Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Valtiovalta houkuttelee mainoskampanjalla kansalaisia luomun kuluttamiseen

Pöyristyttävää? Kyllä, mutta oikeastaan vielä enemmän farssi.

Neljä vuotta sitten syntyi Suomen poliitikkojen keskuudessa outo innostus luomuviljelyyn. Äärimmäisen ilmentymänsä se sai Jorma Ollilan nk. brandityöryhmän työssä (ryhmän oli asettanut ministeri Alexander Stubb), joka suositteli luomuviljelyalan nostamista 50%:in kaikesta viljelysmaasta. Vaikka tuo muistio sittemmin on käytännössä unohdettu, tavoite luikerteli asteittain hallituksen tavoitteisiin.

Vielä hallitusohjelmassa luomutuotantoa piti lisätä "kysyntää vastaavaksi". Sitten kuitenkin MMM tulkitsi tämän tavoitteen niin, että se merkitsisi luomupinta-alan nostamista 20%:iin vuoteen 2020 mennessä. Tämä luomuohjelma sitten myös valtioneuvostossa hyväksyttiin.

Entäpä se kysyntä sitten? Pienen nousun jälkeen luomun kysyntä Suomessa juuttui 1,7 prosenttiin euromääräisistä ostoksista, millä tasolla se on ollut jo useamman vuoden ajan. Luomutuotteiden kalliimpi hinta huomioon ottaen se tarkoittaa, että luomuruoan osuus on vain alle 1% kaikesta ruoasta. Vaikka luomuviljelyn tuottavuus on vain 1/4 tavanomaisen viljelyn tuottavuudesta, se merkitsee, että noin 4% viljelypinta-alasta riittäisi koko luomukysynnän tyydyttämiseen. Osuus on jo nyt 8,3 prosenttia.

Mitä tekee siis valtiovalta? Järkevä ratkaisu olisi tietysti sopeuttaa valtiovallan tavoite siihen kysyntään, eli oikeastaan unohtaa tuo 20% tavoite. Mutta valtio tekee toisin. Se yrittää sopeuttaa kansan ostokäyttäytymistä tuohon hyväksymäänsä tavoitteeseen. Se on maksanut yksityiselle mainostoimistolle 450 000 euroa mainoskampanjasta, jossa "pyritään herättämään kuluttajien kiinnostus luomuruuan ostamiseen, ja tavoitteena on saada kuluttajat lisäämään luomuostojaan".

Pöyristyttävää tässä on se, että tällaista kansalaisten ohjaamista ei juuri nähdä eikä ole nähty muissa kuin totalitäärisissa maissa. (Josta jo huomauttimmekin.) Demokraattisetkin maat saattavat ohjata kansalaisiaan terveellisempiin valintoihin, kuten vaikka tupakasta luopumiseen ja alkoholin kohtuukäyttöön. Mutta tällä Suomen luomukampanjalla ei ole sellaisia perusteita. Se on käynnistetty vain, koska niin on päätetty, että luomua on lisättävä.

Farssinomaisia piirteitä on kampanjassa se, että uskotaan tällaisella mainoskampanjalla ja "tunteeseen vetoamalla" kyettävän kansalaisiin todella vaikuttamaan, siinä vaiheessa kun he oma kukkaro mukanaan ovat kaupan tiskillä, ja luomutuotteet - kaikesta valtion tuestta huolimatta - maksavat noin kaksinkertaisesti tavanomaiseen nähden. Usko siihen, että TV:ssä ja radiossa esitettävillä mainoksilla saataisiin häivytettyä kansalaisten mielistä yhä kasvava kriittisyys luomua kohtaan, on myös internet-aikana vähintään naiivi. Naiivia on myös usko siihen, että tällä kampanjalla nyt onnistutaan, vaikka vastaavat kampanjat aiemmin ovat surkeasti epäonnistuneet.

Vaikuttaako tähän kampanjaan ja sen toteuttamiseen se, että nyt ollaan muodostamassa uutta hallitusta? Valitettavasti ei. Uusi hallitus näyttää perivän edelliseltä tämän höperön uskon, että Suomesta olisi kehitettävä ainakin jonkinasteinen "luomumaa".

Keskustelussamme seuraamme ko. kampanjaa, ja myös sen herättämiä reaktioita muuallakin:

Suomesta "luomumaa"?

Heikki Jokipii, 7. 05. 2015.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry