Näytä kirjoitukset

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Jarrumies

Pages: [1] 2 3 ... 48
1
Ruokavirasto on julkaissut 30.3.2022 Kantarin Marsi 2021 -tutkimuksen (65 sivua), jossa on tietoja myös luomumarjojen keruusta 2010-2021.

Marsi-kysely julkaistaan vuosittain, joten Marsi 2022 saattaa ilmestyä kuukauden sisällä.

Marsi 2021
Luonnonmarjojen ja –sienten
kauppaantulomäärät vuonna 2021

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/marsi-2021-raportti.pdf

Quote
Marsi-tutkimuksella kysytään myös luomuehdot täyttävien
luonnonmarjojen ja –sienten myyntimääriä. Sertifioituja
luomualueita on eniten Lapissa ja Oulun-Kainuun alueilla.
✓ Luomukeruualueeksi hyväksytään alueet, jossa ei ole käytetty
viimeisten kolmen vuoden aikana kemiallisia lannoitteita eikä
kasvinsuojeluaineita. Luomusäädöksissä on muitakin ehtoja, jotka
edellyttävät valvontaa. Poimija ei juuri hyödy luomuna myytyjen
marjojen hinnassa.
✓ Raportin piiriin kuuluvat myös Tullihallituksen
ulkomaankauppatilaston luonnonmarjoja ja –sieniä koskevat tuonti ja vientiluvut vuosilta 2014-2021.

...

✓ Vuonna 2021 koko maassa luomukeruualueita oli runsaat 6,9
milj. ha. Eniten sertifioituja luomukeruualueita on Lapin
läänissä. Luomumustikkaa kerättiin vuonna 2021 myyntiin
runsaat 2,9 milj. kg, luomupuolukkaa vajaat 1,8 milj. kg ja
luomulakkaa 118 tn. Määrät nousivat merkittävästi edellisvuotta
suuremmiksi.
✓ Kaikki luomumustikat ja -puolukat tulivat myyntiin roskaisena.
Yritykset ostivat lähes samalla kilohinnalla sekä tavallisen
roskaisen että roskaisen luomumarjan.
✓ Kaikesta poimitusta mustikasta ja puolukasta lähes 99 % tuli
myyntiin roskaisena. Nyt roskaisesta mustikasta maksettiin 1,80
ja puolukasta 0,86 euron kilohintoja.

Sivulla 39 on taulukko Luomuluonnonmarjojen kauppaantulo 2010-2021, jossa kilomäärät ja kilohinnat sekä poimintatulo euroina.

(kirjoitusvirheen korjaus. HJ)

3

Tässä otteita Ahlqvistin haastattelusta MT:ssä:
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/d8cc7239-291e-470b-b675-cefd3c26c1a6
Quote
”Tuli 150 000 euron tukileikkaus sillä perusteella, että rikkakasvien torjunta oli laiminlyöty”, Ahlqvist kertoo.

....

”Se oli lähtölaukaus. Tuntuu, etten uskalla enää viljellä luomuna, koska valvonta on liian tulkinnanvaraista. Koskaan ei voi olla varma, koska rikkakasveja on tarkastajan mielestä liikaa, kun mitään ohjearvoja ei ole annettu.”


Tehokkaan tuotannon puolestapuhujana tunnettu Ahlqvist siirtyi luomuun 2017.

Luomuviljan ja tavanomaisen hintaero oli silloin iso, ja luomuviljalle oli selkeä kysyntä.

Tilanne on muuttunut täysin. Kahden viime vuoden aikana luomun kysyntä on romahtanut, Ahlqvist luonnehtii. ”Ylimääräistä hintaa sille ei enää saa, eikä teollisuus edes halua sitä.”


”Kuluttajat ostavat nyt halvempia tuotteita. Ruuassa säästetään.”

Tosin ei kysyntä aiemminkaan ollut läheskään sitä luokkaa kuin kuluttajatutkimuksista olisi voinut päätellä, Ahlqvist sanoo. ”Sanotaan, että haluttaisiin ostaa luomua, jos sitä vain olisi tarjolla, mutta sitten kun on, ei ostetakaan.”

Hän kritisoi myös kaupan toimintaa luomun suhteen.

”Ei voi olettaa, että ihmiset maksaisivat luomutuotteesta puolitoistakertaisen hinnan. Sen pitää olla jonkin verran kalliimpaa, mutta ei paljon. Varsinkin alussa kauppa hinnoitteli luomun ihan överiksi. Kun tuotteet sitten kerran jäävät myymättä ja alimmille hyllyille pilaantumaan, lisää ei enää osteta.”

”Koskaan ei voi olla varma, koska rikkakasveja on tarkastajan mielestä liikaa.”

Ahlqvist viljelee peltoalaltaan Suomen suurinta tilaa. Hehtaareita on nyt hiukan yli 1 500.

...

”Luomussa ei oikein voi tehdä mitään sen jälkeen, kun on kylvänyt, varsinkaan syysviljoilla. On ihan kesän säistä kiinni, pystyykö kasvusto kilpailemaan rikkakasvien kanssa.”

”Jos jään luomuun, viljelen jatkossa myyntikasveja vain sen verran kuin on pakko, muu ala olisi maisemanhoitokasveilla tai jollain muulla ei-ruuantuotantokasveilla. Näin valvontaan liittyvä tulkinnanvaraisuus vähenisi.”

...

Ahlqvist kylvi viime syksynä vajaa tuhat hehtaaria ruista. Se oli tarkoitus viljellä ja myydä luomuna. Siitä saattaa nyt tulla tavanomaista – päätöstä ei vielä ole tehty.

4
Alle laskettu Luken tietokannasta
https://statdb.luke.fi/PxWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__14%20Satotilasto/01_Viljelykasvien_sato.px/
taulukkoon 1 luomukasvien osuus prosentteina koko sadon kilomäärästä vuonna 2022

Taulukko 1  Luomun osuus (%) koko sadon määrästä vuonna 2022

2022   
2.6 %   Vehnä yhteensä
3.0 %   .Syysvehnä
2.5 %   .Kevätvehnä
11.9 %   Ruisvehnä
14.3 %   Ruis
1.1 %   Ohra yhteensä
1.2 %   .Rehuohra
0.7 %   .Mallasohra
0.0 %   .Syysohra
8.9 %   Kaura
43.6 %   Seosvilja yhteensä
26.3 %   .Seosvilja (vain vilja)
60.6 %   .Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja)
27.3 %   Tattari
5.5 %   Rypsi ja rapsi yhteensä
7.8 %   .Rypsi yhteensä
5.9 %   ..Kevätrypsi
47.4 %   ..Syysrypsi
0.0 %   .Rapsi yhteensä
0.0 %   ..Kevätrapsi
0.0 %   ..Syysrapsi
0.0 %   Öljypellava
20.0 %   Öljyhamppu
1.3 %   Kumina
1.7 %   Peruna yhteensä
1.6 %   .Ruokaperuna
0.0 %   .Varhaisperuna
0.0 %   .Ruokateollisuusperuna
3.0 %   .Tärkkelysperuna
1.3 %   .Muu peruna
0.0 %   Sokerijuurikas
8.7 %   Herne
17.1 %   .Ruokaherne
7.3 %   .Rehuherne
58.6 %   Herne, säilörehu
15.6 %   Härkäpapu
32.4 %   Härkäpapu, säilörehu
13.9 %   Timotein siemen
14.9 %   Kuivaheinä
100.0 %   Ruokohelpi
13.3 %   Säilörehu yhteensä
13.6 %   .Esikuivattu säilörehu
8.0 %   .Tuoresäilörehu
6.5 %   Tuorerehu
11.8 %   Tuorevilja yhteensä
32.9 %   .Kokoviljasäilörehu
3.7 %   .Tuoresäilövilja
5.9 %   Vihantavilja säilörehuksi

Taulukossa 2 esitetään luomun osuudet koko sadon määrästä 2006-2022. Vuosi 2010 puuttuu, koska silloin luomusatojen tietoja ei kerätty. Osuudet esitetään tässä prosenttien sijasta desimaaleina, koska näin vältetään taulukon sarakkeiden spagetoituminen.

Puuttuvien tietojen käsittely: Mikäli Luken taulukossa luomukasvin tieto puuttuu, niin tällöin sadon yhteismäärää koostuu kokonaan tavanomaisen sadosta, luomun osuus on siis 0.000 eli 0 %. Mikäli tavanomaisen kasvin tieto puuttuu Luken taulukossa, mutta luomukasvin tieto on, niin tällöin luomun osuus kokonaissadon määrästä on 1.000 eli 100 %.


Taulukko 2 Luomun osuus (desimaaleina) koko sadon määrästä vuosina 2006-2022. Taulukossa on vuosiluvut alussa, keskellä ja lopussa lukemisen helpottamiseksi.

2006    2007   2008   2009   2011    2012   2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019    2020   2021   2022   
0.013   0.012   0.013   0.014   0.015   0.017   0.015   0.014   0.012   0.009   0.014   0.020   0.020   0.026   0.027   0.026   Vehnä yhteensä
0.008   0.010   0.016   0.022   0.013   0.026   0.024   0.015   0.017   0.019   0.015   0.071   0.023   0.050   0.030   0.030   .Syysvehnä
0.014   0.013   0.013   0.013   0.015   0.016   0.015   0.013   0.011   0.008   0.014   0.017   0.019   0.022   0.025   0.025   .Kevätvehnä
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.158   0.119   Ruisvehnä
0.136   0.098   0.100   0.156   0.084   0.080   0.163   0.120   0.082   0.090   0.051   0.099   0.054   0.141   0.151   0.143   Ruis
0.006   0.004   0.003   0.004   0.005   0.004   0.007   0.007   0.006   0.005   0.007   0.009   0.011   0.017   0.012   0.011   Ohra yhteensä
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.007   0.007   0.005   0.007   0.008   0.010   0.014   0.011   0.012   .Rehuohra
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.009   0.004   0.005   0.007   0.010   0.015   0.028   0.016   0.007   .Mallasohra
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   .Syysohra
0.033   0.034   0.034   0.035   0.037   0.036   0.039   0.039   0.046   0.046   0.058   0.056   0.065   0.070   0.074   0.089   Kaura
0.165   0.294   0.290   0.238   0.255   0.316   0.222   0.350   0.199   0.233   0.301   0.366   0.453   0.450   0.440   0.436   Seosvilja yhteensä
0.135   0.199   0.138   0.163   0.175   0.206   0.150   0.093   0.105   0.116   0.184   0.204   0.258   0.287   0.240   0.263   .Seosvilja (vain vilja)
0.318   0.589   0.568   0.319   0.313   0.377   0.264   0.470   0.472   0.573   0.697   0.565   0.681   0.632   0.649   0.606   .Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja)
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.294   0.200   0.333   0.286   0.273   Tattari
0.009   0.011   0.015   0.017   0.017   0.023   0.022   0.031   0.016   0.010   0.008   0.016   0.033   0.058   0.066   0.055   Rypsi ja rapsi yhteensä
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.090   0.086   0.078   .Rypsi yhteensä
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.068   0.051   0.059   ..Kevätrypsi
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.185   0.200   0.474   ..Syysrypsi
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.009   0.000   .Rapsi yhteensä
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   ..Kevätrapsi
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   ..Syysrapsi
2006    2007   2008   2009   2011    2012   2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019    2020   2021   2022   
1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   0.000   Öljypellava
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.200   Öljyhamppu
1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.013   Kumina
0.008   0.005   0.007   0.005   0.008   0.009   0.011   0.008   0.009   0.012   0.015   0.022   0.020   0.025   0.020   0.017   Peruna yhteensä
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.012   0.011   0.016   .Ruokaperuna
1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.024   0.000   0.000   .Varhaisperuna
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   .Ruokateollisuusperuna
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.058   0.045   0.030   .Tärkkelysperuna
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.012   0.009   0.013   .Muu peruna
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   Sokerijuurikas
0.193   0.112   0.083   0.161   0.142   0.149   0.152   0.190   0.198   0.143   0.209   0.149   0.176   0.142   0.117   0.087   Herne
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.147   0.116   0.171   .Ruokaherne
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.141   0.118   0.073   .Rehuherne
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.283   0.178   0.586   Herne, säilörehu
1.000   1.000   1.000   1.000   0.150   0.151   0.213   0.220   0.153   0.153   0.110   0.104   0.173   0.193   0.142   0.156   Härkäpapu
1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.360   0.615   0.324   Härkäpapu, säilörehu
0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.063   0.057   0.139   Timotein siemen
0.000   0.037   0.044   0.035   0.067   0.061   0.094   0.100   0.161   0.163   0.087   0.150   0.183   0.173   0.116   0.149   Kuivaheinä
1.000   1.000   1.000   1.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   1.000   1.000   1.000   1.000   1.000   Ruokohelpi
0.000   0.036   0.038   0.049   0.077   0.081   0.090   0.105   0.143   0.131   0.196   0.138   0.143   0.161   0.144   0.133   Säilörehu yhteensä
0.000   0.039   0.040   0.054   0.080   0.079   0.090   0.107   0.143   0.131   0.193   0.138   0.138   0.160   0.145   0.136   .Esikuivattu säilörehu
0.000   0.020   0.031   0.017   0.051   0.092   0.092   0.090   0.138   0.138   0.219   0.145   0.215   0.177   0.133   0.080   .Tuoresäilörehu
0.000   0.000   0.000   0.000   0.072   0.098   0.078   0.113   0.199   0.296   0.194   0.044   0.166   0.334   0.122   0.065   Tuorerehu
1.000   1.000   1.000   0.083   0.067   0.068   0.101   0.083   0.116   0.121   0.109   0.134   0.113   0.146   0.140   0.118   Tuorevilja yhteensä
1.000   0.000   0.232   0.166   0.188   0.212   0.362   0.278   0.234   0.237   0.245   0.240   0.241   0.295   0.261   0.329   .Kokoviljasäilörehu
1.000   0.000   0.020   0.024   0.028   0.033   0.040   0.040   0.045   0.062   0.037   0.056   0.053   0.054   0.072   0.037   .Tuoresäilövilja
0.000   0.000   0.000   0.000   0.129   0.188   0.125   0.121   0.080   0.106   0.076   0.110   0.116   0.099   0.090   0.059   Vihantavilja säilörehuksi
2006    2007   2008   2009   2011    2012   2013   2014   2015   2016    2017   2018   2019    2020   2021   2022   

5
Ruokaviraston luomun hehtaaritiedoista on yhä hyötyä. Nimittäin luomun nurmi- ja kesantoalat saa vain sieltä, ei Luken tilastoista. Ruokavirasto esittää vanhanaikaiseen tyyliinsä tietonsa vain pdf-muodossa toisin Luke, joten minun täytyy muuntaa pdf:t ensin excel-tiedostoiksi, jotta pääsen laskemaan niiden avulla muita tietoja.

Ruokaviraston luomutilastot:
https://www.ruokavirasto.fi/teemat/luomu/luomumaatilat/tilastot-ja-tietohaut/

Tiedostoista "Tärkeimpien vilja- ja nurmikasvien tuotantoalat 2022 (pdf)" ja "Tärkeimpien vilja- ja nurmikasvien tuotantoalat 2013, 31.12.2013 (pdf, 16 kt)" laskin eri luomukasvien pinta-alojen suhteellisen osuuden luomuhyväksytystä yhteispinta-alasta. Taulukkoon laskin myös nurmen ja kesannon yhteenlasketun osuuden (viimeinen sarake) kaikesta luomualasta.


Taulukko Luomukasvien pinta-alojen suhteellinen osuus (%) luomuhyväksytystä yhteispinta-alasta vuosina 2012-2022 (NaN = ei tietoa)

Vuosi   Ruis   Vehnä   Kaura  Ohra   Seosv.   Herne Härkäp. Rypsi   Nurmi   Kesanto Muut Yhteensä Nurmi+kesanto
2022   1.6 %   3.3 %   15.5 %   2.9 %   4.5 %   1.7 %   1.0 %   1.6 %   61.7 %   1.5 %   4.7 %   100.0 %   63.2 %
2021   1.8 %   3.3 %   14.3 %   2.8 %   5.0 %   1.4 %   1.0 %   1.4 %   61.1 %   1.2 %   6.0 %   100.0 %   62.3 %
2020   1.7 %   3.0 %   14.5 %   3.9 %   5.4 %   1.7 %   1.4 %   0.9 %   60.3 %   1.8 %   5.5 %   100.0 %   62.1 %
2019   1.8 %   2.7 %   13.0 %   2.9 %   5.2 %   1.1 %   1.3 %   0.9 %   63.0 %   1.7 %   6.4 %   100.0 %   64.7 %
2018   1.3 %   2.6 %   13.8 %   2.7 %   5.4 %   0.8 %   1.2 %   0.8 %   63.5 %   1.5 %   7.9 %   100.0 %   64.9 %
2017   1.5 %   2.3 %   15.0 %   2.4 %   5.3 %   1.1 %   1.4 %   0.7 %   61.9 %   1.6 %   5.6 %   100.0 %   63.5 %
2016   2.3 %   2.5 %   14.4 %   2.5 %   5.3 %   1.0 %   1.4 %   0.8 %   60.5 %   2.3 %   9.2 %   100.0 %   62.7 %
2015   2.8 %   3.0 %   12.7 %   2.7 %   5.2 %   1.4 %   1.5 %   1.4 %   59.6 %   2.1 %   9.9 %   100.0 %   61.6 %
2014   2.6 %   3.6 %   12.7 %   3.8 %   6.0 %   0.6 %   1.3 %   1.2 %   48.5 %   12.1 %   19.6 %   100.0 %   60.5 %
2013   1.8 %   3.7 %   14.1 %   3.7 %   5.5 %   0.5 %   1.0 %   1.2 %   47.4 %   NaN   20.9 %   100.0 %   47.4 %
2012   2.1 %   4.6 %   13.7 %   3.0 %   5.1 %   0.6 %   1.2 %   1.3 %   47.7 %   NaN   20.9 %   100.0 %   47.7 %

Huom. Kesantoaloja ei ole saatavissa ennen vuotta 2014. Kesannon määrittelyjä on ilmeisesti muutettu vuodesta 2015 alkaen, joten yhteismitalliset luvut on saatavissa selvästikin vasta vuodesta 2015 eteenpäin.

Poiminta: Nurmi ja kesanto ovat yhä tärkeimmät liuomukasvit - vuonna 2022 niiden osuus oli yhä valtava 63,2 %, eikä niiden alaa on pystytty siirtämään ihmisravinnoksi sopiville kasveille kuin vain muutama prosenttiyksikkö, sillä 2018 niiden osuus oli suurimmillaan 64,9 %.

Yllättävän vähän on muutoksia eri kasvien osuuksissa. Kaurankaan hehtaariosuudet eivät ole muuttuneet merkittävästi suuremmiksi.

6
Vuoden 2022 satotilastot ilmestyivät tänään 23.2.2022:
https://www.luke.fi/fi/tilastot/satotilasto/sato-ja-luomusato-2022

Laskin viimeisen kolmen vuoden lukuja tietokannasta:
https://statdb.luke.fi/PxWeb/pxweb/fi/LUKE/LUKE__02%20Maatalous__04%20Tuotanto__14%20Satotilasto/01_Viljelykasvien_sato.px/table/tableViewLayout2/

Taulukko 1 Luomun hehtaarisadon osuus (%) vastaavasta tavanomaisesta vuosina 2020-2022
(NaN = ei tietoa, jakolaskun esti useimmiten luomun puuttuva tieto eli kasvia ei viljelty luomuna)


2020 2021 2022   Kasvi
  %      %      %
60.2   60.0   57.4   Vehnä yhteensä
67.4   53.7   52.5   .Syysvehnä
55.6   60.8   58.4   .Kevätvehnä
NaN   67.2   71.7   Ruisvehnä
50.5   47.9   54.4   Ruis
67.9   80.5   57.7   Ohra yhteensä

68.7   77.3   58.4   .Rehuohra
66.4   97.5   53.2   .Mallasohra
NaN   NaN   NaN   .Syysohra
59.1   59.5   61.2   Kaura
87.2   80.5   70.2   Seosvilja yhteensä
77.9   70.4   59.5   .Seosvilja (vain vilja)
143.4   93.4   85.8   .Seosvilja (valkuaiskasvit + vilja)
NaN   85.1   95.8   Tattari
67.7   66.9   48.3   Rypsi ja rapsi yhteensä
69.8   71.8   53.0   .Rypsi yhteensä
65.9   66.1   47.4   ..Kevätrypsi
64.1   46.7   80.8   ..Syysrypsi
NaN   NaN   NaN   .Rapsi yhteensä
NaN   NaN   NaN   ..Kevätrapsi
NaN   NaN   NaN   ..Syysrapsi
NaN   NaN   NaN   Öljypellava
NaN   NaN   38.7   Öljyhamppu
NaN   NaN   NaN   Kumina
53.3   59.8   51.6   Peruna yhteensä
42.0   37.4   66.7   .Ruokaperuna
NaN   NaN   NaN   .Varhaisperuna
NaN   NaN   NaN   .Ruokateollisuusperuna
NaN   75.9   42.9   .Tärkkelysperuna
NaN   86.2   70.0   .Muu peruna
NaN   NaN   NaN   Sokerijuurikas
67.5   77.3   64.1   Herne
53.6   45.7   68.5   .Ruokaherne
72.8   89.8   63.5   .Rehuherne
97.7   31.3   92.5   Herne, säilörehu
94.3   66.9   67.3   Härkäpapu
160.7   119.3   144.7   Härkäpapu, säilörehu
52.0   72.0   104.0   Timotein siemen
103.1   104.4   100.3   Kuivaheinä

NaN   NaN   NaN   Ruokohelpi
67.1   69.8   65.4   Säilörehu yhteensä
65.8   68.8   64.4   .Esikuivattu säilörehu
88.1   83.0   82.0   .Tuoresäilörehu
117.7   68.0   31.8   Tuorerehu
122.5   128.4   129.8   Tuorevilja yhteensä

91.8   91.0   99.5   .Kokoviljasäilörehu
77.7   103.1   84.8   .Tuoresäilövilja
94.0   70.6   52.3   Vihantavilja säilörehuksi

Ainakin minulle oli pieni yllätys, että luomun hehtaarisato-osuudet  suhteessa tavanomaiseen vuonna 2022 eivät useimmissa kasveissa olleet parantuneet. Ei näytä luomusta olevan ruokaturvaksi kalliiden lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden aikanakaan.


7
Islannin luomutilanteesta on tosiaan vaikea löytää tilastotietoja. Kerään tähän puheenvuoroon löytämiäni tietoja.

Nordic statistics database auttaa:
https://www.nordicstatistics.org/

Luomusta:
https://www.nordicstatistics.org/areas/bioeconomy/
Organic farming
Source: Nordic statistics database, OEKO01
The figure displays the percentage of total utilised agricultural area being used for organic farming, by country and time.
AX taulukossa on Åland, Islannin prosenttiosuudet on lihavoitu, NaN = ei tietoa
Linkistä tulee näkyviin kuvio, taulukon saa auki valikosta (kolme vaakasuoraa viivaa) oikeassa yläkulmassa.

Year   DK     FI      AX     IS     NO     SE    EU[/b]
2013   6.4   9.1   22.6   0.5   5.2   16.5   5.7
2014   6.2   9.3   22.7   NaN   5   16.5   5.8
2015   6.3   9.9   27   1.4   4.8   17.1   6.2
2016   7.8   10.5   27.5   NaN   4.8   18.3   6.7
2017   8.6   11.4   28.2   0.4   4.8   19.2   7
2018   9.8   13.1   28   NaN   4.7   20.3   7.5
2019   11.1   13.5   28.7   0.4   4.6   20.4   7.9
2020   11.4   13.9   28.2   0.3   4.6   20.3   9.1
2021   NaN   NaN   27.8   NaN   NaN   NaN   NaN

Linkistä tulee näkyviin kuvio, taulukon saa auki valikosta (kolme vaakasuoraa viivaa) oikeassa yläkulmassa.


Lisää tietoja samasta lähteestä (klikkaa sivulta https://www.nordicstatistics.org/areas/bioeconomy/ linkkiä OEKO01). Valitsin tähän pohjoismaista vain Islannin, jotta taulukko ei olisi mennyt spagetiksi.
Pinta-alatiedoista näkyy selvästi, että viimeisinä vuosina Islannin luomuhehtaarit vähentyneet yli 22000 hehtaarista alle 5000 hehtaariin.

OEKO01: Organic farming by unit, time and reporting country   


Iceland
   
Number of organic farms

Year
2000   27
2001   27
2002   28
2003   30
2004   27
2005   25
2006   24
2007   36
2008   36
2009   36
2010   34
2011   39
2012   35
2013   33
2014   33
2015   36
2016   35
2017   30
2018   29
2019   26
2020   27
   
Total organic farming area, hectare
2000   4837
2001   5466
2002   5142
2003   5459
2004   4910
2005   4989
2006   5002
2007   18703
2008   18603
2009   18304
2010   18345
2011   20688
2012   20682
2013   22432
2014   22513
2015   22464
2016   22594
2017   6838
2018   ..
2019   5740
2020   4982
   
Percent of total utilised agricultural area, %
2013   0.5
2014   ..
2015   1.4
2016   ..
2017   0.4
2018   ..
2019   0.4
2020   0.3
2021   ..
   
"Utilised agricultural area excluding kitchen gardens. Total fully converted and under conversion to organic farming by the end of the year. Farming is considered to be organic if it complies with 'Council Regulation (EC) No 834/2007' of 28 June 2007 (OJ No L 189/2007) on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91.
 
Organic farming can be defined as a method of production which places the highest emphasis on environmental protection and with regard to livestock production, animal welfare considerations. It avoids or largely reduces the use of synthetic chemical units such as fertilizers, pesticides, additives and medicinal products. Organic farming differs from other agricultural production methods in the application of regulated standards (production rules), compulsory control schemes and a specific labelling scheme.
 
Eurostat receives and disseminates data continuously after reception and validation, which means that there might be a lot of missing values before all countries have submitted their data, especially for the last reported year. Also note that several data points are provisional or estimated, please see the referred Eurostat sources and related metadata for more information.
 
No data available for Greenland or Faroe Islands."   
unit:   
Number of organic farms:   
Organic agricultural producers registred at the end of the year.   
   
unit:   
Total organic farming area, hectare:   
Total fully converted and under conversion to organic farming   8
Yleinen Keskustelualue / Vs: Norjan luomutilanne
« on: 19.02.23 - klo:15:19 »
Laitoin alla olevan puheenvuoron erään toisen otsikon alle, mutta varmaankin on paras jatkaa keskustelua Norjan luomutilanteesta tässä triidissä. Alla siis kopio puheenvuorosta.

***

Norjan raporteista seuraavassa.

Norjan Landbruksdirektoratet tuottaa vuosittain luomuraportin:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/rapporter/produksjon-av-okologiske-jordbruksvarer

Vuoden 2022 raportti ilmestyy 25.3.2023.

Nyt on saatavissa vuoden 2021 raportti. Suora linkki pdf:ään:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%202021.pdf/_/attachment/inline/619bc914-5056-41d5-84cd-6c9dbac73f36:a64f7122ffebcb68e774a40d94eb958af17dd361/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%202021.pdf

Tuossa on esim. kuviossa Figur 7 tietoja tuonnin osuudesta luomukaurasta eri vuosina . Ja loppupäässä Pohjoismaiden vertailuja.

Yleiskuvan Norjan tilanteesta saa vuoteen 2020 asti saa seuraavasta lisäraportista:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%20Tillegg%202020-2021.pdf/_/attachment/inline/d9f403fd-cf42-4c64-88ed-bfa3494285ab:997bd7a2dbe8e69049cbfc8cde9251476102c3e0/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%20Tillegg%202020-2021.pdf

Vuonna 2020 luomun osuus viljojen tuotannosta oli Norjassa 1,2 %.

Ehdin itse vain selailla raportteja. Lukekaa ja laittakaa tänne löytämiänne kiinnostavia tietoja.

9
Tanskan maataloushallinnon tuottama vuoden 2022 luomuraportti ilmestynee maaliskuussa 2023.

Tässä 56-sivuinen vuoden 2021 raportti:
https://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tvaergaaende/Oekologi/Statistik/Statistik_over_oekologisk_jordbrugsbedrifter_2021.pdf

Poimintoja vuoden 2021 luvuista


Tabel 1 (sivu 10):
Luomuhyväksytyn tuotantoalan osuus 10,2 % ja siirtymäala mukaanlukien 11,8 %.

Tabel 4 (sivu 19):
Yhteensä 6,9 prosenttia vilja-alasta oli luomuviljeltyä.

Tauluista 4 - 17 näkee kaikkien luomuviljojen hehtaarialat ja luomun prosenttiosuudet (sarake Økologiandel %) vastaavasta kaikesta viljelyalasta .

Sivulta 29 alkaen on tietoja eläintuotantoon käytetyistä hehtaarialoista.
Figur 14 (sivu 29) paljastaa, että esimerkiksi maidontuotantoon ja nautakarjan, lampaiden, vuohien, peurojen, sikojen sekä siipikarjan tuotantoon käytetty hehtaariala ei ole kasvanut sitten vuoden 2018 jälkeen.

10
Kopioin tämän oman puheenvuoroni triidiin "Norjan luomutilanne". Jatketaan keskustelua siis Norjan luomutilanne -triidissä:
http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=849.msg31438#new


***

Norjan raporteista seuraavassa.

Norjan Landbruksdirektoratet tuottaa vuosittain luomuraportin:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/nyhetsrom/rapporter/produksjon-av-okologiske-jordbruksvarer

Vuoden 2022 raportti ilmestyy 25.3.2023.

Nyt on saatavissa vuoden 2021 raportti. Suora linkki pdf:ään:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%202021.pdf/_/attachment/inline/619bc914-5056-41d5-84cd-6c9dbac73f36:a64f7122ffebcb68e774a40d94eb958af17dd361/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%202021.pdf

Tuossa on esim. kuviossa Figur 7 tietoja tuonnin osuudesta luomukaurasta eri vuosina . Ja loppupäässä Pohjoismaiden vertailuja.

Yleiskuvan Norjan tilanteesta saa vuoteen 2020 asti saa seuraavasta lisäraportista:
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/filarkiv/rapporter/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%20Tillegg%202020-2021.pdf/_/attachment/inline/d9f403fd-cf42-4c64-88ed-bfa3494285ab:997bd7a2dbe8e69049cbfc8cde9251476102c3e0/Produksjon%20av%20%C3%B8kologiske%20jordbruksvarer%20Tillegg%202020-2021.pdf

Vuonna 2020 luomun osuus viljojen tuotannosta oli Norjassa 1,2 %.

Ehdin itse vain selailla raportteja. Lukekaa ja laittakaa tänne löytämiänne kiinnostavia tietoja.

11
Alla taulukossa Pro Luomun tiedotteista otetut luomun tuoteryhmien osuudet päivittäistavarakaupan elintarvikkeiden kokonaismyynnin arvosta kolmena viime vuonna. Viimeisenä lukuna on muutos prosenttiyksikköinä vuosien 2022 ja 2020 välillä, koska vuonna 2020 luomun myynnin arvo oli korkeimmillaan. Pro Luomu kertoo tiedotteissaan vain kaikkein parhaimpien tuoteryhmien myynnin osuudet.

2020 2021  2022   Tuoteryhmä        Muutos 2022-2020 (%-yksikköä)
24 %   24 %   23 %   Lastenruoka   -1 %
21 %   20 %   16 %   Kananmunat   -5 %
18 %   17 %   14 %   Kasviöljyt   -4 %
14 %   13 %   12 %   Hiutaleet  ja suurimot   -2 %
  8 %   9 %      8 %    Mehut ja mehukeitot   0 %
9.5 %   9 %    8 %     Jauhot   -1.5 %
  8 %   8 %     7 %     Kahvi,tee, kaakao   -1 %
  7 %   7 %      6 %    Hedelmät   -1 %
  5.5 %   5 %    3 %   Vihannekset   -2.5 %
  4.5 %   4 %    4 %   Maito   -0.5 %
  4.5 %   .        .         Kasvijuomat   .

Nuo luvut kertovat siis euromääräisen myynnin arvosta. Pro Luomu itse arvioi, että "volyymi on laskenut vielä arvoakin enemmän". Noin todennäköisesti onkin, koska jo tiedetään Ruotsin luvuista siellä luomun volyymin laskeneen enemmän kuin arvon. Ja molemmissa maissa näin ollen luomutuotteiden hinnat ovat nousseet enemmän kuin tavanomaisesti tuotettujen elintarvikkeiden hinnat.

Lähteet:
2020: https://proluomu.fi/luomun-myynti-ylitti-400-miljoonaa/
2021: https://proluomu.fi/luomun-myynti-pysyi-vuonna-2021-lahella-edellisen-vuoden-tasoa/
2022: https://proluomu.fi/suomalaiset-nipistavat-vastuullisista-valinnoista-osa-luomutuoteryhmista-piti-silti-pintansa/

***

Laskin vielä PTY:n taulukosta miten Pro Luomu tarkkaan ottaen laski luomun osuudeksi 2,2 % elintarvikkeiden kokonaismyynnistä.
https://www.pty.fi/kuluttajat-reagoivat-hintojen-nousuun-lihan-kalan-ja-vihannesten-myyntimaarat-laskivat-selvasti/
(excel-taulukko ko. sivulla nimeltä Paivittaistavarakaupan-tuoteryhmittainen-myynti-10-12 2022)

Myynti/€/kum. 1-12/2022
0_Kokonaismyynti   21 069 640 490      
01_ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT   15 420 895 756      
01.1_Elintarvikkeet   13 613 904 631      
02.1_Alkoholijuomat   1 762 898 632      

Lasketaan taulukosta yhteen ryhmät 01 ja 02.1:
01_ELINTARVIKKEET JA ALKOHOLITTOMAT JUOMAT + 02.1_Alkoholijuomat  = 17 183 794 388 euroa   
Tässä luvussa ovat siis mukana elintarvikkeet ja kaikki juomat (alkoholittomat ja alkoholiset).

Luomumyynti 2022 oli Pro Luomun mukaan 375 miljoonaa euroa.

Tehdään jakolasku:
17183794388/3.75E+08 =   2.18 %

Joten luomun osuus on 2,18 %, minkä Pro Luomu pyöristää arvoon 2,2 %. Eli noin Pro Luomu laskee ja ihan järkevästi laskeekin.

Pro Luomun ja Luomuinstituutin tiedotteissa on varmaankin myös edellisvuosien luomumyynnin arvon osuudet laskettu oikein.
Ne osoittavat laskevan suunnan viimeisen kolmen vuoden aikana:
2016 2,0 %
2017 2,3 %
2018 2,4 %
2019 2,6 %
2020 2,6 %
2021 2,5 %
2022 2,2 %


12
Päivittäistavarakauppa ry (PTY) julkaisi äsken kattavat tiedot elintarvikemyynnistä 2022:
https://www.pty.fi/kuluttajat-reagoivat-hintojen-nousuun-lihan-kalan-ja-vihannesten-myyntimaarat-laskivat-selvasti/

Sivulta on ladattavissa hyvät taulukot, jossa näkee myynnin kehityksen sekä hinnassa että määrässä varsin yksityiskohtaisesti. Luomua ei valitettavasti ei ole eroteltu. Ylläpitäjä Jokipii voisikin tiedustella mahdollisuuksista saada luomua erotelluksi kokonaismyynnistä.

13
Yleinen Keskustelualue / Vs: Ruotsi?
« on: 02.02.23 - klo:01:10 »
Ruotsin luomutuottajien järjestön vuoden 2022 kvartaalin 4 raportti ilmestyi ke 1.1.2023:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-kvartal-4-2022

Koko vuoden 2022 laajempi raportti ilmestyy vasta 16. maaliskuuta 2023.

Laitetaan nyt lainaukset kvartaaliraportista ruotsin kielen sijasta suomeksi google-kääntäjän suomella:

Quote
Luomuruoan myynnin arvo ruotsalaisissa päivittäistavarakaupoissa laski vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 4,9 prosenttia vuoden 2021 vastaavaan neljännekseen verrattuna. Koko vuoden 2022 osalta laskua oli 2,8 prosenttia. Mutta numeroiden takana piilee suurempi draama.


Tuo draama on se, että viime vuosina tapahtunut luomuhintojen voimakas nousu peittää osittain alleen luomunmyynnin volyymin eli yksikkömäärien (kg, l, kpl) voimakkaan laskun.

Quote
Kehitys vaihtelee hieman eri luomutuotteiden välillä. Maitotuotteiden myynnin arvo neljännellä vuosineljänneksellä kasvoi 1,6 prosenttia, mutta volyymit laskivat 16 prosenttia. Munien myynnin arvo on laskenut 8,1 prosenttia ja myyntimäärät peräti 21,4 prosenttia. Tarkemmat analyysit esitetään 16. maaliskuuta ilmestyvässä Ekologisessa vuosiraportissa 2022.

Pari poimintaa:

Arvossa (kruunuissa) mitattuna luomumyynnin osuus oli suurimmillaan 7,9 % vuonna 2016. Vuonna 2022 osuus oli laskenut 6,1 prosenttiin. Kuviosta sivulla 4 näkyy, että viimeisinä vuosina lasku kiihtyy.

Kvartaalilla 4 2022 verrattuna kvartaaliin 4 2021 luomuruuan myynnin arvo laski -4,9 % kun sitä vastoin tavanomaisen myynti kasvoi +12,0 %.

Raportissa on runsaasti kiinnostavia taulukoita.

Maaliskuun kokovuosiraportissa ilmestynee enemmän tietoja luomun volyymin laskusta.

Ruotsin luomutuottajien ja tilastoviranomaisten raportit ovat selvästi informatiivisempiä kuin Suomen Pro luomun, Luken ja Ruokaviraston raportit. Erityisesti laajempaa on vertailu luomun ja tavanomaisen välillä.


14
Iltalehden mukaan vuonna 2014 Hasujen tila sai 255531 euroa maataloustukia:
https://www.iltalehti.fi/talous/a/b1a5e767-a11a-47f7-8904-e960c18192fb
Quote
10   Maatalousyhtymä Hasu Tommi-Tapani ja Hasu Tuomo   KOUVOLA   255531,58

Tuo siis kahdeksan vuotta sitten. Nyt tuet ovat varmasti suuremmat. Vertailukelpoista tietoa en tuon jälkeen löytänyt, ehkä siksi että tila on myöhemmin eriytetty:
https://www.atriatuottajat.fi/ajankohtaista/blogit/blogit-arkisto/luomutilalla-karja-on-osa-isoa-kokonaisuutta/
Quote
Tommi Hasun omistamassa Pelto Mattinen Oy:ssä...

Luomuviljeltyä peltoa on noin 390 hehtaaria. Tila on yhtiöitetty kahdeksi eri tilaksi, jolloin saatiin kotieläintilanstatus. Lisäksi tilalla on metsäkoneurakointia ja polttopuumyyntiä. Kotieläintuotanto täydentää sopivasti muuta maataloutta.

Ruokavirastolla on hakutoiminto, joka koskee EU-tukia, ei kansallisia tukia:
https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/avointieto/eu-tukitietojen-verkkopalvelu/
Haulla Hasu Tommi sieltä löytyy jonkin verran tietoa.

***
Erilaisista tukimuodoista MML:llä laaja koostesivusto, viimeiset tiedot vuoden 2021 tuista:
https://ak.maanmittauslaitos.fi/2022/maatalous/kasitteita-ja-lahtotietoja/maatalouden-hehtaarikohtaiset-viljelijatuet

15
Yleinen Keskustelualue / Vs: Ruotsi?
« on: 16.01.23 - klo:16:47 »
Ruotsin kvartaalin 3 raportti löytyy täältä:
https://www.ekolantbruk.se/files/svenskt-ekoindex-kvartal-3-2022/download

Löysin tämän nopeasti siten, että muutin url:issa kvartaalinumeron 2 numeroksi 3. Vastaavalla tavalla usein löytyy eri asioista vanhempia tai uudempia versioita.

Ekologiska Lantbrukarna -järjestön raportit vuodesta 2019 alkaen löytyvät osoitteesta:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter

Siellä on mm. vuoden 2021 yhteenvetoraportti:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter/ekologiska-arsrapporten-2021

ja vuoden 2021 kvartaalin 4 raportti:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-helarsforsaljning-2021-och-kvartal-4
Tämä neljäs vuoden 2021 kvartaaliraportti on julkaistu 2022-01-24, joten saattaa olla, että vuoden 2022 vastaava neljäs raportti ilmestyy jo ensi viikon tiistaina 24.1.2023.

Pages: [1] 2 3 ... 48