Tuottava Maa Turvattu Luonto

Yleinen kategoria => Yleinen Keskustelualue => Topic started by: Heikki Jokipii on 21.12.11 - klo:19:17

Title: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 21.12.11 - klo:19:17

Aloitamme täten uuden kokoelman kartuttamisen. Yritämme koota tänne – nettilinkkeinä tai muilla lähdetiedoilla – koosteen luomuviljelyä koskevista satotilastoista, tuottavuustilastoista, eri puolilta maailmaa.

Kuten olemme jo monesti huomauttaneet, erilaisten koetilojen tuloksiin vetoaminen, kuten väite tässä Osmo Rauhalan Suomen Kuvalehden puheenvuorossa (http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/verkossa-sk482011) …

Quote
Ruotsin valtion koetilalla Öjebyssä on 12 vuoden ajan vertailtu viljan, maidon, perunan ja nurmen satoja luomuvijleyn ja tavanomaisen välillä. Tuotantomäärät ovat olleet käytännössä samat, ero on ollut noin prosentti.

… eivät johda totuuden jäljille. Tarvitaan asian tilastollista tarkastelua.

Kuten myöskin olemme kertoneet, virallisia tilastoja asiasta löytyy vain kahdesta maasta, Suomesta ja Ruotsista. (Tietääksemme. Jos on toisin, ilmoittakaa heti!)

Ruotsin tilastot ovat siinä mielessä paremmat, että ne netissä esitetään yhdessä, kuten voitte tästä v. 2010 tilastosivulta nähdä:
 
Skörd för ekologisk och konventionell odling 2010 (http://www.sjv.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik%2C%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO16/JO16SM1102/JO16SM1102_ikortadrag.htm)
 

Käyttäjäystävällisyyttä on mm. se, että luomua koskevissa satotilastoissa on sekä aikasarja vuodesta 2005 että suoraan laskettu prosenttiluku siitä, kuinka paljon luomusato on tavanomaisesta.

Niistä voi siten helposti nähdä, että ero ei suinkaan ole ”noin prosentti”, vaan todella paljon enemmän.

Suomea koskevat luomusatotilastot (http://www.maataloustilastot.fi/luomusatotilasto) ovat muuten hyviä, mutta tavanomaisen sadon vertailukohta ei ole siinä vierellä, vaan se täytyy kaivaa hankalasti kauempaa. Vaikka se sieltä kyllä löytyykin.

USA:ssa ei ole virallisia tilastoja, mutta tässä on virallista tiedoista kaivettu vertailu vuodelta 2008 asiasta:

Today’s Organic, Yesterday’s Yields (http://www.biofortified.org/2011/02/todays-organic-yesterdays-yields/)

Linkki varsinaiseen tilastomateriaaliin löytyy artikkelin lopusta, ”A Detailed Analysis of US Organic Crops”.

***

Näin tämän kokoelman kartuttaminen on aloitettu. Pyydämme, että tänne todellakin tuotaisiin tilastollisia tarkasteluja, joissa on jokin laajempi otos. Yksittäisten koetilojen tulokset käsiteltäköön muualla. Tilaston eli otoksen ei kuitenkaan välttämättä pidä olla yhtä  maata koskeva, jos se muutoin on riittävän laaja. Vaikkapa jonkun suuren kauppaketjun tilasto luomutoimittajistaan, jos sellainen löytyy, on ihan hyvä. Aina toivomme – mikäli suinkin mahdollista – vierelle tätä tavanomaisen viljelyn vertailukohtaa.

Tätä tilastointia ja sen metodeja yleisesti koskeva keskustelu kuuluu ilman muuta tänne.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 22.12.11 - klo:19:43
Tässä julkaisussa vuodelta 1998 on sivulla 55 yksi taulukko, jossa on vedetty yhteen satoja luomu- ja tavanomaisilla tiloilla v. 1995 Tanskassa. Luvut koskevat kylläkin vain Etelä- ja Länsi-Jyllantia, mutta ovat parempi kuin ei mitään:
 
Organic Agriculture in Denmark (http://orgprints.org/3061/1/sjfielsfinw6.rtf)
 
***
 
Tässä vielä tueksi Tanskasta eräänlainen yhteenveto viljelyn kannattavuudesta 2010, jossa luomusato on kyllä esillä vain yhdellä maininnalla
 
Bedre afkast for korn, svin og malkekøer i 2010 (http://www.dst.dk/pukora/epub/Nyt/2011/NR615.pdf)
 
Hehtaarituotosta siinä on vain yksi tieto: tavanomaisten viljojen sato oli - keskimäärin - 6100 kiloa /ha, luomuviljojen 4000 kg/ha, vuonna 2010.
 
***
 
Saksasta löytyi tällainen tiedosto (pdf):
 
Die gesamtgesellschaftliche Nutzen von Pflanzenschutz in Deutschland (http://www.agrar.hu-berlin.de/struktur/institute/wisola/fg/ihe/Veroeff/psm_markteffekte_final.pdf)

Siinä sivulla 10 on kaavio, jossa on tarkastelu hehtaarituottoja Saksassa, kehityskulkuna vuodesta 1998/1999 vuoteen 2009/2010. Mitta-asteikkona on 100 kiloa, eli 300 tarkoittaa perunan kohdalla 30 000 kiloa eli 30 tonnia jne. Yhtenäinen viiva = luomu ja katkoviiva = tavanomainen.
 
Suomennokset:
 
Weizen = vehnä
Gerste = ohra
Raps = rapsi
Kartoffeln = peruna
Roggen = ruis
Zuckerrüben = sokerijuurikas
 
Numeroina vertailu esitetään vielä sivulla 11, jossa on esitetty kolmen viimeisen vuoden (olisiko siis 2008 - 2010?) hehtaarisatojen keskiarvot, 100 kiloina nekin. ’Ökologish’ tarkoittaa luomua ja ’konventionell’ tietysti tavanomaista.
 
Lähteenä on ”BMELV”, joka on Saksan liittotasavallan maatalousministeriön vuosittainen kertomus, joista kirjoittaja on koonnut tiedot eri vuosilta.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Matti Pekkarinen on 23.12.11 - klo:11:02
Öjebyllä siis ratsastellaan edelleen. Ilmari Schepelin kanssa sitä ruodittiin jo paljon aiemmin. Nyt valitettavasti ei taida enää netissä olla niitä lukuja. Linkki ei toimi. (Silloin aiemmin sain pyynnöstäni paperilla tarkemmatkin selostukset, ja niistä ilmeni että vihantalannoitusvuosi oli keskisatoa laskettaessa "unohdettu".

http://keskustelu.skepsis.fi/html/KeskusteluViesti.asp?ViestiID=50934

Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 23.12.11 - klo:17:46
Öjebyllä siis ratsastellaan edelleen.

Mikä on sikäli erittäin merkillistä, että näitä Ruotsin satotilastoja on ollut saatavissa vuodesta 2005 asti. Niihin minusta täytyisi ehdottomasti ottaa myös kantaa, jos mainitsee tuon Öjebyn. Jos tietää Öjebyn, ei myöskään voi olla tietämätön näistä virallisista satotilastoista.

***
 
Luomuperunan sadoista löytyy tietoa tästä julkaisusta (http://www.pan-europe.info/Resources/Reports/Potato_production_review.pdf) vuodelta 2007 sekä Iso-Britanniasta että Puolasta sivulla 6 (Table 5).
 
Julkaisija on kyllä kaikkia torjunta-aineita vastustava järjestö Pesticide Action Network (PAN) Europe - mutta taidammepa tämän kerran hyväksyä sen mukaan, ja luottaa sen tietoihin!  ;D

PAN antoi kyllä lähteet ko. tiedoille.
 
***
 
Myös Kanadasta löytyi tällainen pieni tilastotarkastelu vuodelta 2007:
 
Organic Crop Production (http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/field/news/croptalk/2007/ct-0307a2.htm)
 
***
 
Suomen tilastoista tiedämme - kun kysyttiin ja saatiin vastaus - että vihantakesannointia, välivuosia ei ole tilastoissa otettu huomioon. Pitäisiköhän esim. Ruotsista tarkistaa / varmistaa, mikä siellä on asian laita? Vaikka tuskin se muutoin voi olla? Samalla voisi kuitenkin tiedustella, löytyykö Ruotsin aineistosta tietoa siitä, kuinka kauan tila on ollut luomulla. Eli voiko sillä Ruotsin aineistolla testata sitä väitettä,  että luomusadot paranisivat ajan myötä?
 
Suomen tilastoissa edelleen paheksumme sitä, että joku vuosi (kuten viime vuosi 2010) saatetaan jättää väliin. Mutta toivottavasti tämän uuden, nettiä hyväksi käyttävän systeemin myötä sellaista ei enää tapahdu.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 24.12.11 - klo:11:16

Olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että luomuviljelyn hehtaarituotoista kehitysmaissa liikkuu keskustelussa huimia, uskomattomia väitteitä. Uskalletaan jopa väittää, että luomulla saataisiin jopa moninkertaisia satoja tehoviljelyyn nähden, siellä.

Tästähän Matti Pekkarinen jo kauan sitten (eli viimeistään 02.05.2004) kehitti tämän ”rautaisen lakinsa” (http://mattipekkarinen.net/repussa/ylkritii/kaava.htm) (josta olen hänelle yhä vilpittömän kateellinen).

Sikäli tähän (alla olevaan) löytöön voi olla tyytyväinen! Tietoja luomusadoista kehitysmaissa! Vertailutietoja, vaikka hajatietoja, niin tietoja kumminkin, ja tilastotietoja, Kiinan ja Intian luomuviljelyn sadoista. *)

Ne löytyvät tämän IFADin raportin (http://www.ifad.org/evaluation/public_html/eksyst/doc/thematic/organic/asia.pdf) sivulta 26.

Siinä on verrattu kolmea viljelytapaa, perinteistä **), luomua ja ”tavanomaista”. Luomun tappio satomäärissä näyttää näissä tilastoissa olevan kyllä pienempi kuin Suomessa ja Ruotsissa, mutta selvä tappio se on kuitenkin, ei voitto.

Sivulla 20 on myös yksi taulukko Intian yhden osavaltion puuvillasadoista, samalla jaottelulla.

Merkille pantava tieto noissa tilastoissa on myös talous: luomun kustannukset olivat suurin piirtein yhtä usein suuremmat kuin pienemmät, tavanomaiseen viljelyyn verrattuna.

__________

*) Luultavasti näihin ei tarvitse edes tyytyä, varmaan löytyy kattavampiakin tilastoja, noista maista. Kaikkein surkeimmista kehitysmaista tilastojen löytyminen on epätodennäköisempää, mutta saattaapa silti jotain löytyä. Jatketaan etsintää.

**) Esim. Vandana Shiva näyttää ihannoivan juuri tätä perinteellistä linjaa (http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentId=46492&nodeId=15316&contentlan=1&culture=fi-FI), joka siis ei näissä tilastoissa saa pisteitä. Mutta Shiva onkin kirjoituksessaan jo valmiiksi asettanut epäilyksenalaiseksi nämä "tilastonikkarit" ... ja tietää, aivan varmasti, jollain selittämättömällä muulla tavalla, että "naisten suosimat monimuotoisuuteen perustuvat viljelymenetelmät ovat 49 kertaa satoisampia". (Lihav. HJ)
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 26.12.11 - klo:15:46

Erityisen mielenkiintoista olisi saada tietoja Viron luomuviljelyn satotilastoista.

Olen yrittänyt etsiä, mutta en ole löytänyt.

Sen verran olen nyttemmin oppinut, että luomuviljely viroksi on "MAHEPÕLLUMAJANDUS".

Maahan on siinä mielessä mielenkiintoinen, että luomuviljelyn pinta-alaa siellä on prosentuaalisesti enemmän kuin Suomessa. Mutta luomumyyntiä omassa maassa vielä Suomeakin vähemmän.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 29.12.11 - klo:08:45
Suomea koskevat luomusatotilastot (http://www.maataloustilastot.fi/luomusatotilasto) ovat muuten hyviä, mutta tavanomaisen sadon vertailukohta ei ole siinä vierellä, vaan se täytyy kaivaa hankalasti kauempaa. Vaikka se sieltä kyllä löytyykin.

Asian helpottamiseksi joku on Tiede-lehden keskustelussa jo laskenut nämä erot (vuosilta 2006 - 2009), ja nimimerkki "Janatuinen" toi ne Agronet-palstalla esiin:

Vs: Luomuko kanattavaa? « Vastaus #15 : 19.10.11 - klo:12:30 » (http://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=31175.15)

Noita lukuja luettaessa kannattaa olla tarkkana: niissä on siis jo laskettu luomun prosentuaalinen tappio satomäärissä tavanomaiseen nähden (ja siten lihavoiduissa luvuissa onkin miinusmerkki edessä).
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 21.09.12 - klo:18:55
 
Huomaamatta  asian humoristisuutta, Vakka-Suomen Sanomat kirjoittaa ensin näin .(lihav. HJ) ...
 
Ennätysmäärä uusia luomutiloja, Varsinais-Suomessa vielä kirittävää (http://www.aluesanomat.fi/uutiset.php?id=2550)
 
... ja sitten laittaa  uutiseensa linkin Tike/Matildan tähän luomusatotilastoon! (http://www.maataloustilastot.fi/tilasto/89)
 
Jos meilläkin ko. tilastoissa olisi (heti vieressä) vertailu tavanomaiseen, kuten Ruotsissa, toimittaja / nettitoimittaja olisi heti huomannut, miten paljon kehnompia luomusadot ovat, ja miten ainakaan sadon kannalta ei lainkaan kannattaisi tässä kilpailussa "kiriä".  *)
 
Ainakaan Varsinais-Suomen, Suomen vilja-aitan! Jos sielläkin vielä sadot saataisiin putomaan puoleen, niin ... jaa-a.
 
______________
 
*) Tai, jos oli kuitenkin halu kirjoittaa luomun puolesta, ettei olisi kannattanut linkittää ...
 
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 22.12.13 - klo:11:15


Tässä virolaisten paperissa on erilaisia vertailuja:
http://www.pikk.ee/upload/files/Teadusinfo/Tera%20ja%20kaunviljade_6likultuuride_2012_I_Tamm.pdf

Katsoin tuosta vertailuja saagi mahe vs. tava: odra, nisu

Ohran kohdalla luomusato oli alle puolet tavanomaisesta. Luomuvehnä ylsi yli puoleen. Taulukoita on tuossa niin paljon, että asia vaatisi pitempää paneutumista.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 14.03.14 - klo:07:20
Nyt on Suomen osalta Tike julkaissut tällaisen perusteellisemman selvityksen luomutuotannosta (http://www.maataloustilastot.fi/luomun-suosio-kasvaa-–-tutustu-tiken-uuteen-verkkojulkaisuun-luomutuotannosta_fi) meillä.

Se on varmasti käyttökelpoinen ja myös puolueeton tietopaketti.

Vaikka sen nettisivulle onkin lipsahtanut tällainen myyntiväite - joka kaiken lisäksi ehti juuri (!) vanhentua (http://www.tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=329):

"Luomutuotannon suosio on nousussa ja luonnonmukaisesti tuotetut elintarvikkeet kiinnostavat kuluttajia yhä enemmän." (lihav. HI)
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 08.07.15 - klo:07:30
USA:ssa ei ole virallisia tilastoja, mutta tässä on virallista tiedoista kaivettu vertailu vuodelta 2008 asiasta:

Today’s Organic, Yesterday’s Yields (http://www.biofortified.org/2011/02/todays-organic-yesterdays-yields/)

Linkki varsinaiseen tilastomateriaaliin löytyy artikkelin lopusta, ”A Detailed Analysis of US Organic Crops”.

Tällä, ettei USA:ssa virallisia tilastoja ole, on sitten sellainen seuraus, että erilaiset tutkijat voivat käyttää omissa tutkimuksissaan oikeastaan aika mielivaltaisia lukuja. Ja nämä mielivaltaiset luvut ja prosentit sitten jatkavat matkaansa (kun saavat sellaisen statuksen, että ne on kerrottu "vertaisarvioidussa" tutkimuksessa). Niinpä tässä GLP:n periaatteessa luomukriittisessä artikkelissakin ...

Farmers abandoning organic farming despite lure of higher price premiums (http://www.geneticliteracyproject.org/2015/07/07/farmers-abandoning-organic-farming-despite-lure-of-higher-price-premiums/)

(joka mukaan siis USA:ssa viljelijät luopuvat luomuviljelystä, lisähinnan houkutuksesta huolimatta)

... käytetään eräästä tutkimuksesta napattua arviota, jossa luomusadot oliisivat tavanomaiseen nähden vain "hitusen" huonompia (lihav. HJ):

Quote
The latest spate of posts was based on a study recently published in PNAS by Washington State University researchers who found a price premium of 22 to 35 percent over the same conventionally grown food, despite yields that were 18 percent lower for organics.

Nyt tuo USDA:n tutkimus kuitenkin puhui merkittävästi alemmista sadoista. Tästä ..

Organic Crops have Lower Yields than Conventional Crops (http://rameznaam.com/2011/03/14/organic-crops-have-lower-yields-than-conventional-crops/)

... (lainauksen) lainaus:

Quote
An excerpt from Savage’s analysis:

    In the vast majority of cases national Organic average yields are moderately to substantially below those of the overall, national average.

    Examples for row crops include Winter Wheat 60% of overall average, Corn 71%, Soybeans 66%, Spring Wheat 47% and Rice 59%

    Examples for fruits include Grapes 51%, Apples 88%, Almonds 56%, Avocados 62%,Oranges 43%, Strawberries 58%

    Examples in Vegetables include Tomatoes 63%, Potatoes 72%, Sweet Corn 79%,Celery 50% and Cabbage 43%

Joidenkin kasvien kohdalla siis tuo 18% vähemmän on toden rajoilla (tai jopa sisäpuolella: omenat), mutta yleistyksenä ei oikein sinne toden puolelle mahdu (olettaen että USDA-tutkimus olisi kutakuinkin oikeassa). Ja tietysti koko ajan muistaen, että "välivuosia" (ja/tai muita ravinnevirtoja muualta (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=740.0), "piilohehtaareja") eivät nuokaan selvitykset ole (luultavasti/tiettävästi) mukaan laskeneet.

____________

Lisäksi: missä määrin tuon PNAS-tutkimuksen tieto luomuhinnoistakaan on "virallinen"? Jo tuollainen haarukka, 22-35%, viittaa kyllä aika lailla "mutu-menetelmään" tiedonhankinnan välineenä. Kun itse asia olisi tarvinnut yhtä lukua, keskiarvoa (painotettuna tietysti asianmukaisesti).
Title: Ruotsin luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 12.07.15 - klo:23:01
Ruotsin luomusatotilastot vuodelle 2014 ovat ilmestyneet äskettäin.

Yleiskuva: Ruotsin luomuviljelyn hehtaarikohtaiset satotasot suhteessa tavanomaiseen viljelyyn eivät ole parantuneet edellisiin vuosiin verrattuna. Kaikesta Ruotsin luomuneuvonnasta huolimatta luomusadot junnaavat vuodesta toiseen samalla tasolla. Vain pientä, lähinnä satunnaisvaihtelun piikkiin menevää heiluntaa puoleen tai toiseen havaittavissa.

Linkit:

http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/statistik/statistikomr/publiceringsplanforofficiellstatistik2015.4.7c3461c14a4d09ff392564f.html

Tuosta hae raportti: JO 13 1501    Ekologisk växtodling 2014

Suora linkki raporttiin:
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO14/JO14SM1501/JO14SM1501/JO14SM1501.pdf

Tilastossa on luomun hehtaarisatojen prosenttiosuudet suhteessa tavanomaiseen viljelyyn viljelykasveittain (alkaa sivulta 22, prosenttiluku sarakkeessa äärimmäisenä oikealla). Taulukoissa on myös satovertailut alkaen vuodesta 2009 vuoteen 2014.

Luomusertifioidun sadon osuus oli 4,4 % kokonaissadosta (taulukko A sivulla 11). Miljöötukea saavan luomusadon (jossa siirtymäalan sato mukana) oli osuus oli 4,7 %.

Luomun pinta-alatilastot Ruotsissa:
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Arealer/JO13SM1501/JO13SM1501_tabeller1.htm

Ruotsin sertifioitu luomuala (Omställd areal) oli vuonna 2014 15,3 % koko viljelyalasta. Siirtymäala (Areal under omställning) mukaan luettuna kokonaisluomuala oli 16,6 %.

Luvuista voidaan laskea:

Sertifioidun luomualan tuottavuus suhteessa tavanomaiseen:
100*(4.4/15.3)/((100-4.4)/(100-15.3))  =  25.5 %

Kokonaisluomualan (sertifioitu + siirtymävaihe) tuottavuus suhteessa tavanomaiseen:
100*(4.7/16.6)/((100-4.7)/(100-16.6))  =  24.8 %

Siis samaa luokkaa kuin Suomessa. Saman satomäärän tuottamiseen kuin tavanomaisessa viljelyssä luomussa tarvitaan sekä Suomessa että Ruotsissa noin nelinkertainen viljelypinta-ala.

Huomautus: Satotasoraportin tekstissä esiintyy sivulla 7 luomualan osuudeksi luku 14 %, joka on siis pienempi kuin tarkasta tilastosta ottamani luku 15.3 %. Lasketaan sertifioidun luomun tuottavuus myös sen avulla:
100*(4.4/14)/((100-4.4)/(100-14) = 28.3 %.

Luomun surkea tuottavuus ei senkään avulla paljon parane.

Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 13.07.15 - klo:03:25
Tuo väite edellä "despite yields that were 18 percent lower for organics" eli luomussa sadot olisivat 18% pienempiä kuin tavanomaisessa, olisi siis lähempänä totuutta muodossa, että sadot (koko käytetty ala huomioon ottaen) ovat 18% tavanomaisesta! Ainakin siis Ruotsissa ja Suomessa.

USA:lta ei voine nyt mitään vaatia, mutta EU:lta voi. Vaatimus voisi olla se, että koko EU:n alueella - jossa on voimassa samanlainen luomun määritelmäkin - tehtäisiin aivan samaan tapaan tilastot luomusadosta kuin Ruotsissa ja Suomessakin. *)

Ensimmäisenä askeleena voisi vaikka Suomen LUKE:lta kysyä: onko tällaista suunniteltu, onko sitä näköpiirissä? Tai suoraan EU:sta (vaikka sinne lähettämämme edellinen tiedustelu on vielä lopullisesti vastaamatta ... se liittyi kyllä aika lailla samaan asiaan, eli luomuna tuotetun ruoan kokonaismäärään EU:ssa).

Tässä yhteydessä voisi ehdottaa, että asiaan käytetyn maan luokittelujärjestelmää muutettaisiin, so. "piilohehtaareiden" esille tuomista. Josta asiasta meillä on jo täällä monessa yhteydessä keskusteltu.

__________

*) Jälkimiete klo 8:30: jos (ja luultavasti kun) osoittautuisi. että em. viljelymuotojen satotasojen erot koko EU:n aluella olisivat kutakuinkin yhtä suuret kuin Suomessa ja Ruotsissa, se olisi kyllä hyvä pohja arvioida USA:nkin satotasoväitteitä!

Jälkimiete II klo 13:20: Jos tuolloin - systemaattisen tilastoinnin myötä - löytyisi luomuviljelyn tuottavuudessa (suhteessa tavanomaiseen) eri EU-maiden välillä merkittäviä eroja ... niin sekin olisi erittäin mielenkiintoinen juttu ... mutta eipä mennä asioiden edelle!  ;D
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 13.07.15 - klo:06:32
Aloitin nyt tällä:
____________________________________

Anneli Partala
LUKE

Otan tässä asiassa yhteyttä, kun Sinut on merkitty Luken luomusatotilaston yhteyshenkilöksi.

Mikä on luomusatotilastojen tilanne koko EU:n osalta? Onko esimerkiksi

a) asiassa jonkinlaista EU-direktiiviä tai ylipäänsä ohjetta
b) onko määräystä tai edes suositusta, että tällainen tilasto ylipäänsä pitäisi joka maan tehdä (ja ellei ole)
c) onko suunnitelmia, että luomusatotilastot EU:ssa jollakin tavalla yhtenäistettäisiin?

Sen olemme jo huomanneet, että Suomi ja Ruotsi tekevät nämä tilastot suurin piirtein samalla tavalla, vertailukelpoisesti.

Kunnioittavasti [jne]

Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 13.07.15 - klo:12:33
Anneli Partala valitteli hiukan sitä, että hän on ollut tehtävässään vasta suhteellisen lyhyen ajan, eikä kesälomista johtuen pysty konsultoimaan kolleegojaankaan, mutta vastasi kuitenkin sitten näin:

Quote
Luomusatotietojen toimittaminen EU-tasolla ei ole yhtä säädeltyä kuin kokonaissadon osalta. Lakiperäistäminen on ollut EUssa valmistelun alla, mutta se ei ole viime vuosina edennyt. Eurostat kuitenkin pyytää jäsenmailta luomualojen lisäksi tuotantotietoja samalla kasvijaottelulla kuin kokonaissatotuotannossa. Eli Eurostat pyytää kyllä jäsenmailta myös tuotantotietoja: kasviryhmittely sama kuin kokonaissatotuotannossa. Eurostatin sivuilta tietoja ei kuitenkaan löydy: tietojen toimittaminen lienee siten vajavaista. Monet jäsenmaat toimittavat ns. herrasmiessopimuksen alaisia tietoja tosi nihkeästi tai eivät lainkaan.

Suomessa luomusatotilastointi on vakiintunut lähinnä kansallisista tarpeista. Olemme vielä pystyneet sen tilastointia jatkamaan aika merkittävällä panoksella ottaen huomioon sen osuuden kokonaistuotannosta. Ruotsissa luomusatotilastointi on myös aika vakiintunutta ja siellä osuus onkin Suomea suurempi.

Lihavoinnit tuossa lainauksessa ovat minun. Mutta siis ko. uudistuksen - että nämä tiedot todella kerättäisiin, eikä vain "herrasmiessopimuksen" varassa - ehdottamisella on siis ilmeisesti nk. "sosiaalinen tilaus".

Eli tätä nyt ehdottamaan eurokansanedustajillemme ... siis kelle, kukahan heitä sielllä olisi tästä luomuasiasta erityisen kiinnostunut ... hetki, muistelen ... Sirpa Pietikäiselle (http://www.sirpapietikainen.net/2014/03/ruuantuotanto-kokonaan-luomuun-vuoteen-2050-mennessa/), tottakai!

Kunnon tilastoilla on kuin onkin merkitystä päätöksenteossa. (Ei, en vihjannut, että juuri Kreikan luomusatotilastot olisivat erityisen vinksallaan ...  ;D) Jos nyt siis tilastointi tuntuu suureltakin, "ottaen huomioon sen osuuden kokonaistuotannosta", niin tätä asiaa tarvitaan, jos ja kun suunnitelmat - Suomessa ja EU:ssa - ovat nyt hyvin ... suurellisia!
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 16.07.15 - klo:07:47
Tässä on Eurostatin luomutilaston kuvaus (7.7.2015 päivitetty):

Archive:Organic farming statistics - background (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Organic_farming_statistics_-_background)

Sen mukaan se sisältää myös tietoja hyväksytyn luomualan sadoista:

Quote
The statistics on organic farming include data on organic crop areas, crop production and yields from fully converted areas, [...]
(lihav. HJ)

Mutta tässä on ilmeisesti viimeisin tilanne siinä tilastossa:

Certified organic crop production and yields from fully converted areas by crops products (http://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-datasets/-/FOOD_IN_PORG2)

Josta on tietysti ensin huomautettava, että tuorein data on vuodelta 2012. Ja seuraavaksi, kun "sisälle" menee, miten monen maan ja kasvilajin osalta tietoa puuttuu. Ja tietoja puuttuu (v. 2012) juuri useasta suuresta maasta: Saksa, Ranska, Britannia! Ja kolmanneksi, että siellä on vain kokonaissatoja, ei hehtaarisatoja.

Niinpä käytännössä tuosta sotkusta ei saa mitään selvää. Jo esitystavassa Ruotsin ja Suomen tapa on ehdottomasti suositeltavampi.

Mutta kyllä siitä toisaalta näkyy, että muutama muukin EU-maa kyllä tietoa systemaattisesti asiasta nyttemmin kerää, ei vain Ruotsi ja Suomi.
 
Ei ole Eurostatin tiedon laadussakaan kehumista, jos tämä pistokokeemme mitään kertoo: Suomen luomun kokonaisviljasadoksi 2012 Eurostat ilmoittaa 27 miljoonaa kiloa, kun se (Tiken eli) Luken mukaan oli 83 miljoonaa kiloa!

Niinpä ehdottamallemme luomun satotilastoinnin uudistamiselle (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=386) (ja "terästämiselle") on nyt varmasti "sosiaalinen tilaus".
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 16.07.15 - klo:12:33

Olisiko se sitten kuitenkin se ministeri Tiilikainen, jolle tämä ehdotus tehdään? Hän kyllä ainakin tuntee "luomualan"? Toisaalta, onhan EU:ssakin mahdollisuus tehdä kansalaisaloitteita? Niihin kyllä tarvitaan "jumalaton" määrä kannattajia. Toisaalta EU-kansalaisaloitteella saisi tälle perustosiasialle - eli luomun toivottomalle tuottamattomuuudelle - ehkä julkisuutta koko EU:ssa? Jo itse aloitteella. Mielipiteitä?
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 21.09.15 - klo:08:18
Agronetin keskustelussa nimimerkki "Suuri ajattelija" heitti - ehkäpä vähän ohimennen - että luomutuen pitäisi olla kilopohjaista.

Mielenkiintoinen ajatus (kaikkineenkin). Sen eräs seuraus olisi tietysti se, että sitten tietäisimme tarkasti, paljonko luomuna ruokaa tuotetaan. Jos sama järjestelmä otettaisiin käyttöön koko EU:ssa, niin saisimme täsmällisesti samat tiedot myös koko EU:n osalta. Enää ei oltaisi em. (13.07.15) "herrasmiessopimusten" varassa.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 26.09.15 - klo:05:41
Kuten jo kerrottu, USA ei ylläpidä luomusatotilastoja. Siten siellä joidenkin koetilojen tulokset (mm. Rodale-instituutti) tulevat sellaiseen asemaan, että niitä käytetään vertailussa. Mutta - kuten myös jo kerrottu - kerran on asiasta tehty tutkimus niin suurella otoksella, että sitä voi sen vuoden osalta pitää tilastointina. Tästä artikkelista lainattuna:

The Dirty Truth About ‘Organic’ — It’s Marketing Over Substance (http://acsh.org/2015/09/the-dirty-truth-about-organic-its-marketing-over-substance/)

Quote
And as Ramez Naam, a futurist and fellow of the Institute for Ethics and Emerging Technologies, pointed out, larger-scale, real-word data conflict with Rodale’s claims. In 2008, as part of its Census of Agriculture, the USDA conducted the Organic Production Survey, the largest ever study of organic farming yields. The study surveyed all of the 14,450 organic farms in the United States, covering a combined 4.1 million acres.

By covering the overwhelming majority of organic production in the US, the survey gave the first clear view of how organic farming compares on a large scale to conventional farming. And one of the things it found is that organic farms in the US have lower yields than conventional farms. Organic corn has around 70% of the yield of conventional corn. Organic rice has 59% of the yield of conventional rice. Organic spring wheat has 47% of the yield of conventional spring wheat. Organic cabbage has 43% of the yield of conventional cabbage.

Eli kun tuolloin kaikki luomutilat tutkittiin, erot satotasoissa olivat kutakuinkin samanlaisia kuin Suomessa ja Ruotsissakin. Tuotakin tutkimusta tietysti koskee sama kuin täällä meilläkin: välivuosia tuskin on otettu tarkasteluun mukaan.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 12.10.15 - klo:18:07
Nyt (eli 2014) tuo USA:n laaja - tilastoihin verrattavissa oleva - tutkimus on päivitetty, eli tehty uudestaan, ja tässä Steve Savagen artikkeli asiasta (linkkeineen):

USDA data on 370 crops: Why organic farming has lower yields (http://www.geneticliteracyproject.org/2015/10/11/usda-data-370-crops-organic-farming-lower-yields/)

Tuostakaan artikkelista ei selviä, onko niitä peltojen lepovuosia - tai muita "piilohehtaareja" - siinä huomioitu, ja jos on, niin miten. Mutta luulenpa löytäväni Savagen yhteystiedot, ja kysyn! Pöh, siinähän oli artikkelissa hänen email-osoitteensa. Eli kysyn.

Voinee englanniksi käyttää Mark Lynasin tässä jutussaan käyttämää ilmaisua ...

How land-inefficient is organic agriculture? (http://www.marklynas.org/2012/07/how-land-inefficient-is-organic-agriculture/)

... eli "shadow areas" tai "shadow hectares"?!
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 13.10.15 - klo:08:47

Kiinnitinpä huomiota siihen, että tuossa USDA:n aineistossa (ja Savagen artikkelissa) kerrotaan myös vihannesviljelyn tuottavuuseroista. En nyt pian muista, olisiko meillä (tai Ruotsissa) tuollaista vertailua tehty. Hehtaarisatotarkastelut taitavat keskittyä viljoihin? Yksi poikkeus tuosta kyllä on, eli peruna, jonka amerikkalaiset luokittelevat vihannekseksi, me viljaksi.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 13.10.15 - klo:13:12

Olen tullut tähän seuraavaan tulokseen. Niin kivaa kuin olisi ollutkin kirjoittaa Steve Savagelle, se on turhaa.

Tuo USDA:n tutkimusseloste nimittäin kertoo, että myos sen tutkimus on perustunut haastatteluihin. Ja ainoa järkevä kysyttävä kyllä käytännössä on ollut, paljonko on ollut hehtaareja, ja paljonko on ollut tuottto.

Tuon "varjomaan" määrän kysyminen ja arviointi olisi ollut paljon "kimurantimpaa", koska sen keinot ovat niin moninaiset. Välivuodet olisivat olleet helppo arvioperuste, mutta jos sitten toiset taas hoitavat saman asian "lainaamalla" ravinteita tavanomaisilta tiloilta (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=740.msg4762#msg4762), niin miten saada ne yhteismitallisiksi?

Niinpä tässä asiassa täytynee tyytyä noihin "raakatuloksiiin", sekä EU:n että USA:n osalta.

Ja sitten täytyy vain (erikseen) muistaa tämä taustafakta! Jossa kyllä voinee käyttää karkeana arviona tätä 2 vuotta viidesta, typen keräämiseen?
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 13.10.15 - klo:20:59


Kiinnitinpä huomiota siihen, että tuossa USDA:n aineistossa (ja Savagen artikkelissa) kerrotaan myös vihannesviljelyn tuottavuuseroista. En nyt pian muista, olisiko meillä (tai Ruotsissa) tuollaista vertailua tehty. Hehtaarisatotarkastelut taitavat keskittyä viljoihin? Yksi poikkeus tuosta kyllä on, eli peruna, jonka amerikkalaiset luokittelevat vihannekseksi, me viljaksi.

Tässä muutama:
http://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/3/2014/10/Koivisto_Luomukasvistuotannon-kannattavuus.pdf

Quote
Sadot


Luomusipulin sato mallitiloilla 25 000 kg/ha

Hävikki 30 %


Tavanomaisen sipulin mallitiloilla sato 30 000 kg/ha

Hävikki 10 %


Luomuporkkanalla sato 20 000 kg/ha

Hävikki 20 %


Tavanomaisen porkkanan sato pienellä 48 000 kg/ha ja suurella 50 000 kg/ha

Hävikki 10 % ©

Satotason määrittäminen ongelmallista

Mallitilojen luomuporkkanan keskisato 20 000 kg/ha

Kaikkien luomuporkkanatilojen keskisato 18 000 kg/ha

Mediaanisato 13 000 kg/ha

Pinta-alalla painostettu sato 33 000 kg/ha

Vain 21 prosentilla tiloista sato on vähintään keskisato


Ja tässä sivulla13:
http://stat.luke.fi/sites/default/files/luomutilastot_2014_julkaisu.pdf
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 08.01.16 - klo:16:35
Saksan luomusatotilastojen mukaan - joita puolisäännöllisesti artikkelin mukaan kuitenkin ylläpidetään - tavanomaisen viljelyn etumatka sadoissa luomuun nähden sen kun kasvaa:

Erträge im Ökolandbau fallen weiter zurück
Moderne Landwirtschaft baut Produktivitätsvorsprung weiter aus
Bio-Betriebe brauchen für gleiche Erntemenge mehr als die doppelte Fläche (http://www.presseportal.de/pm/16070/3218093)

Kasvaneet erot selviävät kuvasta niillekin, joiden saksankieli ei ole niin sujuvaa. Kuva siis esittää, kuinka paljon enemmän satoa tavanomaiselta hehtaarilta saa (esim. vehnä, Weizen, 132% enemmän vv. 2013-2014).

Tämä tarkoittaa sitä, että Saksan liittotasavallan maatalousministeriö pitää yllä tietokantaa eräiltä valikoiduilta tiloilta, jotka on yritetty valita siten, että vertailut tulevat mahdollisiksi:

Quote
Die Datengrundlage lieferte das sogenannte Testbetriebsnetz des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Hier werden repräsentative Daten von Betrieben beider Bewirtschaftungsformen unter ähnlichen Bedingungen (u. a. Betriebsgröße, Standort) erhoben und verglichen.

Vaikka siis ko. tutkimus on Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA):n eli agrokemian edustajien teettämä, data on siis julkisyhteisön, eli puolueellisuutta ei ainakaan siltä osin sovi epäillä.

Tuossakaan vertailussa ei varmaankaan ole otettu huomioon niitä piilohehtaareita, joita tarvitaan typen keräämiseen, joten vertailun tulos on sitäkin murskaavampi.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 09.01.16 - klo:18:34
Kun jopa Saksallakin on ainakin jonkinlainen - kuten edellisesttä puheenvuorostani selviää - luomusatojen tilastointijärjestelmä, niin uudelleen on ihmeteltävä, miksei tätä vaatimustamme ole jo - aikoja sitten! - toteutettu:

Koko EU:n luomusatotilastot pitää yhtenäistää (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=386)

Tuossa uutisessamme on jo perustelut, miksi niin pitäisi olla laita. Siitä, ja edellisestä puheenvuorostani ja sen linkistä, voi ehkä aavistaa, miksi niin ei haluta olevan laita.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 09.01.16 - klo:22:26
Saksalaisten luomutilojen sadot tavanomaisiin verrattuna vaikuttavat jopa huonommilta kuin Suomessa ja Ruotsissa.

Yritin etsiä tuota uutista tarkempaa tietoa Saksan tilanteesta tuossa mainitun Bundeslandwirtschaftsministeriumin sivuilta, esimerkiksi tältä sivulta
http://www.bmelv-statistik.de/de/testbetriebsnetz/buchfuehrungsergebnisse-landwirtschaft/#c1088

Tuolta löytyy esimerkiksi tämä:
http://www.bmelv-statistik.de/fileadmin/user_upload/monatsberichte/BFT-1310001-2014.pdf
mutta sen tiedot ovat niin raakamuodossa, että ilmeisesti valmiita vertailuja ei ole vaan niitä pitää jonkun tehdä kuten tuossa
Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA):n jutussa on tehty. Löytyykö alkuperäistä tutkimusta?

Minä en heti löytänyt. Löydättekö te muut?


Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 10.01.16 - klo:08:17
Tässä on IVA:n oma sivu ko. tutkimuksesta:

http://www.iva.de/newsroom/pressemitteilungen/ertraege-im-oekolandbau-fallen-weiter-zurueck

Siitä selviää myös tutkimuksen tekijä ...

"[...] kommentiert der korrespondierende Autor und Geschäftsführer der HFFA Research GmbH, Dr. Steffen Noleppa."

... mutta itse tutkimusta ei tuostakaan löydy. Olisiko se pyydettävä IVA:lta? "Publikationen"-osiossa luvataan, että he toimittavat maksutta materiaaliaan.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 10.01.16 - klo:10:14
Löysin itsekin eilen tuon sivun mutta ei siinä ole paljonkaan enemmän tietoa.

Pyydä tuo tutkimus, jos se on jo olemassa. Mieluiten e-versiona, niin voi helposti lainata.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 14.01.16 - klo:15:30
Kysyin tutkimuksesta ja itse asiassa viime tingassa  ;D, koska sieltä minulle vastattiin:

Quote
Guten Tag, Herr Jokipii,

vielen Dank für Ihre Anfrage und Ihr Interesse. Die Studie wird morgen, 14. Januar, in einem Pressegespräch (14 Uhr) im Rahmen der Internationalen Grünen Woche 2016 in Berlin vorgestellt. Die Studie wird dann auf den Internetseiten der HFFA Research GmbH (www.hffa-research.com) und des IVA (www.iva.de) abrufbar sein.

[allekirjoitukset]

Ja toden totta, näin nyt onkin, eli varsinaisen julkistuksen jälkeen ko. tutkimus on nyt (maksutta) ladattavissa täällä tai tätä kautta (en linkkaa heti lataukseen):

http://www.iva.de/newsroom/pressemitteilungen/iva-produktive-landwirtschaft-schont-natuerliche-ressourcen

***

Tuo tutkimus julkistetaan siis Kansainvälisen Vihreän Viikon 2016 yhteydessä. Jos tästä tapahtumasta uutisoidaan Suomessa, kerrotaanko tästä tutkimuksesta?
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 15.01.16 - klo:14:26
Aika pakkaus, tuo tutkimus, 40 sivua, 60 sivua lähteineen. Avattu nyt, mutta vaatii aikaa, tutustumiseen. Satoeroista Saksassa ei kyllä näytä olevan olennaisesti enempää kuin lehdistötiedotteessa. Niinpä Jarrumiehen kaipuu alkuperäislähteisiin (edellä) on osin perusteltu.

Mutta - uskaltaisin sanoa - tässä on "pää avattu": Saksa on liittymässä maihin. joissa luomun ja tavanomaisen satoja reilusti - ja toivottavasti jatkossa myös säännollisesti - tilastollisesti verrataan. Ellei valtio sitä tee, niin sitten tämä IVA (tämä tämänvuotinen tutkimus asiasta ei ollut ensimmäinen).

***

Tästä Vihreästä Viikosta MT:llä oli kaksikin uutista:

Tänä vuonna Suomikin osallistuu Vihreään viikkoon (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/t%C3%A4n%C3%A4-vuonna-suomikin-osallistuu-vihre%C3%A4%C3%A4n-viikkoon-1.136625)

Saksan MTK-pomo listasi tiukat vaatimukset - oma ministeri ei vastannut (http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/saksan-mtk-pomo-listasi-tiukat-vaatimukset-oma-ministeri-ei-vastannut-1.136630)

Tuosta IVA:n tilastollisesta tutkimuksesta ei kumpaankaan uutiseen mahtunut mainintaa. No, tavalllaan tutkimuksen julkistus tapahtui hiukan ko. messujen ulkopuolella, kun se tapahtui jo eilen, vaikka tehtiinkin sen yhteydessä ("im Rahmen").
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 25.04.16 - klo:06:26
Tässä tällainen taulukko viljantuotannosta vertailukohdaksi, Kanadasta, Ontariosta:

Organic farming's grain land footprint is 35 to 100 percent greater than that of conventional cropping systems (http://gmopundit.blogspot.fi/2016/04/organic-farmings-grain-land-footprint.html)

Sitäkin "vaivaa" tietysti se, etteivät piilohehtaarit siinä näy. Mutta tulos on hyvin samanlainen kuin Suomessa ja Ruotsissa. Pinta-alaa, viljelyhehtaareja tarvitaan luomuviljelyssä samaan tulokseen kuin tavanomaisessa jopa kaksinkertainen määrä, niitä piilohehtaareja edes huomioimatta.

Tuo oli siis vakuutusyhtiön dataa. Löytyisiköhän sellaista myös muista maista? Ellei siis virallisia tilastoja löydy.

En varsinaisesti epäile tavalliseenkaan kyselyyn vastanneiden rehellisyyttä, mutta intuitiivisesti tuntuu, että vakuutusyhtiön datalla on luonnostaan eräänlainen laadunvarmistus. Englannin kielessä on oikein ilmaus "serious money", vakavissaan, tosissaan oleva raha ... ;)
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 18.09.16 - klo:05:16
Tähän Steve Savagen yhteenvetoon USA:n luomu- ja tavanomaisista sadoista on jo viitattukin, mutta tässä se on uudelleen, ehkä vähän helppokäyttöisemmässä ja -lukuisemmassa muodossa:

USDA data on 370 crops: Why organic farming has lower yields (https://www.geneticliteracyproject.org/2016/09/16/usda-data-370-crops-organic-farming-lower-yields/)

Nyt, niinkuin ennenkin, muistuttaen siitä, että luomun tulokset ovat niiltä vuosilta, jolloin on viljelty, eli välivuosia ei vertailussa ole otettu huomioon. Kuten ei ole Suomenkaan luomusatotilastoissa, eli sikäli ne ovat keskenään vertailukelpoisia.

Savagen kommentti noiden tuloksien pohjalta:

Quote
Since the supply of prime farmland is finite, and water is in short supply in places like California, resource-use-efficiency is an issue even at the current scale of organic (1.5 million cropland acres, 3.6 million including pasture and rangeland).

Eli kysymys rajallisen hyvän viljelysmaan (ja veden) tehokkaasta käytöstä nousee esille jo nykyisen (pienehkön) luomualan osalta, USA:ssakin. Vaikkeivät välivuodet tulleetkaan Savagen tarkastelussa esille.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 18.09.16 - klo:22:46
Tuo Savagen juttu ilmestyi alun perin Forbes-lehdessä. Siellä on myös kommentteja, joihin Savage hyvin vastaa. Myös Mischa Popoffin kommenteissa on mielenkiintoista tietoa. Klikatkaa "View All" niin kaikki kommentit tulevat näkyviin.

http://www.forbes.com/sites/stevensavage/2015/10/09/the-organic-farming-yield-gap/#4a0aef89240f
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 16.02.17 - klo:07:09
EU osaa kyllä kertoa luomupinta-alansa kehityksestä ...

LUOMUVILJA-ALA KASVAA EUROOPASSA (http://www.farmit.net/kasvinviljely/2017/02/06/luomuvilja-ala-kasvaa-euroopassa)

Quote
Ma, 06. helmikuu 2017.

Luomutuotannon osuus vuonna 2015 oli 2,5 % EU:n kokonaisvilja-alasta. Tämä selviää Euroopan komission tuoreimmasta katsauksesta. Suurimmat luomuviljan tuotantoalat löytyvät Saksasta, Italiasta ja Espanjasta. Kaikissa näissä maissa luomuviljaa kasvaa yli 200 000 hehtaarilla.

EU:n suurimassa viljatuottajamaassa Ranskassa luomuviljaa kasvoi vuonna 2015 yli 186 000 hehtaarin alalla. Luomuöljykasvien viljelyala oli vuonna 2015 EU:ssa 212 214 hehtaaria. Luonnonmukaisesti tuotettujen valkuaiskasvien viljelyala puolestaan oli 301 461 hehtaaria.

Lähde: VYR

... mutta kun sanaakaan ei tuossa kerrota korjatun luomuviljan määrästä, voi olettaa, että sen asian tilastointi on EU:ssa edelleen täysin rempallaan. Eipä taida tämä edelleenkään sen paremmin toimia (Anneli Partala meille, lihav. HJ):

Monet jäsenmaat toimittavat ns. herrasmiessopimuksen alaisia tietoja tosi nihkeästi tai eivät lainkaan.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 06.11.18 - klo:05:59
Tämä artikkeli antaa vahvoja viitteitä siihen suuntaan ...

Why the USDA is finding it hard to combat surge in fraudulent organic products (https://geneticliteracyproject.org/2018/11/05/why-the-usda-is-finding-it-hard-to-combat-surge-in-fraudulent-organic-products/)

... että luomun suurvallan, Yhdysvaltojen, luomutilastot ovat täysin rempallaan:

Quote
Something doesn’t add up: One USDA database reports 121 million acres of organic farmland across the country. But the same database lists a global total of 13.5 million acres.

Jos edes pinta-alatiedoissa ei ole tolkkua, ei varmaan mihinkään  satotilastoihinkaan ole luottaminen. Virallisestihan niitä ei siellä edes pidetä.

EU:n puolella sentään pinta-alatiedot ovat suht. koht. kunnossa, johtuen luomun tukijärjestelmän virallisuudesta. Mutta täälläkään tuotantoluvut eivät ole, ks. edellä 16.07.15.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 06.02.19 - klo:07:14
Tässä tämän asian päivitys Saksasta:

https://www.praxis-agrar.de/service/infografiken/

Muitakin tilastoja, mutta heti ylimpänä tavanomaisten ja luomusatojen vertailu vuoteen 2018.

Eipä tuota muutoin osaa kommentoida kuin samoin sanoin kuin Jarrumies kolmisen vuotta sitten:

Saksalaisten luomutilojen sadot tavanomaisiin verrattuna vaikuttavat jopa huonommilta kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 06.02.19 - klo:08:34
Tuli taas mieleen tämä vanha vaatimuksemme:

Kun jopa Saksallakin on ainakin jonkinlainen - kuten edellisesttä puheenvuorostani selviää - luomusatojen tilastointijärjestelmä, niin uudelleen on ihmeteltävä, miksei tätä vaatimustamme ole jo - aikoja sitten! - toteutettu:

Koko EU:n luomusatotilastot pitää yhtenäistää (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=386)

Tuossa uutisessamme on jo perustelut, miksi niin pitäisi olla laita. Siitä, ja edellisestä puheenvuorostani ja sen linkistä, voi ehkä aavistaa, miksi niin ei haluta olevan laita.


Tuonkin asian voisi ottaa puheeksi eurovaalien yhteydesssä.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 28.01.20 - klo:08:19
Tästä twiitistä näkyy se, että Ranskassakin vertailevia satotilastoja kyllä pidetään:

https://mobile.twitter.com/agritof80/status/1221552559179157505/photo/1

Twiitin teksti...

Quote
Les rendements blé en conventionnel et en Bio, c'est ça


... on Googlen kääntäjän mukaan englanniksi:

Quote
Wheat yields in conventional and organic, that's it


Kyllä se suomeksikin kääntyi joten kuten oikein (tai ainakin niin, että voi arvata, mistä on kyse):

Quote
Vehnäsato tavanomaisessa ja orgaanisessa tuotteessa on se
  ;D

Valitettavasti en nyt osaa noita pylväitä eksaktisti tulkita.

Mutta toistamme viisi vuotta sitten esittämämme vaatimuksen EU:n tilastojen yhtenäistämisestä. Ja yhteen vetämisestä. Ja ihmettelemme, miksei kumpaakaan ole vielä tehty.

Missään muussa asiassa ei EU:ssa ole tyydytty "herrasmiessopimukseen" (vrt. edellä 13.07.15). Ainakaan sen jälkeen, jos on osoittautunut, että suuri osa jäsenmaista jättää sen noudattamatta.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Jarrumies on 28.01.20 - klo:16:03
Tässä Ranskan luomujärjestön tuottama "tilasto", vuodet 2013-2018:

https://www.agencebio.org/wp-content/uploads/2019/06/DP-AGENCE_BIO-4JUIN2019.pdf
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 01.07.21 - klo:04:48
Ei se EU:n tilastointi juurikaan ole parantunut. Tämä taitaa olla viimeinen tulos:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Organic_farming_statistics#Organic_production

Paremman puutteessa otetaan sieltä tällainen pieni vertailu, luomuviljantuotanto ja luomuala, osuudet (2019):

Quote
In 2019, organic production of cereals accounted for more than 6 % of the total cereals production in Sweden and Estonia (6.6 % and 6.2 %), followed by Greece with 5.0 %.


Quote
Figure 2 shows the organic crop area (sum of the 'area under conversion' and the 'certified area') as a percentage of the total UAA by country for 2019. In Austria, Estonia and Sweden, the share of organic area was over 20 %, while in Czechia, Italy, Latvia, Finland, Denmark, Slovenia, Slovakia and Greece it was over 10 % of the UAA.

Itävallasta puuttuu  tieto luomuviljan osuudesta. Kreikan tulos hiukan epäilyttää, kun Suomen tulos suuremmalla luomualan osuudella samana vuonna oli vain n. 3%. Mutta meidän, Ruotsin ja Viron luvut näyttävät yhteneviltä: alle kolmasosan tulos pinta-alan osuuteen nähden.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 13.02.22 - klo:05:02
Josta on tietysti ensin huomautettava, että tuorein data on vuodelta 2012. Ja seuraavaksi, kun "sisälle" menee, miten monen maan ja kasvilajin osalta tietoa puuttuu. Ja tietoja puuttuu (v. 2012) juuri useasta suuresta maasta: Saksa, Ranska, Britannia! Ja kolmanneksi, että siellä on vain kokonaissatoja, ei hehtaarisatoja.

Niinpä käytännössä tuosta sotkusta ei saa mitään selvää. Jo esitystavassa Ruotsin ja Suomen tapa on ehdottomasti suositeltavampi.

Mutta kyllä siitä toisaalta näkyy, että muutama muukin EU-maa kyllä tietoa systemaattisesti asiasta nyttemmin kerää, ei vain Ruotsi ja Suomi.
 
Ei ole Eurostatin tiedon laadussakaan kehumista, jos tämä pistokokeemme mitään kertoo: Suomen luomun kokonaisviljasadoksi 2012 Eurostat ilmoittaa 27 miljoonaa kiloa, kun se (Tiken eli) Luken mukaan oli 83 miljoonaa kiloa!

Niinpä ehdottamallemme luomun satotilastoinnin uudistamiselle (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=386) (ja "terästämiselle") on nyt varmasti "sosiaalinen tilaus".

Tässä lienee nyt liikahdus paremman tilastoinnin suuntaan:

MEP: Commission, Council aim to include organic in EU agri-statistics review (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/mep-commission-council-aim-to-include-organic-in-eu-agri-statistics-review/)

Parempaa tilastopohjaa voidaan luonnollisesti käyttää näiden tavoitteiden edistämiseenkin:

Quote
Underscoring the importance of the regulation, leftist MEP and rapporteur for the file, Petros Kokkalis, told EURACTIV that successful data collection underpins the EU’s green ambitions, including the Green Deal and the EU’s organic action plan.

“We need better statistical support for evidence-based policy going forward,” he stressed, adding that data is an vital part of a transition that must be “very fast, very efficient, and very radical”.

The review is widely welcomed by stakeholders, who have long reserved criticism about the way that the EU collects and reviews agricultural data.


Mutta yhtä lailla sitä voidaan tarvittaessa käyttää myös valitun kurssin muuttamisen perusteena. Kun alkaa tilastollisesti tarkentua, tapahtuiko niin kuin mm. Wageningenin yliopisto ennusti (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=550.msg24880#msg24880).

Vähintään 7 vuotta olemme olleet niiden joukossa, jotka ovat olleet tyytymättömiä EU:n tapaan pitää maataloustilastoja. Tuo (lainauksessa linkattu) uutisemme on vuodelta 2015.
Title: Vs: Maailman luomusatotilastot
Post by: Heikki Jokipii on 31.03.22 - klo:04:02
Mikä ettemme mekin antaisi hyvää arvosanaa:

Luken tilastoinnille hyvää palautetta vertaisarvioinnissa (https://www.luke.fi/uutiset/luken-tilastoinnille-hyvaa-palautetta-vertaisarvioinnissa)

Quote
Euroopan tilastojärjestelmän arvioijaryhmä on arvioinut Suomen tilastotoimen ja on siihen tyytyväinen. Eurostat on julkaissut vertaisarvioinnin tulokset 23.3.2022. Raportissa ei tullut mitään huomautettavaa Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen noudattamisesta. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastotoimi oli mukana arvioinnissa yhtenä neljästä Suomen tilastoviranomaisesta.

Luomutilastojakin ajatellen. Ainakin, jos mietimme koko EU:n tilannetta (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=615.msg22273#msg22273).

Mikä ei estä sitä, että meillä on asiassa koko joukko rakentavia ehdotuksia (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=162.msg25317#msg25317).