Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Maatalousosuus Vihreiden ympäristöohjelmassa - improbatur!

Julkisuudessa on ollut keskustelua [v. 2004 keväällä] englannin ylioppilaskokeista, jotka on hylätty siitä syystä, että kokelaat eivät ole ymmärtäneet yhtä sanaa aineaiheen otsikossa ja sen vuoksi sitten kirjoittaneet asian vierestä.

Tässä tarkastellaan nyt Vihreän liiton juuri hyväksymää ympäristöohjelmaa siltä osin, mitä se kertoo maataloudesta maailmalla ja Suomessa, ikään kuin se olisi ylioppilaskirjoitusten aine- tai reaalikoe. Valitettavasti suoritus on hylättävä, se vilisee niin asia- kuin päättelyvirheitä, siinä on jopa vakavaa sisäistä ristiriitaisuutta. Koska kysymys on ohjelmasta, myös moraalinen näkökulma on arvostelukriteerinä. Siinä ohjelma ei selviä yhtään paremmin.

Hylätyissä englanninkokeissa ja tässä hylätyssä puolueohjelmassa onkin yhteinen piirre: niiden kirjoittaja ei ole ymmärtänyt, mitä "nature conservation", luonnonsuojelu, tarkoittaa.

(Kun puhun edellä ja jäljessä "kirjoittajasta", viittaan tietysti kaksin verroin ko. ohjelman puoluekokouksessaan hyväksyneisiin poliittisiin toimijoihin.)

Ohjelma on yritetty kirjoittaa objektiivisessa hengessä, tosiasioihin vedoten. Mutta pian sitä lukiessa osoittautuu kuitenkin, että kaikki perustelu on vain näennäistä jo ennalta lukkoon lyödyn linjan kannalta. Tämä linja on tietysti perinteellinen: luomuviljelyä, maksoi mitä maksoi. Sille ei lopulta esitetä mitään kunnollisia perusteluja, se on ohjelmassa käytännössä aksiooman asemassa.

Ohjelman nimi "Yhden pallon politiikkaa" lupaa paljon ja osan 2 "Globaali ympäristöpolitiikka" luku "Ekologinen ruoka- ja vesitalous" alkaa  lupaavasti kertoessaan miten

Lainaus

”Puhdas vesi ja riittävä ravinto ovat inhimillisen hyvinvoinnin minimivaatimukset."

ja kappaleessa todetaan myös realistisesti, miten

Lainaus

"Ympäristötuhot ovat paradoksaalisesti sekä ruoka- ja vesipulan syy että seuraus. Näihin ongelmiin on löydettävä ratkaisuja, jotka ovat sosiaalisesti oikeudenmukaisia ja ekologisesti kestäviä."

Mutta seuraavassa kappaleessa alkavat sitten pukinsorkat näkyä. Vaikka juuri edellisessä kappaleessa on kerrottu, miten ruokaa on maailmassa riittävästi, nyt tuodaan esille asiassa (voisi sanoa pakollinen) uhkaava trendi:

Lainaus

"Viljantuotannon kasvu maailmassa on hidastunut ja henkeä kohti laskettu viljantuotanto on kääntynyt laskuun."

Eli siis hiukan sitä "lohdullista pessimismiä", jonka kimppuun Lomborg kirjassaan "The Skeptical Environmentalist" ansiokkaasti käy. Siitä kirjasta tai muualtakin ohjelman kirjoittaja olisi löytänyt tämänkin "ongelman" todellisen syyn, jos olisi vaivautunut käyttämään muutakin lähdettä kuin Worldwatchin raportteja. Viljantuotanto henkeä kohti nimittäin on jatkanut iloisesti kasvuaan kehitysmaissa. Sen sijaan kehittyneissä maissa sama luku on pienentynyt, mutta yksinkertaisesti siitä syystä, että ruoan kulutuksen painopiste on näissä maissa siirtynyt viljasta muihin tuotteisiin.

Sitten kirjoittaja on ylistävinään vihreää vallankumousta:

Lainaus

"Henkeä kohti laskettu viljan tuotanto kohosi 1980-luvulle saakka niin sanotun vihreän vallankumouksen eli maatalouskemikaalien käytön, uusien lajikkeiden, useampien vuosittaisten satojen ja keinokastelun avulla."

... mutta sen jälkeen seuraakin varsinainen häränpylly:

Lainaus

"Mutta tämä tie on nyt käyty loppuun."

Vertaus on mitä tavanomaisin (jo kliseenä se ansaitsisi äidinkielen opettajan punakynää) - ja täysin epäonnistunut ja harhaanjohtava. Luodaan kuvaa, että vihreän vallankumouksen keinoin oltaisiin jotenkin "perillä" ja voitaisiin tuosta vain sitten jatkaa jotain muuta " tietä"  eteenpäin. Kuva on yhtä järkevä kuin vanhassa vitsissä laskuvarjotta lentokoneesta pudonneesta, joka selvisi sillä, että putosi ensin kahden metrin korkeuteen - ja siitähän uskaltaa jo hypätä ilman varjoakin.

Maailma täytyy edelleen joka vuosi ruokkia ja se voi edelleenkin tapahtua vain vihreän vallankumouksen keinoin. Jos minkään ohjelmassa mainitun keinon käyttö lopetettaisiin, edessä olisi katastrofi.

Miksi sitten "tie" olisi ohjelman mukaan "käyty loppuun". Tässä teille disinformaatiota asiasta:

Lainaus

"Monet vihreän vallankumouksen keinoista ovat johtaneet maatalousmaan ja -ympäristön köyhtymiseen ja myrkyttymiseen."

Maatalousmaan köyhtyminen on nimenomaan kyetty estämään keinolannoitteita käyttämällä. Samassa ovat auttaneet tuottoisat lajikkeet. Torjunta-aineilla, erityisesti vanhemmilla, on voinut olla haitallisia vaikutuksia viljelijöille ja joissakin tapauksissa ympäristölle, mutta viljelysmaan myrkyttyminen on pelkkää puppua, myytti. Lisäksi moderneilla torjunta-aineilla on aivan minimaalisesti haittavaikutuksia, joten tällä "tiellä" voidaan todellakin edetä pitkälle ja rivakasti! FAO arvioi, että myös keinolannoiteasiassa edetään entistä rivakammin: muutamassa vuosikymmenessä niiden avulla tuotetun ravinnon osuus kohoaa nykyisestä 40 prosentista yli 80 prosenttiin.

Sitten vaihdetaan oikeastaan aihetta, kirjoitetaan asian vierestä:

Lainaus

"Ympäristötuhoja kuten eroosiota on aiheuttanut myös viljelymaan epätasa-arvoinen käyttö. Vientituotteiden viljelyyn ja karjankasvatukseen erikoistuneet suurtilat pakottavat pienviljelijöitä siirtymään metsiin ja rinteille, mistä seuraa tulvia jokien alajuoksuilla."

... ja sekin virheellisesti perustellen. Vientituotteiden merkitys ei kokonaisuutenakaan ole maailman ruokataloudessa erityisen suuri, noin 10% luokkaa - ja siitäkin kaupasta suurin osa käydään kehittyneiden maiden välillä. Seuraavaksi suurin osa lienee EU:n ja USA:n tukiaisilla maailmanmarkkinoille dumppaama ruoka.

Mutta kirjoittaja tietää, että hänen lukijakuntansa tunteisiin vaikutetaan maalaamalla kuvaa ilkeästä suurmaanomistajasta, joka viljelee "rahakasveja" vain itse rikastuakseen, kun taas köyhä, mutta kunniallinen pienviljelijä on suorastaan pakotettu raivaamaan sademetsää henkensä pitimiksi. Niinpä kirjoittaja tekee niin. Ja mikä kamalinta:

Lainaus

"Vientikasvien viljelyssä käytetään suuria määriä vettä ja maatalouskemikaaleja."

Kauan sitten on kadotettu johtoajatus. Miten tämä osoittaisi sen, miten vihreän vallankumouksen tie olisi "kuljettu loppuun". Eikö ole tosiasiassa parempi, jos myös "rahakasvit" viljellään tehokkaasti, käyttämättä niihin vielä suurempia maa-aloja kuin nyt on laita? Jos riittävästi lannoitteita ei käytetä, niin aivan varmasti

Lainaus

Etelässä viljeltävät "rahakasvit" saattavat köyhdyttää paikallisen maan [...]

Sama koskee torjunta-aineita. Ellei niitä käytetä, toistuvat sadon menetykset pakottavat vieläkin suurempiin viljelyaloihin, oli sitten kyse nautintoaineiden tai ruoan tuottamisesta.

Seuraavissa kappaleissa kiemurrellaan sitten ruokakaupan kysymyksissä, saamatta mitään tolkullista linjanvetoa asiassa aikaan. Toisaalta kannatetaan vapaakauppaa, josta kehitysmaat voisivat hyötyä, toisaalta viljellään "ruokaturvan" käsitettä, joka viimeaikoina on kehitetty, ettei tarvitsisi sanoa rumia sanoja kuten "omavaraisuus" tai "protektionismi".

Lainaus

"Lisäksi maataloustuotteiden hintoihin on sisällytettävä niiden ympäristövaikutukset."

Ympäristövaikutuksista suurin on ehdottomasti viljelyn vaatima maa-ala. Niinpä, jos tätä kehotusta noudatettaisiin, pitäisi jo nyt hinnaltaan 2-3  -kertaista luomukahvia rangaista jollakin lisäverolla. Luultavasti tämä esimerkki ei kuitenkaan ole ollut tuota kirjoitettaessa mielessä ...

Sitten käydään lihantuotannon kimppuun. Taas esitetään Worldwatchin synkkiä kuvia:

Lainaus

"Lihantuotanto kasvoi 1990-luvulle saakka. Nyt kasvu on hidastunut, koska ylilaiduntaminen on alentanut laidunmaan tuottoa suurilla alueilla koko maailmassa."

Lester Brown on siis taas löytänyt pienen piikin alaspäin jossain tilastossa. Lihantuotanto tulee kuitenkin varmasti kasvamaan tulevaisuudessa. Ylilaiduntaminen on varmasti paha asia "suurilla alueilla", mutta se on hoidettavissa oleva asia, eikä estä lihantuotannon kasvua. Ylilaiduntaminen ei myöskään varmasti ole "tehotuotantoa", vaan esimerkiksi Afrikassa seurausta primitiivisistä perinteistä, joissa karjaa hankitaan statussyistä liikaa.

Sitten kerrataan luomuviljelijöiden valitettavan onnistuneen vääristelevän kampanjan tulos:

Lainaus

"Samaan aikaan tehotuotannon aiheuttamat eläintautiepidemiat ovat vähentäneet tuotantoa ja kysyntää."

Luomuväki tosiaan onnistui saamaan läpi propagandansa, jossa  BSE pistettiin "tehotuotannon" piikkiin, vaikka BSE:tä Iso-Britanniassa tavattiin suhteessa yhtä paljon luomutiloilta. Samoin lintuinfluenssauhka saatiin näyttämään "tehotuotannon" ongelmalta, vaikka kyse oli kanojen pitämisestä ulkona, kuten luomukananhoidossa vaaditaan. Euroopan pienet lintuinfluenssaepidemiat ovat alkaneet juuri luomukanaloista. Luomukanoilla on kaikissa tutkimuksissa todettu selvästi enemmän myös kampylobakteereja ja salmonellaa.

Vesiongelmassa on taas selvästi lainattu Woldwatchia ja mainitaan yksittäisiä lukua tilastojen sijasta:

Lainaus

"Teollistuneiden maiden asukkaat käyttävät päivittäin jopa 500 litraa vettä päivittäin, kun taas monissa Afrikan maissa on käytössä vain alle 10 litraa."

"Jopa", "monissa", niin. Kuitenkin kohta tuodaan esille tosiasia, että 70% maailman vesivaroista käytetään keinokasteluun. Todetaan kyllä, että "useiden" jokien kuivumisen seurauksena on ollut viljelyalan supistuminen. Mutta siihen pohdinta siten jääkin, kunhan paheksutaan, miten

Lainaus

"Subtropiikissa ja lämpimällä vyöhykkeellä merkittävä osa keinokastelusta kuluu nurmikoihin ja golfkenttien hoitoon."

Sen sijaan täysin pohtimatta jää, mitä johtopäätöksiä maailman vesivarojen rajallisuudesta täytyisi tehdä maatalouden puolella. Pohdinnan puuttumisen syy on ilmeinen: viimeistään tässä vaiheessa olisi loogisesti pitänyt voimakkaasti tuomita tehoton luomuviljely vesivarojen suunnattomana tuhlaajana.

Vaikka on totta, kuten ohjelmassa sanotaan, että lihantuotanto vaatii enemmän resursseja, sen tuomitseminen, paitsi toivotonta, myös suurelta osin turhaa: maailman maatalousalasta on 2/3 laidunmaita, joilla ei ekologisista ja taloudellisistakaan syistä voi viljellä ihmisravintoa, viljaa. Sen sijaan karjalle ne sopivat ja on täysin mahdollista laiduntaa syyllistymättä ylilaiduntamiseen. Siten seuraavat vaatimukset ovat niin sanoakseni outoja:

Lainaus

”* Lihantuotannon vientitukia tulee vähentää.

* Kasvisravinnon osuutta ruokavaliosta tulee lisätä."

Ensimmäinen vaatimus on outo siitä syystä, että miksi rajoitutaan lihantuotannon vientitukiin? Miksei vaadita kaiken vientituen poistamista? (Arvaus: sehän merkitsisi sitä, että suomalaisten tulisi syödä kaikki täällä tuotettu luomuruoka - mutta kun se ei kerta kaikkiaan mene täällä kaupaksi). Lihantuotannossa kannattaa muuten kannattaa (vaikkei vientituin) maailmankauppaa, koska lihantuotanto tiheästi asutuilla alueilla (Kiina, Intia jne.) on todellakin ekologisesti huono asia yleensäkin ja erityisesti verrattuna tuontiin sellaisista maista, joissa lihantuotantoon on paremmat edellytykset.

Toinen vaatimus on outo siitä syystä, että koko maailmaa ajatellen (ja siitähän otsikon mukaan tässä osassa piti olla kyse) liharuoan lisääminen parantaisi ihmisten ravitsemustasoa. Mutta vihreille valo tulee lännestä, USA:sta ja näin se ohjelmassaan sitoutuu sieltä lähtevään MacDonalds-vastaiseen rintamaan.

***

Kun sitten mennään kotimaista ja EU:n maataloutta koskevaan osuuteen, osaan 5, "Maatalous", näyttää kirjoittajalta taas unohtuneen paitsi moni edellä sanottu, myös moni muu tieteellinen tosiasia.

Luomussa on kuulemma "järkeä". Taas annos ovelaa disinformaatiota:

Lainaus

"Yksipuolinen tuotannon määrän korostaminen maataloudessa on viime vuosikymmeninä johtanut mm. luonnon monimuotoisuuden vähenemiseen, vesistöjen saastumiseen ja rehevöitymiseen, pohjavesien hupenemiseen, eroosioon sekä tuotantoeläinten pahoinvointiin. Suomalaisen maatalouden merkittävin ympäristöongelma on vesistöjen ravinnekuormitus: 60 % ihmisen aiheuttamasta fosfori- ja 50 % typpikuormituksesta on peräisin maataloudesta".

 (Lihav. HJ)

Ovelaa tämä on siksi, että lihavoimieni sanojen avulla syyllistetään tehomaataloutta, ollenkaan muistamatta, miten tuotettua kiloa kohti luomutuotannon ravinnekuormitus on aivan sama tai korkeampi kuin tehoviljelyssä on ollut. Ainoa nettovaikutus luomussa on siis suurempi viljelysala. Suomessa suurempi viljelyala ei ehkä aina vähennä luonnon monimuotoisuutta, mutta muualla EU:n alueella se takuulla sitä tekee. Tehoviljely on antanut siellä mahdollisuuden Euroopan uudelleen metsittämiseen. monessa maassa. Tätä trendiä vastaan on tietysti toiminut tukipolitiikka, jonka takia on tuotettu n. 25% liikaa ruokaa, joka sitten on dumpattu maailmanmarkkinoille. Mutta toinen tätä metsittämistrendiä vastaan toimiva asia on EU:n nykyinen luomuinnostus.  Jos kaikki ajettaisiin EU:ssa luomulle, tarvittaisiin jo omavaraisuuden säilyttämiseen ehkä n. 30% lisää peltoa nykyisestä. Se ei lisää luonnon monimuotoisuutta.

Aivan pähkähullu ja täydelliseen asiantuntemattomuuteen perustuva on väite:

Lainaus

"Lisäksi torjunta-aineet ovat entistä tehokkaampia, jolloin myös yliannostusten riski on kasvanut."

Tässä luodaan kuvaa, että viljelijä vanhasta muistista heittäisi uutta, tehokkaampaa ainetta pellolleen saman määrän kuin ennenkin. Kuulkaapas nyt, kyllä kaikki viljelijät ainakin EU:ssa ovat lukutaitoisia, ja myös laskutaitoisia. Lisäksi erilaisia maatalouskonsultteja vilisee Euroopassa.

Tosiasiassa uudet tehokkaat torjunta-aineet (esim. glyfosaatti) vähentävät "yliannostusten riskiä" päästöinä ympäröivään luontoon. Uudet aineet ovat myös tehokkaasti hajoavia ja lilluvat hyvin vähän aikaa luonnossa tehtävänsä tehtyään. Jos EU:lla olisi kanttia siirtyä gm-lajikkeisiin, torjunta-aineita voitaisiin edelleen vähentää.

[EU:n maataloustukipolitiikka ohitetaan tässä. Vihreiden linjanvedoissa "haisee", että tuotannon ja tuen irrottamisella täysin toisistaan halutaan taas kerran suosia luomuviljelyä]

Ohjelma asettuu sitten yllättäen kannattamaan oikeaa asiaa:

Lainaus

"Ympäristötuen erityistuen piiriin tulisi tuoda uusia viljelymenetelmiä kuten kyntämättä viljely ja suorakylvö, joiden on todettu vähentävän ravinnehuuhtoumaa."

Mutta tämä on selvästi tekopyhää ja asiantuntematonta. Asiantuntemattomuus ilmenee jo siitä että "kyntämättä viljely ja suorakylvö" mainitaan kahtena eri asiana (no, ehkä pitäisi armeliaasti ajatella, että kyse oli painovirheestä, piti olla "eli". Ei, ei pidä. Virkkeen viimeinen lause on edelleen monikossa). Lisäksi on täysin selvää asiasta tietävälle, että suorakylvö onnistuu vain ja ainoastaan torjunta-aineiden avulla. Luomumuunnelmaa suorakylvöstä ei siten ole olemassa.

Siten se riitelee selvästi sen kanssa, mitä vaatimuslistassa on:

Lainaus

"Typpi- ja fosforilannoitteille sekä torjunta-aineille säädetään haittavero."

Mutta niinpä, sitten kuin on näin mainittu suorakylvö (vähän pakko, koska se on nyt "kuuma", yhä useampien tuntema ja kannattama asia) päästäänkin sitten siihen, mihin on koko ajan pyritty:

Lainaus

"Luomuala on useiden vuosien ajan ollut kansainvälisesti yksi vahvimmin kasvavista kaupanaloista. Luonnonmukainen tuotanto, erityisesti sekatuotanto, jossa tilan eläinyksikkömäärä on suhteutettu tilakokoon niin, että tilalle voidaan muodostaa suljettu ravinnekierto, on tehokkain tapa ehkäistä maatalouden ympäristökuormitusta. Myös tuotantoeläinten hyvinvoinnin kannalta on luonnonmukainen tuotanto paras ratkaisu."

Siinä se sitten on, uskon tunnustus. Melkein tuntuu pahalta todeta:

- luomualan kasvu on jo vuosien ajan ollut kaikkialla siellä, missä se on saavuttanut sen muutaman prosentin osuuden, joka sille on osoittautunut mahdolliseksi, täysin pysähdyksissä. Niin Suomessa kuin muuallakin EU:ssa luomusta on tullut ylituotanto-ongelma. Se on sitten ratkaistu syöttämällä luomuruoka tavanomaisena, tavanomaisin hinnoin kuluttajille. Heidän sitä itse tietämättä: "Tämä elintarvike sisältää luomuraaka-aineita yli 1%" ei kuulu EU:n vaatimiin merkintöihin.

- luonnonmukainen tuotanto ei kuvatullakaan tavalla toteutettuna ole niin tehokas ympäristökuormituksen estäjä kuin suorakylvö. Luomun eläintenpidon määräykset ovat inhimillistämiseen saakka hellämielisiä eläimille, mutta käytännössä usein lähes varmistavat eroosion ja ympäristöpäästöt (pahimpana esimerkkinä sika)

- inhimillistävien määräysten vastapainona luomutuotantoeläimiä kiusataan sairauksilla - joihin sitten annetaan huonoa hoitoa. Ennaltaehkäisevä lääkintä on laajalti kielletty - mutta vastaavasti sitten homeopaattinen lumelääkintä on sallittu. Paremmuus lienee plus miinus nolla: luomueläimiä piristetään ulkoilulla ja virikkeillä ja rääkätään huonolla lääkinnällä.

Yllätyksenä ei tule:

Lainaus

"Vihreät suhtautuvat kriittisesti geenimuunteluun. Geenimuunneltuihin kasveihin, mikrobeihin ja eläimiin liittyvien riskien selvittämättömyys puoltaa geenimuuntelun pitämistä toistaiseksi perustutkimuksen työkaluna, poissa käytännön viljelystä. Geenimuunneltujen eliöiden avoimiin kenttäkokeisiin tulee myös suhtautua äärimmäisellä varovaisuudella."

Sen määrittelemistä, milloin tämä "toistaiseksi" olisi ohi, on turha odottaa. Samoin on turha odottaa kannanottoa siihen, miten suunnattomia hyötyjä geenimuuntelusta on kehitysmaiden vaikeissa olosuhteissa saatavissa.

Kun "vihreät edellyttävät että"

Lainaus

"Lisätään kuluttajien tietoisuutta elintarvikevalintojen vaikutuksesta maaseudun elinvoimaisuuteen, maiseman monimuotoisuuteen ja ympäristön tilaan. "

... tarkoittaa se suomeksi sitä, että luomupropagandaa levitetään edelleen valtion tuella niin kuin ennenkin, niin päiväkodeissa, kouluissa kuin Finfoodin kautta aikuisillekin. Sitä se ei tarkoita, että yleisö näistä asioista todella jotain tietäisi.

Sitten kehotetaan laittomuuteen:

Lainaus

"Valtiota ja kuntia kannustetaan suosimaan hankinnoissaan paikallista ruoan tuotantoa ja elintarviketeollisuutta, erityisesti luomutuotantoa. "

Tätäkään kirjoittaja ei tiennyt: tällainen suosiminen on EU:ssa yksiselitteisesti kiellettyä.

Edelleen edellytetään:

Lainaus

* Luonnonmukaisen tuotannon tutkimus-, tietopalvelu- ja neuvontaresursseja olisi lisättävä ja viljelytukia parannettava.

Tutkimuksella tuskin saavutetaan mitään erityisiä läpimurtoja viljelytavan osalta, joka on jo hylännyt kaiken 1800-luvun jälkeen keksityn. Palvelut ja lisätuet hyödyttävät varmasti luomuviljelijöitä, mutta eivät ketään muita. Eivätkä mitään muuta. Luomuviljelyyn sijoitetut rahat olisivat varmasti monin verroin paremmassa ja tehokkaammassa käytössä luonnonsuojelun edistämiseksi ... hups, meinasin kirjoittaa  "muilla tavoin", mutta se antaisi väärän kuvan, että luomu olisi eräs tapa, mitä se ei ole. Esimerkkinä hyvistä maatalouteen liittyvistä luonnonsuojelumenetelmistä ovat vaikka (ohjelmassa mainitut) suorakylvön edistäminen ja suojakaistojen lisääminen.

Lainaus

* Luomutuotteiden markkinoinnin ja viennin verkottumista on edistettävä.

Mutta kun juuri edellä oli myös tuettu lähiruokaa, mitä tämä tällainen nyt sitten on. Eikö kaikkien koko maailmassa pitäisi ostaa luomuruokansakin läheltä? Mutta, kuten edellä on todettu, luomu ei mene suomalaisille kaupaksi, ja tässä Luomuliiton lobbaama puolue asettuu sitten kannattamaan ylijäämän vientiä.

***

Viimeinen, mutta ei vähäisin asia.

Vihreille ei riitä, että he vainoavat DDT:n käyttöä kehitysmaissa myös malariantorjunnassa. Heille ei riitä, että he pelottelukampanjoillaan estävät geenimuunnellun hätäapuruoan viemisen nälänhätäalueille.

Lainaus

Suomen on EU:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla edistettävä kehitysmaihin soveltuvien ekotehokkaiden tuotantotapojen ja ympäristöteknologioiden kehittämistä.

Jos tämä tarkoittaa - mitä se mitä ilmeisemmin ohjelman ajattelutavassa tarkoittaa - että myös kehitysmaissa olisi luovuttava maatalouden tehotuotannosta, keinolannoitteista ja torjunta-aineista, luomuviljelyn hyväksi, ja Suomen ja EU:n pitäisi tätä asiaa edistää - kyse on käytännössä kansanmurhaan yllyttämisestä. Nälkään tappamisesta kyse on, tarkentaen niille, jotka eivät ole sitä vielä yllä olevasta muutoin ymmärtäneet.

Myös moraalista improbatur.

Heikki Jokipii 29.05.04

 


© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry