Näytä kirjoitukset

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Perenna

Pages: [1] 2
1
Yleinen Keskustelualue / Vs: Eläinlajike
« on: 19.05.14 - klo:09:20 »
Oivallinen termiehdotus! Kannatan.

2
Yleinen Keskustelualue / Vs: Puolueet ja luomu
« on: 19.05.14 - klo:09:15 »
En käy niin kiivasta taistoa luomua vastaan kuin Heikki, mutta huuhaa ja disinformaatio saa minutkin tuohtumaan.

Ei ihme, että kaikki puolueet ovat liittyneet Hyvien Ihmisten kuoroon. EU-vihreät on laatinut sivuston, johon on valikoitu EU-parlamentin direktiiviäänestystuloksia. Mutkat on oiottu viivasuoriksi ja sanamuodot asetettu siten, että nopea vilkaisu hätkähdyttää: kauheaa, jotkut puolueet myrkyttävät lapsiamme!

Quote from: epvihreat
Kielletäänkö lastenruokien tuotannossa torjunta-aineet, jotka on luokiteltu mm. perintää vaurioittaviksi, syöpää aiheuttaviksi, hormonitoimintaa häiritseviksi ja lisääntymiskykyä heikentäviksi?

En ole ao. direktiiviin tutustunut, noloa myöntää, mutta voisin lyödä vetoa siitä että kyse on lastenruoassa olevien hedelmien, viljojen tai muun raaka-aineen viljelystä. Ei siitä, että lastenruokapurkkiin sen valmistusvaiheessa ruiskautettaisiin myrkyllisiä säilöntä- ja homeenestoaineita.

Jos torjunta-aineista jää jäämiä lopputuotteeseen, lastenruoat pitäisi tuottaa luomuna. Jos lastenruoista ei löydy jäämiä, ei ole syytä kiivailla. Joka tapauksessa on törkeää yksinkertaistaa asia disinformaatio-iskulauseeksi.

(P.S. offtopic: Tässä ketjussa esiin nousseen kotiinpäin vetämisen hyväksyn kaikissa hankinnoissa - kunhan sillä ei tarkoiteta velipojan firmalta ostamista. Oli esimerkiksi kauheaa, kun kirjastot joutuivat luopumaan paikallisen kirjakaupan tukemisesta ostoillaan ja siirtymään ostamaan kirjansa vaikkapa ranskalaiselta kirjanvälitysjätiltä, jonka kanssa on vaikea kommunikoida jos ei ole talouden ja vieraskielisten taloustermistöjen ammattilainen.)

3
Yleinen Keskustelualue / Kirja: Hyvä ja paha ruoka
« on: 26.08.13 - klo:11:19 »
Hyvä ja paha ruoka : ruoan tuotannon ja kuluttamisen vaikutukset, toim. Tuija Mononen ja Tiina Silvasti. Gaudeamus 2012.

Kirjan 8. luvussa (Geenitekninen ruoka, kirj. Liisa Kuusipalo) listataan geenimuuntelun haittoja ja uhkia. Uhkakuvat ovat niin säikäyttäviä, että herää ihmetys ettei geenimuuntelua ole yksiselitteisesti kielletty. Koska  esimerkiksi tämän foorumin missioon kuuluu vannoa geenimuuntelun turvallisuutta eikä täälläkään oltane itsetuhoisia, olisi hyvä saada lukea geenimuuntelun kannattajien kommentit kirjaan väitteisiin kohta kohdalta.

Seuraavassa kooste uhkista. Vaikka olenkin siteerannut pätkän sieltä toisen täältä, en ole mitenkään värittänyt enkä muunnellut kirjan sanomaa ja viestiä. Olen poiminut ydinlauseita, joissa helposti ymmärrettävässä muodossa kiteytyy se, mitä tekstissä pitemmästi selitetään ja taustoitetaan. Tekstissä annetaan myös lähdeviitteet, jotka olen siteerauksista jättänyt pois. Jos ne olisivat mukana, olisi pitänyt antaa myös lähdeluettelo täydellisine tietoineen. Kiinnostuneet löytävät lähteet kyllä kirjasta ao. sivuilta. Kirjan saa kirjastosta.

Quote from: Geenitekninen ruoka, kirj. Liisa Kuusipalo. S. 162-163
Siirtogeenitekniikka pohjautuu teoriaan, jonka mukaan jokaisella geenillä on aina yksi tehtävä. […] Kun yksi geeni siirrettiin toiseen eliöön, ajateltiin yhden ominaisuuden siirtyvän. […] Geenien tutkimus antoi viitteitä, että geeneillä voi olla monia tehtäviä. […]

[…] Geenien siirtyminen eliöstä toiseen on luonnon oloissa hyvin harvinaista; sitä tekevät vain taudinaiheuttajat. […] Siirtogeeni rakennetaan muistuttamaan viruksia, jotta se pystyisi liittymään terveeseen soluun. Siirtogeenit tungetaan kasvisoluihin joko käyttäen bakteereita tai ampumalla ne ilmanpaineella soluun. Siirtogeenin tarttumiskohtaa tai kiinnittyvien siirtogeenien määrää ei DNA:ssa voi määrätä. Geeninsiirto sotkee solun DNA:n oman järjestyksen. Geenien toiminnalle ei ole samantekevää, missä järjestyksessä ne ovat.

[…] Tämän tiedon perusteella kasvien perimän muokkaaminen on todellista arpapeliä.

[...] Siirtogeenisillä kasveilla siirretty geeni yleensä vaimentuu, jolloin siirretty ominaisuus katoaa. Pysyvien siirtogeenisten kasvien aikaansaaminen on vaikeaa, ja tämän takia kaupallisia sovelluksia on vain kaksi.

Geeninsiirroissa voi seurata yllätyksiä. Siirtogeenisessä tupakassa siihen siirretty hemoglobiinigeeni sai aikaan 34 prosentin lisäyksen nikotiinin tuotannossa. Tämä ei ollut kokeen tarkoitus. Geenin siirto on aiheuttanut halutun muutoksen lisäksi myös muiden ominaisuuksien muuttumista. […]

Muutokset geenimuunnellun maissin kivennäisissä ja aminohappokoostumuksessa sekä kukintojen määrän muutos olivat myös yllättäviä muutoksia. Muita ovat olleet kuolioiden ilmestyminen, tuotannon aleneminen, ligniinipitoisuuden nousu, karvasaineiden lisääntyminen, aineenvaihdunnan muutokset ja uusien yhdisteiden ilmestyminen. Geeninsiirto siis sotkee alkuperäisen järjestyksen, ja siitä seuraa muutoksia myös muiden geenien toiminnassa.

Yleisessä tiedossa on, että Monsanto on geenimuunnellut Monsanton omaa rikkaruohomyrkkyä kestäviä viljelykasveja, jolloin tekstin toteamus, että myrkkyä käytetään enemmän ja syödyssä ruoassa on enemmän jäämiä, tuntuu loogiselta. Toinen geenitekniikalla kasveihin lisätty ominaisuus ei ole yhtä yleisessä tiedossa.

Quote from: Geenitekninen ruoka, kirj. Liisa Kuusipalo, s. 165
Toinen geenitekniikalla kasveihin lisätty ominaisuus on se, että kasvi itse tekee hyönteismyrkkyä. Ajatuksena on, että kasvi suojaa itse itsensä hyönteistuhoilta, eikä myrkkyruiskutuksia tarvita. Myrkky on peräisin luonnosta, joten sen ajateltiin hajoavan nopeasti kasvin kuoltua. Hyönteismyrkkyä syntyy kuitenkin koko ajan kasvin kaikissa osissa. Luonnon myrkky poikkeaa gm-kasvin tuottamasta muokatusta myrkystä. Tutkijoiden on ollut vaikea uskoa tätä. Turvallisuustutkimuksissa hiirille syötettiin myrkyn alkuperäistä muotoa sellaisena kuin se on maaperäbakteerissa. Muunnellun kasvin tuottama myrkky oli kokeissa 44 prosenttia tehokkaampaa kuin sen alkuperäinen muoto. Myrkkypitoisuus vaihtelee jopa 50-kertaisesti vierekkäisten kasvien välillä.

Myrkky ei katoa pelloilta, kuten oletettiin. […] Pellolle jäävät korjuutähteet, kuten juuret ja lehdet, sisältävät myrkkyä enemmän kuin kasvin muut osat. Näin ne vaikuttavat maan bakteerikantoihin, juuriston sienilajistoon ja maahengitykseen. Gm-kasvin myrkky säilyy maassa ainakin seitsemän kuukautta. On havaittu, että geenimuunneltuja viljelykasveja syövät toukat eivät enää kelpaa luonnon pedoille. Ruokintakokeissa on havaittu, että jos esimerkiksi petokoppakuoriainen saa valita, se ei syö gm-rapsia syönyttä toukkaa.

[…] Myrkkyä löytyy paljon myös sellaisista kasvinsyöjälajeista, joiden ei pitäisi olla myrkyn kohteena, ja petohyönteisistä. Nämä eläimet siis altistuvat pitkäaikaisesti. Myrkky kulkeutuu ravintoketjussa, sen vaikutuksia on mahdoton ennakoida.

Siirtogeenit karkaavat viljelyalueeltaan. Tämä liittyy aiheeltaan keskusteluketjuun Luomutuotteista on löydetty Saksassa GM-ainesosia - mistä on kyse?

Quote from: Geenitekninen ruoka, kirj. Liisa Kuusipalo, s. 166
Kanadassa siirtogeenisiä viljelykasveja on kasvatettu kymmenisen vuotta. Siirtogeenisten kasvien on nyt havaittu leviävän omia aikojaan ihmisen kontrollin ulkopuolelle. Siirtogeenistä rapsia havaittiin teiden ja junaratojen varsilla. […] Kanadasta löytyi luonnosta myös rapsin ja peltokaalin välinen siirtogeeninen risteymä. Tämä osoittaa, että muunnellut siirtogeenit leviävät myös villeihin  sukulaislajeihin.
[…]
Kanadassa rapsin luomutuotanto on käynyt mahdottomaksi, koska gm-rapsin siitepöly saastuttaa luomukasvustot. [...]

[…] Kaikissa siirtogeenisissä kasveissa on […] mukana myrkyn eli antibiootin sietokyky. Kun tällaista kasvia viljellään, ympäristöön leviää jokaisen kasvin mukana suuri määrä lääkkeen vastustuskykygeeniä. […] Koska jo nyt sairaaloissa on suuria ongelmia kaikkia lääkkeitä sietävien bakteerien kanssa, on vastustuskykygeenien kylväminen ympäristöön surullisen lyhytnäköistä.
[…]
Kun kasvin DNA ja bakteerin DNA liitetään yhteen, tämä helpottaa lajirajojen ylittämistä luonnossa. Eräässä kokeessa huomattiin, että geenit siirtyivät gm-kasvista bakteereihin ja siirsivät näihin samalla antibioottiresistenssigeenejään. […] mitään tällaista ei turvallisuudesta tehtyjen oletusten perusteella pitänyt tapahtua.

4
Yleinen Keskustelualue / Geeni VI - totta vai pelottelua?
« on: 15.07.13 - klo:17:01 »
Toivoisin että tällä foorumilla tiedettäisiin Geeni VI:sta jotakin. En ole saanut muualta lisätietoa; esim. vihreä meppi vastasi kysyttäessä vain että "Daily Mail ei ole kuuluisa tarkasta lähdekritiikistä. GM-ruoka pitää merkitä, sen voi jättää ostamatta". Varsinainen alkulähde, jonka ilmoitin kyllä kysymyksessäni, ei ole Daily Mail, vaan EFSAn oma tutkija sekä Liègen yliopiston tutkija.

Facebook-kaveri julkaisi muutaman linkin, joiden mukaan muuntogeenisistä kasveista on löydetty ihmiselle vaarallista geeniä 'Geeni VI'. En ole tutkinut lähteitä tarkemmin, joten en tiedä miten asiallisia ne uutisissaan ovat enkä siis tiedä onko kyse aatteellisesta hörhöilystä vai oikeasta ongelmasta.

Populaariversio asiasta löytyy FoodMonitor.se'n sivulta, jossa sanotaan Daily Mailin mukaan EFSAn vastikään havainneen, että muuntogeenisten kasvien turvallisuustesteissä on vakava virhe: ne eivät löydä Geeni VI:ta. Tämän ovat havainneet EFSAn tutkija Nancy Podevin sekä Liègen yliopiston tutkija Patrick du Jardin.

Quote from: Foodmonitor.se
De genetiska tester som används för att visa att GM-grödor är säkra har ett allvarligt fel. De klarar inte av att upptäcka en gen, kallad Gene VI, som är toxisk för människor. [...]Det har den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA nyligen upptäckt, enligt tidningen Daily Mail.Analyserna som ligger till grund för EFSA:s upptäckt har gjorts av forskarna Nancy Podevin hos EFSA, och Patrick du Jardin som är forskare vid University of Liege i Belgien.
GMO-skandal: "toxisk gen" i storsäljande GM-grödor upptäckt

Asiaa käsittelevä paperi on avattu julkiselle tarkastelulle:
Possible consequences between CaMV 35S promoter regions and viral gene VI in transgenic plants.

Independent Science News kirjoittaa, että EFSA ja australialainen FSANZ ovat tienneet geeni VI:sta, mutta salanneet asian.
Regulators Discover a Hidden Viral Gene in Commercial GMO Crops
Is the Hidden Viral Gene Safe? GMO Regulators Fail to Convince

5
Muut aiheet / Mikä on Green Agenda?
« on: 06.12.10 - klo:07:47 »
Muun tekemisen puutteessa silmäilen silloin tällöin verkkolehti Uuden Suomen blogikirjoituksia. Eräällä blogilla oli peräti omituista salaliittouskon sävyttämää juttua maailmanlaajuisesta vihreästä salaliitosta.

Kirjoittaja listaa muutamien fundamentalistivihreiden kirjoittajien ääreviä näkemyksiä siitä, miten maailma pelastetaan hirmu- ja pakkotoimin (esim. hengitysvero päästökauppoineen sen mukaan, huohottaako paljon vai hengittääkö tasaisemmin). Ensimmäisenä bloggari mainitsee YK:n Agenda 21:n, mikä jonniin verran hätkäyttää.

Pikasilmäilin Agenda 21:tä eikä silmiini osunut ihan sellaista kauhutekstiä jota bloggari antaa ymmärtää siinä olevan.

Osuin myös dokumenttiin nimeltä The Green Agenda, joka vakuuttavalla asiatyylillä todistelee vihreän salaliiton olemassaoloa.

Itse olen puoluepoliittisen vihreän liikkeen kiivaskin vastustaja (en siksi että pitäisin ympäristönsuojelua turhana vaan siksi että vihreä puoluepolitiikka ei maailmaa pelasta, päinvastoin), mutta maailmanlaajuisiin salaliittoihin en sentään hevin taivu uskomaan.

Kuka tai ketkä ovat Green Agendan takana? Sen artikkelien kirjoittaja käyttää yksikön 1. persoonaa.

6
Yleinen Keskustelualue / VL: GM-luontaisrohto tappoi 37
« on: 18.09.10 - klo:11:42 »
Esitän ruodittavaksi Vihreän Langan foorumikirjoituksen DNA-manipulaatio tappoi kymmeniä:
Quote from: Klaus Silander Vihreässä Langassa 15.09.2010
Maharishi University of Management-yliopiston professori John Fagan on kirjoittanut tieteellisen artikkelin (http://www.psrast.org/demsd.htm) siitä, kuinka dna-manipuloidun pieneliön avulla tuotettu tryptofaaniaminohappo tappoi lyhyessä ajassa 37 ihmistä. Japanilaisen Showa Denko-yhtiön tuottamaa tryptofaania myytiin USA:n luontaistuoteshopeissa, ja uusi dna-manipulaatioon perustuva valmistusprosessi oli tuottanut tuotteeseen supervaarallisia aineita. Lyhyessä ajassa menehtyneiden lisäksi 1500 vammautui sairastuttuaan eosinia-myalgia-lihasrappeumasairauteen. Myöhemmmin nämä lukemat vielä nousivat. Perinteisellä  manipuloimattomalla bakteerilla tuotetussa tuotteessa ei koskaan ollut vaarallisia aineita, vaikka aktiivihiilisuodatuksen määrää oli tuolloin vaihdeltu.
En käytä mitään luontaisrohtoja, koska en luota niihin vaikka itse luonnosta poimisin, joten tämä ei heilauta henkilökohtaisesti. Kuitenkin asian idea on pelottava.

7
Muut aiheet / YLE: Lomborg käänsi kelkkansa
« on: 02.09.10 - klo:12:31 »
Maailman kuuluisin skeptikko taipui ilmastonmuutoksen edessä:
Quote from: YLE Lomborgista

Maailman kuuluisimmaksi ilmastonmuutoksen epäilijäksi nimetty tanskalainen Björn Lomborg on muuttanut mieltään lämpenemisen aiheuttaman uhkan laajuudesta. Uusimmassa kirjassaan hän nostaa ilmastonmuutoksen ehkäisemisen ihmiskunnan tärkeimmäksi haasteeksi, kertoo Guardian-lehti.

Kirjassaan Smart Solutions to Climate Change Lomborg esittää, että valtiot perustaisivat suuren rahaston tutkimaan ilmaston lämpenemisen ehkäisykeinoja ja tapoja sopeutua lämpenevään ilmastoon. Rahastoon kerättäisiin varoja 100 miljardia dollaria vuodessa.

Tanskan ympäristöntutkimuslaitoksen johtajana aiemmin toiminut Lomborg ei ole aiemminkaan kiistänyt ilmastonmuutosta tai ihmisen osallisuutta siihen. Lomborg on ollut sitä mieltä, ettei asia ole kovin merkittävä, eikä sen torjumiseen kannata käyttää juurikaan rahaa.

8
Rath-organisaation sivulla on kaipaamaani tietoa, mutta koska Rath-sivusto hörhöilee, en tiedä miten siihen pitäisi suhtautua.

Tuon sivun mukaan koko maailma on WTO:n kautta pakotettu noudattamaan Codexin ohjeita ja standardeja.

Nyt pitäisi vain saada selvyys niistä.

9
Törmäsin vähähiilihydraattisen ruokavalion lääkärigurun, Antti Heikkilän sellaiseen blogimerkintöön kuin Codex alimentarius. Heikkilän mukaan:
Quote from: Antti Heikkilä blogimerkinnössään
Jos [...] syöt omaa ruokaa, niin vankilaan joudut.

Riikka Söyring kirjoitti 12.12.2009 Uuden Suomen blogissaan Kissankulmasta myös Codex alimentariuksesta:
Quote from: Riikka Söyring blogimerkinnössään
Mikäli Suomen Eduskunta enemmistön päätöksellään liittyy Codex Alimentarius standardointiin täysimittaisesti, niin lähitulevaisuudessa ainoa laillinen tapa hoitaa terveyttään tapahtuu ostamalla ja syömällä eri lääkeyhtiöiden valmisteita. Myös lääkkeistä ja prosessoiduista elintarvikkeista pidättäytyvät ihmiset joutuvat hyvin todennäköisesti tulevaisuudessa ostamaan terveydenhoitopalvelunsa, elintarvikkeensa, vitamiininsa, hivenaineensa ja lisäravinteensa 1.) Laittomasti tai 2.) Monikansallisilta lääkeyhtiöiltä huonolaatuisina, koska kilpailevien innovatiivisten valmistajien(jalostamattomat ravinto- ja raaka-aineet, lisäravinteet, vitamiinit, hivenaineet) tuotteiden laillinen saattavuus voidaan estää Codex standardein.
Ravintolisistä ja vaihtoehtohoidoista en ole kiinnostunut, mutta Söyringin maininta että prosessoituja elintarvikkeita haluavat joutuvat ostamaan elintarvikkeensa laittomasti, on aika hurja. Seuraako Codexista, että kaupoissa ei enää ole tavallisia ruoanvalmistuksen raaka-aineita, lihaa, kalaa, kasviksia? Että luomu kielletään? (Tiedän että luomu on tällä foorumilla kirosana, mutta ei kait sitä sentään kieltää tartte?)

Olen silmäillyt joitakin Codex-standardeja enkä löytänyt niistä mitään ihmeellistä. Pelottavana ovat muut pitäneet sitä, että standardeissa EI sanota joitakin asioita.

Mitä ihmettä nyt on tapahtumassa? ONKO tapahtumassa jotakin?

10
Yleinen Keskustelualue / Antibioottiresistenssigeeni
« on: 06.07.10 - klo:08:49 »
Heikki, olet varmaan huomannutkin uutisen Amfora-gm-perunasta. Vihreän langan uutisessa sanotaan:
Quote from: Vihreä lanka 5.7.2010
Gmo-vapaa Suomi- verkoston mukaan Amflora-peruna sisältää antibioottiresistenssigeenin, joka leviää kasvin viljelyn myötä. EU-lainsäädännön mukaan geenin käyttö ei ole nykyisissä geenimuunnelluissa lajeissa sallittua.

Geenin uhka piilee sen kyvyssä tehdä joistakin antibiooteista museotavaraa, koska se voi levitä kasveista bakteereihin. Antibiooteilla hoidetaan muun muassa tuberkuloosia.

EU-komissio salli maaliskuussa geenimuunnellun perunan kaupallisen viljelyn ja myynnin unionin jäsenmaissa.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan mukaan Amflora-perunasta ei koidu terveys- tai ympäristöriskejä. Kun Efsa päätti näyttää Amfloralle vihreää valoa, kaksi paneeliin osallistuneista tutkijoista piti Amfloraa turvallisuusriskinä.

Luomuliiton mukaan muuntogeenien leviäminen on yllättänyt monissa maissa niin tutkijat kuin virkamiehetkin, kun vain koeviljelmille tarkoitettuja kasveja on levinnyt ruokaketjuun.

:o  Olen hiukan kauhistunut mahdollisuudesta, että nimenomaan antibioottiresistenssin aikaansaava geeni siirtyisi bakteereihin. Onko tähän jotakin muutakin vastatietoa kuin että "hehheh, eihän se nyt niin vain siirry".

11
Radio Itä-Uusimaa keksi niin hauskan aprillipilan, että minulla ensin meni kauhistuksesta kahvi väärään kurkkuun, kun sähläsivät julkaisupäivämäärän kanssa:

Quote from: Radio Itä-Uusimaan aprillipila
Uuden geenirokotteen testaus alkaa Porvoossa
julkaistu 31.03. klo 11:50, päivitetty 01.04. klo 07:01


Tutkimuskeskus EVORA alkaa testata uutta rokotetta, jonka tarkoituksena on estää geenimuunnellun ruoan lapsissa aiheuttama liikakasvu.

Yhdysvalloissa lasten liikalihavuus on merkittävä ongelma. Tarkemmissa tutkimuksissa on huomattu, että pelkkä runsas ravinnonsaanti ei selitä tätä lihavuutta. Taustalta on löydetty muita tekijöitä, joista keskeinen on geenimuunneltujen tuotteiden käyttäminen eläinrehun- ja valmisruokien aineksena. Uuden rokotteen on tarkoitus estää tämä geenimuunnellun ruoan lihottava sivuvaikutus.

EVORA:n erikoistutkija Sakari Turtiaisen mukaan uusi rokote halutaan ottaa hyvissä ajoin käyttöön Suomessa, jotta voidaan ajoissa ehkäistä lasten liikakasvu ja sen myötä yleistyvä 2-tyypin diabetes.

- Toivomme että lapset, jotka osallistuvat tutkimukseen, olisivat mukana kasvun päättymiseen asti, mikä Suomessa on tytöillä noin 17- ja pojilla 18-19 vuoden tienoilla. Alle 3 kuukauden ikäisiä lapsia emme kuitenkaan ota mukaan, Turtiainen kertoo.

Testaus aloitetaan Porvoossa

Erikoistutkija Turtiaisen mukaan Porvoon seutu on valittu tutkimuksen yhdeksi painopistealueeksi sen vuoksi, että alueella on aiemmin tehty onnistuneesti vastaavia tutkimuksia rotavirus- ja papilloomavirusrokotteiden kanssa.

- Perinteisesti Itä-Uudeltamaalta on löytynyt helposti potilasainesta, joka on hyvin vastaanottavaista uusille tutkimuksille, Turtiainen sanoo.

Rokotetestaukseen osallistumisen uskotaan olevan täysin riskitöntä

Testauksen takana on kansainvälinen lääkeyhtiö, jolla on pelkästään humaanit tarkoitusperät, Turtiainen painottaa ja sanoo, että rokotteesta ei aiheudu yhtiön mukaan minkäänlaisia sivuoireita.

Taustalla on myös isot geenimuunnellun ruoan valmistajat, joilla on jo useiden vuosien kokemus tuotteittensa testaamisesta afrikkalaisilla.

- Tätä rokotetta on tutkittu tarkkaan Saharan eteläpuoleisessa Afrikassa, eikä mitään sivuvaikutuksia ole kahden vuoden aikana ilmennyt, Turtianen kertoo.

Uuden rokotteen hinta nousee jopa 800 euroon

Rokotetutkimukseen osallistuville perheille rokotukset ovat ilmaisia, mutta myöhemmin Turtiainen arvelee rokotteen hinnan nousevan jopa 600 – 800 euron tietämille, jolloin rokotetutkimukseen osallistuvien perheiden saama taloudellinen hyöty on merkittävä.

- Nyt vielä tutkitaan, että kuinka monta rokote-annosta tarvitaan. Todennäköisesti se asettuu 3 -4 rokoteannoksen välille, joista jokainen tulee kustantamaan sadasta kahteensataan euroon, riippuen markkinatilanteesta, Turtiainen arvioi.

EVORA:n erikoistutkija Sakari Turtiainen painottaa myös, että geenimuunneltu ruoka on tulevaisuudessa vääjäämättä jokaisen ruokapöydissä. Tämän takia meitä jokaista tulee koskettamaan liikalihavuuden ja 2-tyypin diabeteksen lisäksi monet muut ongelmat, mikäli asiaan ei puututa.

12
Muut aiheet / Vs: Ilmastonmuutos"tiede" arpomista?
« on: 05.01.10 - klo:08:47 »
Matti, katsoitkos Antti Roineen kirjoituksen herättämää verkkokeskustelua? Nimim. Simplex oli löytänyt arvon tohtorin kotisivulta seuraavaa:
Quote from: Antti Roine kotisivullaan
Elämäämme leimaa epävarmuus syntymästämme asti, koska emme voi olla täysin varmoja oikeastaan mistään. Voimme uskoa tieteeseen, taiteeseen, politiikkaan tai ystäviimme. Voimme uskoa myös ateismiin, mutta epäilys säilyy mielessämme, koska emme voi löytää ateismille tieteellisiä todisteita. Ainoa asia tässä maailmassa mistä voimme olla varmoja on, että Jumala rakastaa meitä jos vain löydämme hänen henkensä sisältämme.

Simplexkään ei ole alarmisti.

Ei sen puoleen, ei tietenkään voi vaatia että pitäisi olla jokaisessa maailmankatsomuksen kohdassa yhtä mieltä ennen kuin voi olla samaa mieltä jossakin kohdassa. Toisaalta mielipiteet tuntuvat menevän klustereissa: jos olet tätä mieltä, olet melko varmasti myös tuota mieltä, joten klusteriin sopimaton mielipide herättää ainakin uteliaisuuden tutkia tarkemmin kätkeytyykö asiaan sudenkuoppia.

13
No on se hassua miten eri tavalla ihmiset ymmärtävät luetun! Minusta tuo Hesarin juttu oli ilmiselvästi luomuvastainen, siis PIILOluomuvastainen älyttömyydessään. Sanoihan se Luomuliiton toiminnanjohtaja että kuluttajat eivät ymmärrä tarpeeksi sesonkiruoan päälle: kesällä salaattia ja tomaattia, talvella juureksia. Ja sanoi: "Silloin ei tarvitsisi näin väkinäisesti kasvattaa tai tuoda maailman ääristä."

Luomuvastaisuus täytyy piilottaa luomunedistämisen kaapuun, koska luomu kuuluu tämän hetken Hyvän Ihmisen poliittiseen agendaan. Vain huono ihminen ei piittaa luomusta.

14
Tämä on niin hyvä kirjoitus, että luulenpa lainaavani sitä joskus jossain.

15
Tänään oli Hesarissa mielipidepalstalla suotu luomuviljelijälle puolustuspuheenvuoro, jossa hän - aivan oikein - totesi, että hintavertailu em. HS:n artikkelissa ei ollut ihan oikeudenmukainen, koska luiomun edustajaksi oli valittu kalliimpi kirsikkatomaatti.

Vaikka näin onkin laita, kävin juuri äsken paikallisessa marketissa tarkistamassa hinnat, ja nimenomaan katsoen, että tavallisesta tomaatista on kyse. Ja nämä olivat kilohinnat:

- espanjalainen 2,49
- kotimainen tavallinen 5,49
- kotimainen luomu 9,62
En voi olla postaamatta linkkiä suoraan sylttytehtaalle eli Saska Tuomasjukan blogimerkintöön Isä meidän. Siinä vihreältä taholta tunnustetaan vihreän elämäntavan kalliimpi hinta. Muuten tehtäköön tiettäväksi, että Tuomasjukka on tutkinut ravitsemustieteitä erinomaisen fiksusti eivätkä tutkimustuloksensa ole ihan yksi yhteen Terveyden ja hyvinvointilaitoksen oppien kanssa.

Mutta edelleen on kysymysmerkin alla, onko mitään saavutettavissa co2-päästöjen vähentämisessäkään, maksamalla n. kaksin- tai nelinkertaisesti tomaatista. Varsinkin, kun on hyvin kuviteltavissa, miten luomun erityiskohtelusta (pienten määrien kuljetus, lajittelu yms.) syntyy paljon piiloon jäävää energian käyttöä, pitkin matkaa. Jos kasvuhuone toimiikin uusiutuvalla energialla, se auto, jolla tuotteet sitten kuljetetaan ostajille, luultavasti ei. Luomutuotteiden tavanomaista nopeampi pilaantuminenkin olisi otettava huomioon. [...] Tuollaisen hintaeron huomioon ottaen on tietysti kysyttävä, että siinäkin tapauksessa, että luomu tuottaisi vähemmän co2-päästöjä - olisiko sen suosiminen julkisissa hankinnoissa sittenkään kustannustehokasta eli järkevää.
Tämä juuri on minulle se hankala asia. Haluan olla hyvä ihminen, mutta en millään pysty uskomaan että (minun yksilötasollani melko suurilla) uhrauksillani olisi minkäänlaista merkitystä yhtään mihinkään muuhun kuin omaan köyhtymiseeni (ja yhdessä yksityiskohdassa elämänlaatuni romahtamiseen - tarkoitan uutta vesilakia joka tulee häätämään meidät maaseuturesidenssistämme).

PS. Erittäin kummallinen asia on se, että HS:n tuo linkki

http://www.hs.fi/talous/artikkeli/Tomaateista+pahin+ilmastorikollinen+on+suomalainen+luomu/1135245277632

viekin nyt artikkeliin, joka kertoo, että "Suomalainen luomutomaatti ei olekaan ilmastorosvo"?
:o :o

Pages: [1] 2