Author Topic: Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun  (Read 976 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 20823
  • View Profile
  • Email
Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun
« on: 20.12.19 - klo:05:44 »
Päätin aloittaa tästä uuden triidin. Otsikoin noin, vaikka kaikki tuollaiset järjestöt eivät ole sitoutuneita. Uskokaa pois etteivät ole!

***

Eräiden luononsuojelujärjestöjen maatalousohjelma, jota myös Pro Luomu mainosti, ja josta meillä oli jo tuolla puhetta, löytyy täältä:

https://www.sll.fi/2019/12/17/luonnonsuojelujarjestot-vaativat-maataloustukien-pitaa-hyodyttaa-ymparistoa/

Tarkemmin täältä, pdf:nä:

https://www.sll.fi/app/uploads/2019/12/maataloustiekartta-compressed.pdf

Siitä lainaan seuraavaksi luomua koskevan kappaleen ss. 14-15.
« Last Edit: 25.12.19 - klo:07:52 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 20823
  • View Profile
  • Email
Vs: Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun
« Reply #1 on: 20.12.19 - klo:05:51 »
Editoin tästä pois lähdeviitteet. Ne löytyvät alkuperäisestä. Ensimmäiset kommentit väliin.

Quote
1.2.5 Luomutuotantoon 30 % peltoalasta.

Kymmenessä vuodessa luomun osuus peltopinta-alasta on
melkein tuplaantunut. Visiomme mukaan kasvu kiihtyy ja
vuonna 2027 Suomen peltoalasta 30 % on luomuviljelyssä
ja suomalaisten luomutuotteiden volyymi markkinoilla
on kolminkertaistunut.


Sitä he eivät varmaan ole laskeneet, että tuo merkitsisi sitä, että:
a) luomutuotteiden osuus olisi korkeintaan 7,5%, mutta käytännössä n. 3%, ja
b) kotimaisen ruoan osuus vähenisi n. 15%, kun tavanomainen viljelyala vähenisi

Quote
Maataloustukipolitiikan lisäksi
keskeistä luomun kasvun kannalta on elintarvikeyritysten
sekä kaupanalan kehittämis- ja markkinointipanostukset
sekä hintakehitys, johon vaikuttaa osaltaan se, nouseeko
luomutuotteet marginaalista enemmän valtavirtaan.


Kuvittelevatko he, että hintakehitys olisi helpostikin tuollaisilla keinoilla säädeltävissä?

Quote
Viime aikoina lihansyönnin vähentäminen on herättänyt
paljon julkista keskustelua. Visiomme oletuksiin kuuluu,
että lihansyönti vähenee niin ilmasto- kuin terveyssyistä
johtuen, mutta myös muuttuu niin, että kuluttajat valitse-
vat eettisemmin ja kestävämmin tuotettua lihaa. Luomun
valtteja ovat ilman kemiallisia torjunta-aineita ja keinolan-
noitteita tuotettu rehu sekä tuotantoeläinten ulkoilu. Kaikki
naudat, vuohet ja lampaat laiduntavat sekä siipikarja ja siat
lasketaan ulkotarhaan tai laitumelle.

Juuri luomuviljelyn olennaiset tulovirrat tulevat eläintuotteista.

Quote
Luomu on ainoa kokonaisvaltainen ruoantuotannon
sertifikaatti. Lisäainerajoituksien ja eläinten hyvinvointiin
panostuksien ohella luomun hyvin keskeinen sisältö on
ympäristöhyödyt. Erityisesti hyödyistä monimuotoisuu-
delle on selkeää tutkimusnäyttöä–esimerkiksi peltojen
että piennarten kasvilajisto on luomutiloilla tavanomaisia
tiloja monimuotoisempi ja lintuja on enemmän luomutilojen
lähistöllä. Luomu on tehokkaampi keino hyönteis- ja
lintumäärien lisäämiseen kuin monet muut ympäristötuen
muodot.


Onko noita ympäristöhyötyjä olemassa, on täysin avoin kysymys.

Tämä tavallaan myönnetään, mutta sitten selitetään toiveajattelulla pois:

Quote
Luomun ilmasto- ja vesistöhyödyt osittain kumou-
tuvat, jos luomusato jää heikoksi. Esimerkiksi järven
kannalta satotaso ei kuitenkaan ole merkityksellistä, vaan
se, tuleeko juuri sen valuma-alueelta haitallinen määrä
ravinnevalumia. Luomumenetelmillä pyritään parantamaan
maan rakennetta, minkä myötä peltomaan vedenpidätys-
kykyä paranee. Siitä on hyötyä niin suuren sadannan kuin
kuivuudenkin jaksoilla. Ajallinen vaihtelu satotasoissa on
siis pienempää luomussa kuin tavanomaisilla lohkoilla, eli
luomusadot ovat vakaampia eri olosuhteissa.
Satotasoista puhuttaessa herää ajoittain kysymys,
aiheuttaako luomuun siirtyminen mahdollisesti tarvetta
lisäpellon raivaukseen. Peltoalan tarpeeseen kuitenkin
osaltaan vaikuttaa visiomme lähtöoletus, että lihantuo-
tanto vähenee ja siten myös rehuntuotannon vaatima
pinta-ala.


Tuo järviesimerkki äärimmilleen vietynä olisi sitä, että lopettamalla koko maatalous, sen haitat Suomessa vähenisivät dramaattisesti, nollaan. Järven tai Suomen kannalta ei ole merkitystä sillä, mitä jossain muualla tapahtuu!

Tässä se toiveajattelua tiivistyy:

Quote
Satotasoihin on toki järkevää panostaa ympäristötehok-
kuuden näkökulmasta, mutta myös siksi, että useimmilla
viljelijöillä se lisää ammattiylpeyttä ja motivaatiota. Monet
hankkeet sekä neuvojat ovat viime vuosina aktivoi-
tuneet tarjoamaan tietoa, miten luomuunkin sopivilla
menetelmillä voidaan parantaa satotasoja. Luomu on
edelläkävijä peltomaan kasvukunnosta huolehtimisessa.
Kasvukuntoon panostamisessa keskeistä on orgaanisen
aineksen eli muun muassa hiilen lisääminen peltoon, mikä
hyödyttää niin vesistöjä, ilmastoa kuin maaperäeliöstön
monimuotoisuuttakin.
Luomumenetelmien kokonaisuuteen kuuluu aina
viljelykierto ja typensitojakasvi
en hyödyntäminen. Kierrä-
tyslannoitteiden markkinat ovat viime vuosina kasvaneet
merkittävästi ja niin sekä tavanomaiset että luomutilat
ovat saaneet paljon lisää vaihtoehtoja orgaanisten
lannoitteiden käyttöön.
Luonnonmukaisessa tuotannossa kasvitautien ja
tuholaisten hallintaan käytetään paljolti niitä viljelytek-
nisiä toimenpiteitä, joita esittelemme kohdassa Ennalta-
ehkäisevä kasvinsuojelu (2.5.9).27 Rikkakasvien torjuntaa
täytyy kuitenkin osin edelleen kehittää ja erityisesti
panostaa neuvontaan.


Siinä siis ensimmäiset. Jatketaan yksityiskohtaisemilla.
« Last Edit: 20.12.19 - klo:06:41 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 20823
  • View Profile
  • Email
Vs: Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun
« Reply #2 on: 21.12.19 - klo:06:18 »
Pro Luomu oli otsikoinut uutisensa tuosta niin, että kyseessä oli "raikas avaus".

Minusta kyse oli hyvin tunkkaisesta vanhojen ajatusten ja verukkeiden kierrättämisestä. Kuten tässä:

Quote
Peltoalan tarpeeseen kuitenkin
osaltaan vaikuttaa visiomme lähtöoletus, että lihantuo-
tanto vähenee ja siten myös rehuntuotannon vaatima
pinta-ala.


Kun tuon ohjelman laatijat hyvin jossain takaraivossaan ymmärsivät, että lisäpeltoalan tarve on aika väistämätön seuraus, he hyvin perinteiseen tapaan poimivat tuollaisen lisäoletuksen. Jotta saisivat luomuvisionsa joten kuten toimimaan luonnonsuojelupäämääriensä kanssa yhteen sopivana.
« Last Edit: 21.12.19 - klo:06:25 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 20823
  • View Profile
  • Email
Vs: Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun
« Reply #3 on: 23.07.22 - klo:04:36 »
SSL on koko ajan suosinut luomua. Ks. edellä, ja muuallakin täällä. Tämäkin kannanotto on tehty vain luomun takia:

KOMISSION KUULEMINEN ERÄILLÄ UUSILLA GE­NO­MI­TEK­NII­KOIL­LA TUOTETUISTA KASVEISTA

Quote
Nykyiset EU-säädökset mahdollistavat sekä geenitekniikan että siitä vapaan tuotannon, kunnolliset riskinarvioinnit ja koko ruokaketjun läpinäkyvyyden. Luonnonsuojeluliitto puolustaa tätä järjestelmää eikä kannata siihen tehtäviä mahdollisia uusia poikkeuksia.

Toiminnanjohtaja Tapani Veistola täytti 22.7.2022 Euroopan komission verkkokyselylomakkeen liiton puolesta.

Olemme tyytyväisiä lainsäädännön nykyiseen tasoon ja menettelyihin. Kunnolliset riskinarviot ja ruokaketjun läpinäkyvyys ovat loppujen lopuksi kaikkien edun mukaisia kuluttajista ja muista tuottajista (esimerkiksi luomu) toiminnanharjoittajien oikeusturvalle. Uudet perinnöllisyystieteelliset tekniikat eivät edellytä poikkeuksia, jotka vesittäisivät hyvin toimivaa järjestelmää ja altistaisivat sen väärinkäytösten yrityksille.


Koska uudesta geenitekniikasta eli geenieditoinnista on kyse. Jota koskevia helpotuksia säätelyjärjestelmässä nyt suunnitellaan. Jonka juuri luomuväki näkee — aivan oikeinkin  — vaarana.

Luonnolle ei asiasta koidu vaaraa. Luomutuottajien oikeusturva tuskin on luonnonsuojelullinen kysymys.
« Last Edit: 27.08.22 - klo:07:52 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 20823
  • View Profile
  • Email
Vs: Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun
« Reply #4 on: 27.08.22 - klo:04:07 »
SLL:n kanta on säilynyt tällaisena:

Luon­non­suo­je­lu­lii­ton kommentit MMM:n hallinnonalan il­mas­ton­muu­tok­sen sopeutumisen työohjelmaan 2022-27 (21.8.2022)

Quote
3 Maatalous

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös niin, että fossiilisten polttoaineiden ja keinolannoitteiden käyttöä kannattaa vähentää. Nämä ovat myös juurisyitä siihen, miksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut uusia ongelmia maataloudellemme. Niiden ratkaisuja tulee priorisoida tässäkin (uusiutuvat polttoaineet ja luomu). Huoltovarmuuttakin lisäisi myös kasvisperäisempään ruokavalioon siirtyminen (vertaa esimerkiksi Pohjoismaiden neuvoston Future Nordic Diets -raportti).
(lihav. HJ)

Mitään syvällisempää analyysia ei esitetä. Niinpä myöskään SLL ei näe mitään ihmeellistä tässäkään.


Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 20823
  • View Profile
  • Email
Vs: Luonnonsuojelujärjestöjen sitoutuminen luomuun
« Reply #6 on: 06.10.22 - klo:04:32 »
Quote
Ludger Wess uudelleentwiittasi
Martin Reich und 🐢
@MartinReich5
NGOs accuse scientists of having ties to industry and being not objective in their scientific work. Only a few days later, they publish a statement in which their logos cavort among industry logos. Ok.

https://twitter.com/foeeurope/status/1577250462365257731/photo/1