Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

Maailma ruokahuollon ongelmat syynissä

Leo Granberg, yhteiskuntatieteellisen maaseutututkimuksen professori Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa, luetteli koko joukon maailman maatalouden ongelmia ja ratkaisuehdotuksia Helsingin Sanominen vieraskynä-artikkelissaan 7.10.2010 ”Maailman ruokahuoltoa uhkaavat uudet kriisit”. Linkissä alla löytyy artikkelin lyhennetty nettiversio.

Mainituksi tulivat ongelmista

- Venäjän viljasadon heikkeneminen v. 2010 [ks. tästä täällä]
- ilmastonmuutos
- energian hinnannousu
- viljan hinnan nouseminen spekulaation seurauksena
- vientirajoitukset ja niistä aiheutuvat ketjureaktiot
- peltomaan ostaminen / vuokraaminen kehitysmaista
- biopolttoaineiden tuotanto

Mainituksi tulivat ehdotetuista ratkaisuista

- kaupan rajoitukset
- oman maataloustuotannon lisäys
- varmuusvarastointi
- kaupunkiviljely
- eettiset säännöt maatalousinvestointeihin (Maailmanpankki) - kuitenkin (lainaus):

”Huhtikuussa kolme globaalia kansalaisjärjestöä puolestaan julkaisi Maailmanpankin säännöstölle vastateesit, joissa vaadittiin maan pysymistä paikallisyhteisöjen käsissä. Teeseissä myös puolustettiin ekologisiin menetelmiin perustuvaa pientuotantoa, paikallisia markkinoita ja suvereniteettiin perustuvaa ruokakauppaa." [Sic! Lihavointi HJ. Tärkeä asia mainita?! Sanoista tulee nk. "kilinää"!]

- vapaat markkinat (eivät kuulemma toimi)
- asian tarkkailu (lainaus):

"Ruokaan liittyvät kriisit ja konfliktit eivät kuitenkaan pitkään kierrä Suomea. Meidänkin on aika kiinnittää huomiomme globaaliin ruokajärjestelmään."

Ingressinä ja eräänlaisen yhteenvetona (vrt. nettiversio alla) oli:

"Ruokakriisin ratkaiseminen on samanlainen globaalin politiikan kysymys kuin ilmastoon, energiaan ja talouden tasapainoon liittyvät ongelmat."

***

Kiinnittäisimme huomiota yhteen näkökulmaan, jota Leo Granberg ei katsonut tarpeelliseksi mainita, ilmeisesti asia ei ollut tullut hänelle lainkaan mieleen.

Tämä ongelma on:

- eräiden kehitysmaiden maatalouden suunnattoman alhainen tuottavuus, erityisesti Afrikassa. Hehtaarisato siellä on vain kolmannes Aasian sadoista. Kymmenesosa USA:n parhaiden alueiden sadoista.

Ratkaisu siinä on modernien viljelymenetelmien vienti kyseisiin maihin. Eli Afrikan ”vihreä vallankumous”. Vahvistuksenaan moderni bioteknologia, muuntogeeniset lajikkeet mukaan lukien.

Mutta tämä asia ei tullut hänelle kerta kaikkiaan mieleen.

Tällä asialla näyttää olevan sellainen taipumus, että se ei millään tule mieleen.

***

”Maailman ruokahuoltoa uhkaavat uudet kriisit” (HS)

Heikki Jokipii, 9. 10. 2010.

Takaisin uutislistaan

Puu

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry