Author Topic: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla  (Read 15104 times)

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Nyt tuli kova tulos ruotsalaisesta tutkimuksesta.

Luomupeltojen typpi- ja fosforipäästöt suurempia hehtaaria kohden kuin tavanomaisesti viljellyillä pelloilla. Huomatkaa siis hehtaaria kohden, ei pelkästään tuotettua määrää kohden.


Renare vattendrag utan ekologisk odling

Publicerad 2016-05-12 | Uppdaterad 2016-05-12
http://www.atl.nu/ledare/renare-vattendrag-utan-ekologisk-odling

Quote
Tidigare jämförelser mellan ekologisk och konventionell odling har slagit fast att med högre skördar i den konventionella odlingen får man lägre utlakning per kilo skördad gröda. Med denna rapport från Agrifood kan man se att även den direkta miljöpåverkan från ett ekologiskt hektar är större än från ett konventionellt, när man ser på följderna av praktisk verksamhet.

Tutkimus käyttää tietoja todellista tuotannossa olevilta tiloilta (40 000 kpl), ei koetiloja. Valumia laskettaessa on huomioitu erilaiset valumien estotoimenpiteet kuten suoja-alueet.

Quote
Metoden man har använt är att utnyttja de dataserier som finns på innehållet av kväve och fosfor i tusentals svenska områden och de miljöstöd som betalats ut till gårdar i samma avrinningsområden.

Quote
Studien omfattar därmed cirka 40 000 gårdar – och lika många lantbrukare eftersom man också får effekten av "den mänskliga faktorn”. Man har undersökt åtgärder som riktar sig direkt mot näringsläckage men också åtgärder med flera tänkta effekter som ekologisk produktion och stöd till att bevara kulturmiljöer.

Jokainen tuhat kruunua luomulle lisää 18 kiloa typpivalumia ja 1 kilon fosforia vesistöihin.

Quote
Till rapportförfattarnas förvåning har det visat sig att stödet till ekologisk odling ökar utlakningen. En nedlagd tusenlapp på ekologisk odling resulterar i ytterligare 18 kilo kväve och knappt 1 kilo fosfor ut i vattendragen.
« Last Edit: 15.05.16 - klo:00:46 by Jarrumies »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #1 on: 15.05.16 - klo:22:27 »
Kyllä, todella kova tulos!

Vaikka siellä kommentoija "torgil" sanookin, että ...

Quote
Är någon förvånad förutom innerstadsagronomerna.

... eli onko joku hämmästynyt, paitsi keskikaupunkiagronomit.  8)

Tässä on linkki Lundin Agrifood Economics Centren asianomaiselle sivulle, josta kyseinen tutkimus on myös ladattavissa:

http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1841

Itse tutkimus on englanniksi, saatavana on myös ruotsinkielinen tiivistelmä.

Luulisi, että vaikka Maaseudun Tulevaisuus seuraisi ruotsalaista keskustelua. Kertookohan se tästä tutkimuksesta?

Siinä on eräitä muitakin yllättäviä (negatiivisia) tuloksia (lihav. HJ):

Quote
Stöden till skyddszoner, ekologisk produktion och naturbetesmarker ökar däremot näringsläckaget.

Nyt tutustumaan siihen tarkemmin, tästä varmasti syntyy keskustelua.
« Last Edit: 16.05.16 - klo:05:00 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #2 on: 16.05.16 - klo:03:21 »
Uutta ja tavallaan vallankumouksellista on tuon tutkimuksen metodissa. Tapaustutkimusten sijaan yhdistetään tietoa tiloille annetuista ympäristötuista ja niistä alavirtaan otetuista vesinäytteistä. 

Quote
En  unik  kombination  av  datamaterial  innebär  att  vi kan uppskatta de faktiska genomsnittliga effekterna av miljöstöden på näringsläckaget för  Sverige  som  helhet. Genom  att  koppla  samman uppgifter  om miljöstöd för  nästan  40 000  gårdar med uppgifter  om näringsinnehåll  i vattenprover tagna nedströms  dessa  gårdar görs  en närmast  fullskalig  empirisk  utvärdering  av  miljöstödens  effekter  på näringsläckaget. Resultaten  i  studien  är  en  del  av  slututvärderingen av landsbygdsprogrammet 2007-2014.

Näin siinä on tutkittu, mitä todella on tapahtunut, ei niinkään sitä, mitä voisi tapahtua, kunkin toimenpiteen seurauksena. Siinä on tietysti sen voima ja heikkous. Edelleen jää hiukan auki se, mitä saataisiin toimenpiteellä aikaan, jos se tehtäisiin "kaikkien taiteen sääntöjen mukaan", koska täyttä varmuutta ei ole, onko näin tehty. Toisaalta nuo toimenpiteet tekee aina reaalinen ruotsalainen maanviljelijä, eikä teoreettinen ideaaliviljelijä. (Vrt. keskustelu luomusadoista, jossa tilanne on logiikaltaan samantyyppinen.)

Mutta nämä varaukset huomioon ottaen, seuraavat luonnehdinnat tai selitysyritykset löytyvät yhteenvedosta (pdf) noiden kolmen (yllättävänkin) epäonnistumisen osalta. (Sivulta 5, tulosten yhteenvetotaulukko on sivulla 4)

Suojakaistat:

Quote
Att stödet till skyddszoner inte minskar näringsläckaget (eller till och med svagt ökar läckaget av kväve) är förvånande och leder till frågan vad det kan bero på. Det kan ha att göra med att det är tillåtet att låta skyddszonerna  betas. En  ansamling  av  djur  i  närheten  av  vattendrag kan dels  leda  till  att  mer  gödsel  och  urin  hamnar i vattendraget  och dels   till   att   växttäcket   i   skyddszonen   förstörs   vilket   kan   frigöra näringsämnen  i  såväl  den  underliggande  marken  som  i  växterna. En annan  möjlighet  är  att,  om  det  sker  förändringar  i  ersättningens storlek (vilket varit fallet), kan det leda till att skyddszonen plöjs upp vilket också kan leda till att näringsämnen bundna i såväl jorden som i det tidigare växttäcket  sköljs ut i vattendragen. Det krävs emellertid ytterligare forskning för att förstå mekanismerna bakom resultatet.

Eli syynä voisivat olla suojakaistoilla laiduntavat lehmät, tai sitten muutokset suojakaistoissa (niiden kyntäminen).

Luomuviljely:

Quote
Ekologisk  produktion  ökar  näringsläckagen  vilket  är  förvånande  då dess  syfte  är  det  motsatta. En  hypotes är att  resultatet  kan  bero  på användningen  av naturgödsel  istället   för   mineralgödsel.   Tidigare forskning har visat att användning av naturgödsel riskerar att leda till ökat näringsläckage. En annan hypotes är att det kan orsakas av ökad jordbearbetning  pga. användningen  av  mekanisk  istället  för  kemisk ogräsbekämpning   i   ekologisk   odling. Även i detta   fall   krävs ytterligare forskning.


Syynä siis ehkä luonnonlannoitteiden suurempi riski valua vesiin, tai sitten luomussa käytetty voimaperäisempi maanmuokkaus, mm. rikkakasvien mekaaninen torjunta.

Luonnonlaitumien säilyttäminen:

Quote
Resultaten  visar  också  att stödet  till  bevarande  av  naturbetesmarker leder  till  ökat  kvävelä ckage.  Detta är  rimligtvis en  effekt  av  betande djur  då  detta  är  en  förutsättning  för  att  få  stödet.  Fler  betande  djur innebär  att markerna får  ett större  tillskott av  naturgödsel, vilket  kan resultera i högre närings läckage,  allt annat lika. Alternativet, dvs. om jordbrukarna  inte  får  stöd  för  att  bevara  dessa  marker,  antas  vara  att de  i  större  utsträckning  lämnas  att  växa  igen.  Det  bör  noteras  att stödet  inte  syftar  till  att  reducera  näringsläckaget  utan  till  att  bevara biologisk   mångfald. I ett samhällsekonomiskt   perspektiv   är   det således  intressant  att  jämföra  värdet  av  denna  bevarandeeffekt  med kostnaden för det ökade läckaget.

Laiduntavat lehmät tuossakin syyllisiä. Tai epäiltyjä, niin kuin nykysin pitää sanoa.

***

Meillä Suomessakin varmasti on joku ympäristötoimenpiteiden seurantajärjestelmä. Onkohan täällä olemassa vastavaa dataa, voitaisiinko täällä tietoja tuolla tavalla yhdistää?

Kun tuo ruotsalainen tutkimus ei varmaan suomalaisille poliitikoille riitä. Ja kun suomalaisetkin poliitikot ovat taipuivaisia olemaan tällaisia (ATL-lehdestä):

Quote
Ekologiskt jordbruk används ofta, inte minst av politiker, slentrianmässigt som ett mantra för allt som är miljövänligt och bra.

Lisätutkimusta tarvitaan, todetaan kyllä tuossa ruotsalaisessakin tutkimuksessa. Mutta onpahan nyt siinä sen verran hankalia tietoja, että ilman sitä tutkimusta ei tuo vanhojen mantrojen toistelu enää oikein käy!
« Last Edit: 16.05.16 - klo:06:18 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #3 on: 16.05.16 - klo:08:31 »
Kyllä, todella kova tulos!


Tässä on linkki Lundin Agrifood Economics Centren asianomaiselle sivulle, josta kyseinen tutkimus on myös ladattavissa:

http://www.agrifood.se/publication.aspx?fKeyID=1841

Itse tutkimus on englanniksi, saatavana on myös ruotsinkielinen tiivistelmä.

Luulisi, että vaikka Maaseudun Tulevaisuus seuraisi ruotsalaista keskustelua. Kertookohan se tästä tutkimuksesta?

Siinä on eräitä muitakin yllättäviä (negatiivisia) tuloksia (lihav. HJ):

Quote
Stöden till skyddszoner, ekologisk produktion och naturbetesmarker ökar däremot näringsläckaget.

Nyt tutustumaan siihen tarkemmin, tästä varmasti syntyy keskustelua.

Koko englanninkielisistä tutkimusta ei ole noilla sivuilla. Ainakaan minä en löytänyt. Sen status vain WP (working paper). Kysypä itse tekijältä tuota WP paperia.


Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #4 on: 16.05.16 - klo:13:00 »
Kappas vaan. "Jäin kiinni" siitä, että en ollut avannut vielä ko. englanninkielistä tutkimusta (tai siis sen "working paper" -versiota, kuten osoittautui) - oli kyllä ihan kohta tarkoitus avata ...  ;) - vaan luotin tuohon ruotsinkieliseen yhteenvetoon. Mutta nyt toivomuksesi mukainen tiedustelu on lähtenyt. Tai tarkemmin ottaen kysyin kyllä, että koska lopullinen versio tulee.

PS. 17.5.16: Vastaus tuli melkein heti, jo eilen. Martin Nordin kiitti mielenkiinnosta. Totesi, että jonkin aikaa menee, ennen kuin se lopullinen versio julkaistaan, mutta ei sitten antanyt täsmällisempää aika-arviota. Odotellaan siis, mutta noita ennakkotietoja voinee silti jo käyttää. 
« Last Edit: 17.05.16 - klo:06:48 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #5 on: 17.05.16 - klo:05:40 »
Meillä Suomessakin varmasti on joku ympäristötoimenpiteiden seurantajärjestelmä. Onkohan täällä olemassa vastavaa dataa, voitaisiinko täällä tietoja tuolla tavalla yhdistää?

Ja olihan sellainen - tietysti, voisi sanoa - Suomessakin:

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus (MYTVAS3)

Sieltä löytyvät ko. hankkeen väli- ja  loppuraportit, ja myös linkkejä aiempien vastaavien selvitysten raporteihin.

Myös täällä:

Maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden seurantatutkimus

Sieltä löytyvät myös ko. hankkeen väli- ja  loppuraportit ynnä tiivistelmä.

Nyt on jäljellä enää kysymys, että saako tuon tutkimuksen datasta ulos tuohon ruotsalaistutkimukseen verrattavissa olevat tiedot.

Tuosta tiivistelmästä:

Quote
Ominaisvaikuttavuusarvioinnin perusteella voidaan todeta, että vesistöjen ravinnekuormituksen vähentämisen potentiaalisimmat toimenpiteet ovat peltokasvien lannoitus ja luonnonhoitopellot  ‐perustoimenpiteet sekä kasvipeitteisyyteen ja lannoitukseen liittyvät lisätoimenpiteet. Maatalousluonnon monimuotoisuuden kannalta ominaisvaikuttavuudeltaan parhaimmat toimenpiteet löytyvät erityistukisopimusten joukosta (perinnebiotooppien hoito, luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen, luonnonmukainen tuotanto, alkuperäisrotujen kasvattaminen, alkuperäiskasvien viljely) sekä ei‐tuotannollisista investoinneista (kosteikkojen perustaminen, perinnebiotooppien peruskunnostus).
(lihav. HJ)

Kun luomuviljelyä tuossa ei mainittu ravinnekuormituksen yhteydessä, saatiinko siis Suomessakin samansuuntaisia tuloksia kuin Ruotsissa?


PS. klo 14:55: Lähetin muuten muutamaan paikkaan uutisvinkin tuosta ruotsalaistutkimuksesta.
« Last Edit: 17.05.16 - klo:13:56 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #6 on: 18.05.16 - klo:09:28 »

Maaseudun Tulevaisuus todellakin seuraa Ruotsin keskustelua ja alan lehtiä (sinne en kerinnyt lähettää uutisvinkkiä), nyt se on julkaissut tämän:

Ruotsalaistutkimus: Luomuviljely lisää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin

Nyt pallo on viimeistään suomalaistutkijoilla: mitenkäs meillä?

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #7 on: 18.05.16 - klo:16:44 »
Ihan pian - aika vällittömästi edellisten löytöjen jälkeen - löysin netistä tämän (päivätty tänään):

Luomu-trendi kasvaa – eniten luomuun siirtyviä tiloja Tohmajärvellä

Jossa sitten oli tämäkin lause (lihav. HJ):

Quote
Luonnonmukaiseen viljelyyn siirtyville sekä sitä harjoittaville tiloille maksettavan korvauksen tavoitteena on maataloudesta aiheutuvan ympäristö- ja vesistökuormituksen vähentäminen sekä luomutuotteiden tarjonnan lisääminen.

Eli tuo on luomuviljelyn kohdalla se oletus. Vaikka siiis asian todellinen laita voi olla vallan toinen, ja tuon ruotsalaistutkimuksen mukaan olisikin.

(Sinänsä - vaikka toinen kysymys - paljonko nuokaan lisähehtaarit todella osallistuvat "luomutuotteiden tarjonnan lisäämiseen"? Muille kuin lehmille? Eikä paljon niillekään. Mitä Pohjois-Karjala yleensä ja Tohmajärvi erikseen todella luomusyötävää tuottaa? Mutta siitä mielellään toisissa sivustomme keskusteluosioissa, jos siitä halutaan lisää keskustella.)
« Last Edit: 18.05.16 - klo:17:31 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #8 on: 19.05.16 - klo:06:00 »

Maaseudun Tulevaisuus todellakin seuraa Ruotsin keskustelua ja alan lehtiä (sinne en kerinnyt lähettää uutisvinkkiä), nyt se on julkaissut tämän:

Ruotsalaistutkimus: Luomuviljely lisää ravinteiden huuhtoutumista vesistöihin

Nyt pallo on viimeistään suomalaistutkijoilla: mitenkäs meillä?

Hyvä, että MT bongasi jostakin tuon.

Nyt myös agronetin palstalla on keskustelua luomupeltojen tavanomaisia peltoja suuremmista päästöistä:
https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?topic=69922.0

 

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #9 on: 21.05.16 - klo:16:27 »
Kappas vaan. "Jäin kiinni" siitä, että en ollut avannut vielä ko. englanninkielistä tutkimusta (tai siis sen "working paper" -versiota, kuten osoittautui) - oli kyllä ihan kohta tarkoitus avata ...  ;) - vaan luotin tuohon ruotsinkieliseen yhteenvetoon. Mutta nyt toivomuksesi mukainen tiedustelu on lähtenyt. Tai tarkemmin ottaen kysyin kyllä, että koska lopullinen versio tulee.

PS. 17.5.16: Vastaus tuli melkein heti, jo eilen. Martin Nordin kiitti mielenkiinnosta. Totesi, että jonkin aikaa menee, ennen kuin se lopullinen versio julkaistaan, mutta ei sitten antanyt täsmällisempää aika-arviota. Odotellaan siis, mutta noita ennakkotietoja voinee silti jo käyttää. 

Nyt verkossa on 35-sivuinen englanninkielinen working paper -versio saatavilla:
http://www.agrifood.se/Files/AgriFood_WP20162.pdf

Estimating the impact of agri-environmental schemes on nutrient leaching
using a unique combination of data sources

Grenestam, Erik a, Martin Nordin b
a Department of Economics, Lund University. PO
Box 730, SE-220 07, Lund, Sweden.
b AgriFood Economics Centre and Department of Economics, Lund University. PO Box
730, SE-220 07, Lund, Sweden.
« Last Edit: 21.05.16 - klo:20:56 by Jarrumies »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #10 on: 21.07.16 - klo:00:35 »
Ruotsissa keskustelussa nyt luomun ja tavanomaisen ympäristövaikutukset Livsmedelsverket'ille tehdyn uuden kirjallisuuskatsauksen perusteella:
Miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel, rapport 2 2016.pdf (PDF)
Sida - Rapporter 2016 - Uppdaterad 2016-06-22

Suora linkki:
http://tinyurl.com/jm8sztn

DN:ssä ensimäisen debattijutun kirjoittivat Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi, ja Jens Sundström, docent i växtfysiologi:
http://www.dn.se/debatt/ekologiskt-jordbruk-har-aldrig-varit-battre-for-miljon/

Useita puheenvuoroja, joista oleellisin on tämä (Kersti Linderholm, agronomie doktor):
http://www.dn.se/debatt/repliker/viktigt-att-besluten-baseras-pa-vetenskap/

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #11 on: 21.07.16 - klo:06:58 »
Jotta kaikkea ei turhaan tehtäisi moneen kertaan, voisi Suomen vastaava viranomainen käännättää tuon raportin. Kun vielä riittäisi, että sen käännättäisi suomeksi. (Ruotsinkielisille kansanedustajille voisi ostaa nipun noita raportteja sieltä.)

Onkin oikeastaan jonkinasteinen skandaali, ettei Suomen luomun lisäämispolitiikalle ole muuta perustelua kuin selkeästi tarkoitushakuiset (pienet) poliittiset muistiot. Mutta sama tilanne on ilmeisesti ollut myös Ruotsissa: tavoite on asetettu mutu-menetelmällä. Nyt vasta herätään tarkastelemaan mitä tuli tehtyä.

Muutakin yhteenvetotietoa näyttää olevan Ruotsissa paremmin. Fagerströmin artikkelissa vedetään yhteen luomun lisäkustannuksia yhteiskunnalle. Tuloksena lähes 3 miljardia kruunua eli n. 300 miljoonaa euroa. Tällainen lisäkustannus siis käytännössä ei minkään saavuttamiseksi, jos luomun ja tavanomaisen viljelyn ympäristövaikutukset eivät juuri toisistaan eroa (jos siis Livsmedelverketin raporttia on uskominen). Vastaava arvio olisi hyvä olla Suomestakin. (Mutta onko tuossa Fagerströmin arviossakaan mukana luomutilojen saama perustuki? Tätä problematiikkaa olemme jo täällä pohtineet.)

***

Seuraat, Jarrumies, kiitettävästi Ruotsin keskustelua. Olet melkeinpä miehemme Tukholmassa! ;)
« Last Edit: 21.07.16 - klo:07:25 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #12 on: 21.07.16 - klo:08:44 »
Jos ei jaksa koko raporttia lukea, niin Fagerströmin artikkeliin kopioitu yhteenvetotaulukko antaa hyvän kuvan tuloksista.

Luomu pärjäsi systemaattisesti hyvin oikeastaan ainoastaan sarakkeessa "ekotoxicitet". Mutta miten se haitta sitten oli puolestaan mitattu? Pelkäänpä, että vain niin, että pelloilta (elintarvikkeista?) oli ylipäänsä löytynyt jotain pieniä määriä, jäämiä tavanomaisen viljelyn käyttämistä "myrkyistä". Ja määristä viis ja haitallisista vaikutuksista viis? En (vielä) saanut itse raportinkaan selostuksista ihan tästä selvää.


PS. klo 15:11: Elintarvikkeiden jäämistä ei ole kyse, koska raportti kertoo:

Quote
Inom LCA skiljer man mellan ekologisk toxicitet (ekotoxicitet) och humantoxicitet. I denna rapport inkluderas endast ekotoxicitet.

Raportti myös myöntää, että arvio perustuu malleihin, joiden realismista ei välttämättä ole takeita.

Tästä - kummastakin asiasta, haitoista luonnolle tai ihmiselle - meillä kyllä jo onkin hyvin pitkä keskustelu:

Torjunta-aineiden todella aiheuttamat haitat
« Last Edit: 21.07.16 - klo:14:26 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #13 on: 23.07.16 - klo:12:43 »
Ruotsissa keskustelussa nyt luomun ja tavanomaisen ympäristövaikutukset Livsmedelsverket'ille tehdyn uuden kirjallisuuskatsauksen perusteella:
Miljöpåverkan från konventionellt och ekologiskt producerade livsmedel, rapport 2 2016.pdf (PDF)
Sida - Rapporter 2016 - Uppdaterad 2016-06-22

Suora linkki:
http://tinyurl.com/jm8sztn

DN:ssä ensimäisen debattijutun kirjoittivat Torbjörn Fagerström, professor emeritus i teoretisk ekologi, ja Jens Sundström, docent i växtfysiologi:
http://www.dn.se/debatt/ekologiskt-jordbruk-har-aldrig-varit-battre-for-miljon/

Useita puheenvuoroja, joista oleellisin on tämä (Kersti Linderholm, agronomie doktor):
http://www.dn.se/debatt/repliker/viktigt-att-besluten-baseras-pa-vetenskap/


 Torbjörn Fagerströmin ja Jens Sundströmín loppurepliikki kriitikoilleen ilmestyi eilen DN:ssä:
http://www.dn.se/debatt/repliker/vaga-sta-for-era-resultat/

En ehdi näitä ruotsista suomeksi kääntämään. Sen verran kommentoin kuitenkin, että jutussa mainittu 70 % (luomun sato verrattuna tavanomaiseen) on aivan liian varovainen. Tuottavuus Ruotsissa ei poikkea paljon suomalaisesta, jos otetaan luomun välivuodet yms. huomioon.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ravinnepäästöt tavanomaisilla ja luomupelloilla
« Reply #14 on: 26.07.16 - klo:02:54 »

Iida Ruishalme lähtee myös tuosta Dagens Nyheterissä olleesta Fagerströmin ja Sundströmín artikkelista ...

Organic vs. conventional farming: Which has lower environmental impact?

... mutta laajentaa vielä vähän näkökulmaa.