suomennan sen tähän näin:

Quote
Tausta ja asiayhteys

"Yli 2,5 miljardia ihmistä elää vähemmällä kuin kahdella dollarilla päivässä"
 "Joka päiivä kuolee lähes 16 000 lasta nälkään tai siihen liittyvään syyhyn"
 "Yksi dollari voi pelastaa elämän" - sen täytyy olla totta myös toisinpäin
 "Köyhyys on kuolemantuomio"
 "Kansojen täytyy investoida 37 biljoonaa dollaria energiateknologioihin v. 2030 mennsä, jotta kasvihuonekaasujen päästöt vakautetaan kestävälle tasolle."
 Tämän päivän päätöksien tulisi perustua kaikkeen siihen informaatioon, minkä voimme saada, ei [lämpötilan] laskun kätkemiseen.
 Tämä arkisto sisältä jotain 5000 sähköpostia [...]

Kyllä, tämä pistää ajattelemaan. Tässä tekstissä on taustalla varmasti epäilys, skeptisismi ilmastonmuutoksen teorioita  kohtaan.

Mutta hiukan ennen tätä julkaisi itse IPCC raporttinsa ”äärevistä” sääilmiöistä. Ja sen mukaan – lainaamme tässä nyt Dennis Averyn tiivistä kuvausta …

“UN TRAPPED IN CLIMATE TURMOIL”

… nämä “äärevät sääilmiöt” eivät 20-30 vuoteen ole käytännössä erotettavissa sään luonnollisen vaihtelun aiheuttamista!

Ja kun siihen lisäämme vielä tämän Ronald Baileyn artikkelin …

Weathering Man-Made Climate Change

… tiedot, joiden mukaan vertaisarvioiduissa tieteellisissä tutkimuksissa ei tähän mennessä ole havaittu mitään tilastollista nousua sään ja ilmaston aiheuttamissa vahingoissa (ihmisille tai omaisuudelle) niin eikö tästä pitäisi tehdä johtopäätöstä, että

nyt on hoidettava ensin olemassa olevat ongelmat pois!

Ja unohdettava 30 vuodeksi koko (mahdollinen) ilmastonmuutosasia.

Siis täysin siitä huolimatta, mitä uskotaan tapahtuvan 100 vuoden aikajänteellä.

Jolloin tässä KEPAn uutisen …

Durbanin-kokouksessa ratkotaan ilmastonmuutoksen rahapuolta

… rahanjaosta ilmastoasioihin pitäisi 30 vuodeksi täysin luopua. Ja antaa ne rahat – KEPA, kuuletko – kaikki käytettävissä olevat,  kehitykseen!
« Last Edit: 24.11.11 - klo:07:07 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #46 on: 27.11.11 - klo:12:10 »

Kommenttina KEPAn tähän uutiseen:

Toivon karavaani ajaa kohti Durbania

Minun on vaikea kuvitella että Tansaniassa, joka Wikipedian kuvauksen mukaan on tällainen maa, ja vielä erityisesti, jossa valtaosa taloutta (80% työvoimasta) on maataloutta, ja se on tällaisella tolalla …

Quote
Pääosa tiloista on pieniä, yhdestä kolmeen hehtaaria. Viljelymaasta 70 prosenttia kynnetään käsikuokilla, 20 prosenttia härkien vetämällä auralla ja noin 10 prosenttia traktorilla.

… puhjettaisiin riemunkiljahduksiin, jos nyt Durbanin ilmastokokouksessa päästäisiin jonkinlaiseen sopimukseen siitä, että ilmastosopimuksesta neuvotellaan edelleen. Tai edes siinäkään tapauksessa, että siellä tehtäisiin ihan oikea sopimus.
« Last Edit: 27.11.11 - klo:12:13 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #47 on: 29.11.11 - klo:19:17 »

Minusta tämä on jotain täysin älytöntä. Yhteensä 100 henkeä on kolmen vuoden ajan tutkinut asiaa – ja tästä tutkijoiden määrästä ollaan näiden uutisten mukaan selvästi ylpeitä

Tutkijat: Ilmastonmuutos voi tuoda Suomen pelloille maissia

Maatalous ja matkailu tulilinjalla, kun ilmastonmuutos iskee Suomeen

Suomen luonnosta riippuvaisten elinkeinojen sopeuduttava ilmastonmuutokseen

… että jos ilmasto lämpenee, niin Suomen maataloudella menee paremmin! Vaikka asia, totta kai, vaatii sopeutumista uusiin olosuhteisiin.

Eli täsmälleen samaan tulokseen, mihin päädyttiin SILMU-hankkeessa 1990-95! Silloinkin muistaakseni osapuilleen saman kokoisella tutkijajoukolla! (Joku voi tarkistaa, missä määrin tutkijatkin ovat samoja.)

Jos vaikka (kummankin/jommankin tutkimusprojektin) skenaariot osoittautuisivat ihan realistisiksi 30 – 50 – 100 vuoden päästä, niin – paljonko hyötyä niistä silloin olisi, mihin niitä voisi käyttää? Mihin niitä voi käyttää nyt?

(Älä, Matti, tilaa maissinsiemeniä, vaikka niitä kuinka edullisesti tarjottaisiin … vaikka haluaisitkin kokeilla kaikkea ...)

***

Laskettelu- ja hiihtobisneksen vuosikymmenien päästä ennustettuihin murheisiin en nyt kerta kaikkiaan jaksa ottaa kantaa … edes pilkallisella otteella ...
« Last Edit: 30.11.11 - klo:07:03 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #48 on: 30.11.11 - klo:07:12 »

Mitään olennaista muutosta (tai tarkentumista tms.) taustalla olevissa ilmastoskenaarioissa (lämpenemisarvioissa) ei näiden SILMU- ja VACCIA-projektien välillä tapahtunut.

Mutta entäpä jos tämä ...

Hiilidioksidin vaikutus ilmastonmuutokseen oletettua pienempi?

... osoittautuu todeksi tai ainakin hyväksytään jatkossa todeksi? Eiköhän se merkitse sitä, että silloin Suomessa täytyy laittaa pystyyn kolmas n. 100 hengen tutkimusprojekti, samojen asioiden tutkimiseksi vielä kerran!


(SILMU-projektia muuten aikanaan perusteltiin sillä, että happosateita tutkinut projekti oli juuri loppumassa, jolloin siitä vapautui huomattava määrä tutkijatyövoimaa, joka muutoin olisi joutunut työttömäksi ...)

SILMU hävisi muuten hämmästyttävän nopeasti julkisuudesta, siitä lakattiin puhumasta täysin. Projekti ei koskaan saanut edes omaa nettisivustoaan, vaikka sellainen joskus luvattiin tehdä.

Tästä VACCIA-hankeesta kerrotaan nyt:

Quote
VACCIA-hankkeen tuloksien toivotaan hyödyttävän kansalaisia, päätöksentekijöitä ja elinkeinonharjoittajia ja auttavan hahmottamaan, miten Suomessa voidaan sopeutua muuttuvaan ilmastoon.

Katsotaanpa nyt, vedotaanko jatkossa sen tuloksiin, vai häipyykö sekin pian "takavasemmalle" kuten SILMU.
« Last Edit: 30.11.11 - klo:07:21 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #49 on: 13.12.11 - klo:19:02 »

Bjørn Lomborg näyttää päätyneen artikkelissaan Wall Street Journalissa 12.12.2011 ”Global Warming and Adaptability´ (eli "maailmanlaajuinen lämpeneminen ja sopeutumiskyky") juuri samaan ihmettelyyn kuin me täällä:

Quote
When it comes to access to food, global warming is expected to be responsible for a 7% yield decrease in the developing world and a 3% yield increase in the developed world over this century. Yet this needs to be seen in the context of total developing world food production rising by about 270% over the same period.

("Mitä ruoan saatavuuteen tulee, maailmanlaajuisen lämpenemisen odotetaan olevan vastuussa 7% satojen vähenemisestä kehittyvissä maissa ja 3% satojen lisääntymisestä kehittyvissä maissa tämän vuosisadan aikana. Kuitenkin tämä täytyy nähdä siinä asiayhteydessä, että kehittyvien maiden ruoan tuotanto nousee noin 270% samalla aikajaksolla.")

Tuon 270% Lomborg on voinut saada suoraan IPCC:n omista skenaarioista – joissa kehitysmaat ovat vuosisadan loppupuolella yleensäkin rikkaampia – ja enemmän hiilidioksidia päästäviä - kuin me nyt!

On siis yleisestikin aika ihmeellistä, miten tämänhetkistä kehitysmaiden ”haavoittuvuutta” projisoidaan vuosikymmenien päähän tulevaisuuteen. Ellei sitten tavoitteena ole pitää kehitysmaat sellaisina, jota myös on epäilty, viimeksi Durbanin kokouksen yhteydessä eteläafrikkalainen Leon Louw:

UN Climate Fund Will Keep Developing World Poor

("YK:n ilmastorahasto tulee pitämään kehittyvän maailman köyhänä")

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #50 on: 24.01.12 - klo:19:31 »
Tässä ActionAidn haastattelussa ...
 
Gogo Aisha bemoans climate change in Malawi
 
(Gogo Aisha valittaa ilmaston muuttumista Malawissa)

... pienviljelijärouvan annetaan kertoa.
 
Englanniksi:
 
Quote
“In the past, the land was so fertile that we did not even need fertilizer. I used to harvest enough without applying fertilizer. Nowadays I have to apply fertilizer twice to harvest something. What has changed? The land is still the same but why am I not able to harvest enough anymore?


Suomeksi:
 
Quote
"Menneisyydessä maa oli niin hedelmällistä, ettemme edes tarvinneet lannoitteita. Sain aina riittävästi satoa lannoitteita käyttämättä. Nykysin minun täytyy lannoittaa kaksi kertaa jotan satoa korjatakseni. Mikä on muuttunut? Maa on yhtä sama, mutta miksen kykene enää korjaamaan satoa riittävästi?"


Tässä siis viljelijä on vuosikausia viljellyt samaa maaplänttiään lannoitteita käyttämättä, ja sitten huomannut, että sadot pienenevät.
 
Mikäpä muu tähän voisi olla syynä kuin ilmastonmuutos!!!
 
« Last Edit: 24.01.12 - klo:19:53 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #51 on: 10.02.12 - klo:06:42 »

Tässä YK-yliopiston (UNU-Wider) tutkimuksessa ...

The Political Economy of Green Growth: Illustrations from Southern Africa

("Vihreän kasvun poliittinen taloustiede: esimerkkejä eteläisestä Afrikasta")

... saattaisi löytyä ajattelemisen aihetta myös Suomen ulkoasiainministeriölle - joka on rahoittanut tutkimushanketta!

Raskaasti tässä ko. tekstiä "pyöristäen", se kertoo, miten kasvihuonekaasujen vähentämistavoite voi kehitysmaissa lyödä korville varsinaisia kehitystavoitteita.

(Ja yhtenä esimerkkinä on muuten Malawin keinolannoitepolitiikka)
« Last Edit: 11.02.12 - klo:12:48 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #52 on: 21.03.12 - klo:18:24 »
EkoCentrian rooli luomun edistäjänä taisi, ellei ihan päättyä, niin pienentyä määrärahojen puutteessa? Kuinka onkaan, niin tällaista tavaraa se nyt tuottaa:
 
Onko Suomi vuonna 2040 aterioiden massavalmistuksen edelläkävijä
 
Itse videonpätkä keskittyy enemmän maalailemaan kuvaa siitä, mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan, kun "skeptikot" ovat onnistuneet torpedoimaan yritykset sitä torjua 2000-luvun vaihteessa. Videossa eletään 2040-lukua.
 
Kekseliäästi tehty, mutta vihreää propagandaa silti. Ja luomupropagandaa.
 
Tähän tarkoitukseen (lihav. HJ) …
 
Quote
Reilun vartin mittainen YouTube-esitys on tehty oppimateriaaliksi matkailu-, ravitsemis- ja talousalan opiskelijoille sekä ruokapalveluhenkilöstölle ja päättäjille. Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin KestITÄ –hankkeen videoon on saatu Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta.

… ko. pätkä on kyllä kelvoton ja siis ollut yhteiskunnan rahojen tuhlausta. Viihteellisenä tai mielipidepätkänä (osin, ehkä) menettelisi, jos karkeat asiavirheet katsoo läpi sormien.

Ufomaster

 • Jäsen
 • **
 • Posts: 64
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #53 on: 22.03.12 - klo:15:32 »
Itse videonpätkä keskittyy enemmän maalailemaan kuvaa siitä, mitä ilmastonmuutos tuo tullessaan, kun "skeptikot" ovat onnistuneet torpedoimaan yritykset sitä torjua 2000-luvun vaihteessa. Videossa eletään 2040-lukua.

On hyvin ikävää, että sana skeptikko liitetään ilmastonmuutoksen kieltäjiin. Asiasta vallitsee kuitenkin hyvin selvä konsensus ilmastotutkijoiden kesken, ja skeptikkojärjestöt kautta maailman omaksuvat tietenkin tämän kannan, kunnes toisin osoitetaan.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #54 on: 22.03.12 - klo:19:29 »
Tarkotin tuossa "ilmastoskeptikkoja".

On sinämsä mielenkiintoista, miksi nämä (paranormaalisuuden ym. suhteen) skeptiset järjestöt ovat niin tämän nk. konsensuksen kannalla. (Kansainvälisesti se ei muuten ole ihan sataprosentista.)

Ja usein jopa sen vuoksi, että se on konsensus eli yksimielisyys.

Useimmissa, ellei kaikissa muissa asoissa skeptikot kritisoivat käsitystä, että vallitsevan käsityksen pitäisi olla se oikea, että totuus löydettäsiin äänestämällä tai gallupeilla ...

Sellaista ihmistä muuten, joka olsii ilmastonmutoksen "kieltäjä", tuskin on lukeneistossa olemassa! Tähän ryhmään luokitellut päinvastoin useimmiten korostavat, miten ilmasto on tuhansien ja miljoonien vuosien aikana aina välillä rajusti muuttunut ...  ;D

***

Vakavammin ja täsmällisemin: yhdistyksemme ei ota kantaa asiaan.

Enkä minäkään - täällä. Mutta olen 100% varma, että tässä asiassa on jokatapauksessa, ihan sen konsensuksen puitteissa, hurjia ylilyöntejä.  Jotka eivät palvele ketään.

Joista yhtenä esimerrkinä on tuo suomalaisille opiskelijoile tarkoitettu video!
« Last Edit: 22.03.12 - klo:20:00 by Heikki Jokipii »

Ufomaster

 • Jäsen
 • **
 • Posts: 64
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #55 on: 23.03.12 - klo:10:43 »
On sinämsä mielenkiintoista, miksi nämä (paranormaalisuuden ym. suhteen) skeptiset järjestöt ovat niin tämän nk. konsensuksen kannalla. (Kansainvälisesti se ei muuten ole ihan sataprosentista.)

Nykyiset skeptikkojärjestöt ovat nimenomaan tieteellisen skeptismin edustajia, järjestöjen päätehtäviin kuuluu tieteellisen maailmankuvan edistäminen. Missään tieteenalassa konsensus ei ole 100%, aina löytyy tohtoristason ihmisiä puhumaan puuta heinää asiasta kuin asiasta, tämän pointin esille nostaminen on yleinen harhautustaktiikka, mutta sinun tapauksessa se todennäköisesti kuuluu siihen toiseen kastiin, eli huolimattomaan heittoon.

Quote
Useimmissa, ellei kaikissa muissa asoissa skeptikot kritisoivat käsitystä, että vallitsevan käsityksen pitäisi olla se oikea, että totuus löydettäsiin äänestämällä tai gallupeilla ...

Niin, siis kaikissa muissa paitsi tieteeseen pohjautuvissa asioissa. Tiedemaailman konsensus kun saavutetaan hieman eri keinoin kuin vaikkapa X-Factorin voitto. Silti, vain ja ainoastaan todisteiden pätevyys ratkaisee, eli mikäli näissä korostuksissa tai väitteissä olisi jotain tieteellistä painoarvoa, niin skeptikkojärjestötkin ottaisivat ne eri tavalla esille.

Quote
Sellaista ihmistä muuten, joka olsii ilmastonmutoksen "kieltäjä", tuskin on lukeneistossa olemassa! Tähän ryhmään luokitellut päinvastoin useimmiten korostavat, miten ilmasto on tuhansien ja miljoonien vuosien aikana aina välillä rajusti muuttunut ...  ;D

Tämä ilmaston herkkyys on aivan itsestään selvä asia kaikille ilmastotutkijoille, tässäpä hyvä sivusto vastaamaan näihin Dennis Averyn ja muiden usein esittämiin korostuksiin:

Suomenkielinen käännös, painamalla kysymystä aukeaa yksityiskohtaisempi vastaus: http://www.skepticalscience.com/translation.php?lang=2

Ja tässä sama englanniksi, painamalla vastausta tai kysymystä aukeaa eri tietotasoille suunnitellut vastaukset:

http://www.skepticalscience.com/argument.php

Quote
Vakavammin ja täsmällisemin: yhdistyksemme ei ota kantaa asiaan.

Enkä minäkään - täällä. Mutta olen 100% varma, että tässä asiassa on jokatapauksessa, ihan sen konsensuksen puitteissa, hurjia ylilyöntejä.  Jotka eivät palvele ketään.

Joista yhtenä esimerrkinä on tuo suomalaisille opiskelijoile tarkoitettu video!


En ole katsonut videota, mutta tuon mainostuksen jälkeen aion sen jossain vaiheessa tehdä.
« Last Edit: 23.03.12 - klo:15:07 by Ufomaster »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #56 on: 23.03.12 - klo:20:48 »
Kuten sanoin, tästä kiistelyn perusasiasta en aio kiistellä tällä palstalla, edes tällä "Muut aiheet" -osastolla.

Olen tässä aina korostanut tätä suunnatonta viivettä, joka ennusteisiin sisältyy.

Minun - joka olen nyt yli kuusikymppinen - ennustettavana elinaikanani ei tapahdu mitään havaittavaa tai (lopullisesti) testattavaa!

Erityisesti ennusteet maatalouden suhteen - yhdistyksemme silmämäärä - ovat käytännössä täysin ristiriitaisia. Sadot pienevät tai sitten kasvavat.

On siis mielestäni erittäin järjetöntä varustautua nyt niihin toimenpiteisiin, joita Afrikan maatalous ehkä noin 30-40-50 vuoden päästä tarvitsee!

***

Ja Suomenkin.

Mitä tuon videon sanomaan tulee, niin (ehkä vastahakoisesti, mutta kuitenkin) ilmaston lämpenemisen myönnetään kaikissa (vähänkin) tieteellisissä skenaarioissa suosivan Suomen maataloutta. Joka olisi niissä tuottavuudeltaan jotain nykyisen Saksan tasoa, silloin.

Ninpä tällaiset matojen syömisen visiot v. 2040 ovat siis - joka tapauksessa - täysin naurettavia.

Hauskoja - eli siis naurettavia.
« Last Edit: 24.03.12 - klo:07:46 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #57 on: 23.05.12 - klo:18:52 »

Tämä IPS:n artikkeli kertoo, miten ilmastonmuutos kuulemma tuhoaa zimbabwelaisten pienviljelijöiden sadot:
 
Nothing to Show for Hard Work but Burnt Fields of Maize
 
Jos selailee vähän aikaa täällä ...

Maailmanpankin tilastoissa …
 
… ja katsoo miten maissin (se on tässä = "cereal") keskimääräinen hehtaarisato on kahdessa taulukon viimeisessä maassa, Sambiassa ja Zimbabwessa kehittynyt, niin huomaa, että:
 
- vuosikymmeniä sitten keskimääräiset sadot olivat molemmissa maissa siinä 1000-1500 kg /ha
- viime vuosikymmenenä Sambian sato on parantunut, ja on nyt yli 2000 kg/ha
- kun taas Zimbabwen tulos on pudonnut tasolle noin 500 kg/ha
 
Miten ihmeessä ilmastonmuutos on voinut olla niin valikoiva, että se on kohdellut näitä kahta aivan toistensa naapureina olevaa maata niin eri tavalla?

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #58 on: 06.07.12 - klo:14:57 »
Luulen, että meidän (yhdistyksemme) tai kenen tahansa täytyy nyt käydä taisteluun tätä nk. "ekologista jalanjälkeä" ja sen ideaa vastaan.

Joka laskee valtaosin ihmisen keskeiseksi synniksi vain hiilidioksipäästöt - ja sitten antaa luvan käyttää maata ihmisen tarkoituksiin, jos se vain jotenkin edes näyttäisi vähentävän näitä päästöjä (bioenergia, luomuviljely).

Kaikkien muiden luonnonvarojen (maa-alan, fosforin. vedem) käyttöön tunnutaan asetettavam tämän yhden ja ainoan tavoitteen saavuttamiseksi yhtä vähän pidäkkeitä - kuin rosvokapitalismissa voitontavoittelulle tai kommunismissa 5-vuotissuunitelman toteuttamiselle: kaikki muu on kevyesti uhrattavissa ...   

***

Tämä asia on riippumaton siitä, uskommeko hiilidioksipäästöjen ilmastoa lämmittävään vaikutukseen, ts. tarkemmin ennustettuun katastrofiin tai sen asteeseen asiassa. Poislukien tietysti jotkin ääriteoriat. Mutta IPCC:n ennusteiden puitteissakin näin on.

Vai onko? En ole kuitenkaan varma. Suunnattomat vaihteluvälit ennusteissa saattavat aiheuttaa sen, että joku voi niillä perustella kaiken muun uhraamistakin?
« Last Edit: 06.07.12 - klo:15:17 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25165
  • View Profile
  • Email
Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Reply #59 on: 09.07.12 - klo:19:57 »

Pitäisikö nyt taistella, kansainvälisesti, uudesta mittarista.

Joka olsi yksinkertaisesti: jalanjälki.

Eli juuri ja toisaalta vain se maa-ala, jonka ihminen on ottanut omaan käyttöönsä.

Siinäkin on tietysti omat ongelmansa, koska on koko joukko alueita, jotka ovat osittain näin.

Jalanjälki tai konkreettinen, todellinen (mitä adjektiiveja sitä onkaan) jalanjälki? Kuitenkin erotettuna tiukkaan kaikista näistä laskennalisista jäljistä.