Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Esipuhe

Terve kritiikki on aina tervetullutta? Hyvä ja vahva aate kestää kyllä keskustelun? Kritiikin tulessa ja tuiskussa luomuaatekin kirkastuu ja karaistuu?

Väärin viljelty? Puolet kaikista maapallon tähänastisten aikojen ihmisistä on elänyt 1900-luvulla.Yli puolet kaikesta maapallolla syödystä ravinnosta on tullut syödyksi 1900-luvun alun jälkeen. Valtaosa ravinnosta joudutaan tuottamaan pellolla. Niinpä ehkä noin kaksi kolmannesta koskaan tuotetuista pellontuotteista on tuotettu 1900- luvun alun jälkeen. Nämä luvut pätevät suurin piirtein myös Suomen kansaan. Suoranainen ihme on, että ruokaa lähes kaikille riittää. Tuo vihreäksi vallankumoukseksi nimetty ihme on tapahtunut väkilannoituksen kasvinjalostuksen, kemiallisen kasvinsuojelun ja tietysti viljelijöiden ahkeruuden ja maatalouden koneistumisen ansiosta. Mikään ihme ei edellä kuvatun väestönkasvun valossa ole se, että jonkinasteisia ympäristöongelmia syntyi 1900-luvun lopulla, myös maanviljelytoiminnan seurauksena. Lisäksi karjanlannan käsittelyssä on oltu leväperäisiä. Ravinnehuuhtoumia on myös aiheuttanut osaltaan metsämaan happamoituminen. Nämä ongelmat näkyvät selvimmin vesistöjen rehevöitymisenä. Melko suurena tekijänä on lisäksi ollut asutus ja sen jätevesipäästöt.

Haitoista on helppo syyttää nykymuotoista maataloutta, ja näin tekevä saa nopeasti kannatusta tavallisilta kuluttajilta, joiden tietämys maatalousasioista rajoittuu ymmärrettävästi lähinnä ruuan hinta-asioihin. Jotenkin väistämättä on tullut mieleen tarina palopäälliköstä, joka myöhästyttyään palonsammutuksesta lohduttautuu sanomalla: "Väärin sammutettu".

Oheiset tekstit on laadittu lisäämään tietoa, asiapohjalta. Ketään ihmistä vastaan ei niitä ole tarkoitettu. Varsinkin viljelijöiden arvelen toimineen ainakin aluksi hyvässä uskossa ja tarkoituksessa, luottaen asiassa toimineisiin neuvojiin ja näiden teeseihin. Valheella on lyhyet jäljet, olipa kyse mistä asiasta tahansa. Kaikille osapuolille on aina parempi, että asiat pohditaan mahdollisimman avoimesti jo hyvissä ajoin. Varsinkin kuluttajansuojan kannalta ajatellen pitäisi ensin tutkimuksin perustella tuotantomenetelmien edut ja haitat, ja vasta sitten aloittaa "uuden" tuotantomenetelmän markkinointi. Veronmaksajalla taas on oikeus vaatia, että kootut verorahat käytetään järkevällä tavalla, eikä perusteettomiin tukiaisiin.

Uskon, ettei kukaan rehellisesti totuutta etsivä voine paheksua sananvapautta tiedonvälityksen tälläkään osa-alueella. Ruoantuotanto on sentään niin tärkeä asia, ettei siihen pitäisi sotkea harhaoppeja, taikauskoa , vääristelevää mainontaa eikä perusteetonta rahallista tukeakaan. Luomussa on toteutettu vanhalle etiikalle vierasta markkinastrategiaa. On perusteettomasti luotu mielikuvia ympäristöystävällisyydestä ja terveellisyydestä. Kun tämä on tehty ympäristöjärjestöjen tuella, on päättäjät saatu nöyrästi mukaan.

Nyt asia onkin jo niin pyhä, ettei kritisointi ole sopivaa? Toivottavasti ei. Muistattehan tarinan keisarista, ja hänen uusista vaatteistaan ? Uskon, että näillä www-sivuilla saadaan edes hieman parempaan tasapainoon maataloustuotannon eri tuotantotapoihin liittyvä tiedonsaanti. (kokeilepa vaan www:ssä miten paljon löytyy hakusanalla "luomu")

Matti Pekkarinen
Agr., maanviljelijä

Takaisin

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry