Tuottava Maa Turvattu Luonto

Yleinen kategoria => Yleinen Keskustelualue => Topic started by: Heikki Jokipii on 26.12.10 - klo:03:44

Title: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 26.12.10 - klo:03:44
Nyt näyttää olevan Suomessa menossa lähes kilpailu (http://www.tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=151), kuka epärealistisimman luomuvision esittää, ja kuka sen tekee kehnommilla ja asiantuntemattomimmilla perusteilla.

Jos Ollilan "brändivaltuuskunnan" esitys (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=541.0), että puolet Suomessa syödystä ruoasta olisi luomua, oli jo aika hyvä yritys tässä kilpailussa, kyllä Markus Kröger nyt komeasti sen "voittaa", esittämällä, miten koko maailman pitäisi siirtyä kokonaan luomuun – ja tämä työllisyyden takia!

"Maatalous voisi palvella globaalia työllisyyttä" (HS) (http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Maatalous+voisi+palvella+globaalia+ty%C3%B6llisyytt%C3%A4/1135262608290)

Kirjoitus näyttää saaneen vastaansa rajuhkoa kritiikkiä jo HS:n omassa nettikeskustelussa, mutta lienee syytä käydä idean ja perustelujen täydellinen kehnous läpi myös täällä.

Kröger rakentaa nk. argumentointinsa yhdistämällä luomuun eli lopulliseen ehdotukseensa asioita, jotka eivät mitenkään siihen erityisesti kuulu. Mutta jotka jotenkin kuulostavat ”hyviltä” tai osin sitä ovatkin. Erään toisen kirjoituksen yhteydessä olemme jo kiinnittäneet huomiota samaan hämäystaktiikkaan (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=144.0).

Kaksi isompaa tällaista lainkaan pääasiaan kuulumatonta asiaa kirjoituksessa ovat

1.   Suomen maatalouden tukipolitiikka
2.   EU:n (tai yleensä rikkaan lännen) kauppapolitiikka maataloudessa

Quote
Suomen maatalous on kokenut viidessätoista vuodessa ennennäkemättömän muodonmuutoksen. Vuonna 1994 maatilojen tuloista alle 20 prosenttia tuli maataloustukena; nykyisin luku on keskimäärin yli 80 prosenttia.

Samalla myyntitulojen osuus kokonaistuloista on vähentynyt 80 prosentista 20 prosenttiin. Tilakoko on kasvanut dramaattisesti, ja markkinat ovat muuttuneet.

On tapahtunut rakennemurros, jossa maatalous on teollistunut ja suurten elintarvikeyritysten rooli ja valta on kasvanut. Tilakokojen ja varastojen kasvu sekä tuotannon keskittyminen näkyvät yhteiskunnan, kansantalouden ja ympäristön ongelmina, joista ei ole puhuttu tarpeeksi. Suomesta on arvioitu häviävän seuraavien kuuden vuoden aikana ainakin 13 000 tilaa.

Ovatko nämäkään tiedot ihan oikeita, siitäkin kiistellään HS:n keskustelussa, mutta miten nämä asiat voisivat perustella myöhempää ehdotusta luomuun siirtymisestä, en saa kiinni millään. Luomua tuetaan Suomessa maataloustuen kautta tavanomaista enemmän, ja luomutilat ovat tavanomaisia tiloja suurempia. Yhteiskunnan piilotukeakin luomu saa mm. laitosruokailun (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=16.0) kautta, vaikka onneksi - vielä - vähän. - Mikä ongelma muuten voisi olla Suomessa "varastojen kasvu"?

Joka tapauksessa jotkin tällaiset mahdolliset sopeutumis- ym. ongelmat Suomessa eivät millään tavalla perustele sitä, että muualla maailmassa siirryttäisiin luomuviljelyyn.

Quote
EU:n maatalouspolitiikka siirsi vallan viljelijöiltä välikäsille. Tämä johti kuluista, laadusta ja hinnasta tinkimiseen, liialliseen koneellistumiseen sekä maailmanmarkkinoiden epävarmuuteen ja kieroutumiseen.

"Mielenkiintoisia" näkemyksiä – mutta mikään näistäkään seikoista ei liity hänen myöhempiin johtopäätöksiinsä.  Tyypillistä kyllä luomuväen argumentoinnille on se, että esitetään jokin kauhea "jeremiaadi" erilaisista ruoan tai maatalouden (oletetuista) epäkohdista - ja uskotaan/esitetään sitten, että luomu ratkaisee kaiken!

Ellei sitten tuossa "hinnasta tinkimisen" paheksumisessa yritetä vihjata, että kunnon kuluttajan täytyisi olla hintojen suhteen täysin välinpitämätön (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=66.msg1070#msg1070)  ...  ;D

Quote
Maailmanmarkkinoilla alettiin viedä polkuhinnoin ostettua ja tuettua ylijäämätuotantoa etenkin kehitysmaihin. Voimistuessaan tämä dumppaamisena tunnettu ilmiö tuhosi elinkeinon sadoilta miljoonilta viljelijöiltä ympäri maapalloa, etenkin köyhillä seuduilla. Edes Suomessa pienviljelijät eivät pysty kilpailemaan, kun tukijärjestelmät vastaavat tuotteiden hinnoittelusta.

Tämä on ollut ongelma, mutta se ongelma ei liity luomuun eikä luomusta ole asiassa ratkaisuksi. Voi miltei sanoa, että jos köyhät kehitysmaat omaksuvat tai pikemminkin pitäytyvät luomuviljelyssä, tuottavuus jää tasolle, jossa ylijäämää myytäväksi ei riittävästi synny. Ja EU:n ja USA:n ylijäämävilja on silloin ilman tukiaisiakin välttämätöntä ja halvempaa kehitysmaiden kaupungeissa.

Mutta itse asiassa tämä L'Aquilan konsensus (http://www.tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=88) tarkoitti juuri sitä, että ylijäämätuotannon dumppaamisesta kehitysmaihin luovutaan ja autetaan kehitysmaita itse tuottamaan ruokansa. Mutta sen uskotaan nimenomaan onnistuvan tehoviljelyllä.

Quote
Viljelijöistä on tullut kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla keinottelevia riskinottajia. Viljakauppa käydään jo keväällä, vaikka sato on vasta tulossa. Tuottajasta tehdään markkinapeluri. Jos keinottelu on ongelmallista rahoitusmarkkinoilla, vielä vähemmän se toimii maataloudessa, joka vaatii pitkäjänteisyyttä, varmuutta ja sääntelyä.

Vaikka EU asettaakin tietyt rajat, Suomella on liikkumavaraa määritellä uudelleen oma maatalouspolitiikkansa. Poliittinen muutos vaatisi myös arvojen muutosta kohti perheviljelijäkeskeisyyttä.

Perheviljelijäkeskeisyys on täysin luomusta riippumaton asia. Se, miten kauppaa käydään, rahoitetaan ja säädellään, ei mitenkään liity luomuun.

Quote
Joitain viitteitä tällaisesta kehityksestä on nähtävissä viimeaikaisissa kannanotoissa, joissa on korostettu luomutuotannon merkitystä Suomen imagolle ja tulevaisuudelle.

Siinä oli viittaus Ollillan työryhmään, ja sitten Kröger "nokittaa", "korottaa tarjousta" reippaasti:

Quote
Laajasti ajateltuna maatalouden globalisaation tuomiin paineisiin voitaisiin vastata ihmispääomavaltaisella maatalousmallilla. Maailman väestön ennustetaan kasvavan seuraavina vuosikymmeninä miljardeilla. Samalla kun kasvava väestö tulisi ruokkia, pitäisi kuitenkin pyrkiä myös vähentämään maatalouden jo nyt luonnolle aiheuttamaa valtaisaa taakkaa ja tarjoamaan töitä.

On selvää, että nykyistä maatalousjärjestelmää, joka nojaa laajoihin yksilajisiin peltoihin, teholannoitukseen ja myrkytykseen, ei pystytä vain yksinkertaisesti laajentamaan. Satojen kasvu ja työpaikkojen lisäys on saavutettava muilla tavoilla.

Asiaan täysin kuulumaton asia: yksilajinen pelto. On tarkoituksenmukaisuuskysymys, millaisella alalla yhtä lajia viljellään.

”On selvää”? On aivan selvää, että tehoviljelyä pystytään laajentamaan, ja siihen ovat nyt sitoutuneet myös Afrikan maat (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=156.msg1728#msg1728).  Ja myös avunantajamaat (http://www.tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=109), kuten USA.

Nykytilannettakaan ei saada ylläpidettyä luomumenetelmin, saati sitten aikaiseksi satojen välttämätöntä kasvua. Krögerille itselleen tuntui olleen yllätys (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=507.msg1750#msg1750), että Kuuba – luomuviljelyn ihannemaa – olikin joutunut tuomaan (http://tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=74) valtaosan elintarvikkeistaan ulkomailta. - Voisikin esittää, että ennen kuin "Krögerin mallista" yhtään edes "keskustellaan", pitäisi edes yhden maan, tuon Kuuban, osoittaa, että se pystyy ruokkimaan itsensä 100%:sti omalla luomuviljelyllään - koska luomumaailmalla ei sitten olisi rikasta tehoviljelevää naapuria, josta tuoda puuttuvat elintarvikkeet ...

Työpaikkojen määrä ei varmasti ole tulevaisuudessa sellainen ongelma kehitysmaissa, että suunnitelmallisesti pitäisi pyrkiä alkeellisempaan ja tuottamattomampaan (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=179.0) tekniikkaan missään asiassa. Eikä myöskään maataloudessa. Ellei sitten – piilotavoitteena – ole myös pitää kehitysmaiden asukkaat köyhinä (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=151.0)? 

Quote
Ihmispääomavaltainen malli voitaisiin toteuttaa siirtymällä laajamittaisesti luonnonmukaiseen tuotantoon, joka vaatii enemmän ihmistyövoimaa.

Tällainen ”ihmispääomavaltainen malli” on käytössä kaikissa niissä kehitysmaissa, jotka
a)   eivät ole olleet ”vihreän vallankumouksen” piirissä
b)   jotka viljelevät de facto luomumenetelmin, pienin hehtaarisadoin
c)   jotka ovat maailman köyhimpiä

Ja näissä maissa tämä tavoite on hyvin kaukana …

Quote
Näin maaseudulla voisi työskennellä jopa 10–15 prosenttia väestöstä, joten maaseutu tuottaisi työpaikkoja eikä aiheuttaisi muuttovirtaa kaupunkeihin.

… koska siellä maaseudulla työskentelee nyt päinvastoin usein valtaosa väestöstä. Minimaalisin tuloin.  Paine muuttaa kaupunkeihin lähes syntyy siitä, että tuottamaton omavaraisviljely ei lupaa (nuorille) mitään hyvää tulevaisuutta.

Quote
Kun maataloudessa päästäisiin eroon kemikaaleista ja geenimuuntelusta, luonnon ja viljelyn monimuotoisuus lisääntyisi ja kansanterveys paranisi.

Nykyinen petrokemiallinen viljely – sekä geenimuuntelu – tuhoavat monimuotoisuutta.

Millä ihmeen tavalla?  Jos maataloudessa päästään eroon tehokkaista menetelmistä, tarvitaan tuotoltaan huonon luomuviljelymenetelmän vuoksi valtavasti lisää viljelyalaa. Se ei, varsinkaan globaalisesti, varmasti lisää luonnon monimuotoisuutta. Kun mitään osoitettavaa haittaa ei sen enempää ”kemikaaleista” (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=515.0) kuin geenimuuntelustakaan (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=132.0) ole, niistä luopuminen tuskin parantaisi kansanterveyttä. Pienemmistä sadoista johtuva ruoan puute taas varmasti heikentää kansanterveyttä.

Quote
Nykyinen järjestelmä pyrkii monessa suhteessa kustannusten ulkoistamiseen: länsimailta kehitysmaille, elintarviketeollisuudelta pienviljelijöille ja kuluttajille, ruoantuotannosta luontoon. Ihmispääomavaltaisella mallilla maksimoitaisiin pääoman yhteiskunnallinen tuotto ja ympäristöhyödyt. Tämä vaatii muutosta sekä arvoissa että politiikassa.

Kuulostaa retorisesti komealta, mutta tässä ruoka-asiassa ei mitenkään ”siirretä kustannuksia”

- länsimailta kehitysmaille (silloinkaan, jos sinne veronmaksajien rahoilla "dumpataan" ruokaa, vaikka se ei ole hyvä juttu)
- elintarviketeollisuudelta pienviljelijöille tai
- ruoantuotannosta luontoon (vielä nyt. Maailmanlaajuisessa luomussa kyllä!)

Kustannusten siirtäminen sekä elintarviketeollisuudelta että vaikka ”pienviljelijöiltä” kuluttajille on taas aivan OK, niin se pitää ollakin. Ilmiölle on kansantaloustieteessä keksitty nimikin. Sitä sanotaan kaupaksi.

”Ihmispääomavaltaisessa (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=551.msg1877#msg1877) mallissa” eli luomun myötä nämä kustannukset kylläkin nousisivat kohtuuttomiksi, kaikille. Ja tietysti tämä kohdistuisi voimakkaimmin köyhiin. Sellaista muutosta ”arvoissa ja politiikassa” ei missään tapauksessa toivoisi.

Ympäristöhyötyjä ei saavutettaisi mitenkään.

Tuossa oli suurin piirtein kommentit niihin asioihin, jotka Kröger sanoi. Mutta siitä puuttuu vielä kommentti siihen, mitä Kröger ei sanonut, tai pikemminkin kysymys hänelle, jonka Norman Borlaug (http://www.youtube.com/watch?v=tIvNopv9Pa8) (tässä: Youtube) alunperin esitti:

koska luomuviljelyllä ei pystytä ruokkimaan kaikkia, mistä löytyvät ne noin 2 miljardia vapaaehtoista, jotka suostuvat olemaan ruokaa ilman?

***

Kaiken kaikkiaan Krögerin ajatukset ovat niin fantastisia, vailla realiteettien tajua, ideologian läpitunkemia, että on vaikea pysyä niitä kritisoidessa kohteliaana. Ja kun kaikki siinä on niin alusta loppuun väärin, on vaikea rakentaa lyhyttä, iskevää (ja kuitenkin kohteliasta) vastinettakaan, jonka HS suostuisi julkaisemaan. (Vai julkaisisiko HS vastinetta kumminkaan ... tätäkin kirjoitusta (http://tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=151) sinne kyllä tarjottiin ... pitäisi jaksaa, mutta ehkäpä - ja toivottavasti - tässä maailmanlaajuisessa taistelussakaan (http://www.tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=71) "sota ei yhtä miestä kaipaa" ... :()
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.12.10 - klo:08:10
Krögerin kirjoitus on ehkä tulkinnanvarainen *) siinä, tarkoittaako hän, että luomuviljely pitäisi ottaa yksinomaiseksi malliksi maailmalle vai ei.  Olemme tulkinneet hänen niin tarkoittavan.

Mutta ellei hän niin tarkoittanut, odottaisi, että hän olisi hahmottanut jotkin rajat sille, paljonko luomua olisi.

Mutta sitten hän olisi päätynyt siihen ”dilemmaan”, josta kerroimme jo v. 2002 tässä artikkelissa:

"Kukaan ei ole sellaista väittänytkään" (http://tuottavamaa.org/artikkelit/jokipii/kukaan.php)

Eli syitä siihen, miksi luomua ei sitten suositellakaan yleisenä ratkaisuna, on lähes mahdotonta sanoa, kertomatta siinä samalla syitä, miksi se ei ole oikeastaan kelvollinen vaihtoehto lainkaan. Jos esim. myönnetään, että luomun hehtaarituotto on ratkaisevasti tavanomaista heikompi, on aika vaikea perustella luomua  pienimuotoisenakaan ratkaisuna ”luontoa säästävänä”.
____________________

*) Sen voi jopa tulkita suositukseksi, joka koskisi vain Suomea: näin Suomi vastaisi "globalisaation tuomiin paineisiin"! Sellaisena se olisi kyllä sitten [kohteliaisuusfiltterin poistamia sanoja] Kirjoituksen otsikko, jossa puhutaan "globaalista työllisyydestä", puhuu kyllä tätä tulkintaa vastaan. Mutta toisaalta HS:ssa on piintynyt tapa, että toimittajat tekevät otsikot tai ainakin muuttavat kirjoittajien ehdottamia [nimim. "Kokemusta on"  :)]
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.12.10 - klo:09:10
Maatalouspolitiikan professori, emeritus, Risto Ihamuotila kirjoitti 28.12.2010 Krögerile komean vastineen HS:n mielipidepalstalla, ja näin vapautti meidät velvollisuudesta tätä yrittää. Lainaan sen tänne nyt kokonaisuudessaan, jotta sekin on vastaavalla tavalla nähtävissä kuin Krögerinkin kirjoitus. Kommentoin joitakin kohtia.

Quote
Luomuviljelyyn siirtyminen on maatalousutopiaa

Ingressi: "Maailman elintarviketuotannon riittävä lisääminen on tulevan maatalouspolitiikan tärkein tehtävä."

Markus Kröger kirjoitti HS:n Vieraskynässä 24. 12., että maataloudessa pitäisi siirtyä luomuviljelyyn, joka tarjoaa runsaasti työpaikkoja ja säästää ympäristöä. Ajatus on sinänsä kaunis, mutta ikävä kyllä melkoista utopiaa.

Muutoin samaa mieltä – mutta en näe luomussa juurikaan mitään kauneusarvoja …  :D

Ihamuotila toteaa maailman tilanteen, ja vaihtoehdot:

Quote
Maailmassa on ennusteiden mukaan yhdeksän miljardia ihmistä vuonna 2050. Jotta näin suuri väestömäärä pystyttäisiin edes kohtuullisesti ruokkimaan, tulisi maailman elintarviketuotannon lisääntyä elintarvikejärjestö FAO:n mukaan puolitoistakertaiseksi jo seuraavien parinkymmenen vuoden aikana. Se on mahdollista vain merkittävällä uuden viljelysmaan käyttöönotolla tai tuotannon huomattavalla tehostumisella. Mahdollisuudet laajaan pellonraivaukseen ovat rajalliset, paitsi ehkä tropiikin sademetsissä. Niihin ei ilmasto- eikä muistakaan syistä tulisi enää koskea. Nykyisenkin viljelyalan säilyttäminen tuottavana on ilmeisesti vaikeutumassa.

Jos ilmastonmuutos tapahtuu alan tutkijoiden käsityksen mukaisesti, laajenee subtrooppinen korkeapaine maailman tärkeimpien viljelyalueiden ylle aiheuttaen kuivuutta ja satotason laskua. Muiden muassa Australian pitkäaikainen ja Etelä-Venäjän viime kesän katastrofaalinen kuivuus ovat tästä jo näyttönä. Niiden seurauksena viljan maailmanmarkkinahinnat hypähtivät korkealle, jota viljamarkkinoille ilmaantunut spekulointi on vielä lisännyt.

Ilmastonmuutoksen osalta tuo voi pitää paikkansa, vaikka teoria ihmisen osuudesta asiaan osoittautuisikin liioitelluksi. Sääolosuhteet esim. Afrikassa ovat olleet vaikeita ja yllätyksellisiä tuhansien vuosien ajan, ja saattavat olla jatkossakin, hiilidioksidista riippumattakin.

Quote
Näyttääkin siltä, että lähes ainoa tie maapallon väestön ravinnonsaannin edes jonkinlaiseen turvaamiseen edellyttää tuotannon merkittävää tehostamista. Siihen ei luomumenetelmin valitettavasti päästä. Tarvitaan lannoitteita ja muita tuotantovälineitä nykyistä enemmän, erityisesti kehitysmaissa.

Myös maataloustutkimusta on tehostettava. Geenimuuntelulla voi siinä olla merkittävä asema. Ihmisiä on koetettu saada pelkäämään tätä menetelmää. Biotekniikan käyttö kyllä hyväksytään lääketieteessä, mutta ei ravinnontuotannossa. Se on merkillistä. Kaikki nykyiset viljelykasvit ovat geenimuuntelun tulosta ja kaukana alkuperäisistä kantamuodoistaan.

Jos geenimuuntelun avulla saadaan kasvit vastustuskykyisiksi tuholaisille, päästäisiin eroon myrkkyjen käytöstä. Jos viljoihin saataisiin siirrettyä hernekasvien typensidontageeni, voitaisiin typpilannoitusta merkittävästi vähentää. Viljelykustannukset pienenevät ja samalla lähennytään luomua, kun kasvinsuojeluaineita ja lannoitteita tarvitaan entistä vähemmän. Jos kasvien kuivuudenkestävyyttä pystytään parantamaan geenimuuntelulla, voisi sillä olla ilmaston muuttuessa ratkaisevaa merkitystä.

Minusta on hyvä ilmaisu, ja luultavasti oikea arvio, että tuon viljakasvien typensidontaominaisuuden keksimisen jälkeenkin typpilannoitusta luultavasti voidaan vain ”merkittävästi vähentää”, ei siitä kokonaan luopua. Lisäksi ko. keksintö on vasta laboratoriovaiheessa, ei vielä kovin lähellä tuotantoon ottamista. Typpilannoitteen ohella on tietysti muitakin lannoitteita, mm. tämä lannoitteiden ”murheenkryyni”, fosfori (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=128.0).

Quote
Maailman elintarviketuotannon riittävä lisääminen on tulevan maatalouspolitiikan tärkein tehtävä. Tavoite on myös poliittisesti keskeinen, sillä jos asiassa ei onnistuta, voi seurauksena olla pahoja rauhattomuuksia kehitysmaissa ja paineita ennalta arvaamattomiin muuttoliikkeisiin.

Juuri näin. Jos tavoiteltaisiin Krögerin ”idylliä”, tuloksena voisi olla tämän tyyppinen painajainen.

Quote
Suomessa maatalouden harjoittamisen edellytykset ilmeisesti paranevat kasvukauden pidentyessä ilmastonmuutoksen seurauksena.

Omassa maatalouspolitiikassamme on määriteltävä, miten sinänsä vaatimaton vastuumme maailman elintarviketuotannon riittävyydestä hoidetaan.

Ihamuotila ei sitä suoraan sano, vai sanooko rivien välissä, mutta minä sen nyt ainakin sanon: jos Suomen maatalouden väkinäinen ohjaaminen luomun suuntaan pienentäisi satoja, eräs sen seuraus voisi olla, että myös Suomi joutuisi tuomaan enemmän ruokaa ulkomailta, ja näin osaltaan heikentäisi ruoan yleistä riittävyyttä maailmalla. Tietysti vain hiukan, mutta heikentäisi kuitenkin.

Joka tapauksessa kiitämme Risto Ihamuotilaa tästä kirjoituksesta, joka näin pitkästä aikaa toi myös järjen äänen ja  tosiasiat mukaan tähän viimeaikaiseen yleiseen ”luomuhypetykseen”, myös ja erityisesti HS:n palstoilla.

PS. 31.12.2010: Nyttemmin Ihamuotilan kirjoitus löytyy (yhtenäisenä) myös täältä (http://www.mv.helsinki.fi/home/tammisol/HS281210Iham.pdf).
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.09.17 - klo:04:38
Tuo Ollilan työryhmän 50% luomuvisio on Suomen osalta jo käytännössä unohdettu, mutta nyt IFOAM visioi samaa koko EU:n osalta. Ja Suomen Luomuinstituutti ei näe tässä mitään hassua?

Luomun tiekartta kestävään ruoka- ja viljelyjärjestelmään Euroopassa (http://luomu.fi/kirjoitus/luomun-tiekartta-kestavaan-ruoka-ja-viljelyjarjestelmaan-euroopassa/2/?ref=etusivu)

Quote
Euroopan luomusektorin etujärjestö IFOAM EU esitteli konferenssissaan Tallinnassa 5.-6.9.2017 tuoreen strategiansa, jonka avulla toteutetaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteita siten, että puolet Euroopan viljelyalasta on siirtynyt luomuun vuoteen 2030 mennessä.

Tuossa olisi oikeastaan Luomuinstituutille ihan tehtävä. Se laskisi - etukäteen, ennen kuin tuota ryhdyttäisiin toteuttamaan - paljonko Eurooppa tuossa skenaariossa joutuisi tuomaan ruoastaan ulkomailta.

Ja kun tässä tarkoitetaan luomutukien massiivista lisäämistä...

Quote
EU:n maatalouspolitiikan edellytetään jatkossa ottavan huomioon nykyistä paremmin viljelyn ympäristövaikutukset, jolloin luomuviljelyn tuottama yhteinen hyvä ympäristölle ja yhteiskunnalle kompensoitaisiin nykyistä paremmin verrattuna tavanomaisen viljelyn tukijärjestelmään.

... niin Luomuinstituutti voisi laskea senkin rahamäärän, mitä Euroopan veronmaksajien olisi maksettava.

Se voisi olla jo liikaa vaadittu, että instituutti arvioisi tuon "yhteisen hyvän ympäristölle": mikä on sen arvo, onko sitä?
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 17.10.17 - klo:04:03
Tässä Tuomo Tupaselan haastattelussa Luken sivustolla ...

Pilottihallista eurooppalaisen luomutuotannon näköalapaikalle (https://www.luke.fi/uutiset/pilottihallista-eurooppalaisen-luomutuotannon-nakoalapaikalle/)

... Tupaselan vastaus tähän ei hyvin ylimalkaisena oikeastaan ole kovin mielenkiintoinen, mutta mielenkiintoinen on tämä itse kysymys:

Quote
Euroopan luomusektorin etujärjestö IFOAM EU tuoreen strategian mukaan puolet Euroopan viljelyalasta on siirtynyt luomuun vuoteen 2030 mennessä. Millaiseen suuntaan luomua pitäisi mielestäsi viedä Suomessa ja Euroopassa?

Luke tai ainakin haastattelija otti siis tosissaan ja vakavissaan nuo IFOAM:in pilvilinnat!

Jos kysymys esitettiin noin, tietysti Tupaselalla olisi ollut mahdollista ja asiaan kuuluvaakin vastauksessaan vähän toppuutella. Mitä hän ei tehnyt, mikä pantakoon näin merkille. Tässä kohtaa hänen vastauksessaan kyllä tietty asiantuntemus vilahtaa:

Quote
Tällä hetkellä EU:n sisäinen tuotanto ei riittäne kattamaan kasvavaa kysyntää.

Kun yli puolet (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=697.msg8141#msg8141) myydystä luomusta tuodaan. Mutta mistä se johtuu, ja onko se muuttumassa tai muutettavissa, sitä hän ei analysoi. Tai sitä, mitä muutoin seuraisi tuosta visiosta, toteutettuna,  Euroopan ruokahuollolle. Ja osin maailmankin!
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 17.10.17 - klo:14:31
Lähti sitten tämä sähkökirje.

***

Tuomo Tupasela
Luke


Hei/päivää

Vastasit Luken haastattelussa kysymykseen, jossa viitattin IFOAM:in yltiöpäiseen suunnitelmaan, että EU:n viljelyalasta olisi puolet luomua v. 2030, vain niin, että tarkastelit luomuviljelyä.


Mikä on käsityksesi siitä, mikä olisi Euroopan ruokahuollon kokonaistilanne, jos tuohon vuoteen mennessä puolet viljelyalasta tuottaisi alle puolet nykyisestä ruoasta, ehkä kolmanneksen, ehkä jopa vähemmän (kuten Suomessa)?

Ystävällisesti, mutta tiukasti vastausta vaatien

Heikki Jokipii

puheenjohtaja
Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 20.10.17 - klo:07:21
Tupasela vastasi:

Quote
Kuten huomasit, olen enemmänkin elintarviketeknologi ja aistinvaraisen arvostelun tutkija, kuin maanviljelyksen asiantuntija. Olen kuitenkin tietoinen erilaisista näkemyksistä siitä miten käy, jos luomun määrää kasvatetaan ja pystyykö Eurooppa tuottamaan tarpeeksi oman ruokahuoltonsa varmistamiseksi?
 
Sillä tietämyksellä mikä minulla on tällä hetkellä, niin en voi valitettavasti vastata kysymykseesi, mikä on minun näkemykseni asiasta. Oletan, että minun työnkuva EGTOPissa tulee fokusoitumaan enemmän elintarvikeprosesseihin ja laatuun. Siinä sivussa tulen aivan varmasti oppimaan myös lisää EUn ruokahuollosta ja luomusta osana sitä.

Tämä vastaus täytynee nyt hänen osaltaan hyväksyä, enempää tivaamatta.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 12.02.18 - klo:08:21
Tässä Tupaselan uudessa matkaraportissa ei ole paljon  uutta tietoa ...

Matkaraportti: 5th Organic Processing Conference (http://luomu.fi/kirjoitus/matkaraportti-5th-organic-processing-conference/2/?ref=etusivu)

... mutta onpahan se, että tämä 50% tavoite otetaan siellä edelleen näin tosissaan:

Quote
Avaussession aiheena oli miten saavuttaa 50% luomupeltoala vuoteen 2030 mennessä. Avauspuheen piti Eduardo Cuoco (IFOAM EU director). Keskustelussa oli aiheina mm. pitäisikö isot elintarvikeyritykset saada mukaan yhteistyöhön, eikä kilpailla niiden kanssa. Luomukulutusluvut vaihtelevat eri maissa – Pohjoismaissa hyviä –Etelä-Euroopassa alhaisemmat. Tulotasot vaikuttavat luomun käyttöön. Kauppa ei välttämättä näe bisneksessään eroja luomun ja tavanomaisen välillä. Luomutiedotusta ja tietoa pitäisi saada kouluihin.

Eli tarkasteltiin vain sitä, miten tuo kaupallisesti ja organisatorisesti saataisiin aikaiseksi. Ei sitä, mitä sitten tapahtuisi. Ei siis vastauksia kysymykseemme Tupaselalle, edellä.

Jos konferenssissa hyvinkin onnistuttaisiin sen itselleen asettamissa tavoitteissa  ...

Quote
Tänä vuonna konferenssissa otettiin huomioon innovatiiviset välineet (digitalisaatio), joiden avulla luomutoimijat voivat parantaa laatua sekä varmistaa avoimuuden ja jäljitettävyyden arvoketjussa. Konferenssissa tarkasteltiin myös luomualan suuntauksia ja tulevaisuuden näkymiä.

... niin mitä hyötyä Euroopalle olisi, jos eräs erittäin pieni osa sen ruoasta olisi jotenkin "laadukkampaa" tai "jäljitettävämpää", jos (omaa, itse tuotettua) ruokaa sitten yhteensä olisi liian vähän? Pitääkö, sopiiko Suomen Luken olla mukana tällaisessa?
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 07.10.18 - klo:07:05
IFOAM ei ole tästä visiostaan luopunut:

Matkakuulumisia Euroopan luomukonferenssista Itävallasta (https://luomuinstituutti.fi/matkakuulumisia-euroopan-luomukonferenssista-itavallasta/) (25.-26.9.2018, Vienna, Austria )

Quote
Luomutuotannon kasvu jatkuu vahvana Euroopassa kulutuskysynnän kasvun seurauksena. Konferenssissa nousi useassa puheenvuorossa esille kasvu ja kasvutavoitteet. IFOAM on asettanut tavoitteeksi luomutuotannon ja agroekologisiin menetelmiin pohjautuvan maataloustuotannon  kasvattamisen  50 % Euroopan peltopinta-alasta vuoteen 2030 mennessä. Keskusteluissa todettiin, että tämä kunnianhimoinen, mutta saavutettavissa oleva tavoite on tärkeä.

Eikä tuon matkaraportin tekijä Luomuinstituutin Sari Iivonen myöskään aseta sen järkevyyttä ja tärkeyttä kyseenalaiseksi.

Mietitiinkö siellä jo jotain uudenlaista, uusia keinoja sallivaa luomua, "Luomu 3.0:a"?

Quote
Myös luomutuotannon sääntöjä pitää olla mahdollista kehittää, jotta sääntely antaa tilaa tutkimus- ja kokemusperäiselle tuotannon kehittämiselle. Tarvittaessa myös tuotannon pääperiaatteita täytyy olla mahdollista tarkastella uudelleen, totesi IFOAM EU:n presidentti Jan Plagge.

Sillä nykyisillä säännöillä tuon IFOAM:in tavoitteen toteutuminen kyllä tarkoittaisi Euroopan ruoantuotannon romahtamista. Minkä Sari Iivosen ja muiden konferenssiin osallistujien kyllä täytyy hyvin tietää. Mutta varmaankin sen sanominen ulos tuollaisessa tilaisuudessa tai sen selostamisenkin yhteydessä olisi etikettivirhe?


PS. Tämäkään ei Iivosta mitenkään hätkäytä tai anna aihetta selityksiin (lihav. HJ):

Quote
Retki jatkui luomuviinintuotantoon tutustumisella Nikolaihof Wachau (www.nikolaihof.at) viinitilalla. Tila on 2000 vuotta vanha ja siellä oli vieläkin käytössä roomalaisten rakentama viinikellari, jossa tilan biodynaamisesti tuottamat valkoviinit saavat kehittyä tammitynnyreissä.

Vertaa siihen, mitä sanottiin asiasta toisessa keskustelussamme (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=177.msg11927#msg11927). Minä ja "JösseJänis" (Agronetissä).
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 06.08.19 - klo:06:18
Löysin tällaisen twiitin:

Quote
Robert Wager
@RobertWager1
·
2. elok.
and the JRC report found 100% organic food production would raise the cost of food 600%.


Valitettavasti tuossa ei ollut lähdeviitettä tai linkkiä itse raporttiin. JRC on kyllä EU:n tutkimuslaitos:

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/simple-search?query=Organic+food&sort_by=dc.date.issued_dt

Jatketaan etsintöjä, kiinnostus heräsi.


Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.12.19 - klo:07:38
Juuri virkaansa astuneen luomukomissaarin mietteitä:

EU’s new agriculture Commissioner vows to promote organic farming (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eus-new-agriculture-commissioner-vows-to-promote-organic-farming/)

Quote
According to Wojciechowski, there are more than 12 million hectares of organic production in the EU across 200,000 farms, but the production and uptake of organic food differ considerably between member states, with rates of consumption of organic produce varying between 10% and 0.5% across the EU.


Eli esteenä unelmalle on se, etteivät ihmiset osta tarpeeksi luomuruokaa. No, sitten on ihmiset laitettava ostamaan:

Quote
He highlighted that organic agriculture is currently “difficult to obtain” for many people and that price is often a considerable constraint for consumers.

Asked by EURACTIV, Wojciechowski said that “consumption is the main barrier to the development of organic in Europe” and that this problem lies in the market, especially involving issues regarding how to sell organic products.

He added the solution to this lies in the second pillar of the CAP, which he said should have an “instrument for intervention to support organic farming” which not only includes farmers but also extends to consumers and the promotion of organic food.


Mitä toimenpiteitä hänellä lieneekin mielessään, hänkin siis Suomen luomuviranomaisten tavoin katsoo, että on täysin luvallista ja oikein ohjailla kansalaisten kulutusvalintoja.  EU:n toimesta. Unionin on jollakin tavalla suostuteltava kansalaisensa ostamaan kalliimpaa ruokaa.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 21.12.19 - klo:07:41
Luomu-EU:ta pyritään edelleen rakentamaan:

The impact of the new CAP on organic farming (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/the-impact-of-the-new-cap-on-organic-farming/)

Quote
However, while industrial agriculture, geared towards mass food production and maximising profits continues to dominate, organic farms are gaining increasing popularity among both farmers and consumers in the EU.

This trend is set to continue as the new European Commissioner for Agriculture, Janusz Wojciechowski, has announced support for organic agriculture during his five-year term of office.

“One of my priorities will be to develop an action plan for organic farming,” said Janusz Wojciechowski in his first speech as EU Commissioner at the AGRI Outlook conference on December 10 in Brussels.


Tuossa on sellaista mielikuvien luomista ja  niillä ratsastelua, että se on vain teollinen viljely, joka pyrkii voittojen maksimoimiseen. Korkeat luomun hinnat ja erityiset tuet taas ovat merkkejä jostain muusta, jalommasta tarkoituksesta? Niinkuin tämä raha:

Quote
The EU and individual member states support organic farming through subsidies from the second pillar of the Common Agricultural Policy, which is dedicated to rural development. Within the EU, on average 6.4% of the budget for agricultural and climate action is spent on this type of production, but the exact amounts vary from country to country.


Sekin siis ilmastorahaa?

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 06.05.20 - klo:04:47
Pyrkimys Luomu-EU:ta kohti elää edelleen:

EU plans growth in organic farming to enhance biodiversity (https://www.fwi.co.uk/business/business-management/eu-plans-growth-in-organic-farming-to-enhance-biodiversity)

Jo tällaisten ehdotuksienkin arvioimiseksi EU:lla pitäisi olla käytössään ne ehdottamamme yhtenäiset luomusatotilastot (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=615.msg16206#msg16206).

Quote
The EU could set a target of one-quarter of agricultural land in Europe to be farmed organically by 2030, with an additional goal of reducing the use of chemical pesticides by 50%.
(lihav. HJ)

Ihan suomalaisen laskelmien pohjalta, tuossa ehdotetaan siis, että unioni selviäisi lähes viidenneksen pienemmällä ruokamäärällä. Tai ei ainakaan tuottaisi sitä osuutta itse.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 07.05.20 - klo:04:17
MT kertoo saman suomeksi:

Miltä näyttää EU:n toivoma vihreämpi maatalous? Komission suunnitelmissa torjunta-aineiden määrät puolittuisivat ja luomupinta-ala nelinkertaistuisi (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1085101)

Quote
EU:n jälleenrakennus koronaviruksen jälkeen pitää tehdä vihreästi, komission puheenjohtaja painottaa.

Euroopan komissio suunnittelee leikkaavansa torjunta-aineiden ja antibioottien käytön puoleen EU:n nykytasosta, komissiosta vuotanut alustava lainsäädäntöpaperi kertoo.

Ehdotukset ovat osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (Green Deal), joka sysää Eurooppaa hiilineutraaliksi 2050 mennessä.

Haluatko jatkaa lukemista?

Tällä kertaa haluaisin. Ja jatkankin, jollakin tavalla.

Sillä tuo on aika järkyttävä esimerkki siitä, miten luomuväki on onnistunut kähmimään, "keittiön kautta" niin sanoakseni, tavoitteensa EU:n ohjelmaan. Tai vielä onneksi vain luonnokseen: tuota ehtii vastustaa! Emmekä vastustuksessamme luultavasti jää yksin.

Sen lisäksi, mitä edellisessä puheenvuorossa tuotiin esille Euroopan ruoan tuotannosta, on huomattava:

- projekti torjunta-aineiden itseisarvoiseksi vähentämiseksi ei ollutkaan mikään erillinen ja neutraali juttu, vaan osa tuota luomupakettia. Sitä me jo vähän aavistelimmekin (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=942.msg16952#msg16952).
- käsittämätöntä, että luomua yhä myydään välineenä hiilineuraalisuuteen, vaikka tutkimusta kasaantuu tätä ideaa vastaan
- yleisemminkin tuntuu ikävältä ja osin toivottomalta, että noin korkealla päättäjätasolla voidaan luomua pitää "vihreänä", so. ympäristöystävällisenä ratkaisuna.

***

Asia on kyllä ehkä jo parin viikon sisällä tulossa viralliseen käsittelyyn. Mutta eri puolilta on tullut tietoja, että lopullista päätöstä tullaan koronakriisin takia lykkäämään.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 21.05.20 - klo:04:39
Pro Luomun tiedote/uutinen on suorastaan voitonriemuinen:

Luomu kestävän ruoantuotannon veturiksi EU:n uusissa strategioissa (https://proluomu.fi/luomu-kestavan-ruoantuotannon-veturiksi-eun-uusissa-strategioissa/)

Ei — PIIP! – tuon ei saa antaa tapahtua!

Komission suunnitelmasta kertoo myös Euractiv:

New food policy to triple amount of agricultural land farmed organically by 2030 (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/new-food-policy-to-triple-amount-of-agricultural-land-farmed-organically-by-2030/)

Mutta se kertoo myös epäluulosta suunnitelman suhteen:

Quote
However, farmers association COPA-COGECA appeared to criticise the inclusion of targets in the strategy, tweeting “why do targets come before impact assessments? What will happen with the impact assessments show that they are not realistic? How to achieve this if alternatives are not readily available but need time/investment to be developed?”

This sentiment was echoed by Géraldine Kutas, director-general of the European Crop Protection Agency, who stressed that targets must “be realistic and science-based ensuring the desired outcomes in terms of biodiversity preservation, safeguarding health, and agricultural production.”


Ja hyvin on tuo sanottu. Tuo päämäärä on todellakin asetettu tietämättä ja arvioimatta, mitä sen toteuttamisesta seuraa. Nyt keskustelun siitä pitää alkaa, Euroopan laajuisesti. Koska sitä keskustelua mitä ilmeisemmin ei ole käyty tuon suunnitelman valmisteluvaiheessa.

Tästä todennäköisestä seurauksesta meillä oli jo edellä aavistus:

Ihan suomalaisen laskelmien pohjalta, tuossa ehdotetaan siis, että unioni selviäisi lähes viidenneksen pienemmällä ruokamäärällä. Tai ei ainakaan tuottaisi sitä osuutta itse.

Ja jos tuo ei toteudu, on asialla toinen ilmeinen seuraus. Joka on tekemisissä sen kanssa, jonka jokainen Euroopan yli lentänyt tietää: juuri mitään muuta ei alapuolella näy kuin peltoa, peltoa ja peltoa.

***

Tämän vastustaminen on sitten kyllä ihan Tehtävä Suomelle:

Quote
Luomualan kattojärjestö IFOAM EU:n mukaan 25 % tavoite on mahdollista saavuttaa, mikäli tukipolitiikka on luomulle suosiollinen. Suomessa luomuviljelty peltoala on jo selkeästi EU:n keskiarvoa suurempi, joten tavoitteen saavuttamiseen on hyvät edellytykset.

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 22.05.20 - klo:04:07
Mutta ei sitä nähdä. Vaan yhtäaikaa kerrotaan tavoiteltavan molempia asioita:

Commission upholds highly ambitious targets to transform EU food system (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-upholds-highly-ambitious-targets-to-transform-eu-food-system/)

Luomua lisää, mutta tavanomaisestakin halutaan puoliluomua:

Quote
The European Commission’s landmark food policy, the Farm to Fork strategy (F2F), is made up of 27 actions that will aim to make the European food system a global standard for sustainability.

In terms of concrete targets, the Commission proposed an ambitious 50% cut for the use and risk of pesticides, as well as a 50% reduction of highly hazardous pesticides, a 20% cut in fertiliser use and a 50% reduction of antibiotic use in farming and aquaculture, all by 2030 and compared to the EU’s current level.

Together with the Biodiversity strategy, the F2F also sets a commitment of dedicating 25% of EU agricultural land to organic farming, tripling the annual conversion rate of organic farming.

Ja sitten kuvitellaan, että luonnon säästämiseen se ei mitenkään vaikuta:

Quote
On the other side, the biodiversity strategy proposes a far-reaching EU Nature restoration plan that includes the transformation of at least 30% of Europe’s lands and seas into effectively managed protected areas, in order to reverse the growing loss of biodiversity.

Missään ei korosteta sitä, että Euroopan pitää samaan aikaan pystyä täysin ruokkimaan itsensä, että EU ei pyri "menemään toisten riisikupeille". Tai sanotaan, tämän verran:

Quote
The EU’s food policy also aims to pave the way for addressing the challenges of sustainable food systems, emphasising the need to create a “robust and resilient food system that continues to function in all circumstances, capable of ensuring access to a sufficient supply of affordable food for citizens.”

Että kansalaisilla olisi myös riittävään ruokaan varaa. Mitään ristiriitaa ei nähdä, miten tuota edistäisi se, että neljännes ruoasta olisi kallista luomuruokaa. Tai se, että EU:n tuottama ruoka selkeästi tuolloin vähenisi. Myös sitä kautta vähenisi, että tavanomaisellekin tuotannolle asetetaan tuossa keinotekoisia, mielivaltaisia rajoituksia.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 22.05.20 - klo:04:09
MTK ei protestoi kokonaisvaltaisesti - vaan kovasti korostaa olevansa myös luomun puolella - mutta tuo suhteellisen voimakkaasti esiin sen, että asiasta ei pitäisi tehdä päätöksiä kansalaisten, kuluttajien päiden yläpuolella:

Luomuviljelyalan kasvusta Suomessa tulee päättää kuluttajan, ei EU-byrokraatin (https://www.mtk.fi/-/luomubiodivjafarmtofork)

Quote
EU-komission eilen julkaisemat Pellolta pöytään -strategia ja biodiversiteettistrategia kiinnittävät huomiota ja luovat odotuksia luonnonmukaiseen maataloustuotantoon ja sen tulevaisuuteen. MTK Luomu näkee ruokaketjun kestävyyden tarkastelun ja parantamisen hyvin tärkeänä asiana, mutta peräänkuuluttaa, että luomualan kasvattamisen tulisi tapahtua markkinalähtöisesti. Pinta-alan kasvattaminen poliittisin päätöksin ei takaa luomutuotteiden kysynnän kasvua kuluttajien keskuudessa eikä tuotannon kannattavuutta viljelijöille. Tärkeää olisikin keskustella luomun kokonaisarvon kasvattamisesta.

***

Mekin noin 8 vuotta sitten kiinnitimme huomiota siihen, että silloisen hallituksen tarkoitus oli lisätä luomua "kysyntää vastaavaksi" - ja mitä se merkitsisi:

Miten kehittää luomutuotantoa ”kysyntää vastaavaksi”? (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=278)

Kyllähän tuo hallitus, ja myöhemmät hallitukset, tuon tavallaan ymmärsivät. Mutta sitten saatiin "kuningasidea". Hallitushan voi ryhtyä toimenpiteisiin luomun kysynnän lisäämiseksi.

Valtiovalta katsoo asiakseen edelleen tukea yrityksiä manipuloida kansalaisia (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=394)

Valtiovalta houkuttelee mainoskampanjalla kansalaisia luomun kuluttamiseen (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=377)

Valtiovalta tekee Suomessa niin kuin kansa haluaa - vai miten päin se oli? (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=353)

Joku sellainen ajatus nyt luultavasti on EU-komissiollakin.

***

Nyt olisi jo aika tehdä tällainen muutos:

Eikö luomuruokaan ja luomuviljelyyn liittyvistä asioista pitäisi eduskunnassa tehdä ...
... omantunnon kysymyksiä (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=447)

Myös EU:ssa. Tai sitten radikaalisti niin kuinka MTK suosittaa: kansalaisten omantunnon jne. pitää antaa ratkaista.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 22.05.20 - klo:06:13
Nyt yllättäen luomuväkikään ei kokonaisuudessaan pidä EU:n suunnitelmasta. Annaleena Ylhäisen löytämä ja jatkolähettämä twiitti:

***

Annaleena Ylhäinen
@AYlhainen
·
13t
Aikoinaan Neuvostoliitossa kokeiltiin sitä, että hallinto (eikä kuluttajat) päättivät mitä tuotetaan. Se ei toiminut. Nyt tuhotaan luomumarkkinat samalla tempulla.
Lainaa twiittiä

Knehtilän
@Luomutila
 · 20t
EUn kaavailut #farm2fork tuhoavat omalla tilalla yli 10 vuoden työn,  luomun kehittämiseksi kannattavaksi luonnon monimuotoisuutta tukevaksi @fselighthouse elinkeinoksi. @MTKry , @jaana_elo
on hereillä, entä @ReijoKarhinen  @JariLeppa @jhusukallio ? https://mtk.fi/-/luomubiodivjafarmtofork

***

Ja tuo viittaus/linkki oli siis MTK:n julkilausumaan.

Seuraamissani saksankielisissä twiiteissäkin kysyttiin, että mistä lähtien komissiolle on annettu valtuutus suunnitelmatalouden pystyttämiseen.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.05.20 - klo:06:05
Twitteristä:

****

Michael Miersch
@MMiersch
·
18t
Nahrung? Ölpalmen, Mais, Zuckerrohr, Raps usw. werden zu einem Großteil für die Gas-, Sprit-, Diesel- und Stromgewinnung angebaut. Dies soll angeblich das Klima retten.

Lainaa twiittiä

Bernhard Hellweg
@HellwegBernhard
 · 18t
Vastauksena käyttäjille @DeWiSt92 ja @MMiersch
Warum werden wohl Naturflächen in Agrarfächen umgewandelt?  Vielleicht benötigen immer mehr Menschen, immer mehr Nahrung...

***

Juuri Saksasta olemme täällä joskus löytäneet tiedon, että erityisen suuri osuus sen peltoalasta menee biopolttoaineiden tuottamiseen. Se tieto täytyy päivittää, tarkistaa nykytilanne.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.05.20 - klo:07:47
Annaleena Ylhäinen
@AYlhainen
·
13t
Aikoinaan Neuvostoliitossa kokeiltiin sitä, että hallinto (eikä kuluttajat) päättivät mitä tuotetaan. Se ei toiminut. Nyt tuhotaan luomumarkkinat samalla tempulla.

Itsekin olen joskus aiemmin ihan vaan Suomen puitteissa miettinyt, onko luomuviljelyalan (politiikkalähtöisestä) lisäämisestä oikeastaan mitään hyötyä olemassa oleville luomuviljelijöille. Eli eikö se pikemminkin aiheuta markkinahäiriön, hintojen laskupainetta joka tapauksessa aika pienillä luomutuotteiden markkinoilla? Eli jos ei ihan niin, niin kuitenkin tänne päin: Luomuliiton (tai vastaavan järjestön muualla maailmassa) pitäisi pikemminkin toimia kuten keskiaikainen kilta, ja yrittää kaikin voimin estää uusia yrittäjiä tulemasta alalle.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 24.05.20 - klo:04:09
GLP väittää, että samassa em. komission suunnitelmassa olisikin tällaisia aineksia:

EU ‘farm-to-fork’ proposal opens door to gene editing, drawing fire from anti-GMO groups (https://geneticliteracyproject.org/2020/05/22/eu-farm-to-fork-proposal-opens-door-to-gene-editing-drawing-fire-from-anti-gmo-groups/)

Mutta en minä kyllä osaa tuossa mitään sellaista nähdä. Vilkaistaanpa alkuperäistä artikkelia:

EU plans cut to antimicrobial and pesticide use in Farm to Fork strategy (https://www.foodsafetynews.com/2020/05/eu-plans-cut-to-antimicrobial-and-pesticide-use-in-farm-to-fork-strategy/)

Ahaa, nyt selvisi mistä tuo tulkinta tuli:

Quote
Promotion of a new wave of GMOs and inadequate pesticide reduction targets undermine the strategy, according to Friends of the Earth Europe.

Mute Schimpf, food and farming campaigner for the group, said industrial agriculture is causing ecological collapse – and it’s made possible by pesticide use, weak GMO safety laws and factory farms being politically acceptable.

“The Farm to Fork Strategy leaves the door open for weakening GMO safety laws, remains dangerously weak on pesticides and industrial animal agriculture,” Schimpf said.


Euroopan Maan Ystävät siis syyttivät suunnitelmaa siitä, ettei se ollut kyllin luomuinen, kun se ei samantien kieltänyt geenieditointia.

Mutta nyt GLP:n tulkinta oli ylioptimistinen: suunnitelma ei luultavasti näyttänyt uudelle (tai vanhallekaan) geenitekniikalle vihreää valoa, korkeintaan siis keltaista. Mutta täytyy ehkä vielä tarkistaa itse suunnitelman teksti.*)

Loogisesti olisi toki niin, että osassa komission tavoitteista geenitekniikasta olisi apua. Torjunta-aineiden vähentäminen: BT-lajikkeet! Jossain määrin saatettaisiin ehkä vähentää jopa lannoitteiden käyttöä muuntogeenisillä lajikkeilla, jotka käyttävät ravinteet paremmin.

***

Kuluttajajärjestö piti hyvänä sitä, että EU aikoo pakottaa/ohjata kansalaisensa syömään luomuruokaa:

Quote
Monique Goyens, the European Consumer Organization’s (BEUC) director general, said the plan shows the EU is on the right track.

“Better information on food origin and sustainability is also good news as consumers are hungry to know more about what is on their plates,” she said.

“However, relying on individual consumer choice alone will not be enough to change food habits if the healthy and sustainable option is insufficiently available or the most expensive one.”


Vaikka se olisi kaikkein kalleintakin. Niin minä ainakin tuon tulkitsen.

_______

*) kilpailu lukijoille: mistä löytyy sen suomenkielinen teksti? Osallistun kilpailuun itsekin: en nyt tiedä oikeaa osoitetta.  ;D
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 24.05.20 - klo:08:27
Tässä on aika hyvä yhteenveto luomuviljelystä EU:ssa tähän mennessä:

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/market-brief-organic-farming-in-the-eu_mar2019_en.pdf

Siinä on hiukan tietoja siitäkin, mitä luomuviljelemällä tuotetaan. Ei vain siitä, miten viljelyala on kasvanut. Eräitä otteita:

Quote
Organic animal production remains small
Despite a fast growth, EU organic animal production
remains small in comparison to total EU animal
production, at about 3 %.
[...]
All EU Member states show an increase in organic milk
production, except for Poland and Estonia which show
a decrease of production in 2017 of respectively 26 %
and 41 % compared to 2012. Despite this increase,
the share of organic milk in total milk production is
still low, just below 3 % in the EU in 2017, but
growing in most Member states.


Quote
A significant yield gap, possibly compensated by
higher producer prices

Organic production is characterised by a significantly
lower yield than under conventional production. The
gap is particularly important for wheat, with a yield
ranging between 40% (Germany) and 85% (Italy) of
conventional yields. The gap for organic maize yields
and milk yields is lower, but may still represent a
strong disincentive if not compensated by higher
prices.

Tuossakaan ei — tietystikään — ole otettu huomioon luomun tarvitsemaa typen keräysalaa. Eikä keskiarvoa laskettu (koska tilastoja ei ole viritetty vertailukelpoisiksi — eivätkä kaikki maat ilmeisesti vieläkään ole tietojaan antaneet?).

Noita osuuksia täytyy sitten arvioida suurin piirtein tältä pohjalta:

Quote
Growing organic area in the EU
At global level in 2017, 69.8 million ha were farmed
organically (including area in conversion towards
organic). The EU reached 12.6 million ha in 2017,
which represents 18 % of the global organic area and
7 % of total EU agricultural land.

Ihan ajantasaista tilastoa ei EU:ssa tietääkseni vieläkään ole. Mutta kyllä tuoltakin pohjalta uskaltaa sanoa, että samalla tavalla luomuun siirtyminen vaikuttaisi kuin Suomessakin. Siltä alalta saataisiin huomattavasti vähemmän ruokaa. Ja jos osuus olisi 25%, se jo näkyisi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 26.05.20 - klo:04:26
MMM ja Leppä eivät näe suunnitelmassa olevan mitään huomautettavaa:

EU:n uusi Pellolta pöytään -strategia on askel kestävän eurooppalaisen ruokajärjestelmän kehittämiseksi (https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/eu-n-uusi-pellolta-poytaan-strategia-on-askel-kestavan-eurooppalaisen-ruokajarjestelman-kehittamiseksi)

Tämä pyrkimys siinä onkin*) pahinta:

Quote
Kokonaisvaltainen strategia pyrkii nimensä mukaisesti kattamaan koko elintarvikeketjun alkutuotannosta kulutukseen, ja sen on tarkoitus toimia mallina myös globaalin ruokajärjestelmän kehittämiselle kestävämmäksi.
(lihav. HJ)

Erityisesti sen luomun osalta: rikkaan maailman kummallista harrastusta ja ennakkoluulojen rypästä yritetään levittää globaaliksi.

Korneinta tuossa MMM:n tiedotteessa on vetoaminen ruokaturvaan. Kun suunnitelma reaalisesti merkitsee Euroopan ruoantuotannon pienentymistä. Näin Leppä kuitenkin:

Quote
Pidän tärkeänä, että strategian toimeenpanossa vahvistetaan sekä EU:n omaa ruoantuotantoa että tuottajan asemaa ruokaketjussa.


Euroopan oma ruokatuotanto ei tuolla kurin takuulla vahvistu.


PS. Maksumuurin takana MT:ssä MEP Petri Sarvamaalta on 22.02 ilmestynyt kirjoitus, jonka otsikko on lupaava: "Realismia maatalouden uusille sääntelyhankkeille". Sen sisältöä en kuitenkaan tällä hetkellä tiedä.

________

*) lainaten itseäni toisesta triidistä (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=156.msg17442#msg17442) juuri tänä aamuna:

Quote
Pitemmällä tähtäimellä emme tietysti saa rakentaa maailmaa, jossa on tuollaisia riippuvaisuuksia. Vaan auttaa Afrikkaa itse tuottamaan ruokansa. Mutta siinäkin EU:lla on myös mallin, esikuvan vastuu. Tehoton luomulinja on unohdettava sekä Euroopassa että Afrikassa.

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.05.20 - klo:04:11
Tämä porukka on ottanut kantaa suunnitelmaan:

Fridays for Future -ilmastoliike haluaa muutoksen EU:n maatalouspolitiikkaan (https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4265050-fridays-for-future-ilmastoliike-haluaa-muutoksen-eun-maatalouspolitiikkaan)

Nyt on vaikea sanoa, mitä tällä tarkoitetaan:

Quote
Ekologisella viljelyllä ja lopettamalla tuholaismyrkkyjen aiheuttama saastuminen voitaisiin palauttaa luonnon monimuotoisuutta.


Ilmaistaanko siinä tuki luomuviljelylle – kuten pahoin pelkään? Kurkistetaanpa "syvemmälle". Itse avoimesta kirjeestä:

Quote
Agroecology and stopping pollution by pesticides can restore biodiversity.


"Agroecology" on jo tuttu luomun koodisana, kiertoilmaus. Lisää tulee tässä osittain merkillisessä lauseessa (lihav. HJ):

Quote
We stand behind farmers and agricultural workers, regardless of whether they farm organically or not – there is no transition without them.


Kyllä minusta tuossa se sanotaan, että muidenkin kanssa yhteistyötä harjoitetaan, mutta parempi olisi että te [kaikki] olisitte luomuviljelijöitä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.05.20 - klo:04:25
Annaleena Ylhäinen
@AYlhainen
·
13t
Aikoinaan Neuvostoliitossa kokeiltiin sitä, että hallinto (eikä kuluttajat) päättivät mitä tuotetaan. Se ei toiminut. Nyt tuhotaan luomumarkkinat samalla tempulla.

Itsekin olen joskus aiemmin ihan vaan Suomen puitteissa miettinyt, onko luomuviljelyalan (politiikkalähtöisestä) lisäämisestä oikeastaan mitään hyötyä olemassa oleville luomuviljelijöille. Eli eikö se pikemminkin aiheuta markkinahäiriön, hintojen laskupainetta joka tapauksessa aika pienillä luomutuotteiden markkinoilla? Eli jos ei ihan niin, niin kuitenkin tänne päin: Luomuliiton (tai vastaavan järjestön muualla maailmassa) pitäisi pikemminkin toimia kuten keskiaikainen kilta, ja yrittää kaikin voimin estää uusia yrittäjiä tulemasta alalle.

Mutta ei Luomuliitto kuitenkaan noin toimi. Vaan sanoisinko perinteisesti vain hurraa tuollaisiile päätöksille:

Pellolta pöytään -strategian luomutavoitteet mukaan CAP-suunnitelmaan (http://www.luomuliitto.fi/pellolta-poytaan-strategian-luomutavoitteet-mukaan-cap-suunnitelmaan/)

Quote
22.5.2020
Luomuliitto on ottanut ilolla vastaan EU:n komission Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategiat, joiden tavoitteena on kemiallisten lannoitteiden, torjunta-aineiden ja antibioottien käytön vähentäminen maataloudessa sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Strategiat linjaavat myös luomutuotannon osuuden kasvattamista 25 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.


Vaikka tuo siis on, kuten sanottu, luultavasti hyvin huonoa edunvalvontaa.

Mutta tulisiko tuossa esiin oikeastaan Luomuliiton organisaation intressi? Liiton poliittinen painoarvo voi kasvaa, jos luomuviljelijöitä on paljon.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 30.05.20 - klo:04:14
Tässä tiedotteessaan Luomuliitto on edelleen silmälappuisella ideologisella linjalla:

Luomun kasvun tavoitteet tulevalle rahoituskaudelle (http://www.luomuliitto.fi/luomun-kasvun-tavoitteet-tulevalle-rahoituskaudelle/)

Eikä mieti käytännöllisiä seurauksia jäsenilleen.

Tähän on kyllä nyt lisättävä yksi näkökulma:

Mutta tulisiko tuossa esiin oikeastaan Luomuliiton organisaation intressi? Liiton poliittinen painoarvo voi kasvaa, jos luomuviljelijöitä on paljon.

Jäsenmäärältään suuri liitto mahdollistaa senkin, että sen toimihenkilöille maksetaan parempaa palkkaa.

Ideologisin silmälapuin asia näyttää tältä:

Quote
Luonnonmukainen tuotanto on suunnannäyttäjä maatalouden kulkiessa kohti kestävämpää tuotantomallia. Tämä tulisi tunnistaa ja tunnustaa viimeistään nyt.

Luonnonmukaista tuotantojärjestelmää on aktiivisesti kehitetty jo kymmeniä vuosia. On luotu tuotantoehdot ja valvontajärjestelmät, tuotteet ovat kuluttajien tunnistettavissa kaupan hyllyiltä ja koko kestävän maatalouden sektorilta on luomutuotteilla isoin markkinaosuus.

Tämän lisäksi on vahvaa tieteellistä näyttöä siitä, että luomutuotanto myös pitää, mitä lupaa, edistämällä luonnon monimuotoisuutta ja kasvattamalla maatilojen sopeutumiskykyä.


Se missä ei ole noiden kymmenien vuosien aikana edistytty, on luomun tuottavuuden takamatkan umpeenkurominen. Mutta se ei Rännärille tuossa tule lainkaan mieleen.

Näin tuo ideologinen tavoite tuon mukaan näkyisi Suomessa:

Quote
Luomuliitto on asettunut tukemaan IFOAM-EU:n tavoitetta, jolla pyritään kasvattamaan luomuviljeltyä pinta-alaa Euroopassa 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Kansallisesti tämä tarkoittaa 8 prosentin vuosikasvua pinta-alassa, jolloin Suomen tavoitteeksi tulee 30 prosenttia luomuviljeltyä peltoalaa vuoteen 2030 mennessä.


Miettimättä sen enempää, mitä tuo merkitsisi liiton nykyisille jäsenille.

Siitä nyt puhumattakaan, mitä tuo merkitsisi Suomen ruokaomavaraisuudelle, ruoan hinnalle ym. asioille. Kauko Koikkalainen laski aikanaan (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=541.msg2695#msg2695), mitä 50% tavoite olisi merkinnyt. Ihan yhtä kamalia seurauksia ei tuosta olisi, mutta hyviä ne eivät olisi: olisivat n. 60-prosenttisesti yhtä huonoja.

Mutta näin on taas palattu "perusteluun", että Suomessa on oltava luomua, koska muuallakin Euroopassa on. Takavuosina käytettiin ilmaisua, että Suomi on mutta ei saisi olla luomun "kehitysmaa".
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 17.06.20 - klo:04:05
Lopultakin tämä glyfosaatin osalta tuli tarkastelun ja tappelun alle:

MEPs back impact assessment for farmers in case of glyphosate reduction (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/meps-back-impact-assessment-for-farmers-in-case-of-glyphosate-reduction/)

Quote
Any potential reduction of glyphosate in the EU should be preceded by an impact assessment exploring the consequence for farmers, EU lawmakers said during a recent debate organised by EURACTIV.


Mutta kuten sanottu koko maatalousohjelma pitäisi laittaa vastaavaan tarkasteluun.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.06.20 - klo:04:21
Ei ole jäänyt komission ehdotus vaille kritiikkiä Saksassakaan:

The European Green Deal is a Bad Deal
By Marcus Holtkoetter:  Altenberge, Germany (https://www.agweb.com/blog/european-green-deal-bad-deal)

Quote
The European Commission has a plan to eliminate modern farming in Europe.

Tämä oli siinäkin huomattu:

Quote
What the European Commission now proposes, essentially, is smaller harvests. For consumers, this will lead directly to one thing: Higher prices. Food will cost more.

There’s also a deeper problem. How are farmers supposed to make a living when we’re growing fewer crops and selling less food? The commission fails to consider one of the most likely results of its misbegotten approach to agriculture: When farmers can’t turn a profit, they’ll quit farming.

Ja myös tämä ilmeinen seuraus:

Quote
It also raises the question of where our food will come from, if it doesn’t come from our own farms. We could always import more food from other places. Global trade already is an essential feature of food production. We should encourage more of it.

Myös se, että tälle ei olisi nyt ehdottomasti tarvetta:


Quote
Our goal should be to grow more food on less land. Yet the EU’s present approach, driven by ideology rather than science, will lead to growing less food on more land.

What’s “green” about that?

This is all supposed to happen, by the way, at a time of worldwide population growth. Demographers expect that an additional 2 billion people will inhabit our planet by 2050. We need to feed them, too. Figuring out how to do this over the next 30 years is farming’s major challenge—and the solution, if we find one, lies in the creative use of innovative technologies, products and strategies, especially in the developing world.

What we don’t need are the additional burden of restrictions that will make it harder for Europeans to feed themselves.

Niinpä:

Quote
For farmers—and everybody—the European Green Deal is a rotten deal.

***

Valitsin tuollaisen vaikeasti jäljitettävän salanimen, kun kirjoitin ...  ;D
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 30.06.20 - klo:04:25
Tämän uutisen mukaan eniten oltaisiin epäluuloisia siitä, meneekö se kaikki luomu sitten kaupaksi:

EU Agriculture Commissioner refutes concerns over 25% organic target (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-agriculture-commissioner-refutes-concerns-over-25-organic-target/)

Siitäkin voi keskustella, mutta kyllä pääongelma on muussa. Järkevä huolenaihe se sinänsä on:

Quote
But for Pekka Pesonen, secretary-general of farmers association COPA-COGECA, the target runs a real risk of having a detrimental effect on the sector.

In a recent press conference, Pesonen said he agreed with the organic initiative in principle, but stressed this must be thoroughly considered in order to ensure the economic viability of the sector.

“Co-operatives are struggling with more supply than demand,” he said and cautioned that, unless supply increases in line with demand, the target runs a “high risk of killing the sector”.

“Without a corresponding increase in consumer awareness and demand, the 25% target will destroy the viability of the sector,” he said.

Siihenhän on kiinnitetty huomiota suomalaisessakin keskustelussa:

Annaleena Ylhäinen
@AYlhainen
·
13t
Aikoinaan Neuvostoliitossa kokeiltiin sitä, että hallinto (eikä kuluttajat) päättivät mitä tuotetaan. Se ei toiminut. Nyt tuhotaan luomumarkkinat samalla tempulla.

Itsekin olen joskus aiemmin ihan vaan Suomen puitteissa miettinyt, onko luomuviljelyalan (politiikkalähtöisestä) lisäämisestä oikeastaan mitään hyötyä olemassa oleville luomuviljelijöille. Eli eikö se pikemminkin aiheuta markkinahäiriön, hintojen laskupainetta joka tapauksessa aika pienillä luomutuotteiden markkinoilla? Eli jos ei ihan niin, niin kuitenkin tänne päin: Luomuliiton (tai vastaavan järjestön muualla maailmassa) pitäisi pikemminkin toimia kuten keskiaikainen kilta, ja yrittää kaikin voimin estää uusia yrittäjiä tulemasta alalle.

Puolalainen, tiettävästi hyvin luomumielinen maatalouskomissaari on kuitenkin varma tästä:

Quote
He also underlined the importance of promoting and developing the EU organic market, maintaining that there is a large potential for increasing public demand and promoting the market in the EU, especially in certain member states.

He used the example of his home country, Poland, which he said spent an average of only €3 euro per capita on organic food compared to €300 per capita in Denmark.

Eli hänkin uskoo, että myyntikampanjoilla ja julkisvallan luomukulutuksella kysyntä on helposti nostettavissa koko EU:ssa Tanskan tasolle. Juuri niinkuin luomuväki on perinteisesti uskonut Suomessakin (uutisemme vuodelta 2017):

Me olemme vain jäljessä, luomuväki yhä uskoo (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=446)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 03.07.20 - klo:07:57
Tätä mieltä on komissaari:

Food security is no longer an issue in the EU, says Commissioner (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/food-security-is-no-longer-an-issue-in-the-eu-says-commissioner/)

Niinpä komissio on tuossa stragiassaan päättänyt, että tehdäänpä siitä taas hankala kysymys (issue).  8)

Vaan eipä silti. Koska EU:lla on jatkossakin paljon rahaa, siitä ei välttämättä hankalaa kysymystä tulekaan. EU:lle itselleen. Marcus Holtkoetterin (edellä 23.06.20) sanoin:

Quote
It also raises the question of where our food will come from, if it doesn’t come from our own farms. We could always import more food from other places.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 11.07.20 - klo:09:50
Tässä sitten vähän raivokkaampi kannanotto asian:

Viewpoint: Organic food represents a ‘reactionary’ ideology that doesn’t promote health or sustainable farming⁠—and should not be subsidized (https://geneticliteracyproject.org/2020/07/10/viewpoint-organic-food-represents-a-reactionary-ideology-that-doesnt-promote-health-or-sustainable-farming%e2%81%a0-and-should-not-be-subsidized/)

Niin, eipä silti: täyttä asiaa!  ;D

Tätä myöten:

Quote
OA is a philosophy rooted in a reactionary and anti-modernist ideology, which was taken up in the 1970s by anti-capitalist and ecological movements. The proponents of “organic” worship all things natural in opposition to anything synthetic, which they consider as inherently bad. This systemic approach is not founded on a scientific approach and becomes incomprehensible, even totally incoherent, when you consider that GMOs are an excellent means of reducing the amounts of plant protection products required.


Osan tuosta historiasta olemme jo selvittäneetkin (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=994.msg16303#msg16303), mutta paljon tuosta koko tarinasta on vielä hiukan hämärääkin. Ehkä juuri se osa, miten tuo ajattelutapa pääsi pesiytymään vasemmistolaiseen, tuossa "anti-kapitalistiseen", ajatteluun. Joka kuitenkin itse piti itseään edistyksellisenä. Siihen ei ollut mitään loogista syytä. *) Mutta tuo ideologinen kehitys tai sattuma on osittain syynä siihenkin, että EU-komissio nyt ajaa 25% luomutavoitetta.

Mutta mitkä historialliset syyt siihen olivatkin, nyt olisi tarpeen torjua tuo komission pyrkimys!

_____

*) itse asiassa lähes yhtä suuri mysteeri on, miten se pääsi pesiytymään ekologiseen ajatteluun ja liikkeeseen! Joku Rachel Carlson vastusti kyllä tiettyjä torjunta-aineita. Mutta hän ei vastustanut keinolannoitteita ja oikeastaan irtisanoutui luomuväestä (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=515.msg11921#msg11921). Mutta hänen seuraajansa eivät niin tehneet.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 16.07.20 - klo:05:49
Näyttää tämä kritiikki olevan videoesityksen muodossa:

What is the reaction of the pesticides and biopesticides industry to the EU Farm to Fork and Sustainability strategies? (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/video/what-is-the-reaction-of-the-pesticides-and-biopesticides-industry-to-the-eu-farm-to-fork-and-sustainability-strategies/)

Mutta yhden lauseen voi poimia videon esittelystä:

Quote
However, she says that she is deeply concerned by the isolated targets being preceded by an impact assessment.

Tuota on täälläkin ihmetelty.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 17.07.20 - klo:04:39
Nuoret viljelijät ovat korottaneet äänensä, oikeastaan ihan samaan vetoamalla kuin edellä:

Young farmers need a toolbox ‘as broad as possible’ to achieve Farm to Fork goals (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/young-farmers-need-a-toolbox-as-broad-as-possible-to-achieve-farm-to-fork-goals/)

Quote
The young Spanish farmer hopes that support for new genomic techniques will gain momentum, saying that this can help farmers to lower their consumption of plant protection products (PPPs), fertilisers and help crops increase their resilience to drought.

“Without alternatives, there can’t be any reduction,” she concluded, saying that these techniques are already used by EU’s competitors in the rest of the world and are not detectable at the borders.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 21.07.20 - klo:06:11
Olisiko kritiikki tullut täälläkin eilen esille:

EU:n maatalousministerit painottivat joustavuutta CAP:n ympäristötoimissa (https://mmm.fi/-/eu-n-maatalousministerit-painottivat-joustavuutta-cap-n-ymparistotoimissa)

Quote
Jäsenmaat toivoivat riittävää liikkumavaraa myös komission Pellolta pöytään –strategian ympäristötavoitteiden edistämiseksi. Huolena oli, että kustannukset nousevat ja EU:n oman tuotannon kilpailukyky suhteessa tuontituotteisiin heikkenee.

Vähintään siis rivien välissä. Luomu kuin yleisesti sekoitetaan (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=994.msg17965#msg17965) ympäristötavoitteeksi, EU:ssa.

***

Hiukan huolestuttavaa on, että EU:n puheenjohtajamaa, myös siis maatalousasioissa, on "luomumaa" Saksa. Toisaalta siellä on nyt asiassa täyspäinen maatalousministeri, Julia Klöckner. Mutta ympäristöministerinä on SPD:n Svenja Schulze, josta olen saanut käsityksen, että hän on "luomuänkyrä".
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 25.07.20 - klo:04:18
Ettei totuus unohtuisi — nimittäin siitä, että EU:n luomulinjalla on vankat puolustajansa — tässä tämän saksalaisen mepin, Martin Häuslingin, sen linjan kärkihahmon, kirjoitus:

Gentechnik ist keine Lösung
Agrarwirtschaft muss naturnah sein, wenn sie kein Risiko sein soll (https://www.tagesspiegel.de/politik/gentechnik-ist-keine-loesung-agrarwirtschaft-muss-naturnah-sein-wenn-sie-kein-risiko-sein-soll/26028194.html)

Quote
Warum es notwendig ist, beim Umbau des Agrarsystems auf Bio zu setzen, statt weiter zu glauben, man könne die Natur technisch bezwingen.

Kuten jo otsikosta näkyy, mitään hyvää hän ei geenitekniikassa näe. Koska luontoa ei voi pakottaa. Eikä sen uusikaan muoto saa armoa, vaan tähän päätökseen hän uskoo lujasti:

Quote
Auch das Argument, neue Gentechnik sei gar keine Gentechnik, hat der Europäischen Gerichtshof 2018 sehr klar beurteilt. Die Verfahren fallen zu Recht unter die Gentechnikgesetzgebung.

Sanomatta jää, että luomun nykyinen "pyhä istuin", IFOAM, on tehnyt saman päätöksen.

Joten Ludger Wessin pessimismi  (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=531.msg17703#msg17703)Saksan Vihreiden linjanmuutoksen suhteen vaikuttaa oikeutetulta.

Tietystikään Häusling ei millään tavalla tarkastele sitä, mitä luomun radikaali lisääminen vaikuttaa EU:n ruoantuotannon volyymiin.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 29.07.20 - klo:09:17
Epäily ja vastarinta komission suunnitelmaa kohtaan alkaa kehkeytyä:

Food Security in a Post-Covid World
Charles Rotter / 6 hours ago July 28, 2020
European Conservatives and Reformists Party hosts another ‘Europe Debates’ webinar  (https://wattsupwiththat.com/2020/07/28/food-security-in-a-post-covid-world/)

Yhteenveto:

Quote
“Farm to Fork” (or F2F) is being billed as “the heart of the European Green Deal.” Like recent energy, climate and other initiatives, it is largely an environmentalist wish (or demand) list – with little basis in science, practical experience or real world impacts. It sets out three primary objectives, which the EU intends to implement fully by 2030, barely nine years from now:

* Bring “at least 25% of EU agricultural land under organic farming” – from its current 7.5% 

* Reduce “overall use and risk of chemical pesticides by 50% – forcing greater use of “natural” chemicals

* Reduce the use of manmade chemical fertilizers “by at least 20%” – again forcing “natural” substitutes


Mutta tässä vähän faktaa seurauksista:

Quote
The problems with “organic” farming are well documented, though largely ignored by environmentalists, policy makers, regulators, journalists and academics.

Organic agriculture requires far more land and much more human labor than modern mechanized farming with manmade fertilizers and crop-protecting chemicals, to get the same crop yields. Many of the “natural” fertilizers and other chemicals that organic farmers employ are equally or more dangerous to bees, other insects, birds, fish and terrestrial animals than modern manmade alternatives.

Low-yield organic agriculture raises food prices for consumers, particularly harming poor families and countries, many of which have been especially hard hit by the Covid pandemic. It makes EU farmers increasingly uncompetitive in world markets. It creates a less resilient food system that is increasingly vulnerable to plant diseases, invasive species, floods, droughts and insects. As a result, it inevitably undermines the climate, “sustainability,” biodiversity and nutrition goals it promises to achieve.


Heijastumisesta muualle maailmaan:

Quote
Finally, Farm to Fork will also likely exacerbate the EU’s growing trade frictions with other nations. Even before F2F, agriculture issues were already imperiling US-EU bilateral trade agreements. Meanwhile the US and some 35 other nations had formally complained to the World Trade Organization that current EU regulations on agricultural imports clearly violate internationally accepted norms, because they are not based in science. And now F2F promises to impose similar productivity-destroying regulations on even its poorest trading partners: African countries. In fact, the European Commission (EC) itself has admitted:

“It is also clear that we cannot make a change unless we take the rest of the world with us.… Efforts to tighten sustainability requirements in the EU food system should be accompanied by policies that help raise standards globally, in order to avoid the externalisation and export of unsustainable practices.”

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 29.07.20 - klo:13:59
Euractivissakin kriittinen puheenvuoro:

Farm to Fork Strategy: A partial response to our farmers’ needs (https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/farm-to-fork-strategy-a-partial-response-to-our-farmers-needs/)

Quote
There were few dissenting voices in May when the Commission published its Farm to Fork action plan to massively overhaul European farming. The F2F strategy got rave reviews from the green deal fanatics and followers of the new green religion.

But I have to be very clear. Neither me nor my party will follow or support their purely environmental perspective. Our responsibility is different, we need to look at the global picture assessing the broad economic and social impacts of all this Brussels-based green (planning and social engineering) production.
[...]
In organic farming, average yields per hectare are about 30% lower than those of conventional farms although using more water, soil and energy. Are Europe’s farmers – many of whom are barely getting by today – supposed to somehow make it with a 30% cut in revenue? Or would Brussels advise them to simply raise the prices on the food they sell by 30%?

The cost of food may be a minor detail if you take most of your meals dining out on an expense account. But this will bust the budget of families already struggling to meet food costs. We hear a lot of talk about restructuring CAP payments to ease the transition for farmers, but to my knowledge, no one has seriously addressed F2F’s built-in food inflation.

Tuossa on kyllä liian pieni luku luomun handikapista*), mutta jo sekin riitti kirjoittajalle, Hermann Tertschille, joka on espanjalainen meppi. Hänkin ottaa esille maailman markkinat, näin:

Quote
Nor does it appear that the plan’s drafters gave much thought to the fact that farmers compete in a global market. Faced with escalating prices for domestic food, consumers will rapidly turn to lower-priced food from abroad. In this sense, F2F wasted opportunity to boost agriculture competitiveness giving farmers incentives to produce more and better.

PS. Samaan webinaariin (https://www.ecrparty.eu/event/food_security_in_a_post_covid_world) hänkin aikoo osallistua, josta oli jo edellisessä puheenvuorossa puhetta, tänään. Ja puhua siellä. Ehkä saamme linkattavaa aineistoa sieltäkin.

_____

*) jos EU:n komissio puhuu luomusta, niin typpi kerätään silloin sillä viljelyalalla luomukeinoin. Joka laskee radikaalisti kokonaistuottoa. Mutta myös Tertsch tyytyi laskelmiin, jossa verrataan kylvetyn alan satoja.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 30.07.20 - klo:04:06
Em. webinaarin sivustolta oli saatavissa em. Hermann Tertschin teksti, ja tämä John Entinen etukäteisartikkeli:

‘Farm to Fork’: Europe’s self-contradictory strategy sustainable agriculture (https://www.neweurope.eu/article/farm-to-fork-europes-self-contradictory-strategy-sustainable-agriculture/)

Mutta varmaankin vielä muutkin esitykset tulevat esille, ja myös jonkinlainen yhteenveto keskustelusta. USA:n maatalousministeri Purduen esittämät kannat ovat erityisen mielenkiintoisia. Ja EU:n maatalouskomissaarin Janusz Wojciechowskin vastaukset niihin.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 30.07.20 - klo:12:08
Tilaisuudesta tulikin sitten tarjolle GLP:n kautta tämä video:

Video: Debating Europe’s pro-organic Farm to Fork Green Deal—Sustainable agriculture or recipe for disaster? (https://geneticliteracyproject.org/2020/07/30/video-debating-europes-pro-organic-farm-to-fork-green-deal-sustainable-agriculture-or-recipe-for-disaster/)

Siinä se nyt on linkattuna, mutta henkilökohtaisesti kaipaisin kyllä sitä puhtaaksikirjoitettuna tai jonkinlaisena yhteenvetona.

***

Euractiv tarjosi näin tietoa Purduen näkemyksistä:

US farm boss warns EU agrifood trade could be ‘perdue’ after Farm to Fork (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/us-farm-boss-warns-eu-agrifood-trade-could-be-perdue-after-farm-to-fork/)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 31.07.20 - klo:06:16
Tätä kohtaa Tertschin artikkelissa ovat netissä monet lainanneet:

Quote
Fear-mongering from European NGOs against science, trade and innovation is undermining consumers trust. A close cooperation US- EU can help to better communicate and to fight misinformation about food and agriculture which is often present in the political and parliamentarian debate.

Europe must learn from the US experience that boosting research and innovation to increase productivity can have a very positive effect on farm income and environmental protection.

If Europe closes the door to plant breeding innovation, GMOs or precision farming i fear that agriculture productivity will continue to be a longstanding European taboo.

Nyt on pakko nostaa omaa häntäämme. Yhdistyksemme tavoitteeksi määriteltiin v. 2003 "edistää myönteisten asenteiden syntymistä tuottavaa viljelyä kohtaan, yrittämällä hälventää sitä kohtaan nykyisin yleisiä, mutta perusteettomia ennakkoluuloja."

Tarkoituksemme toteuttamiseksi olemme monesti joutuneet torjumaan propagandahyökkäyksiä amerikkalaista maataloutta ja sen tehokkaita menetelmiä vastaan. On jouduttu puolustamaan jopa amerikkalaisia frirmoja (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=75.msg9411#msg9411) kohtuuttomia väitteitä vastaan.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 04.08.20 - klo:05:02
Ludger Wess uudelleentwiittasi (nämä 2. elokuuta)
Stuart Smyth
@stuartsmyth66

The EU Green Deal is good news for farmers in Australia, North America and South America as it means the EU will be increasing their imports of crops and food due to continual lower production levels. Farmers on these 3 continents can thank EU NGOs for these policies

****

Tuota ei kyllä Suomen MMM mitenkään huomannut:

Korneinta tuossa MMM:n tiedotteessa on vetoaminen ruokaturvaan. Kun suunnitelma reaalisesti merkitsee Euroopan ruoantuotannon pienentymistä. Näin Leppä kuitenkin:

Quote
Pidän tärkeänä, että strategian toimeenpanossa vahvistetaan sekä EU:n omaa ruoantuotantoa että tuottajan asemaa ruokaketjussa.


Euroopan oma ruokatuotanto ei tuolla kurin takuulla vahvistu.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 05.08.20 - klo:06:51
Ruotsin hallitus toimii tässä toisin kuin Suomen:

Regeringen bjuder in till sakråd om EU-strategi (https://www.atl.nu/lantbruk/regeringen-bjuder-in-till-sakrad-om-eu-strategi/)

Quote
Civilsamhället bjuds in till ett digitalt sakråd om Jord till bord-strategin den 28 augusti. EU-kommissionen lade sitt förslag om en strategi för hållbar livsmedelsproduktion i maj och det bearbetas nu av EU:s medlemsländer och EU-parlamentet. I förslaget ingår bland annat mål för minskad användning av växtskyddsmedel, gödsel och antibiotika.

Sen sijaan, että olisi suoraan ryhtynyt nyökyttelemään komissiolle kansan puolesta kuten Suomen hallitus tekee.

Ei vastaavan järjestäminen olisi Suomessakaan liian myöhäistä. Digitaalisia välineitä ja foorumeita siihen on. Jos niin tehdään, lupaamme osallistua!
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 18.08.20 - klo:15:34
Kerran vielä tämä yksinkertainen laskelma:

Viewpoint: Europe can’t produce enough food if it cuts use of farm chemicals but opposes gene editing (https://geneticliteracyproject.org/2020/08/18/viewpoint-europe-cant-produce-enough-food-if-it-cuts-use-of-farm-chemicals-but-opposes-gene-editing/)

Quote
Europe is asking its farmers to use fewer pesticides and less fertilizer, while still producing the same amount of food.

If European governments were willing to adopt the latest agricultural innovations, like gene editing and precision ag, reaching such a goal might be possible.
(lihav. HJ)

Kyllä, on tässä jo toistoa. On tuo jo monin tavoin ja monen tahon toimesta edellä sanottu.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 22.08.20 - klo:09:58
Torvalds spekuloi, että EU:n luomutavoitteesta seuraisi tällaista:

Nils Torvalds: Luomu saatetaan määritellä uusiksi EU:ssa (http://www.luomuliitto.fi/nils-torvalds-luomu-saatetaan-maaritella-uusiksi-eussa/)

Quote
Luomutavoitteesta ja sen saavuttamisesta ei ENVI-valiokunnassa ole vielä keskusteltu laajemmin.

– Kun komission Farm to fork -strategia lähtee liikkeelle, maatalouden koko kenttää joudutaan avaamaan – ja miettimään myös sitä, mitä luomuviljely on, Torvalds sanoo.

Mutta siinä ovat siis kriitikot (mekin muiden mukana) oikeassa, että kyseinen linjaus on tehty selvittämättä ensin seurauksia.

Luomuliittoa ei Torvaldsin idea innosta:

Quote
Luomuliiton toiminnanjohtaja, Susann Rännäri kommentoi luomun määritelmää seuraavasti:
– Luomu on määritelty EU:n lainsäädännössä, ja sillä tarkoitetaan aina valvottua ja sertifioitua tuotantoa.

Hän muistuttaa, että luomun määritelmän muuttaminen edellyttäisi lainsäädännön muutosta, joka on hidas prosessi.
– Uusi luomuasetus on juuri astumassa voimaan tulevana tai sitä seuraavana vuonna, ja sen valmistelu on kestänyt vuosia.


Olemme taipuvaisia pitämään Rännärin käsitystä realistisena. Muistakin syistä on viime vuosina syntynyt Luomu 3.0 -keskustelua (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=674.msg11181#msg11181). Siinäkin yhteydessä olemme myös esittäneet arvioimme, että tuota vaivalla vuosia sidottua pakettia tuskin avataan.

Niinpä vaihtoehdot tuossa asiassa ovat, että luomutavoite joko hyväksytään tai hylätään. Kummankin voi EU-parlamentti tehdä.

Eikä ole välttämättä kovin kiinnostavaa, minkälaisia muutoksia Torvaldsills oli mielessään. Kun muut EU:ssa miettivät vieläpä jo hyväksyttyjen uusien luomusääntöjen käyttöönoton lykkäämistä:

Agrifood agenda: CAP reform and organics uptake (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agrifood-agenda-cap-reform-and-organics-uptake/)

Quote
Organics regulation postponed?

From 1 January 2021, there is due to be an overhaul of the current organics regulations in an effort to reflect the changing nature of this rapidly growing sector.

The new organic regulation is designed to ensure fair competition for farmers whilst preventing fraud and maintaining consumer trust.

But lawmakers and campaigners are pushing for a one-year postponement of the application of the new organic regulation to 1 January 2022, saying this is needed to ensure a smooth transition and allow organic operators, control bodies and competent authorities to get properly ready.


Siinä ehdotuksessa mennään vielä vuosi kauemmin ihan, ihan vanhoilla säännöillä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.08.20 - klo:08:39
Eikä ole välttämättä kovin kiinnostavaa, minkälaisia muutoksia Torvaldsills oli mielessään.

Mutta kyllä tältä pohjalta ja yhdessä muun hänen sanomansa kanssa täytyy kyllä kysyä mitä hänellä oli mielessään:

Quote
Pellolta pöytään -strategia ei ole jäsenmaita velvoittavaa lainsäädäntöä, vaan tavoitetilan hahmottava strategiapaperi. Torvalds korostaa, että jokainen jäsenmaa luo itse oman kansallisen tiekarttansa siinä ilmaistujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategian kunnianhimoinen luomutavoite siis tuskin siirtyy sellaisenaan kansallisiin CAP-strategioihin.

Kun hän siis puhui luomun määritelmän muuttamisesta, ehdottaako hän siis, että jokainen maa luo määritelmänsä itse?

Torvaldsin pitäisi todella kertoa — itse — mitä hän tarkoitti. Vaikka se sitten osoittautuisikin toivottomaksi ideaksi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.08.20 - klo:06:10
Yhteenveto siitä, mikä tuossa EU:n ohjelmassa on vialla:

Viewpoint: Farm to Fork failure—How Europe’s ‘obsession’ with organics undermines the global sustainable farming movement (https://geneticliteracyproject.org/2020/08/26/viewpoint-farm-to-fork-failure-how-europes-obsession-with-organic-farming-undermines-global-sustainable-farming-movement/)

Tuohon John Entinen kirjoituksen yhteen versioon jo edellä viitattiinkin.

Lainaus:

Quote
Which brings us to the most egregious problems with the Farm to Fork fantasyland. What would happen if a country—say the United Kingdom— fully embraced organic farming, the ultimate goal of Green Deal backers? As there is almost no arable land left in the world, the move to organic would result in a shift in production to the developing world, which would lead to the clear-cutting of forests to create more farmland. In essence, the EU would be exporting to the poorest regions of the world its environmental “externalities”, as economists calls them, all because of its organic fixation.

Otsikosssa käytetty sana  ‘obsession’, pakkomielle, on mitä osuvin. Mihinkään konkreettiseen ongelmaan tuo ohjelma ei ole vastaus.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 05.09.20 - klo:06:42
Ei välttämättä liity komission luomutavoitteeseen, mutta komissaari tiedetään innokkaaksi luomuihmiseksi:

Uutistausta: Elämäntapaviljelijä maatalouskomissaarina – kritiikki Wojciechowskia kohtaan kasvaa (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1181499)

Quote
Phil Hoganin lähtö on aiheuttanut huolta EU:n maatalouspiireissä. Onko maataloudella enää vahvoja puolustajia komissiossa?
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 13.09.20 - klo:09:27
Nyt sitten kartoitetaan mielipiteitä:

Commission launches public consultation on EU organic plan, backs regulation postponement (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-launches-public-consultation-on-eu-organic-plan-backs-regulation-postponement/)

Quote
The European Commission launched a public consultation on its future action plan on organic farming on Friday (4 September), and also proposed to postpone by one year the entry into force of the new organic regulation. 

The announcement is part of the Commission’s efforts to support the organics sector, which plays a key role in achieving the goals of the Farm to Fork and Biodiversity Strategies, including the target of reaching 25% of agricultural land under organic farming by 2030.

The organic action plan is designed to look at how organic production can help the agri-food sector improve its sustainability across the supply chain, developing both demand for organic products and organic production.

The consultation on the plan, due for adoption early in 2021, will gather feedback on the draft plan from citizens, national authorities and relevant stakeholders and will be open until 27 November.

Kyseessä on siis sekä tuo komission suunnitelma luomun lisäämisestä, että uudet luomusäännöt ja niiden voimaantulo.

Nyt on katsottava, missä ja miten me voimme myös esittää näkemyksemme. EU-kansalaisia mekin olemme.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.09.20 - klo:07:22
David Zaruk:

Viewpoint: ‘Toxic-free EU’? Why Europe’s naive Green Deal is scientifically illiterate and could cripple innovation for years to come (https://geneticliteracyproject.org/2020/09/24/viewpoint-toxic-free-eu-why-europes-naive-green-deal-is-scientifically-illiterate-and-could-cripple-innovation-for-years-to-come/)

Tuo Green Deal ja maataloussuunnitelma ovat vahvasti toisiinsa kytköksissä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.09.20 - klo:07:23
Hän vaatii tarkastelemaan asiaa jälkikäteen:

EU farmers boss: Farm to Fork to be revised, if negative impact was proved (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farmers-boss-farm-to-fork-to-be-revised-if-negative-impact-was-proved/)

Valittelee kyllä tätä:

Quote
Lambert also regretted the lack of an initial impact study to accompany the unveiling of strategy.

“Without an impact assessment, no decision can be made. And if negative aspects come up, they must be reviewed in the strategy,” she added.

Näin naiivi on hänen laskelmansa:

Quote
According to her, it is necessary to connect these figures to the capacity of the market. “For instance, when the strategy reads 25% of [total farmland being used for] organic farming: will European citizens really eat 25% organic production?” she questioned.

Siinä siis rivien välissä sanotaan, että ainoa seuraus luomuviljelyn lisäämisestä olisi se, että sitten luomuruokaa olisi enemmän?
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 12.10.20 - klo:04:13
Kuka oikein yrittää ja mitä:

Selvitys: suurlobbarit yrittävät pitää EU:n maataloustukijärjestelmän ennallaan – komissio tähtää ilmastolle ja luonnolle ystävälliseen maatalouteen (https://yle.fi/uutiset/3-11585552)

YLE ja toimittaja Jenni Frilander julkaisevatkin nyt tällaisen kirjoituksen (ym.) EU:n luomusuunnitelmien puolesta. Vahvasti ideologisen, ja salaliittoteoreettisen. Monsanton nimikin kaivetaan esiin, vaikka sen nimistä firmaa ei ole enää kahteen vuoteen ollut olemassa (so. tässä on faktavirhe):

Quote
Maatalouskemikaalien tuottajille suunnitelmat torjunta-aineiden ja lannoitteiden käytön vähentämisestä aiheuttavat harmaita hiuksia.

Esimerkiksi suuryritys Bayer on todennut komissiolle, että sen on “keksittävä itsensä uudelleen”. Bayer omistaa muun muassa Monsanto-yhtymän, joka on maailman suurimpia maataloudessa käytettyjen kasvien jalostajia sekä kasvinsuojeluaineiden tuottajia.

Monsanto on viime vuosina tullut tunnetuksi muun muassa pitkästä oikeudenkäynnistään, jossa se suostui lopulta maksamaan jättikorvaukset yhdysvaltalaisen joukkokanteen asianomistajille, jotka sanovat sairastuneensa syöpään yhtiön tuottaman Roundup-torjunta-aineen vuoksi. Aine on saanut muutama vuosi sitten jatkoajan EU:ssa vuoden 2022 loppuun asti.

Ja siis glyfosaatti mainittu. Josta YLE on systemaattisesti puhunut "kiisteltynä".

Tämmäisestä raportista tuo uutinen lähtee:

Quote
EU:n maataloustukijärjestelmä ohjaa julkista rahaa ilmastonmuutoksen lietsomiseen ja luonnon monimuotoisuuden tuhoamiseen eikä välitä maatalousyrittäjien toimeentulosta.

Näin sanoo Eurooppalainen kansalaisverkosto Corporate Europe Observatory (https://corporateeurope.org/en) (CEO) tänään julkaistussa raportissaan.

Järjestö on tutkinut Euroopan maataloustoimijoiden kattojärjestön Copa-Cogecan lobbausta eli vaikuttamispyrkimyksiä EU:n maataloustukijärjestelmään. Corporate Europe Observatory on erikoistunut tutkimaan järjestäytynyttä lobbausta ja vaikuttamistyötä EU:ssa.

Mutta taitaapa siinä olla kyse lobbausjärjestöstä, joka huutaa toisista lobbausjärjestöistä, että "ottakaa varas kiinni". Ja YLE ja Frilander jatkavat tätä huutoa. Uutinen antaa linkin tuon järjestön sivulle, mutta ei siihen raportiin, josta sanoo kertovansa. Mikä se mahtaa olla? Jos "tänään" viittaa YLE:n uutisen julkaisupäivämäärään 12.10.2020, sellaista raporttia ei CEO:n sivulta löydy.

Tällainen sieltä löytyy, jossa noista asioista puhutaan:

https://corporateeurope.org/en/2020/09/cap-vs-farm-fork

Mutta se on julkaistu jo yli kuukausi sitten.*)

***

Tuo luettiin äsken myös YLE:n uutisissa. Ja ääneen sanottavaksi oli valittu tämä:

Quote
EU:n maataloustukijärjestelmä ohjaa julkista rahaa ilmastonmuutoksen lietsomiseen ja luonnon monimuotoisuuden tuhoamiseen eikä välitä maatalousyrittäjien toimeentulosta.


Jos ei ollut ihan tuo, niin ilmastonmuutoksen lietsomisesta kuitenkin puhuttiin. Eli jos vastustaa EU:n suunnitelmaa, haluaa ilmastonmuutoksen tulevan?

PS. Ei tuota kirjoitusta muuten netissä purematta nielty. Kriittisiä kommentteja on esitetty. Mutta toki tuota juttua myötäileviäkin.

________

*) PS. klo 14:45: nyt  ko. tiedosto on päivätty uudelleen tälle päivälle:

https://corporateeurope.org/en/2020/10/cap-vs-farm-fork

Sisältö on sama.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 12.10.20 - klo:19:04
Tulihan tämä reaktio:

Ylen uutinen syyttää Euroopan maataloustuottajia julkisen rahan ohjaamisesta ilmastonmuutoksen lietsomiseen ja luonnon tuhoamiseen – järjestön pääsihteeri ihmettelee: Väitteet eivät pidä paikkansa (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1213902)

Quote
Pekka Pesonen olisi toivonut, että Yle olisi kysynyt hänen kantojaan selvitykseen. "Väitteet eivät pidä paikkansa."

Siinä vastineessa tulee hyvin kuvatuksi, millaista journalismia ko. juttu oli.

Siitä tulee mieleen myös tämä 12 vuoden takainen tapaus (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=76.msg345#msg345).
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 13.10.20 - klo:08:30
Tunnettiinhan tuo YLE:n uutisessa mainittu järjestö myös GLP:n sivustolla:

Viewpoint: ‘Toxic-free EU’? Why Europe’s naive Green Deal is scientifically illiterate and could cripple innovation for years to come (https://geneticliteracyproject.org/2020/09/24/viewpoint-toxic-free-eu-why-europes-naive-green-deal-is-scientifically-illiterate-and-could-cripple-innovation-for-years-to-come/)

Quote
When anti-industry lobby groups like Corporate Europe Observatory manufactured a fear that Monsanto was controlling EU risk assessment processes, they sought to redefine how risk assessments should be done: not with industry involvement (but paid by industry), with internal scientists (even though there is no capacity) and controlled by citizen panels (ie, activist groups).
(lihav. HJ)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.10.20 - klo:04:31
YLE näennäisesti kertoo Pesosen protestoinnista uutiselleen ...

Euroopan maatalousalan suurlobbari kiistää väitteet ilmastonmuutoksen vastaisten toimien hankaloittamisesta: "En kutsuisi tätä politiikan jarrutukseksi" (https://yle.fi/uutiset/3-11592234)

... mutta jo jopa otsikoinnista näkee, että se jatkaa linjaansa. Mutta annetaan siinä Pesosellekin puheenvuoro:

Quote
Nyt Copa-Cogecan suomalainen pääsihteeri Pekka Pesonen vastaa raportissa väitettyyn kritiikkiin. Pesosen mukaan raportin ajankohta oli tarkkaan pohdittu.

– Tämä ei ole mitenkään yllättävää, jos katsoo kontekstia, jossa järjestö [CEO] toimii. Ulostulon ajoitus ei ole yllätys, koska Euroopan parlamentti tulee ensi viikolla keskustelemaan näistä maatalousuudistukseen liittyvistä kysymyksitä. Siinä mielessä tämä on normaali osa EU:n edunvalvontaa ja lobbausta, jota on harrastettu pitkään. Aina tulee kannanottoja ja raportteja.


Muilta osin jatketaan sen todistelemista, että Pesonen ja hänen järjestönsä on synnillisesti lobannut — ja eri linjan puolesta kuin CEO. Ja jätetään roikkumaan ilmaan se, että ilmastonmuutoksen vastaisia toimia siinä hankaloitetaan, vaikka ei myönnetä.

Pesonen itse kuitenkin tulkitsi asian näin MT:ssä:

Yle myöntää yksipuolisen uutisoinnin EU:n maatalousuudistuksesta – Copa-Cogecan Pesonen kertoo Ylen pahoitelleen hänelle tapausta (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1214721)

Quote
Ylen johto myönsi yksipuolisen uutisoinnin selvityksestä, jossa arvosteltiin kovalla kädellä EU:n tuottajajärjestöä Copa-Cogecaa.


Siltä pohjalta uskottavaakin, että toimittajaa oli vaihdettu tuohon toiseen juttuun.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.10.20 - klo:06:55
Annaleena Ylhäinen twiittasi 7 tuntia sitten:

Miksi nostetaan suuri häly jos EUn komissiota tai COPACOGEGAa yrittää käydä lobbaamassa joku firma, mutta ketään ei kiinnosta kun lobbarina on järjestö/politiikkavaikuttaja, esim Martin Pigeon? Olemmeko me toimittajat laiskoja ja tyhmiä ja järjestöjen viietävissä?
@raulialbert

***

Selitystä: Martin Pigeon on juuri tuon CEO-järjestön vetäjä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 16.10.20 - klo:04:07
Toisessa twiitissään eilen Ylhäinen jatkoi viittaamalla tähän artikkeliin:

Quote
Corporate Europe Observatory (CEO) moitti Copa-Cogecaa lobbareiden kuuntelemisesta ja vihjaili että lobbarit ohjailevat päätöksentekoa. Joku laski että lobbaamisesta moittinut CEOn Martin Pigeon itse lobbasi 42 kertaa komission virkailijoita kahden vuoden aikana. Se on kova tahti

https://twitter.com/AYlhainen/status/1316769597937385472/photo/1

***

Aika kohtuullista ja perusteltua "lobbaamista" tässä asiassa:

Annaleena Ylhäinen uudelleentwiittasi
Michal Kicinskin twiitin:

Quote
.@COPACOGECA
  Secretary General @pekka_pesonen
 underlines the importance of conducting an impact assessment on any legislative proposals related to the European Commission's #F2F and #biodiversity Strategies
 #F2F2020 #MoreWithLess

Siihen on moni kiinnittänyt huomiota (ks. edellä), että tätä Farm to Fork -ohjelmaa ajetaan nyt voimaan ilman seurausten arviontia. Se on jopa — varovaisuusperiaatteen vastaista!

***

Tulee heti mieleen, että suunniteltu luomualan osuus on melkolailla sama kuin Itävallassa nyt. Niinpä saamme jo siitä karkean arvion (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=162.msg18901#msg18901), mitä EU:ssa tapahtuu, jos F2F suunnitellun kaltaisena toteutetaan.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 19.10.20 - klo:06:42
Mutta riittääkö tuo COPA-COGECA:n vetoomus? Tai nuo monet muut vetoomukset? Teettääkö komissio vaikutusten arvioinnin luomusuunnitelmastaan?

Pahasti näyttää siltä, että ei teetä. Ainakaan Euractivin palstalla ei siitä ole näkynyt lupauksia. Ehkä jotain poliittista konsensusta etsitään (edellä 13.09.20) suurta yleisöäkin kuuntelemalla mutta se ei ole sama asia kuin vaikutusten arviointi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 20.10.20 - klo:05:39
Kyllähän vaatimus tavallaan esille tulee (lihav. HJ):

EU:n maatalousministerit pyrkivät ratkaisuun yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta (https://mmm.fi/-/eu-n-maatalousministerit-pyrkivat-ratkaisuun-yhteisen-maatalouspolitiikan-uudistuksesta)

Quote
Neuvoston päätelmissä linjataan jäsenmaiden kanta komission toukokuussa 2020 julkaisemaan Pellolta pöytään –strategiaan. Strategian tavoitteena on kehittää kestävä, terveellinen ja oikeudenmukainen ruokajärjestelmä EU:ssa. Suomi suhtautuu myönteisesti strategian tavoitteisiin ja korostaa, että strategian toimeenpanossa on kiinnitettävä huomiota jäsenmaiden erilaisiin lähtötilanteisiin ja olosuhteisiin.

Pellolta pöytään –strategiassa komissio ilmoittaa antavansa lähivuosina lukuisia lainsäädäntöaloitteita ja toimenpiteitä ruokajärjestelmän kehittämiseksi kestävämpään suuntaan. Suomi pitää tärkeänä, että lainsäädäntöehdotuksia valmisteltaessa laaditaan kattavat arvioinnit toimien vaikutuksista.

Minä olisin tehnyt sen niinpäin, että nuo arvioinnit ovat ehto koko strategian hyväksymiselle.

Siellä he nyt paraikaa kokoontuvat, ja se aivan pian saadaan uutisia siitä, mitä puhuttiin ja mihin päädyttiin.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.10.20 - klo:04:15
Onko nyt tapahtumassa niin, että tuon Pellolta pöytään -strategia on tulossa jotenkin lipsahtamalla voimaan? Tässä MMM:n uutisessa em. kokouksen kulusta siitä ei kerrota yhtään keskustellun:

EU:n maatalousministerit pääsivät ratkaisuun yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta (https://mmm.fi/-/eu-n-maatalousministerit-paasivat-ratkaisuun-yhteisen-maatalouspolitiikan-uudistuksesta)

***

Vielä sitä yritetään vastustaa.

Ludger Wess uudelleentwiittasi
Genetic Literacy Projectin twiitin:

Quote
Organic farms produce far less food per unit of land and water than conventional ones – and Europe already needs to import millions of tons of food and feed each year. The EU’s Farm to Fork policy will make this problem worse.

Viewpoint: Europe’s pro-organic Farm to Fork policy will ‘cripple’ an already inefficient agriculture system (https://geneticliteracyproject.org/2020/10/22/viewpoint-europes-pro-organic-farm-to-fork-policy-will-cripple-an-already-inefficient-agriculture-system/)

***

Toinen. Ludger Wess uudelleentwiittasi First Officerin twiitin:

Quote
Is it morally imperative for export countries to cut off the #EU so more food would be available to truly starving regions of the world, since the #EU  is deliberately curtailing its yields?

Eli mitä moraalista oikeutta Euroopalla on sen jälkeen tuoda ruokaa muualta maailmasta, jos se itse tarkoituksellisesti tekee oman tuotantonsa tehottomaksi? Ja lähtömailla viedä ruokaa tänne?

***

EU-parlamentin käsittelyssäkin on silmämääränä ollut tuleva 7 vuoden CAP-kausi, ja muut asiat:

Paljaan maan kielto ja turvepeltojen suojeluvaatimus lieventyivät EU-parlamentin äänestyksessä – Katainen: "Nyt vaatimus koskee turvepeltojen kunnossapitoa"  (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1221048)

Eli voi olla, että huomaamme täällä EU:ssa, että meillä on kohta strategia, joka kukaan ei sitten muista kannattaneensa, kun sen seuraukset alkavat ilmetä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 24.10.20 - klo:07:37
Kuitenkin siitä äänestysrumbasta syntyi jotain, josta nämä järjestöt ja yksilöt repivät pelihousunsa:

‘Death sentence on nature’: MEPs accused of turning European agricultural policy into ‘extinction machine’ (https://www.independent.co.uk/environment/eu-agricultural-policy-cap-mep-vote-reform-farming-climate-change-extinction-b1226540.html)

Me olemme huolestuneet siitä, menikö luomulinja läpi. Tuossa usein toistuvana syytöksenä on taas se, että EU tukee teollista maataloutta. Ja tällaista puhetta:

Quote
The intensification of agriculture, including pesticide use, fuels carbon dioxide emissions and pollution, a key factor in nature destruction, including the decline of farmland birds and pollinators.

Siinäkin luultavasti on mukana idea, että intensiivisemmäksi, tehokkaammaksi tekeminen merkitsee sitä, että otetaan käyttöön yhä uusia maa-alueita? Myös puhutaan turvemaista ym.

Quote
MEPs voted against proposals to cut subsidies for factory farming and to protect grasslands and peatlands - a major storage reservoir of greenhouse gases.


Nyt minulle jää jotenkin epäselväksi, minkälaisia linjauksia sieltä tuli ulos. Eivät ole selkeitä noiden kriitikoidenkaan vaatimukset.

***

Noin eri tavoin voi sitä siis periaatteessa samasta asiasta huolestua, nuo ja me. Greta Thunberg mainittiin tuossakin, Euractiv kertoo laajemmin hänen uudesta aluevaltauksestaan:

Greta Thunberg urges MEPs to veto EU farm subsidy bill (https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/greta-thunberg-urges-meps-to-veto-farm-subsidies/)

Vai kertooko? Eivät Thunberginkaan vaatimukset ole tuossa oikein selkeitä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 24.10.20 - klo:08:03
On yhä muistettu muistuttaa tästäkin (vihje tähän Annaleena Ylhäisen twiitistä):

How to feed 11 billion people? (https://www.theparliamentmagazine.eu/news/article/how-to-feed-11-billion-people)

Quote
If the EU wants to fight global hunger, it needs to stop food elitism, writes the Consumer Choice Centre’s Fred Roeder
[...]
Unfortunately, the current political narrative in one of the world’s wealthiest regions seems to ignore the challenges ahead of us and wants us to turn to less efficient farming. The European Union’s Farm to Fork (F2F) strategy sets out to create a more sustainable food system by the end of this decade. However, looking at the current proposals, it is worrisome that this new policy framework will achieve the opposite of sustainable farming and could lead not just Europe but the entire world to a food crisis with massive geopolitical ramifications.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 25.10.20 - klo:06:25
Nyt minulle jää jotenkin epäselväksi, minkälaisia linjauksia sieltä tuli ulos. Eivät ole selkeitä noiden kriitikoidenkaan vaatimukset.

Jotenkin epäselväksi asia jäi tämän Biodynaamisen Federaation julkilausumankin mukaan. Toisaalta siinä ollaan tyytymättömiä CAP-ratkaisuun:

Another failed vote on the CAP towards a sustainable future (https://www.demeter.net/another-failed-vote-cap-towards-sustainable-future)

Quote
“Nothing changed for the future of food and farming policies. The agriculture ministers and the European Parliament simply decided to support the same farming systems as before, ignoring the fact that the ship is slowly but surely sinking“, states Christoph Simpfendörfer, General Secretary of the Biodynamic Federation – Demeter International. “Do we need to lose even more farmers and land areas, jeopardize our climate and environment even further, before taking some strong measures? This week´s political decisions are just a disaster for our nature, for the livelihood of farmers and rural areas”.


Mutta tähän oltiin siellä tyytyväisiä ja tämän mukaan jonkinnäköisen vahvistuksen komission ehdotuksille parlamentti antoi (lihav. HJ):

Quote
In May this year the European Commission had nevertheless shown the way forward by publishing the Farm to Fork and Biodiversity strategies as part of the European Green Deal. Concrete solutions were advanced such as setting targets of 25% of land farmed organically or a 50% reduction in the use of pesticides. With these objectives in mind, the European Parliament did recommend the Member States to include measures for organic farming in their strategic plans. “A good step forward but unless there is a clear incentive to use funds to support these objectives, the possibility of seeing intention become reality is rather thin, even though citizens across Europe advocated for months that `public money should be used for public goods´ ”, argues Clara Behr, Head of Policy and Public Relations at the Federation.


Tuo pallo heitettiin siis kuitenkin jäsenmaille?

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 25.10.20 - klo:07:12
Mutta tällainen yllätys sitten tuli ulos tuosta em. maatalousministerien kokouksesta:

EU agriculture ministers back pro-organic Farm 2 Fork plan, but support gene editing to boost sustainable food production (https://geneticliteracyproject.org/2020/10/22/eu-agriculture-ministers-back-pro-organic-farm-2-fork-plan-but-support-gene-editing-to-boost-sustainable-food-production/)

Vaikka he siis tukivat sitä 25% luomutavoitetta, he sen lisäksi vaativat komissiota edistämään uutta geenitekniikkaa. Ja myös käsittelemään sitä koskevan lainsäädännön uudestaan.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.10.20 - klo:05:12
Eräs tulkinta:

EU:n maatalouspolitiikan uudistus – menetetty mahdollisuus? (https://www.luke.fi/blogi/eun-maatalouspolitiikan-uudistus-menetetty-mahdollisuus/)

Quote
Jo nyt näyttää kuitenkin siltä, että tuleva uudistus on kaikkea muuta kuin rohkea poliittinen veto yhteisen maatalouspolitiikan todelliseksi muokkaamiseksi ilmasto- ja ympäristöystävälliseen suuntaan. Tässä mielessä se painii aivan eri sarjassa kuin komission julkaisemat Green deal- ja Pellolta pöytään –strategiat, joissa hehkutetaan korkeaa ilmasto- ja ympäristökunnianhimoa.

CAP-uudistuksesta on tulossa lähinnä tekninen muutos. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan todellisen uudistamisen kannalta se tarkoittaa menetettyä mahdollisuutta.

Mutta Pellolta pöytään -strategiankin toteutus jää ilmeisesti jäsenvaltioiden kontolle? Luomutavoitteineen.

Jupisematta nyt siitä, ettei sillä luultavasti mitään saavuteta ilmasto- tai ympäristöasioissa. Tai jos saavutetaan, niin päinvastaista kuin tavoiteltiin.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.10.20 - klo:08:16
Pettymys se oli hänellekin. Sirpa Pietikäinen:

Yhteisen maatalouspolitiikan äänestyksen lopputulos oli pettymys (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/sirpapietikainen/yhteisen-maatalouspolitiikan-aanestyksen-lopputulos-oli-pettymys/)

Tätähän Pietikäinen toivoi:

Quote
Sen sijaan torjunta-aineiden käyttöä on vähennettävä ja luomutuotantoa on lisättävä.


Uskaltaisimmeko vetää sellaisen johtopäätöksen, että järki kuitenkin sai asiassa torjuntavoiton! Eli strategian massiivista siirtymistä luomuun ja sen sukuisiin menetelmiin ei vielä tällä CAP-kaudella toteuteta?
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 29.10.20 - klo:05:16
Nature-lehdessä esiintuotu:

Europe’s Green Deal offshores environmental damage to other nations (https://www.nature.com/articles/d41586-020-02991-1)

Quote
The European Union’s Green Deal risks becoming a bad deal for the planet. This ambitious package of policies, announced in December 2019, aims to make Europe the first climate-neutral continent by 20501. It sets targets to reduce carbon emissions and enhance forests, farming, green transport, recycling and renewable energy. The EU wants to show “the rest of the world how to be sustainable and competitive”, as Ursula von der Leyen, president of the European Commission, said (see http://go.nature.com/2fnp1dz ).

Problems lurk behind the rhetoric. First, the EU depends heavily on agricultural imports; only China imports more. Last year, the region bought in one-fifth of the crops and three-fifths of meat and dairy products consumed within its borders (118 megatonnes (Mt) and 45 Mt, respectively). This enables Europeans to farm less intensively. Yet the imports come from countries with environmental laws that are less strict than those in Europe. And EU trade agreements do not require imports to be produced sustainably. *)

Tuo tietysti vielä kärjistyy, jos EU ryhtyy toteuttamaan luomuistamissuunnitelmaansa. Mutta/onneksi:

EU:n maatalousneuvotteluista ennustetaan haastavia, muttei mahdottomia – ministeri Leppä: "Vihreä arkkitehtuuri on se hankalin asia" (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1227666)

Quote
Euroopan parlamentti ja neuvosto aloittavat kolmikantaneuvottelut EU:n yhteisestä maatalouspolitiikasta (cap) loppuvuodesta. Lopullinen ratkaisu voi venyä ensi vuoden kesälle.
(lihav. HJ)

Vielä on siis mahdollisuus katua ja perääntyä. Tavattoman monimutkainen EU:n päätöksentekojärjestelmä saattaisi siis nyt tässä tapauksessa osoittautua siunaukseksi.

______

*) ovatko EU-ratkaisut sitten "kestäviä" vai eivät, mutta olemme kiinnittäneet huomiota siihen, että EU on antanut myyntiluvan lukemattomille GM-lajikkeille — mutta vain yhdelle viljelyluvan! Jos EU-päätökset olisivat rationaalisia, merkitsisi se sitä, että unioni ulkoistaisi haitat.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 01.11.20 - klo:09:15
Tällä tavalla se vaikutusten arviointi luvataan tehdä:

Commission official: Farm to Fork to be steadily evaluated in its implementation (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/commission-official-farm-to-fork-to-be-steadily-evaluated-in-its-implementation/)

Quote
No overall impact assessment of the EU’s pivotal food policy, the Farm to Fork, is in the pipeline but each measure in the strategy will be separately evaluated, a European Commission official has said.

Speaking at a recent EURACTIV event, the deputy director-general at the Commission’s DG SANTE, Claire Bury, said the EU executive does not have proper impact assessments on documents like the Farm to Fork strategy (F2F).

“There are about 37 different measures in the strategy. And for each of them, as we come forward with the proposals,  we will have an impact assessment,” she said.

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 04.11.20 - klo:05:06
Tähän nyt jatkoksi. Se, mitä tuolla luomusuunnitelmalla tavoitellaan, ei toteudu:

Though Europe’s nature in ‘serious decline,’ new ag policy falls short in solutions (https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/10/europe-nature-decline-cap-reform/)

Quote
The Biodiversity Strategy also calls for increasing organic farming to more than 25 percent, but studies have shown that organic farming requires more land use and thus more deforestation than traditional agriculture. The Commission spokesperson did not directly address deforestation within Europe, the extent of which is highlighted in the EEA report, but said “there is no evidence that links organic farming in Europe to deforestation in third countries.”

Komission edustaja inttää edelleen:

Quote
“There is indeed, for the moment, a yield gap between organic farming and conventional farming that varies enormously from crop to crop and from farming model to farming model. Yet that yield gap will in no way put in jeopardy food security and would not entail an increase in imports,” the spokesperson added.

Tuon vakuuttuneisuuden takana täytyy yllä olla aimo annos luomumatematiikkaa.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 05.11.20 - klo:05:23
Leena Seppä (MMM) Luomuliiton Luomupäivien esityksessään kertoi myös, mikä on EU:n suunnitelma tässä asiassa:

http://www.luomuliitto.fi/hallinta/wp-content/uploads/2020/11/Leena-Seppa-Luomustrategia.pdf

Quote
• EU:n Green Deal ja Pellolta pöytään –strategia
• Komissio laatii 2021 luomuohjelman (organic action plan)

Näin voimme olettaa, että vasta tuota  toimintasuunnitelmaa käsiteltäessä tarkastellaan kunnolla sen seurauksia. Toivottavasti edes silloin. Eikä vasta jälkeenpäin.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 06.11.20 - klo:05:06
Tämä on ilmeisesti jonkinlainen vastine Luken sisällä Jyrki Niemelle (ks. edellä 28.10.20):

Vesittääkö Euroopan maatalouspolitiikan uudistus Green dealin ja Pellolta pöytään -strategian toteutumisen? (https://www.luke.fi/blogi/vesittaako-euroopan-maatalouspolitiikan-uudistus-green-dealin-ja-pellolta-poytaan-strategian-toteutumisen/)

Siitä tämä arvio:

Quote
Lisäksi aikataulullisesti näyttää siltä, että Green dealia ja Pellolta pöytään strategioita ei edes ehditä sisällyttää CAP:iin.

Myös luomusuunnitelman osalta käynee siis niin, kuten muutakin kautta on tullut selväksi. Luomutavoitteesta tuo artikkeli käytännössä vaikenee, tämä on kuulemma tavoite:

Quote
Pellolta pöytään -strategian tarkoitus on luoda terveyttä edistävä ja kestävä elintarvikejärjestelmä niin, että koko ruoantuotantoketju on mukana tuottajista kuluttajiin.

Vaikka muualla on jo uskallettu kysyä, haluavatko kuluttajat kalliimpaa luomuruokaa. Täällä ei kysymys tule mieleen. Onko muuten tuottajiltakaan kysytty, haluvatko he viljellä luomurajoituksin, tai lähellä sitä olevin määräyksin. Ei ole kysytty, mutta ainakin muualla viljelijät ovat protestoineet silti.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 18.11.20 - klo:05:20
Jos EU:ssa lykätäänkin F2F-strategian seurausten arviointia, amerikkalaiset ovat sen jo alustavasti tehneet:

The Battle Over EU's Farm to Fork Strategy (https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/ag-policy-blog/blog-post/2020/11/14/battle-eus-farm-fork-strategy)

Quote
USDA's Economic Research Service (ERS) released its analysis of the Farm to Fork plan earlier this month. The analysis concluded that input reductions would lower EU farmers' production by a range of 7% to 12% and affect their competitiveness in both domestic and global markets. ERS stated that adoption of the strategies for lower inputs "would have impacts that stretch beyond the EU, driving up worldwide food prices by 9% if only the EU adopted the plan," but prices would drive up significantly higher if the plan were adopted globally. Under a global scenario, ERS stated production would fall 11% and prices would rise 89%.

EU:n puhenainen pistää hanttiin väittäen tässä tavallaan, että EU:n oma analyysi ysi olisi jo tehty:

Quote
Claire Bury, deputy director general responsible for Food in the Directorate General for Health and Food Safety in the European Commission, overall pushed back on some of the ERS analysis that it would cut food production and drive up food prices. "We don't agree with the conclusions that were drawn there, basically," she said.

Se, mihin hän vetoaa tuon perusteena, on vähän yllättävä:

Quote
Bury said the USDA analysis doesn't factor in improvements in research and new technologies that could increasing production over time as well. "We don't think it takes into account everything in the farm support strategy," Bury said, "Specifically, it doesn't take into account any research and innovation technology that can increase capacity. It doesn't cover the whole picture of what's in the farm to fork strategy."

Mutta tutkimus ja innovaatiot tuskin auttavat sitä osuutta, joka on päätetty omistaa luomuviljelylle: siinä on niin paljon kategorisesti kiellettyjä asioita. Niinpä se 25%, jos se toteutetaan, voidaan laskea menetetetyksi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 04.12.20 - klo:09:52
Kuitenkin siitä äänestysrumbasta syntyi jotain, josta nämä järjestöt ja yksilöt repivät pelihousunsa:

‘Death sentence on nature’: MEPs accused of turning European agricultural policy into ‘extinction machine’ (https://www.independent.co.uk/environment/eu-agricultural-policy-cap-mep-vote-reform-farming-climate-change-extinction-b1226540.html)

Me olemme huolestuneet siitä, menikö luomulinja läpi. Tuossa usein toistuvana syytöksenä on taas se, että EU tukee teollista maataloutta.

Annaleena Ylhäinen, twiitti 10 tuntia sitten:

Quote
Nyt EUssa ollaan huolissaan, ettei uusi #CAP aja tarpeeksi ilmastotyötä. Jos hiilensidontaa ja biodiversiteettiä halutaan lisää, niin tarvitaan lisää  metsiä ja vähemmän peltoja. Eli tehokkaampaa ruoantuotantoa aiempaa pienemmällä pinta-alalla.


PS. 05.12.16: Mutta lukiolainen Greta Thunberg — jonka mielipidettä pitää edelleen kaikessa kysyä — ei kyllä tässä jutussa saa oikein selvästi sanotuksi, mitä hän vaatii:

Time for small amendments to CAP is over, Greta tells the EU (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/time-for-small-amendments-to-cap-is-over-greta-tells-the-eu/)

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 07.12.20 - klo:10:27
John Entinen toinen laaja kritiikki tuolle ohjelmalle:

Sustainability gap on Farm to Fork: What are the global consequences of Europe’s embrace of ‘green political correctness’ (https://geneticliteracyproject.org/2020/12/07/sustainability-gap-on-farm-to-fork-what-are-the-global-consequences-of-europes-embrace-of-green-political-correctness/)

Jossa tuo globaali näkökulma tulee laajemmin esille.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 10.12.20 - klo:05:24
Annaleena Ylhäinen twiittasi:

Quote
EU:n maataloustuottajien järjestön Copa-Cogecan pääsihteeri Pekka Pesonen kehottaa komissiota tekemään vaikutusten arvioinnin Pellolta pöytään -strategiasta. Huvittavaa on, että USA ehti tehdä sen jo EU:n puolesta: ruoan hinta nousee voimakkaasti jos strategia toteutuu.

Kääntäen ja kommentoiden tätä saksalaista twiittiä:

Quote
top agrar
@topagrar
Der europäische Bauern- und Genossenschaftsverband wartet weiter auf eine Folgenabschätzung für die #Agrarreform. Die USA hätten das für die EU schon gemacht und warnen vor hohen #Lebensmittelpreisen. #GAP

Joka viittasi tähän uutiseen:

Pesonen pocht auf Folgenabschätzung zur Farm-to-Fork-Strategie (https://www.topagrar.com/management-und-politik/news/pesonen-pocht-auf-folgenabschaetzung-zur-farm-to-fork-strategie-12425480.html)

Olimme mekin tuon huomanneet:

Jos EU:ssa lykätäänkin F2F-strategian seurausten arviointia, amerikkalaiset ovat sen jo alustavasti tehneet:

The Battle Over EU's Farm to Fork Strategy (https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/ag-policy-blog/blog-post/2020/11/14/battle-eus-farm-fork-strategy)

Epävirallisemmalla puolella mm. Jon Entinen laajat analyysit ja kritiikit (joihin edellä on viitattu ja linkattu) voi laskea mukaan siihen, mitä USA:ssa on asian suhteen tehty.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.12.20 - klo:11:39
FAO:n edustaja vihjaa, ei, sanoo aika suoraan, että se vaikutusten arviointi pitäisi (ensin) tehdä:

Green farming ambitions must not lose sight of bigger picture, experts warn (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/green-farming-ambitions-must-not-lose-sight-of-bigger-picture-experts-warn/)

Quote
While policies aiming to green the EU’s farming system should be welcomed as a step in the right direction, they must also show coherence and understanding of the global picture, experts have warned.

Speaking during a recent EURACTIV event, Maximo Torero, the chief economist of the Food and Agriculture Organisation (FAO) of the UN, stressed that multilateralism and solidarity have taken on new importance in light of the coronavirus pandemic.

But this requires “coherence in policies and some understanding of how things are happening across the world,” he said, highlighting the need to better understand the potential global ramifications of proposed agricultural policies.

His comments come on the back of mounting concerns over the lack of an impact assessment on the effects of the EU’s flagship food policy, the Farm to Fork strategy.


Jutussa sitten heti perään tämä, johon mekin (ja Annaleena Ylhäinen) juuri edellä viittasimme:

Quote
“Common sense would also dictate that we know how the numbers behind these targets were decided, and how they will impact our production, the environment, consumer prices, our food security, and our exports,” Pekka Pesonen, secretary-general of EU farmers association COPA-COGECA, wrote in a recent op-ed on the matter.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 18.12.20 - klo:05:32
Vielä kerran EU:n suunnitelman vaikutuksesta koko maailmaan:

Viewpoint: Europe’s opposition to gene editing, pesticides means higher food prices for world’s poorest people (https://geneticliteracyproject.org/2020/12/17/viewpoint-europes-opposition-to-gene-editing-pesticides-means-higher-food-prices-for-worlds-poorest-people/)

Quote
Unfortunately, the current political narrative in one of the world’s wealthiest regions seems to ignore the challenges ahead of us and wants us to turn to less efficient farming. The European Union’s Farm to Fork (F2F) strategy sets out to create a more sustainable food system by the end of this decade. However, looking at the currently proposed ideas, it is worrisome that this new policy framework will achieve the opposite of sustainable farming and lead not just Europe but the entire world in a potential food crisis with massive geopolitical ramifications.

The EU plans to increase the share of organic farming as a total of agricultural production from currently 7.5% to 25%. Additionally, they plan a reduction of 50% in pesticides. At the same time, the F2F strategy does not embrace new technologies that allow farmers to achieve the same yields they are able to produce using the current level of pesticides.

For several reasons, including its low yields and the consequent need to bring more land into agricultural production, organic farming is particularly detrimental to meeting the world’s food demand.

Ja tätä kautta se mitä luultavimmin realisoituu, kuten olemme jo edellä jonkun kerran päätelleet:

Quote
More organic farming in Europe means lower yields of EU food production and higher prices for consumers. The shortage in Europe will be likely compensated by additional food imports from other parts of the world. This will lead to a global increase in food prices. For affluent regions of the world such as Europe, this will be rather a nuisance for consumers. This will have very negative consequences for people already living at the edge of existence and facing hunger.

Mitä tuohon on jo sanonut komissio? Väittänyt vain kivenkovaan, että eihän se niin ole:

Komission edustaja inttää edelleen:

Quote
“There is indeed, for the moment, a yield gap between organic farming and conventional farming that varies enormously from crop to crop and from farming model to farming model. Yet that yield gap will in no way put in jeopardy food security and would not entail an increase in imports,” the spokesperson added.

Tuon vakuuttuneisuuden takana täytyy yllä olla aimo annos luomumatematiikkaa.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 01.01.21 - klo:05:34
Eurooppa työntää ongelmiaan muualle jo nyt:

Europa exportiert Umweltprobleme in den globalen Süden (https://amp.tagesspiegel.de/wissen/unsaubere-handelsbilanz-europa-exportiert-umweltprobleme-in-den-globalen-sueden/26759570.html?__twitter_impression=true)

Quote
Wir aber vernichten diese ökologische Lebensversicherung der Menschheit seit Jahrzehnten ungebremst, auch aufgrund der steigenden Nachfrage nach Millionen Tonnen Feldfrüchten und Fleisch, die Jahr für Jahr nach Europa kommen. Nur China importiert mehr Agrarprodukte. Allein im vergangenen Jahr kaufte Europa anderswo auf der Welt ein Fünftel der pflanzlichen Produkte (118 Megatonnen) und drei Fünftel der Fleisch- und Milchprodukte (45 Megatonnen) ein, die innerhalb der Grenzen verbraucht werden. Soja und Palmöl machen zusammen die Hälfte aller Pflanzenimporte der EU aus. 30 Prozent des Palmöls und 47 Prozent des Sojas stammen aus Brasilien, gefolgt von Argentinien und Indonesien.


Ja niinhän me olemme sanoneet — ja moni muu, edellä — että siirtyminen luomua kohti vain kärjistää tuota EU:n riippuvuutta ruokatuonnista muualta maailmasta. Ja näitäkin ongelmia:

Quote
In einem Gastbeitrag für das Fachmagazin „Nature“ haben Geoökologen um Richard Fuchs vom Karlsruhe Institute of Technology dargelegt, wie sich Europa seine Umweltpolitik schönredet. Vor allem der Import landwirtschaftlicher Produkte in die EU trage anderenorts zur Zerstörung der Tropenwälder bei.

Damit verlagert die EU das Problem der Landnutzung auch in Sachen Biodiversität in die Länder des globalen Südens, wo weiterhin im rasanten Tempo die Artenvielfalt zerstört wird. Denn je mehr wir Europäer vor allem Palmölprodukte und Sojabohnen einführen, desto mehr zerstören wir auch weiterhin die Schatztruhen des biologischen Reichtums dieser Erde.

Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.01.21 - klo:08:14
Lisää kritiikkiä:

Viewpoint: ‘A big mistake’: How Europe’s pro-organic Farm to Fork initiative will harm consumers and farmers (https://geneticliteracyproject.org/2021/01/28/viewpoint-a-big-mistake-how-europes-pro-organic-farm-to-fork-initiative-will-harm-consumers-and-farmers/)

Vielä ehtisi painaa jarrua:

Quote
The European Union is making a big mistake with its “Farm to Fork” initiative. In addition to failing to ensure the institutions necessary to monitor these measures, such a decision to impose organic and pesticide-free agriculture could lead to a drop in the standard of living of consumers and farmers.

I am of the opinion that the “Farm to Fork” strategy  must be seriously rethought or be subject to a long-term moratorium.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 05.02.21 - klo:05:18
Tämä kritiikki tulee myös EU:n sisältä. Portugalilainen professori on laskenut, mitä seuraa/seuraisi, jos suunnitelma toteutuu:

Estimated a global reduction in agricultural production in the EU-27 of 56.13 million tons by 2030 under 'Farm to Fork' strategy (http://agriculture.infoagro.com/news/2021/estimated-a-global-reduction-in-agricultural-production-in-the-eu-27-o/)

Numerollisen analyysin lisäksi hän ottaa tuossa myös kantaa, mikä pitäisi olla EU:n erityisesti suosimana menetelmänä. Se on suorakylvö:

Quote
The agricultural system that allows increasing the soil content in organic matter is conservation agriculture. This system is based on 3 principles: do not mobilize the soil as a way to reduce losses; the return of plant residues to the ground, as a way to increase income; and crop rotation as a way to increase the biodiversity of the system. Organic farming, which also claims this goal, only succeeds in a fallacious way. By promoting soil mobilization, by prohibiting the use of herbicides, it increases soil carbon losses, which then compensates for the use of mass compost and compost applications. But in fact, this enrichment is done at the expense of wasting soil carbon over a much larger area than the beneficiary.
(lihav. HJ)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.02.21 - klo:13:35
Annaleena Ylhäisen twiitti:

Quote
EUssa suunnitellaan maataloustuotannon vähentämistä, Brasiliassa nähdään että tuotanto voi kasvaa siellä 40%.


Linkillä tähän:

https://www.clarin.com/rural/agro-brasileno-puede-crecer-40-proxima-decada_0_ehBcqaJ5j.amp.html?__twitter_impression=true

Nyt en ole ihan varma, näkeekö hän yhteyden EU:n luomusuunnitelmaan samaan tapaan kuin minä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 09.03.21 - klo:16:12
Politico väläyttää tällaista syytä, miksei EU:n luomusuunnitelma onnistu:

Limited consumer demand could hinder Europe’s plans to reach 25% organic food production (https://geneticliteracyproject.org/2021/03/09/limited-consumer-demand-could-hinder-europes-plans-to-reach-25-organic-food-production/)

Ja vissi perä tuossa voi ollakin. EU:ssa asia ei ole ehkä niin irrallaan kuluttajien kysynnästä ja halusta maksaa kuin Suomessa on ollut. Vaan tunnetaan se kysynnästä irrallaan oleva luomun lisäämispyrkimys EU:ssakin:

Quote
Getting the promotion: Farm lobbies argue that market demand rather than EU targets should be a primary driver for increasing organic output, while Commission plans to use around €49 million for organics promotion irked some lawmakers.

Eli sielläkin: jos ei kysyntää ole, yritetään sitä julkisvallan toimesta lisätä. Tätähän me jo viisi vuotta sitten Suomessa ihmettelimme:

Valtiovalta katsoo asiakseen edelleen tukea yrityksiä manipuloida kansalaisia (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=394)

Valtiovalta houkuttelee mainoskampanjalla kansalaisia luomun kuluttamiseen (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=377)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 19.03.21 - klo:05:03
Jatkona edelliseen. Mutta nyt myös EU suunnittelee turvautuvansa tähän keinoon:

EU pitches 23 ‘actions’ to achieve Farm 2 Fork targets, including promoting organic food in schools (https://geneticliteracyproject.org/2021/03/18/eu-pitches-23-actions-to-achieve-farm-2-fork-targets-including-promoting-organic-food-in-schools/)

Joskus (2017) Suomi vähän ohi ohjeiden (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=16.msg14803#msg14803) suuntasi EU:ta tulleen koulumaitotuen luomumaidon tukemiseen. Muutta jatkossa sellainen voi ilmeisesti tapahtua ihan luvallisesti?
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 20.03.21 - klo:07:44
Kohta se EU:n luomuohjelma on (viimeisteltynä) tulossa:

Agrifood Brief: Organics sector in line for a not-so organic boost (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/agrifood-brief-organics-sector-in-line-for-a-not-so-organic-boost/)

Tuon Euractivin artikkelin otsikostakin selviää, että luomun kasvun ei oleteta tapahtuvan "orgaanisesti", luonnollisesti, kysynnän myötä. Vaan se aiotaan saada aikaan enemmän tai vähemmän väkisin.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 25.03.21 - klo:13:14
Vahvaa raamatullista kieltä Pesoselta...

EU farmers boss: Commission leaving agri sector to wait like ‘animals for slaughter’ (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-farmers-boss-commission-leaving-agri-sector-to-wait-like-animals-for-slaughter/)

... että nyt teuraaksi viedään Euroopan viljelijöitä. Mutta seurausten tutkimattomuudesta on kyse:

Quote
“Without showing us what the consequences of these new initiatives would be on the agricultural sector, we just wait like animals to be slaughtered,” Pekka Pesonen, secretary-general of the EU farmers and cooperatives association, COPA-COGECA, said during a recent EURACTIV event.

While the Commission has previously suggested that each measure in the strategy will be separately evaluated, no overall impact assessment of the EU’s pivotal food policy, the Farm to Fork, is in the pipeline. This is justified on the basis that the initiative is voluntary, Pesonen said.


Ja kyllähän se osittain komission puolelta myonetäänkin:

Quote
Impact assessment remains ‘open question’

Tassos Haniotis, director of strategy, simplification and policy analysis at the European Commission’s DG AGRI, reiterated that every legal proposal put forth by the Commission will be accompanied by an impact assessment, but said that the possibility of an impact assessment covering all elements at the same time is an “open question”.

“We have done an impact assessment when we made our legal proposal and I hope, sooner or later, there are going to be impact assessments that would affect either the environmental side or also the side of the consumer behaviour,” he said.

However, he acknowledged that the series of proposals made by the Commission in strategic forums would have a “short-term negative impact on production”.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 26.03.21 - klo:08:32
Mutta näin komissio sitten linjallaan kehotuksia tähän suuntaan kuitenkin jatkaa:

Komissio esittää toimia luomualan kehittämiseksi (https://ec.europa.eu/finland/news/organic_210325_fi)

Kuten edellä on tullut esille, palloa heitetään kansallisille hallituksille:

Quote
Komissio kannustaa jäsenmaita laatimaan luomutuotantoa koskevat kansalliset toimintasuunnitelmat luomuviljelyn edistämiseksi.

Taitaapi siinä käydä niin, että vaikutusten arviointiakin lykätään tuohon vaiheeseen. Ja lopulta niin, että ensin tehdään. Ja katsotaan sitten, kuinka siinä kävi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.03.21 - klo:08:47
Maksumuurin takana...

Komissio ennustaa luomutuotteiden hinnan laskevan – EU:lta uusia toimenpide-ehdotuksia luomutuotannolle, jonka osuuden halutaan kolminkertaistuvan 2030 mennessä (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1354032)

... mutta luultavasti myös EU käyttää vanhaa tuttua: ostakaa paljon luomua, sitä kautta ne hinnat laskevat.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.04.21 - klo:05:32
Seuraukset kyllä tiedetään:

Arvio: EU:n ympäristötavoitteet kurittavat unionin maataloustuotantoa ja vientiä – "Meidän on lisättävä kestävyyttä, halusimme tai emme" (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1369456)

Kun näin tehdään:

Quote
EU:n vastaus ruokajärjestelmän murrokseen on Pellolta pöytään -strategia. Ruuantuotannon suunnanmuutos vaatii järeitä toimia, ja EU on halunnut olla suunnannäyttäjä.

Lannoitteiden käyttöä tulee vähentää viidenneksellä ja kasvinsuojeluaineiden käyttö tiputtaa puoleen nykytasosta. Luomutuotannon pinta-aloja pitää kasvattaa EU:n kaikesta viljelyalasta 25 prosenttiin ja tuotantoeläinten antibioottien myynnin laskea unionissa 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.


Sillloin tapahtuu tuon artikkelin alkuosan hyminän lisäksi myös tämä:

Quote
"Sitä, mitä me vaadimme EU:lta, samaa pitää vaatia myös kauppakumppaneilta. Meillä ei ole mitään sitä vastaan, että EU toimii lipunkantajana ilmasto- ja ympäristöasioissa, mutta pitää olla selvät pelisäännöt siitä, mitä voimme vaatia kansainväliseltä kaupalta", pääsihteeri Pekka Pesonen sanoo.

Pellolta pöytään -strategian tavoitteet kutistaisivat EU:n maataloustuotantoa 12 prosentilla sekä nostaisivat EU:n elintarvikkeiden hintoja 17 prosenttia. Lisäksi EU:n vienti kolmansiin maihin laskisi viidenneksellä, Yhdysvaltojen maatalousministeriön USDA:n rankka arvio sanoo.

"USDA:n sanoma EU:lle on, että 'ammutte itseänne jalkaan'. Näin voikin tapahtua, mutta meidän on lisättävä kestävyyttä, halusimme tai emme."
(lihav. HJ)

Ja kyllä, ne ovat samassa artikkelissa: EU aikoo osallistua maailman aliravitsemuksen poistoon tuottamalla vähemmän ruokaa.

Kyllä tuo komissiossakin tiedetään. Mutta turvaudutaan sitten oman laatuiseensa, omalaatuiseen denialismiin (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=550.msg19147#msg19147). Kielletään siis, että tuo näkyisi missään. Koska luomun jälkeenjääneisyys vaihtelee!
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 20.04.21 - klo:10:32
Ludger Wess uudelleentwiittasi
Stuart Smyth
@stuartsmyth66 :in twiitin:

Quote
Wishing the EU good luck with its plan to reduce chemical use by 50%. A high yielding wheat variety produces 25-40 kernels per plant per season. Weeds can produce 1,000–25,000 times more seeds than a crop. Poor weed control becomes a big problem, especially with limited controls.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 21.04.21 - klo:05:29
Viljelijän kirje hollantilaisille yliopistoihmisille EU:n suunnitelmista:

A Farmer’s Letter to the Research Community (https://risk-monger.com/2021/04/19/a-farmers-letter-to-the-research-community/)

Quote
   What follows is a rare guest article on this page. The letter, translated from Dutch, is a powerful response by Dutch farmer Michiel van Andel to a recent opinion piece by two Wageningen activist scientists who look favourably on the opportunities of the European Commission’s Farm2Fork strategy of attaining 25% organically grown food. Straight talking, he refers to their antics as “science populism”.
    Michiel’s voice must be more widely heard, especially in Brussels where it is clear that farmers’ concerns have been completely ignored amidst the Farm2Fork pandemonium. I first learnt about Michiel when he took the Dutch organic food industry lobby, Bionext (part of the True Cost of Food campaign), to court in the Netherlands for lying about his profession (and he won).
    His letter raises an interesting polemic: Should the agricultural research community support farmers or chase their own opportunities and political idealism? Michiel’s message is quite clear: they should stand up for agriculture, providing more realism in the wider debates (like Farm2Fork) and less pie-in-the-sky opportunism.

Tulee myös esille, miten ko. yliopistoväki oli väittänyt, että Sikkimin 100% luomutavoite (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=728.msg15494#msg15494) sopisi EU:lle seurattavaksi malliksi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 25.04.21 - klo:04:54
Kuinka on?

http://gmopundit.blogspot.com/2021/04/if-tropical-rainforest-is-cut-down.html?m=1

“If a tropical rainforest is cut down halfway around the world and I don’t see it, was it really cut down?”

Tuossa viitataan UK:n ruoantuotantoon. Yhtä hyvin olisi voinut viitata EU:n ruoantuotantoon.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 30.04.21 - klo:04:09
Steven Novella EU:n tiedemiesten yrityksestä yhtäaikaa kannattaa luomuviljelytavoitetta ja parhaan maataloustieteen soveltamista:

Organic farming has a sustainability problem — and now the EU is in a dilemma of their own making (https://geneticliteracyproject.org/2021/04/29/organic-farming-has-a-sustainability-problem-and-now-the-eu-is-in-a-dilemma-of-their-own-making/)

Quote
European Union (EU) agricultural scientists are in a bit of a pickle. I’m not sure to what extent it is one of their own making or how much it was imposed upon them by politics and public opinion, but they are now confronting a dilemma they at least ignored if not helped to create. The question is – how best to achieve sustainable agriculture in a world with a growing population? This problem is made more difficult by the fact that we already tapped the most efficient arable land, so any extension of agricultural land will necessarily push into less and less efficient land with greater displacements of populations and natural ecosystems.

Tuossa on sitten linkki tähän artikkeliin, jossa nyt eurooppalaiset tiedemiehet (vuorostaan, USA:ssahan heitä on jo nähty) yrittävät epätoivoivoisesti yhdistää luomua ja geenitekniikkaa:

Europe’s Farm to Fork Strategy and Its Commitment to Biotechnology and Organic Farming: Conflicting or Complementary Goals? (https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(21)00071-6)

He ymmärtävät kyllä yrityksensä epätoivoisuuden:

Quote
Achieving the SDGs would benefit from the inclusion of biotech innovations in organic farming.

The implementation of required changes in the EU law is unlikely under current political realities but is nevertheless recommended from a scientific perspective.

Novella:

Quote
So – do we try to reform the organic farming industry, allow it to evolve into a more science-based version of itself, or do we try to minimize it? I could go either way, as long as the end result is the same. But I fear that reform may not be possible – the ideological roots go too deep.
[..]
The EU agricultural scientists, in this paper, have chosen another root. They wish to modify organic farming so that it allows for GMOs, which they correctly argue are necessary in order to achieve our goals of sustainability. They are basically calling organic farming’s bluff – if you truly want sustainability, then embrace GMOs. GMO technology has and is leading to crops with enhanced nutrition, higher yields (more land efficiency), drought and disease resistance, reduced need for fertilizer, and longer shelf-life. All of these technologies can be leveraged to enhance sustainability and reduce land use and the ecological impact of farming.
(lihav. HJ)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 04.05.21 - klo:05:48
Amerikkalaista näkökulmaa asiaan on tuotu esiin ennenkin, edellä. Tässä vielä kerran:

Viewpoint: Higher food prices, increased food insecurity, trade impacts? The EU’s Farm to Fork strategy has devastating potential outcomes (https://geneticliteracyproject.org/2021/05/03/viewpoint-higher-food-prices-increased-food-insecurity-trade-impacts-the-eus-farm-to-fork-strategy-has-devastating-potential-outcomes/)

Quote
“The number of food insecure people could increase an additional 22 million people if the EU is the only region who adopts the strategy, but it could go up to 185 million people if everyone in the world adopted the strategies.”


Linkki tiivistelmään, sieltä löytyy myös alkuperäinen artikkeli.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.05.21 - klo:04:06
Haastattelu:

‘Imposing expansion of organic farming by decree counterproductive’: Farmer, ag industry executive challenges Europe to rethink its anti-biotech, anti-nuclear ideology (https://geneticliteracyproject.org/2021/05/13/imposing-expansion-of-organic-farming-by-decree-counterproductive-farmer-ag-industry-executive-challenges-europe-to-rethink-its-anti-biotech-anti-nuclear-ideology/)

Siitä:

Quote
TES: F2F aims to increase the area of organic farming to 25% in the EU. Do you think this is a good thing?

PP: I have absolutely nothing against the organic market. It is up to the consumer to choose. But imposing the expansion of organic farming by administrative decree is counterproductive on several levels, starting with the environment.

I have made the following calculation: one hectare of conventional wheat (72 quintals) captures 21 tonnes of CO2 and one hectare of organic wheat (27 quintals) captures eight tonnes. Despite taking into account an additional tonne of CO2 emissions due to the difference in inputs from conventional farming, the positive balance still remains at an average of 12 tonnes in favour of rational conventional farming. The development of organic farming is therefore counterproductive in terms of CO2 capture.
[..]
The decrease in yields in Europe will have an even greater environmental footprint. A parallel can be drawn with the ILUC coefficient, which is based on the following principle: every time we create a non-food hectare, we have to create a food hectare elsewhere in the world. This principle, which was imposed on us by the ecologists, will of course have the same consequences. The efficiency of agriculture is therefore the best way to help the environment, because it has made it possible to satisfy growing needs with effectively the same amount of space (around one and a half billion hectares) on a planetary scale, while avoiding massive deforestation.

***

Mutta komissio haluaa meidän uskovan, että se on tässä kaikessa vain hyvällä asialla:

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komissio pyrkii ilman, veden ja maaperän saasteettomuuteen (https://www.epressi.com/tiedotteet/ymparisto-ja-luonto/euroopan-vihrean-kehityksen-ohjelma-komissio-pyrkii-ilman-veden-ja-maaperan-saasteettomuuteen.html)

Quote
Toimintasuunnitelmassa asetetaan vuoteen 2030 ulottuvat keskeiset tavoitteet saastumisen vähentämiseksi. Tarkoituksena on muun muassa parantaa ilmanlaatua ilman pilaantumisen aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien vähentämiseksi 55 prosentilla sekä parantaa maaperän laatua vähentämällä ravinnehävikkiä ja kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä 50 prosentilla.
(lihav. HJ)

Tuossa lihavoimassani on selvä viittaus EU:n luomuistamisohjelmaan. Em. Pierre Pagesse:

Quote
TES: The Commission wants to take strong measures to reduce agricultural inputs (such as chemical pesticides, reduction in the use of fertilisers, and antimicrobials). Do you think these proposals are wise?

PP: What could possibly be the rationale behind saying that “to improve human health, we need to abolish the pharmacopoeia?” This would only make things worse. The purpose of phytopharmaceuticals, including synthetic ones, is to control against threats to our crops: viruses, fungi, bacteria, insects, and weeds that seriously affect the quality of our food and thus the health of the consumer. For agricultural production to be healthy, it must be cared for. And it must be carried out with the appropriate expertise.

Phytosanitary products are not reimbursed by the social security system, and farmers who are good managers know how to adjust the dose as closely as possible without wasting money. It is important to use the right doses of medicine at the right time. However, there are fewer and fewer approvals, which restricts farmers’ choices and increases pest resistance. This is the opposite of effectiveness.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 14.05.21 - klo:11:06
Tämä pätkä Elsi Kataisen viikkokirjeessä (https://elsikatainen.fi/elsin-viikkokirje-16-4-2021/) on tavattoman naiivi:

Quote
Toimintasuunnitelma luomun lisäämiseksi. Valiokunnissa vieraili tällä viikolla komissaareja. Maatalousvaliokunnan vieraaksi saapunut komissaari Janusz Wojciechowski esitteli maaliskuun lopussa julkaistun luomun toimintasuunnitelman. Vuosi sitten Pellolta pöytään -strategia asetti 25 prosentin tavoitteen EU:n luomupinta-alaksi vuoteen 2030 mennessä. Esitys on erittäin kunnianhimoinen, mutta konkreettisia toimia komissio ei silloin tarjonnut. Tämä tervetullut toimintasuunnitelma tarjoaa 23 toimenpidettä, joilla luomun osuutta maataloudessa pyritään kasvattaa. Toimia löytyy niin kuluttajatyöhön, julkisiin- ja yksityisiin hankintoihin kuin viljelijöiden neuvonnan ja tiedonsaannin lisäämiseenkin. Luomua tuettaessa tulee varmistaa, että tuotteille on kysyntään, sillä juuri markkinaehtoisuus on ollut luomutuotannon etu. Tästä ei saa joustaa.

Huolta valiokuntakeskustelussa nosti kuitenkin komission keskittyneet toimet vain yhden tuotantomuodon nostamiseksi. Maatalous kohtaa kovaa painetta ulkopuolelta, joten sisäisesti emme saa asettaa eri tuotantomuotoja toisiaan vastaan. Sektoria tulee jatkossakin kehittää tasapuolisesti.


Sillä tottakai tuossa pyrkimyksessä ei ole, eikä voi olla tasapuolisuutta. Luomua edistetään, halusi kansa sitä tai ei. Kansa pistetään haluamaan. Katainen kutsuu sitä ehkä tuossa "kuluttajatyöksi". Mutta kansan manipulointia ja osin pakottamistakin (laitosruokalu) se on.

Markkinaehtoisuus on johtanut luomun juuri sille vaatimattomalle tasolle, millä se on. Siitä aiotaan nyt reippaasti joustaa. Sen on ymmärtänyt Pierre Pagesse edellä. Mutta ei siis Katainen. Tai ei sitä (itselleenkään?) myönnä.

Maatalouden tasapuolinen tukeminen tarkoittaisi tietysti täsmälleen samansuuruisia tukia. So. luomutukien lakkauttamista. Ja myös tuosta toimintasuunnitelmasta luopumista. Jos Katainen onkin varovasti sillä kannalla, hän on ilmaisussaan liian varovainen, ei sano asiaa kyllin selvästi.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 15.05.21 - klo:13:31
Jaaha, EU:n luomusuunnitelma on tullut Suomen eduskunnan käsittelyyn:

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2021-AK-371883.pdf

Kylläkin vain tiedonantona. Kannanottoa tms. ei tuossa edellytetä.

Mutta viimeistään tuon jälkeen puolueilla on mahdollisuus ja velvollisuus ottaa kantaa!
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 26.05.21 - klo:09:50
Täällä Suomi menee kiltisti muka:

Maatalous- ja kalastusneuvosto 26.-27.5.2021
EU:n maatalousministerit neuvottelevat ratkaisusta yhteisen maatalouspolitiikan uudistukselle (https://mmm.fi/-/eu-n-maatalousministerit-neuvottelevat-ratkaisusta-yhteisen-maatalouspolitiikan-uudistukselle)

Quote
Maatalous- ja kalastusneuvosto keskustelee myös komission toimintasuunnitelmasta luonnonmukaisen tuotannon edistämiseksi EU:ssa. Se keskittyy luomutuotteiden kysynnän lisäämiseen ja kuluttajien luottamuksen lujittamiseen, koko tuotantoketjun kehittämiseen ja luomun ympäristövaikutusten edelleen parantamiseen. Toimintasuunnitelman pohjana ovat Pellolta pöytään- ja biodiversiteettistrategiat, joiden tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 25 prosenttia EU:n maatalousalasta on luomutuotannossa ja että luonnonmukaista vesiviljelyä lisätään merkittävästi. Suomi on tyytyväinen komission toimintasuunnitelmaan ja kannattaa siinä mainittuja toimenpiteitä.


No, jonkinlainen valtuus tuossa toki on puhua Suomen puolesta. Mutta me emme kyllä ole tuohon suunnitelmaan tyytyväisiä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 27.05.21 - klo:04:08
Tällaisen käsityksen Annaleena Ylhäinen twiittisivullaan välitti:

Quote
Agrarheuten mukaan kolmikantaneuvottelut runtataan tällä viikolla loppuun vaikka yötä myöten. Supertrilogiviikolla päätetään isoista asioista - toivottavasti!

Update: EU-Agrarreform – Die Woche der Entscheidung  (https://www.agrarheute.com/politik/eu-agrarreform-woche-entscheidung-581639)

Ylhäinen toisessa twiitissään välitti myös tämän listan päätettävistä/keskusteltavista asioista:

https://mobile.twitter.com/EUCouncilPress/status/1397458681235714050

Quote
#AGRIFISH | EU agriculture and fisheries ministers are meeting in Brussels today and tomorrow to discuss:

* #CAP reform package
* 2021 #UNFSS
* Organic farming
* Studies on gene editing and seeds

Samanlaisesta agendasta kertoi kyllä jo MMM.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.05.21 - klo:17:39
Mutta näin siinä kuitenkin kävi:

Sopu maatalouden tulevaisuudesta epäonnistui ja siirtyi eteenpäin – "EU-parlamentti ei tullut kannoissaan vastaan" (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1419088)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.06.21 - klo:08:26
Pro Luomu sen uutisessaan (https://proluomu.fi/luomukasvikset-tekevat-kauppansa-satokausi-aikaistunut-ja-valikoima-parantunut/) sanoo:

Quote
Ilmaston lämpeneminen lisää tuholaisten ja kasvitautien riskiä myös Suomessa. EU asettaa Gräal -strategioissaan myös tavoitteita kemiallisten torjunta-aineiden käytön vähentämiselle, joten ennaltaehkäisevien luonnonmukaisten keinojen kehittäminen on tärkeää luomutuotannon lisäksi myös tavanomaiselle tuotannolle.


Sen, että luomutavoitteen lisäksi tavanomaista viljelyä yritetään saada "puoliluomuksi". Torjunta-aineiden lisäksi yritetään rajoittaa lannoitteiden käyttöä.

Jos tuo kaikki onnistuu, aikoinaan ollaan varmaan vilpittömän hämmästyneitä, että sadotkin alkavat muistuttaa luomusatoja.  8)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 23.06.21 - klo:09:17
Näin sen tavoitteen — tai vielä kovemman —  realistisuutta kuitenkin yritetään perustella maailma.netissäkin:

Tutkijat: Euroopan voisi ruokkia luomuviljelyllä vuonna 2050 (https://www.maailma.net/uutiset/tutkijat-euroopan-voisi-ruokkia-luomuviljelylla-vuonna-2050)

Quote
Tuoreen tutkimuksen mukaan ympäristön huomioiva viljely on mahdollista, mutta se vaatii monenlaisia muutoksia, muun muassa eläinperäisten tuotteiden käytön vähentämistä.


Tämä nostaa kulmakarvoja:

Quote
Pohdittavaksi kuitenkin jää, voisiko samaa skenaariota käyttää globaalisti.


On nimittäin kyllä helppoa rakennella vaikka minkälaisia skenaariota rikasta Eurooppaa varten.

Kärjistäen: Euroopan kyllä voisi ruokkia tavalla, joka ei aiheuttaisi ympäristöhaittoja maanosasssa. Ei viljeltäisi täällä mitään.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 30.06.21 - klo:11:12
Tässä on arvioitu, mitä suunnitelma merkitsee mm. vehnäntuotannolle:

EU grain industry warns of import surge from green goals (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-grain-industry-warns-of-import-surge-from-green-goals/)

Quote
European Union targets to reduce the environmental impact of farming could cut crop production sharply and turn the bloc into a net cereal importer, grain industry group Coceral said on Wednesday (23 June).

Under its “Farm to Fork” strategy set out last year, the European Commission proposed objectives for 2030 including expanding organic production to 25% of farmland from 8% currently, and cutting pesticide use by 50%.

The targets have been criticised as unrealistic by agricultural representatives, echoing divisions over environmental standards that have held up negotiations over the EU’s next multi-year farm subsidy programme.

The proposed green goals could lower EU production of common wheat, the EU’s main cereal crop, to around 109 million tonnes in 2030 from some 128 million expected this year, Coceral said, citing a mid-case scenario in its analysis.

The EU is a major wheat exporter, making it most years a net cereal importer despite its reliance on imported maize (corn).

“So we are not (going to be) one of the big exporters any more but maybe one of the big importers,” Oliver Balkhausen, a Coceral board member and research manager at Archer Daniels Midland, said during a presentation.


Vehnän viejästä vehnän tuojaksi. Mutta sama on tilanne oleva öljykasveissakin:

Quote
The environment goals could also deepen the EU’s reliance on oilseed imports by cutting rapeseed cultivation, leading the bloc potentially to import more than 10 million tonnes of rapeseed a year compared with around 6 million currently, according to Coceral.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 03.07.21 - klo:05:08
Vielä kerran EU:n suunnitelman vaikutuksesta koko maailmaan:

Viewpoint: Europe’s opposition to gene editing, pesticides means higher food prices for world’s poorest people (https://geneticliteracyproject.org/2020/12/17/viewpoint-europes-opposition-to-gene-editing-pesticides-means-higher-food-prices-for-worlds-poorest-people/)

Tässä tilanteessa:

Ruuan hinta on kovimmassa kasvussa vuosi­kymmeneen –  Kasvava ruoka­lasku syventää korona­pandemiasta kärsivien köyhien maiden ahdinkoa (https://www.hs.fi/talous/art-2000008097907.html)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 20.07.21 - klo:05:57
Suomi ei esittänyt yhtään poikkipuolista sanaa:

Ministerit keskustelivat luomutuotannosta ja kansainvälisestä kaupasta (https://mmm.fi/-/maatalous-ja-kalastusneuvoston-kokous)

Quote
Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät luonnonmukaisen tuotannon toimintasuunnitelmaa koskevasta komission tiedonannosta. Suomi pitää päätelmiä hyvinä ja tasapainoisina. Suomen kansallinen Luomu 2.0 –ohjelma on linjassa hyväksyttyjen päätelmien kanssa.

Ministerit korostivat, että luomutuotannon kasvattaminen on tärkeää ja että tarjonnan on oltava tasapainossa kysynnän kanssa. Ministerien mielestä jäsenvaltioiden kansalliset lähtökohdat ja olosuhteet on otettava huomioon, kun luonnonmukaista tuotantoa kehitetään.


Hiukan toivoa voisi ehkä antaa tuo toive kysynnän ja tarjonnan tasapainosta. Mutta nyttemmin tiedämme, että EU:ssakin se jo tarkoittaa sitä, että tarvittaessa on sitten yritettävä hilata kysyntää korkeammaksi, julkisvallan päättäväisin toimin!

Kerrottiin myös tämä:

Quote
Yhdysvaltojen maatalousministeri Tom Vilsack osallistui etäyhteydellä neuvoston epäviralliselle lounaalle. Lounaalla keskusteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksista maatalouteen ja siirtymisestä kestävämpään ruokajärjestelmään maailmanlaajuisesti.


Mutta minulla on vahva epäilys, että Tom Vilsack ei taputtanut EU:n luomusuunnitelmalle. Enempää mitä tuossa tilanteessa kohteliaisuus vaati. Edellä on tullut esille, miten juuri USA:ssa on tuotu esille (http://tuottavamaa.net/forum/index.php?topic=550.msg21673#msg21673) luomuohjelman negatiiviset vaikutukset maailmanlaajuisesti.  Ja nimenomaisesti siis USA:n hallinnossa, Vilsackin omassa ministeriössä!
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 22.07.21 - klo:07:01
Lähetin em. kysymyksen uutisessa mainituille "lisätietoja" -henkilöille. Sain vastauksen, että noin oli edellisen USA:n hallinnon aikana, mutta tilanne on muuttunut. Lähetin vielä tämän kommentin.

***

Kiitoksia vastauksesta.

Sain aiheen kysymykseeni tästä:

Viewpoint: Higher food prices, increased food insecurity, trade impacts? The EU’s Farm to Fork strategy has devastating potential outcomes

https://geneticliteracyproject.org/2021/05/03/viewpoint-higher-food-prices-increased-food-insecurity-trade-impacts-the-eus-farm-to-fork-strategy-has-devastating-potential-outcomes/

"A recent study by the USDA Economic Research Service shows potential negative impacts to the global market if the European Union and/or other countries adopt the EU’s Farm2Fork strategy."

Jossa viitattiin tähän tutkimukseen:

https://www.ers.usda.gov/publications/pub-details/?pubid=99740

Economic and Food Security Impacts of Agricultural Input Reduction Under the European Union Green Deal’s Farm to Fork and Biodiversity Strategies

Totta on, että tuo tutkimus on tehty edellisen hallinnon aikana: November 2020.

Mutta edelleen jää kummastuttamaan, muuttuuko tutkimustuloksienkin totuudellisuus USA:ssa hallinnon vaihtuessa.

Tähän kysymyksen ei tietysti Sinua, Suomen hallinnon virkamiehenä, voi mitenkään velvoittaa vastamaan! ;)

Mutta itse asiasta. Hyvin kevytmielisesti EU ottaa tavoitteekseen oman ruokatuotantonsa pienentämisen. Sitähän luomun osuuden lisääminen merkitsee. Ja yrittää siten uskotella, että tämä edistäisi maailmanlaajuista kestävyyttä.

Heikki Jokipii
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 25.07.21 - klo:07:05
Hiukan toivoa voisi ehkä antaa tuo toive kysynnän ja tarjonnan tasapainosta. Mutta nyttemmin tiedämme, että EU:ssakin se jo tarkoittaa sitä, että tarvittaessa on sitten yritettävä hilata kysyntää korkeammaksi, julkisvallan päättäväisin toimin!

Tästä on siinä helpointa alkaa:

EU agri ministers back serving up more organic food in schools, hospitals (https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-agri-ministers-back-serving-up-more-organic-food-in-schools-hospitals/)

Quote
EU agriculture ministers gave their green light for the EU organic action plan on Monday (19 July) but warned that measures must be taken to ensure that supply matches demand, including via public procurement schemes for schools and public canteens.

The action plan aims to provide a clear road map to achieving the ambitious target included in the EU’s flagship Farm to Fork food policy to see 25% of agricultural land farmed organically by 2030.

The plan outlines a three-pronged approach to meeting the goal, which spans increasing demand and increasing production as well as improving the contribution of organic farming to sustainability.
(lihav. HJ)
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 28.07.21 - klo:04:47
Joku on Euroopassakin nyt saanut tämän idean:

In search of sustainability: EU scientists urge policymakers to embrace both organic farming and genetically engineered crops (https://geneticliteracyproject.org/2021/07/27/in-search-of-sustainability-eu-scientists-urge-policymakers-to-embrace-both-organic-farming-and-genetically-engineered-crops/)

Eli asioita voisi jotenkin noin yhdistää? Luomun alempia satoja kompensoitaisiin parempituottoisilla GMO-lajikkeilla?

Monella tavalla ja monessa paikassa onn täällä osoitettu, miten tuo idea kuuluu "älä unta nää" -kategoriaan. Mutta  muutoin realistinen GLP-sivusto näyttää yhä olevan rakastunut tuohon ideaan.

Olemme jo vuosia sitten ainakin tässä uutisessa kosketelleet tuota ideaa:

Realistiset epärealistiset sillanrakentajat luomukysymyksessä (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=343)

Vaikka siinä ei muuntogeenisiä lajikkeita käsitelläkään. Mutta muutettavat muuttaen.

Joka tapauksessa tiedämme, että luomuväki (IFOAM kärjessä) ei ole valmis hyväksymään edes geenieditoituja lajikkeita.  Niinpä tätä ei tule tapahtumaan:

Quote
The combination of organic farming and modern biotechnology could be a way to resolve this dilemma. “Gene editing offers unique opportunities to make food production more sustainable and to further improve the quality, but also the safety, of food. With the help of these new molecular tools, more robust plants can be developed that deliver high yields for high-quality nutrition, even with less fertiliser,” says co-author Stephan Clemens, Professor of Plant Physiology at the University of Bayreuth and founding Dean of the new Faculty of Life Sciences: Food, Nutrition & Health on the Kulmbach campus.


Ja tuo dilemma ratkeaa korkeintaan niin, että tavanomaisen viljelyn tehokkuus vielä entisestään nousee. Ja Eurooppa sen vuoksi kuitenkin pystyy ruokkimaan itsensä.
Title: Vs: ”Nokitus” Ollilalle: se onkin sitten luomumaailma?
Post by: Heikki Jokipii on 29.07.21 - klo:05:57
Tuo ongelma eli dilemma kuvataan GLP:n em. artikkelissa kyllä täsmällisesti:

Quote
Organic farming focuses on greater farming diversity and prohibits the use of chemical fertilisers and pesticides. Therefore, it can have a beneficial effect on environmental protection and biodiversity at the local level. However, compared to conventional farming, organic farming also delivers lower yields. Consequently, more land is needed to produce the same amount of high-quality food. “As global demand for high-quality food increases, more organic farming in the EU would lead to an expansion of agricultural land elsewhere in the world. This could easily result in environmental costs that exceed any local environmental benefits in the EU, as the conversion of natural land into agricultural land is one of the biggest drivers of global climate change and biodiversity loss,” says co-author Matin Qaim, Professor of Agricultural Economics at the University of Göttingen.

Hyvin toivottomalta näyttää edellä esitetty dilemman ratkaisu jo yksin siltä pohjalta, että luomuviljely tarvitsee pinta-alaa ainakin noin kolmanneksen lisää typen keräämiseen. Jolloin jo sen vuoksi satojen pitäisi olla n. 50% suurempia. Elleivät ole, luontoalaa on muutettava viljelyalaksi.

Mahdollisesti geenitekniikalla pystyttäisiin kehittämään lajikkeita, jotka pärjäävät vähemmillä lannoitteilla. Mutta ei lajikkeita, jotka pärjäisivät kokonaan ilman. Ja koska keinotyppeä ei voi luomussa käyttää, se on sitten lisää maata.