Muut > Muut aiheet

Mikä estää siirtymästä hyötöreaktoreihin?

(1/9) > >>

Heikki Jokipii:
Olen tuolla toisaalla ja monessakin paikassa esittänyt perustelut sille, miksi meidän tulisi ottaa käyttöön hyötöreaktorit.

Kuitenkaan mitään liikettä niiden käyttöön ottoon Suomessa tai EU:ssa ei näy. Miksi ei?

Tähän kerättäköön esitettyjä ja reaalisia syitä sille, miksi niin ei käy. Ja yritetään erottaa toisistaan, mihin luokaan esitetyt vastaperusteet kuuluvat. Epäilemättä asian ympärillä leijuu myös myyttejä.

Heikki Jokipii:
Aloitetaan tällä Wikipedian artikkelista löytyvällä kappaleella:

Hyötöreaktori


--- Quote ---Kuten kaikesta uraanin tai plutoniumin fissiilejä isotooppeja sisältävistä aineista, myös hyötöreaktorin polttoaineesta on teoriassa mahdollista valmistaa ydinaseita. Käytännössä sellaista ei tiettävästi ole tapahtunut tai edes suunniteltu, koska tunnetaan huomattavasti yksinkertaisempiakin tapoja aloittaa ydinaseen rakentaminen. Monet asiantuntijat pitävät kuitenkin hyötöreaktorien tuottamaa plutoniumia sisältävää käytettyä ydinpolttoainetta riskinä ydinaseiden rajoittamiselle.
--- End quote ---

Tuo kappale ei tarjoa lähdeviitteitä. Mitkä asiantuntijat, edes yksi esimerkki tällaisesta? Mutta tuo ajatus on hyvin yleinen,  usein ainakin vihjataan tuohon suuntaan.

Heikki Jokipii:
Rauli Partasen kirjoituksessa v. 2016 ...

Ydinjätteen tulevaisuus

... on vielä lisäksi tällainen väite:


--- Quote ---Hyötöreaktorit ovat kuitenkin teknisten ominaisuuksiensa vuoksi nykylainsäädännön mukaan Suomessa lainvastaisia. Ne voivat valmistaa (hyötää) polttoaineensa luonnonuraanista, köyhdytetystä uraanista tai jopa toriumista. Tulevina vuosikymmeninä niiden uskotaan yleistyvän, ja yhtenä argumenttina niiden puolesta on se, että ne kykenevät tuhoamaan nykyisten reaktoreiden pitkäikäistä jätettä.
--- End quote ---

Hänen visionsa siis on, että tulevaisuudessa Suomessa rikotaan lakia. No, ehkäpä kuitenkin, että lakia muutetaan.

Suoraan hyötöreaktoreista ei ydinvoimalaki puhu. Olen ymmärtänyt, että asia jotenkin liittyy kieltoon jälleenkäsitellä (ainakin ulkomailla) ydinjätettä. TEM:n sivulta:

Käytetty ydinpolttoaine sijoitetaan Suomeen


--- Quote ---Joissakin maissa käytetty ydinpolttoaine jälleenkäsitellään. Jälleenkäsittelyssä käytetystä ydinpolttoaineesta erotetaan käyttökelpoinen uraani ja plutonium jatkokäyttöä varten. Jälleenkäsittely ei poista loppusijoituksen tarvetta vaan prosessista jää aina jäljelle korkea-aktiivista jätettä, joka on viime kädessä loppusijoitettava.

Suomessa ei ole käytetyn ydinpolttoaineen jälleenkäsittelylaitosta eikä sellaisen rakentaminen ole teknis-taloudellisesti kannattavaa. Käytettyä ydinpolttoainetta ei myöskään voi viedä ulkomaille jälleenkäsiteltäväksi, sillä se on Suomen ydinenergialaissa kielletty.
--- End quote ---

Vaatisiko hyötöreaktori tuota? Vai mistä on kyse?

***

Tämän lisäksi tulee tietysti kysymys siitä, onko itse hyötöreaktorin rakentaminen (vielä nyt) teknis-taloudellisesti kannattavaa.

Niinpä tässä on nyt alustettu asiaa. Ovatko hyötöreaktorit:

- poliittis-sotilaallisesti turvallisia?
- Suomessa laillisia?
- kannattavia?


PS. Tästä laillisuudesta lähetin kysymyksen TEM:in kirjaamoon. Koska hyvin ymmärrän, että virkamiehet siellä käyttävät laillista oikeuttaan ottaa välipäivät lomaa, en odota vastausta kuin vasta uudenvuoden jälkeen.

Heikki Jokipii:
Sain TEM:iltä vastauksen. Sen mukaan hyötöreaktorit eivät ole lainvastaisia.

Vastauksessa kerrottiin muutakin, ja lähetin lisäkysymyksen. Palaan asiaan myöhemmin.

Heikki Jokipii:
Kirjeenvaihtomme:


--- Quote ---Hei Heikki,

kiitos kysymyksestä! Suora vastaus kysymykseesi, onko hyötöreaktoreille laillista estettä Suomessa, on että ei ole estettä. Ydinenergialaki ei niitä suoraan mainitse.

Silti on hyvin epätodennäköistä, että kukaan hyötöreaktoreita Suomeen alkaisi rakentaa. Ne ovat hyvin kalliita ja niiden polttoainekiertoon liittyy monia suuria haasteita. Suomessa on valittu käytetyn ydinpolttoaineen suora loppusijoitus Suomen kallioperään ja tämä ei oikein sovi hyötöreaktorikuvioihin.

Terveisin

Jorma Aurela
Yli-insinööri
Energiaosasto
--- End quote ---

Lähetin vastauksessani lisäkysymyksen:


--- Quote ---Suuret kiitokset vastauksesta. Mutta uskaltanen lähettää vielä lisäkysymyksen:

jos hyötöreaktorit tiedetään kalliiksi, niin varmaan jostain löytyy - ihan jollakin luvuilla - vertailu, jossa se osoitetaan? Mistä se voisi löytyä?

Koko ajan taustalla on minulla se tosiasia, että Venäjällä on toimiva ja verkossa oleva hyötöreaktori BN-800. Miten siellä on ratkaistu tämä kalleuden ongelma? Täällä Lappeenrannassa vieraillut venäläinen professori vielä kertoi, että hyötöreaktorit ovat se linja, jolla Venäjä suunnittelee jatkossa etenevänsä.
--- End quote ---

Aurelan vastaus siihen:


--- Quote ---Hei,

luotettavien lukujen löytäminen monista ydinlaitoshankkeista on vaikeaa. Kaupallisista hankkeista löytää hintatietoja OECD:n ydinenergiatoimiston NEAn julkaisuista ”Projected Costs of Generating Electricity”, josta tuorein painos on vuodelta 2015. Mutta ei tuollaisista julkaisuista hyötöreaktorien hintatietoja löydy. Tuorein tapahtuma maailmalla on uuden ranskalaisen hyötöreaktorin Astridin (jäähdytteenä natrium) kaatuminen vuonna 2019, eräiden tietojen mukaan yli 700 M€:n kustannusten jälkeen (katso Wikipedia).

Venäjällä on todella rutiinikäytössä hyötöreaktoreita ja uusiakin on rakenteilta (Rosatomin Belojarsk ja Sverdlovsk). Luotettavia hintatietoja näistä ei ole saatavilla. Venäjän polttoainekierron laajuus ja monipuolisuus kuitenkin mahdollistavat osaltaan tämänkin suunnan reaktoriteknologiaa.
--- End quote ---

Tässä on Wikipedian tiedot:

https://en.wikipedia.org/wiki/ASTRID_(reactor)

Aurelan ystävällisistä vastauksista huolimatta olemme siis lähtöruudussa. Emme tiedä, mitä hyötöreaktori maksaa.

Ymmärrrän hyvin, ettei aika ole siihen mitenkään (poliittisesti) otollinen, mutta eikö nuo Venäjän hintatiedot saisi selville yksinkertaisesti niin, että joku taho pyytäisi tarjouksen Rosatomilta? 8)


PS. Kimmoke sille, että ryhdyin ottamaan asiasta selvää oli Lasse Lehtisen tämä kolumni ja siellä tämä lause:

Lasse Lehtisen kolumni: Vihreä aatteen musta aukko


--- Quote ---Käytetty ydinpolttoaine voi myös olla tulevaisuuden energianlähde, teknologia on jo olemassa vaikka ei vielä taloudellisesti kannattava.
--- End quote ---
(lihav. HJ)

Sähköpostitse kysyttynä hänkään ei osannut eksaktisti kertoa, mihin lähteeseen hän tuon käsityksensä perusti. Vastaukseksi sain linkin em. Partasen kirjoitukseen. Mutta siellähän ei tietoa kustannuksista ollut. Vaan nyt periaatteessa vääräksi osoittautunut tieto lainvastaisuudesta (edellä 26.12.19).
 

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Go to full version