Recent Posts

Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10
41
Yleinen Keskustelualue / Vs: EU ja GM-lajikkeet
« Last post by Heikki Jokipii on 22.09.23 - klo:04:10 »
Toiveikkaalla päällä hän:

Gene editing legislation on horizon may signal new dawn for EU’s sustainability and food security potential

Quote
New genetic technologies, the subject of the bill, offer significant prospects for plant improvement… Properly supervised, the integration of these new varieties into agroecosystems could contribute to reducing GHG emissions and the use of phytosanitary products.
42
Muut aiheet / Vs: Ilmastonmuutos se tunkee joka paikkaan
« Last post by Heikki Jokipii on 22.09.23 - klo:04:06 »
Jahtaako koko maailma nyt kahta jänistä?

Ukrainan sotaa ei saa päästää pitkittyneeksi konfliktiksi, Niinistö linjasi viimeisessä YK-puheessaan

Quote
Niinistö penäsi jämerämpiä ilmastotoimia ja totesi, että maailma ei ole oikeilla raiteilla ilmastonmuutoksen torjumisessa.

”Olemme ottaneet merkittäviä askelia, mutta lisää on tehtävä. Kaikki edistys kestävän kehityksen tavoitteiden saralla vaarantuu, jos emme onnistu pysäyttämään maapallon lämpenemistä 1,5 asteeseen”, Niinistö sanoi ja viittasi viime aikoina koettuihin sään ääri-ilmiöihin.

”Meidän on yhdessä nostettava tavoitetasoamme. Tarvitsemme kiireellisesti uusia vahvoja sitoumuksia päästöjen vähentämiseksi. Ja niitä tukemaan tarvitaan pikaisia ja tehokkaita toimia.”

Ilmastonmuutoksen torjunta ajautuu tavallaan väistämättä "pitkittyneeksi konfliksi".  8)
43
Ei tietoa tapauksen taustoista. Mutta eiköhän tämäkin kerro, ettei luomu ole mennyt toivotulla tavalla kaupaksi:

Jättierä luomuteetä ovh. 12 000 euroa, Jyväskylä
44
Muut aiheet / Vs: Ydinvoima versus merituulivoima?
« Last post by Heikki Jokipii on 21.09.23 - klo:07:50 »
Jos haluaa mieluummin nähdä ja kuulla, miten tuulivoima oikein porskuttaa, tämä viikko on sellainen:

Quote
Kuvaaja    Minimi    Maksimi    Keskiarvo
   Tuulivoiman tuotanto    295    4145    2445 MWh/h
   Tuulivoimaennuste seuraavalle vuorokaudelle    296    3840    2425 MWh/h
   Jatkuuvasti päivittyvä tuulivoimaennuste    385    3709    2518 MWh/h
   Tuulivoimaennusteessa käytetty kokonaiskapasiteetti    5926    5926    5926 MWh/h

Sen sijaan ydinvoimaa on koko viikko ajettu vain n. 3 000 MW:n tasolla.
45
Yleinen Keskustelualue / Vs: Missä ovat ruoan riskit
« Last post by Heikki Jokipii on 21.09.23 - klo:06:30 »
Tiede-lehdessä 8/2014 oli sivu "Suomen vaarallisin eläin on hirvi" (kolarit) mutta jo kolmantena listassa oli nauta: 15 vuodessa 10 kuolemantapausta. Luulisin, että aika moni näistä oli sonnin aiheuttamia (?). Ja tuohon päälle tulevat vielä vammautumiset. Ruoan riskejä nämäkin!

Nyt näin. MT:

Suurkeuruu: Mies joutui sunnuntaina eläimen murjomaksi – nyt selvisi, mikä eläin miehen teloi sairaalakuntoon
Mies sai sunnuntain rytäkässä murtumavammoja. Tänään on selvinnyt, että miehen kimppuun kävi sonni.
47
Huonoa on leivonnaisten kysyntä luomuna.

Erityisesti niitä ei löydy tavallisista ruokakaupoista. S-ryhmän leivonnaiset (199 tuotetta):

https://www.s-kaupat.fi/tuotteet/leivat-keksit-ja-leivonnaiset-1/leivonnaiset

Eikä yhtään luomutuotetta. Ei myöskään korpuissa ja rinkeleissä (40 tuotetta):

https://www.s-kaupat.fi/tuotteet/leivat-keksit-ja-leivonnaiset-1/korput-ja-rinkelit

Eikä kahvikekseissä (50 tuotetta):

https://www.s-kaupat.fi/tuotteet/leivat-keksit-ja-leivonnaiset-1/keksit/muut-keksit-ja-kahvikeksit

***

Nyt vertailuun tarvittaisiin tieto siitä, mikä on tavanomaisten tuotteiden myyntivolyymi tuossa tuoteryhmässsä. — Sekin tieto on kaupan tietokoneilla!
48
Outi Vahtila, HAMK, Käytännon Maamies:

Luomu sakkaa – kasvukäyrätavoite edellyttää uusia lääkkeitä (pdf)

Quote
Kuulostaa järkevältä ja helpolta, mut-
ta miksi käytännössä on niin vaikeaa, että
noin 600 tilaa luopui luomusta, kun uusi
cap-kausi alkoi? Luomun kasvun tavoitteet
näyttävät siis ainakin tällä hetkellä jäävän
kauas tavoitellusta.
Voimassa olevan maa- ja metsätalousmi-
nisteriön Luomu 2.0 -ohjelman luomuta-
voitteet vuoteen 2030 mennessä ovat isot.
Ohjelmassa tavoitellaan sitä, että 25 prosent-
tia Suomen peltoalasta viljellään luomuna ja
että 25 prosenttia ammattikeittiöiden käyttä-
mästä raaka-aineesta on luomua. Kuluttaja-
kysynnässä tavoitellaan luomun tuplaamista
viiteen prosenttiin. Tavoitteita on asetettu
myös luomukeruualan, luomuvesiviljelyn ja
viennin suhteen. Mielenkiintoinen seikka
on se, että Petteri Orpon hallitusohjelmas-
sa luomua ei mainita kertaakaan – haloo
hallitus.

Juuri tuolla toisessa triidissä huomasimme:

Siinä, että valtiovalta ei enää yritä ohjailla ihmisten ruokavalintoja, on tapahtunut merkittävä muutos. Sitä ei ole tapahtunut Ruotsissa. Eikä EU:ssa.

Toisessa triidissä avasimme taas kysymyksen siitä, millä tavalla Suomessa tuollaisia myöhempiäkin hallituksia sitovia päätöksiä oikein tehdään.
49
Yleinen Keskustelualue / Vs: Suomesta "luomumaa"?
« Last post by Heikki Jokipii on 21.09.23 - klo:04:22 »
Asiasta oli jo toisessa tridissä puhetta. Tästä lehdistötiedotteesta selviää:

Quote
EU:n komission, kuten myös Suomen oman kansallisen luomuohjelman, tavoitteena on kasvattaa luomun kulutusta sekä kodeissa että ruokapalveluissa, tukea siirtymää luomutuotantoon ja koko luomun arvoketjua. Kansallinen luomuohjelmamme sisältää lisäksi tavoitteita luomuvesiviljelyn käynnistämisestä ja keruuluomun eli luomuluonnontuotteiden tuotannon lisäämisestä. Tavoitteisiin pääsemme kaikkien luomualan toimijoiden yhteistyöllä.

Selviäisikö tästä, mikä on "kansallinen luomuohjelman" status nyt, uuden hallituksen aloittaessa?

Erillisten valtioneuvoston yleisistunnossa päätettyjen ohjausasiakirjojen voimassaolosta päättäminen (pdf)

Quote
Valtioneuvosto päättää, mitkä nykyisen ja edellisten hallitusten valtioneuvoston yleisistunnossa
periaatepäätöksinä päättämistä ohjausasiakirjoista ovat edelleen voimassa. Kyse on valtioneuvoston
yleisistunnossa päätetyistä strategioista, ohjelmista ja muista strategiatyyppisistä ohjausasiakirjoista.

Edellinen vastaava päätös on tehty vuonna 2015 (VNK/480/49/2015), jolloin voimaan jätettiin 67 strategiaa.
Tässä päätöksessä tarkastellaan uudelleen myös näiden voimassaoloa. Lisäksi tarkastellaan niitä edellisten
hallitusten ohjausasiakirjoja, joista on päätetty 1.1.2016 jälkeen sekä nykyisen hallituksen sellaisia
ohjausasiakirjoja, joita koskeva päätös on tehty 31.10.2021 mennessä.

Tuo päätös on tehty 1.3.2022. Mutta nyt ollaan jäljillä. Siellä on tämäkin. Kohdassa 1.2. Edellisten hallitusten periaatepäätökset (35 kpl):

Quote
Lisää luomua! Hallituksen
luomualan kehittämisohjelma ja
kehittämisen tavoitteet vuoteen
2020

Alunperin: MMM 2013.

Quote
Ulkoinen arviointi tehty. Uusi
luomuohjelma Luomu 2.0 julkaistu
MMM:n ohjelmana vuonna 2021.
Voimassa 2030 saakka
50
Yleinen Keskustelualue / Vs: Glyfosaatin uusi aika
« Last post by Heikki Jokipii on 21.09.23 - klo:04:14 »
Tässäkin uutisessa glyfosaatti usein mainitaan:

Rikkakananhirssi on rutkasti hukkakauraa vaikeampi viljan vihollinen ‒ "Tätä ei kitke pirukaan”

Se ei ole täydellinen väline, mutta sitä paljon käytetään:

Quote
”Ja kun glyfosaatinkin tulevaisuus on vaakalaudalla, mitä keinoja sitten enää jää”, Huttunen pohtii.

Hänen mielestään käyttöön pitäisi saada maavaikutteinen aine, joka torjuisi eri aikaan itäviä kasveja ja tehoaisi myös muihin kestorikkoihin.

Toisaalta, jo glyfosaatista on tehty arvio, että se on innovaatio, jollainen tapahtuu noin kerran puolessa vuosisadassa.
Pages: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 10