Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Laskelma

Torjunta-ainepäästöjä selvittäneessä Nummela-projektissa todettiin, että selvästi suurimmat huuhtoumat pellolta syntyivät simatsiinivalmisteista (joita käytetään marjanviljelyssä maaherbisideinä). Mitattu päästö kahdessa vuodessa karkealla hiedalla oli 22544 mg/ha (=22,5g/ha), mikä vastasi 1,13 % käytetystä torjunta-ainemäärästä. Simatsiinin LD50-luku on noin 5000(siis 5,000 g ainetta saatuna elopainokiloa kohden on 50% tappava). Valumavettä peltohehtaarilta tulee kahdessa vuodessa noin 500000 litraa.

Haitan merkitystä vesieläimille voidaan karkeasti arvioida valumaveden simatsiinipitoisuuden ja simatsiinin LD50-luvun perusteella.

a) Jos 0,5 kg:n painoinen (vesi)rotta juo ylläkuvattua vettä suoraan salaojan laskuaukosta, niin mikä määrä vettä olisi LD50-luvun perusteella 50% todennäköisyydellä tappava? Vastaus: noin 50000 litraa (kerta-annoksena). Sama määrä puhdastakin vettä tappanee rotan.

b) Missä ajassa eläin tulisi juoneeksi laskuaukolta "riittävästi", jos ajatellaan, että se juo 1 desilitran päivässä? (tosin LD50-luku tarkoittaa kerta-annosta) Vastaus: menee 500000 päivää, eli jotain 1300 vuottaÉ ei tulekaan "yhdeltä istumalta".

c) Onko tilanne sama läheisessä 1 neliökilometrin järvessä?
Vastaus: No ei: vesi on laimeampaa, kun muualta valuu puhtaampaa vettä!

Matti Pekkarinen

Takaisin

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry