Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Miten kehittää luomutuotantoa ”kysyntää vastaavaksi”?

Otakantaa.fin keskustelussa meitä syytettiin tai ainakin meistä todettiin, että emme yritäkään ehdottaa mitään toimenpiteitä (policy), vaan ainoastaan kritisoimme luomua yleisellä tasolla.

Yritetään korjata tämä asia tässä, hahmottelemme policy-tyyppisen ehdotuksen.

Hallitusohjelmassa luomun osalta luvataan, että ”tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään kysyntää vastaavaksi" (lihav. HJ).

Oletamme tässä nyt, että tuo tavoite on asetettu tosissaan, eli sen lisäksi, että tuotantoa monipuolistetaan ja lisätään, sen täytyy myös tapahtua niin, että tuotanto vastaa kysyntää.

Tässä tavoitteessa on haaste MMM:n virkamiehille. Olisi siis kehitettävä tukisysteemi, joka myös reagoisi kysynnän muutoksiin.

Tässä tarjoamme aika konkreettisen ehdotuksen sellaisen kehittämiseksi.

Annetaan koko luomutuki ”könttäsummana”, jonka suuruus määritellään luomun toteutuneen kysynnän mukaan, ehkä parin vuoden muutokset (nk. siirtymäkauden takia) ennakoiden. Voidaan hyväntahtoisesti olettaa, että luomun kysyntä parina tulevana vuotena kasvaa.

”Könttäsumman” koko arvioitaisiin kertomalla toteutuneen kysynnän osuus kolmella, luomun huonompi tuottavuus huomion ottaen. Siten juuri tällä hetkellä kertoisimme luvun 1,6 kolmella saaden tulokseksi 4,8%. Se on nyt luomun kysyntää vastaava osuus viljelyalasta. Siihen sitten lisäisimme oletetun kasvun. Jos käytämme vaikka Pro Luomun arviota, kysyntä nousisi parissa vuodessa noin 3 prosenttiin. Kolmella kerrottuna se on 9%, eli luomun nykyinen osuus viljelyalasta.

Prosenttiluku muutettaisiin sitten hehtaareiksi, ja kerrottaisin luomun keskimääräisellä hehtaarituella. Saataisiin tuo ”könttäsumma”.

Koko ”könttäsumma” annettaisiin sitten Luomuliiton jaettavaksi. Luomuliitolle annettaisiin myös Eviralta nykyinen luomuvalvonta.

Tuen saamisen kriteeriksi säädettäisiin, että joku tietty merkittävä osa tilan tuotannosta todella myydään luomuna. Jos tilan tuotto myytäisin pelkästään tavanomaisen ruoan joukossa, siltä voitaisiin ottaa tuki pois. Tämä raha olisi sitten käytettävissä oikeiden luomutilojen tukeen.

Jos luomun kysyntä eli myynti sitten ruokamarkkinoilla laskisi, laskisi myös tämä ”könttäsumma”. Jos ennustettu nousu luomun kysynnässä ei vuosiin toteudukaan, valtiolla olisi myös oikeus leikata luomutukea. Näin esimerkiksi, jos luomun myynti nyt juuttuu nykytasolle, ”könttäsummaa” laskettaisiin alaspäin. vastaamaan tuota 4,8% osuutta viljelyalasta, myöhemmin. Hehtaaria kohti tulevan luomutuen tasosta päättäisi tietysti myös eduskunta.

Tällä systeemillä ahneus ja kateus, joiden jo Adam Smithistä lähtien tiedämme ohjaavaan hienosti talouden ”näkymätöntä kättä”, pitäisivät luomutuotannon kysyntää vastaavana. Luomutuotanto ei toisaalta laskisi kysynnän alle, mutta ei toisaalta riistäytyisi sellaiseen kasvuun, jota vastaavaa kysyntää ei ole.

Tämä idea on vapaasti MMM:n käytettävissä. Idea vaatisi luonnollisesti vielä paljon hienosäätöä, ennen kuin se saadaan lakimuotoon. Myös mahdollinen luomun tuonnin raju lisääntyminen olisi otettava systeemissä huomioon.

Keskusteluumme ”Luomuohjelma ja lähiruokaohjelma lausuntokierrokselle”

Heikki Jokipii, 9. 04. 2013.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry