Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Yleinen Keskustelualue / Vs: Luomubroileri ja sen hinta
« Last post by Heikki Jokipii on Today at 05:13 »
Nyt ei ole tarkkaa tietoa, onko luomubroileriketjua saatu rakennetuksi:

Untuvikkojen kuljetukseen esitetään rajoituksia – MTK:n asiantuntija: ”Lopettaisi siipikarjantuotannon”

Quote
Suomen broileriketju on riippuvainen tänne untuvikkoina tuotavista emopolven linnuista.
Tilaajalle

Luken tekstistä tämä pätkä:

Quote
Edellä mainittujen tuotantoehtojen johdosta luomubroilerin kasvatus maassamme on melko vähäistä ja perustuu muualta tuotuun eläinainekseen.
2
Ongelmat ja kehitysehdotukset / Vs: Temp
« Last post by Heikki Jokipii on 22.02.24 - klo:15:20 »
Tällaisiakin välineitä Luke tarjoaa meille tarkastelujemme tueksi ja avuksi:

Satopotentiaalin voi nyt tarkastaa satotilastosta

Quote
Viljelijät ovat yli sata vuotta rakentaneet kuvan suomalaisesta peltokasvituotannosta antamalla satotietonsa tilastointia varten. Luken tilastopalvelut jatkaa tiedon koostamista tuottaen kaikkien saataville nykyhetken ja koko satavuotisen tilastoinnin tiedot. Nyt tilastointiin on lisätty satopotentiaali, joka antaa viljelijälle mahdollisuuden arvioida oman tuotannon tehokkuutta suhteessa oman alueen satopotentiaaliin.

Hehtaarisato on mittari, jolla viljelyn tehokkuus on mielekästä mitata. Nyt jokainen viljelijä voi tarkistaa satotilastosta, kuuluuko vuonna 2023 oma sato parhaan kymmenyksen joukkoon.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) satotilastossa on perinteisesti julkaistu keskisatoja. Ne ovat kertoneet, paljonko hehtaarin alalta eli 10 000 neliömetrin alalta on keskimäärin kiloina saatu viljelykasveista satoa.

Se on hyvä suure, kun arvioidaan, kuinka paljon satoa joltain tietyltä alueelta (maakunta) saatiin tiettynä vuonna ja onko uusin kasvukausi tuottanut surkean, keskimääräisen vai jopa erinomaisen sadon. Keskisatojen avulla on myös mahdollista vertailla alueita vuosittain tai kasvilajeittain, ja vertailla luomun satotasoja tavanomaisen viljelyn satotasoihin. Kaikki tämä on tarpeellista ja todella mielenkiintoista.

Kyllä, vaikkei tuossa suoranaisesti otetakaan luomusatoja esille, tuon pienen maininnan lisäksi. Varsinaisissa tilastotaulukossa, johon linkki alempana, otetaan:

https://statdb.luke.fi/PxWeb/sq/3455f51d-091a-44e8-b646-1535af40ed9f

PS. Pieni kritiikki Lukelle: Tuo on hiukan hankala lukea.
4
Ongelmat ja kehitysehdotukset / Vs: Temp
« Last post by Heikki Jokipii on 22.02.24 - klo:09:40 »
MT iloitsee tästä:

Suomi on luomun suurvalta ainakin yhdessä asiassa − se ei välttämättä ole monellekaan suuri yllätys

Quote
Raportin tilastoissa Suomi kipusi kärkisijalle, kun järjestykseen laitettiin luomusertifioitu keruutuoteala. Sitä meillä oli maailman eniten eli 6,9 miljoonaa hehtaaria. Seuraavina tulivat Intia 4,4 miljoonalla ja Zambia 3,2 miljoonalla hehtaarilla. Kaikkiaan luomusertifioitua keruutuotantoalaa oli 34,6 miljoonaa hehtaaria.

Luomukeruutuotannolla tarkoitetaan luonnonvaraisten kasvien ja niiden osien keruuta luomuvalvontaan liitetyiltä ja hyväksytyiltä alueilta.

Edellä oli jo tietoa, että suhteessa Viro olisi metsien luomusertitioinnissa mennyt Suomen ohi 25 prosentillaan, ja sillä tavalla maailman ykköseksi. Mutta on pinta-alaltaan pienempi.

Tämäkin otetaan maaotteluhengessä (lihav. HJ):

Quote
Toisestakin tilastosta Suomi löytyi kymmenen parhaan maan joukosta. Kuuluimme valtioihin, joissa luomumaatalousmaan osuus kaikesta pellosta oli vähintään 10 prosenttia. Raportin mukaan osuus oli Suomessa 15 prosenttia. Suurin osuus 43 prosenttia oli Liechtensteinissa. Seuraavina tulivat Itävalta 27,5 prosenttia ja Viro 23,4.

Mainituista maista Viroa olemme omassa triidissä ihmetelleet ja problematisoineet. Vähän alkuun.
5
Yleinen Keskustelualue / Vs: EU ja GM-lajikkeet
« Last post by Heikki Jokipii on 22.02.24 - klo:08:50 »
Brittinäkemys, mutta puhuu EU:stakin:

Viewpoint: UK’s organic farming lobby needs to drop its ideological rejection of gene editing if it hopes to remain viable

Uskoo, että EU:ssa lopulta käy näin:

Quote
How can organic standards seriously endorse the random mutagenesis of entire genomes using chemicals and nuclear radiation, while prohibiting the use of these more targeted approaches? 

As pressure builds to permit gene edited crops in EU organic agriculture, Britain’s organic farmers risk being left behind if the campaigning stance of UK organic sector bodies does not reflect the views of members on the ground.       

Surely it is time for Britain’s organic industry to have an open-minded discussion, focused on the potential use of these techniques to align with the objectives of a more productive, resilient and competitive organic sector?
(lihav. HJ)

En olisi siitä niinkään vama. On muitakin skenaarioita. – Edelleen:

Hiukan muuten ihmetyttää, ettei suomalainen media ole kirjoittanut enempää EU-parlamentin päätöksestä. Vieläkään.

Eivät ole muuten ole kirjoittanneet asian vastustajatkaan (?). Kerätäänkö siellä nyt voimia jonkinlaiseen viimeiseen taistoon?

EU-parlamentin käsittelystä ja päätöksestä on nyt 2 viikkoa.
7
Tällainen nyt:

New Study: Climate Models Get Water Vapor Wildly Wrong – A ‘Major Gap In Our Understanding’

Quote
A new study published in PNAS has demonstrated, once again, that climate models fail to simulate what happens in the real world with regard to fundamental climate change variables like water vapor. This is a devastating finding, as water vapor is the most significant greenhouse gas due to its alleged “feedback” capacity, accelerating warming well beyond what CO2 is said to be capable of alone.

The authors do not understate the significance of this climate modeling failure.

“This represents a major gap in our understanding and in climate model fidelity that must be understood and fixed as soon as possible in order to provide reliable hydroclimate projections for arid/semi-arid regions in the coming decades.”

Per state-of-the-art climate models, specific humidity (SH) should increase as a consequence of CO2-induced global warming. But 40 years of observations (1980-) show no increasing SH trend over arid/semi-arid regions.

Per state-of-the-art climate models, relative humidity (RH) should decline slightly as a consequence of CO2-induced global warming. But 40 years of observations (1980-) show not a slight declining trend, but a declining trend that is “about an order of magnitude more than the models on average.” In other words, the climate models are wrong by a factor of 10.
(lihav. HJ)

Tuo positiivisen takaisinkytkennän idea on aivan keskeinen teoriassa hiilidioksidipäädöjemme vaarallisuudesta.

Ja se on silkkaa Wikipedia-konensusta:

Ilmaston lämpeneminen

Quote
Tärkein palautekytkentä liittyy veden höyrystymiseen. Ilmakehään vapautettu hiilidioksidi lämmittää ilmakehää ja maanpintaa, mistä seuraa, että ilmakehään höyrystyy lisää vettä. Koska vesihöyry itsessään toimii kasvihuonekaasuna, tästä seuraa edelleen lisää lämpenemistä ja vesihöyryn vapautumista ilmakehään. Näin jatkuu, kunnes ilmasto saavuttaa uuden dynaamisen tasapainon, jossa kasvihuoneilmiö on kohonneen vesihöyrypitoisuuden vaikutuksen johdosta noin kaksi kertaa voimakkaampi kuin mitä kohonneesta hiilidioksidipitoisuudesta yksin seuraisi.[21]

***

Tuo saitti aiemmin kertoi näistäkin:

2023 Scientific Papers Cast Doubt On ‘Consensus’ In Climate Science

Quote
In 2023, hundreds of scientific papers were published that cast doubt on the position that anthropogenic CO2 emissions function as the climate’s fundamental control knob…or that otherwise serve to question the efficacy of climate models or the related “consensus” positions commonly endorsed by policymakers and mainstream media sources.

Mutta usko juuri tuohon säätönuppiin säilyy vakaana.
8
Muut aiheet / Vs: Vanhojen mittojen tarve?
« Last post by Heikki Jokipii on 22.02.24 - klo:05:49 »
Ilkka Taipale ja Mirka Vainikka ovat oikealla asialla:

Henkilötodistus on jokaisen suomalaisen oikeus

Quote
Henkilötodistusten hankkiminen ei ole kaikille yhtä helppoa sen maksullisuuden takia

SUOMESSA vallitsee yleisesti käsitys, että oikeudet ja velvollisuudet ovat kaikille kansalaisille samat, sosioekonomisesta asemasta riippumatta. Tässä yhtälössä on kuitenkin yksi merkittävä virhe: henkilötodistuksen puuttuminen osalta kansalaisista. Henkilötodistus ei ole vain hallinnollinen asiakirja; se on perusoikeus, joka mahdollistaa täysimääräisen osallistumisen demokraattiseen yhteiskuntaan ja on näin ollen jokaisen suomalaisen ihmisoikeus.
[..]
Ehdotamme, että Suomen valtio ryhtyisi toimiin henkilötodistusten saannin helpottamiseksi. Tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi henkilötodistusten maksuttomuutta tai niiden hankkimisen kustannusten merkittävää alentamista, erityisesti vähävaraisille kansalaisille. Lisäksi prosessia henkilötodistuksen saamiseksi tulisi yksinkertaistaa ja tehdä siitä mahdollisimman saavutettavaa kaikille kansalaisille. Jos äänestys on mahdollista kotona, henkilökortin hankkiminenkin pitäisi olla!

Ja tuo on globaalistikin paljon tärkeämpää kuin tämä puuhastelu.

Saapi nähdä, mitä tämä asiaan vaikuttaa:

Perinteisistä passeista tulee lähes tarpeettomia, kun EU:n digilompakkoon tulevat sähköinen passi, ajokortti ja kuntosalikortti
9
Tuo on jännä havainto. Luomumaidon myyminen tavanomaisen joukossa oli takavuosina tavallista, ja se jopa tunnustettiin. Nyt on palattu siihen?

Tehkäämme tosiaan noin. Katsokaamme, mitä tilastoista irtoaa.

***

Kuuluisiko tämän tilaston tarkastelu tähän triidiin:

https://www.luke.fi/fi/tilastot/maataloustuotteiden-tuottajahinnat/maataloustuotteiden-tuottajahinnat-2023

Vai avataanko sille oma triidi?
10
Ongelmallinen on luomuleipä jo ilman voita (tai muuta rasvaa) ja lisukkeita.

Pro Luomu totesi jo v. 2017:

Quote
Pelkkä luomu ei myy leipää

Luomuruoan kulutuksen vahva kasvu ei näy vielä kauppojen leipähyllyissä.
[..]
Hyvinvointitrendistä toivotaan uutta kasvupotentiaalia luomuleivälle. Kuluttajia kiinnostavat nyt kotimaisesta kaurasta ja rukiista valmistetut tuotteet.
(lihav. HJ)

Luomuviljasadosta kauraa on leijonanosa, yli puolet. Osuus kokonaiskaurasadostakin 9 % v. 2023.

Katsotaanpa siis täältä kauraa käyttävien sekaleipien tilanne v. 2024:

https://www.s-kaupat.fi/tuotteet/leivat-keksit-ja-leivonnaiset-1/leivat/sekaleivat

Yhteensä 47 tuotetta. Joista yhä vain yksi luomutuote:

Samsara 500g siemenvuoka luomu
~3,25 €
6,50 €/kg***

Näkyykö tämäkään luomuruisleipinä (Luken satotilastosta):

Quote
Ruissato kasvoi ja oli suurin luomuruissato, mitä Suomessa on korjattu vuoden 2006 alkaneen luomusatotilastoinnin aikana.
[..]
Luomuruis 11 miljoonaa kiloa (+17 %) – osuus kokonaisruissadosta 12 %

Se on todettava (myönnettävä), että luomuruisleipiä löytyy kaura- ja vehnäleipiä paremmin. Niitä on kyetty tarkastelmaan hintatriidissämmekin.
Pages: [1] 2 3 ... 10