Yleinen kategoria > Yleinen Keskustelualue

Pohjoismaiset ravitsemussuositukset 2023

<< < (3/8) > >>

Heikki Jokipii:

Mutta sitten tässä WHO:n diabeteskampanjassa tuodaankin esiin tällainen vaatimus:


--- Quote ---Bring EU and national legislation into line with WHO nutritional recommendations
--- End quote ---

Eli nyt on suomalaiset ja savolaiset suositukset kuitenkin yhteensovitettava WHO:n maailmanlaajuisten suositusten kanssa!

(Kyllä, tarkkaan ottaen siinä puhutaan lansäädännöstä. Hyvin yksioikoisesti tulkittuna siis ehdotetaan, että EU:ssa, Suomessa - ja Savossa - WHO:n määrittelemä terveellinen syöminen on tehtävä pakolliseksi?  ;D)

Heikki Jokipii:
Tämä lupaa - ainakin lupaa - sitä ...

Vastanimitetty valtion ravitsemusneuvottelukunta haluaa palauttaa tutkimusnäytön ruokakeskustelun pohjaksi


--- Quote ---Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö  4.10.2017 8.00
TIEDOTE
Uusi valtion ravitsemusneuvottelukunta on nimitetty ja aloittaa kolmivuotisen toimikautensa lokakuussa. Neuvottelukunta on huolestunut väestön ravitsemuksen eriarvoistumisesta ja lasten ylipainosta sekä siitä, että mielikuvat yhä vahvemmin syrjäyttävät tieteelliseen näyttöön perustuvan tiedon ravitsemuskeskustelussa.
--- End quote ---
(lihav. HJ)

... että paikallisuuteen, ruokakulttuuriin tai vaikka luomua koskevaan "mutu-tietoon" perustuva argumentit väistyisiviä asiassa vähän sivummalle seuraavina vuosina. Eikä hallituksen lähiruoka- tai luomuohjelmaa enää pidettäisi ravitsemussuositukseen kuuluvana asiana.

Tästä voi tulla jännittävää ...


--- Quote ---Alkavan kauden neuvottelukunta käynnistää avaamalla uusien varhaiskasvatuksen ruokailusuositusten julkisen kommentoinnin. Edellinen neuvottelukunta julkaisi toimikaudellaan ruokasuositukset lapsiperheille, korkeakouluopiskelijoille ja kouluruokailuun. Lasten ja nuorten ravitsemussuositusten uudistaminen saadaan päätökseen tänä syksynä. Seuraavaksi valtion ravitsemusneuvottelukunta käynnistää ikääntyneiden ravitsemussuositusten laatimisen.
--- End quote ---

... koska luomuväki jatkaa varmasti yritystään suositella luomua laitosruokailuun. Luultavasti myös tuossa julkisessa kommentoinnissa. Perusteenaan: "Luomua. Ilman muuta." Tästäkään ei luomuväki varmaan ilahdu:


--- Quote ---Tieteelliseen näyttöön perustuvat suositukset ovat tärkeitä. Tästä hyvä esimerkki on neuvottelukunnan toimenpide-esitys maitovalmisteiden ja ravintorasvojen D-vitaminoinnista.

– Tämän suosituksen avulla on merkittävästi parannettu koko väestötasolla D-vitamiinin saantia. Ravitsemuskeskustelussa ovat vallalla vahvasti mielikuviin perustuvat väitteet ja vastavoimana tälle ravitsemusneuvottelukunta haluaa olla vahvistamassa tutkimusnäyttöön perustuvan tiedon levittämistä kansalaisten tietoisuuteen. Tähän tähtäämme myös ajantasaisilla ruokasuosituksilla, kertoo Hielm.
--- End quote ---

Sillä vaikka he nyt saivatkin kouluihin sen D-vitaminoidun rasvattoman luomumaidon, mitään muuta luomumaitoahan (tai -rasvaa) on yhä kiellettyä noin käsitellä. Niinpä heille jäävät oikeastaan vain - mielikuvat.

Onpa muuten niinkin ...


--- Quote ---Vuonna 2015 annettiin suositus jodioidun ruokasuolan käytöstä kodeille, joukkoruokailulle ja elintarviketeollisuudelle.
--- End quote ---

... että luomuna myydyt suolat eivät sisällä lisättyä jodia. Luomuna viljeltyä suolaa ei tietystikään ole olemassa. Ei ole, vaikka luomusuolalle on EU:ssa direktiiviäkin valmisteltu.

Heikki Jokipii:

--- Quote from: Heikki Jokipii on 06.06.15 - klo:13:04 ---Varmasti hyvää pyrkimystä asian parantamiseen. Mutta jos siis itsessään aika vaikeaan asiaan vielä sotketaan nuo lihavoidutkin asiat - niin vaikeata on.

Tähän kun vielä tulee päälle, että sitä "Virtasen" leipomoa tms. täytyy työllisyys- ym. syistä suosia ... ja kaikkihan "Virtasen" tuntee, tosi mukava ja reilu mies ...
--- End quote ---

Taas ollaan antamassa periksi ulkopuolisille paineille, eikä pidättäydytä ravitsemuksellisissa faktoissa, vaan laajennetaan asiaa maailmaa syleileväksi. Selviää tästä YLE:n uutisesta:

MTK ihmettelee WWF:n ruokasuositusten vähäisiä kananmunia: ”Kananmunahan on ihan mahtava muna”

Eikä siinä rajoituta vain keskusteluun kananmunista. Lihavointi tuossa alla HJ.


--- Quote ---VRN: Ilmasto otetaan huomioon uusissa ravintosuosituksissa

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan puheenjohtaja, maa- ja metsätalousministeriön elintarviketurvallisuusjohtaja Sebastien Hielm toteaa, että WWF on suosituksineen ”hyvällä asialla”.

– Yleensä kestävä kehitys ja ravitsemus kulkevat ihan käsi kädessä. Voi olla, että WWF:n suositukset johtuvat WWF:n painotuksista ja ovat turhan kireät. Mutta lähtökohtaisesti jos mietitään, mikä on hyväksi planeetalle, on se hyväksi myös ihmiselle.

VRN on Suomessa taho, joka laatii kansalaisille tieteelliseen näyttöön perustuvat viralliset ravitsemussuositukset. Myös Hielm suosittelee punaisen lihan vähentämistä, mutta broilerin, munien ja maidon kohdalla VRN ei ole WWF:n tiukalla linjalla.

– Ravitsemuksellisesti ei ole perusteltua, että siihen suuntaan pitäisi mennä, mutta toisaalta, ei niistä välttämättä haittaakaan ole.

Uusien virallisten ravintosuositusten laatiminen on juuri alkanut. Työ kestää kuitenkin pitkään, sillä tuoreita pohjoismaisia suosituksia saadaan vasta vuonna 2022. Ja siitä kestää yleensä vuodesta kahteen ennen kuin myös Suomen kansalliset suositukset saadaan päivitettyä.

VRN:n puheenjohtaja Hielm tietää, että 6-8 vuoden välein tehtävien päivitysten painotukset muuttuvat joka kerta.

– Tällä kerralla varmaan tullaan katsomaan sitä ruuan kestävyyttä vielä tiukemmin.

Tulevissa ravintosuosituksissa VRN tutustuu myös EAT-Lancet komission tutkimustietoon. WWF:n tiistaina julkaisemat ruokasuositukset perustuvat juuri EAT-Lancetiin.

– Se on hyvä meta-analyysi, jossa asioita on katsottu monelta kantilta ja nimenomaan planeetan kantokyvyn kautta. Ympäristönsuojelun vinkkelistä se on varsin painava julkaisu. On kaikki syy ottaa se tosissaan.

VRN:n puheenjohtaja muistuttaa, että jos lihaa haluaa syödä, niin kalan ja kanan syönti on hyötysuhteeltaan huomattavasti tehokkaampaa kuin naudan- ja sianlihan syönti. Pienempinä eläiminä ne tarvitsevat vähemmän tilaakin.
--- End quote ---

Tuon lihavoitu filosofia tuossa on kuitenkin tosiasiassa taikauskoa! Ei ole mitenkään oletusarvo, että eläisimme juuri sellaisessa harmonisessa, ennalta hyvin järjestetyssä (?) maailmassa, jossa kaikki hyvät asiat johtaisivat aina juuri samaan suuntaan.

Kun tuossa myös kerrotaan, että edelleen jatketaan kansainvälisten suositusten rukkaamista kansallisiksi, niin ovi on avattu muillekin intresseille. Jos meidän kansallinen etumme vaatii vaikka jonkin ruokatuotteen maatalouspoliittista tukemista (esim. ylituotannon tms. syyn takia), niin toki VRN julistaa sen myös terveelliseksi?

Ja jos sitä punaista lihaa kuitenkin syödään, niin hyvä on moittia ulkomaista tuontilihaa? Lisätään sekin ravitsemussuosituksiin, vaikka väkisin? Etsitään perustelut sitten vaikka niistä ilmastoasioista.

Toinen esimerkki: jos luomun lisääminen säilyy hallituksen "strategisena tavoitteena", eiköhän se pidä laittaa mukaan myös suomalaiseen ravitsemussuositukseen?

***

Se kananmuna sitten. Kananmunahan on perinteisesti ollut ravitsemustieteelllisen riitelyn kohteena, mutta nyt painopiste on tässä:


--- Quote ---Asiantuntijat eivät osaa kertoa tarkkaa syytä, miksi WWF:n suosituksessa kananmunia on niin vähän.

Kananmunan hiilijalanjäljestä ei MTK:llakaan ole tarkkaa tietoa. Marjukka Manninen lupaa, että munantuottajat ottavat asian kuitenkin vakavasti.

– Parhaillaankin on menossa tutkimuksia siipikarjalihan osalta. Toivotaan, että saadaan myös kananmuna siihen mukaan, jotta saataisiin tietoa, mikä on suomalaisen siipikarjalihan ja sen kanamunan hiilijalanjälki.

WWF:n ruokasuosituksen perustelu, että broilerit syövät tyypillisesti soijaa, ja Suomessa soija syödään pääosin broilerin ja kananmunan muodossa, ei sekään kelpaa MTK:lle.

– Jos katsotaan munivan kanan rehukoostumusta, niin eniten se sisältää kotimaista viljaa. WWF:n ruokasuositus perustuu ilmeisesti globaaliin tutkimukseen. Rehustuksessa on isoja eroja kananmunan tuotannossa maailmanlaajuisesti. Suomessa kanojen rehu pohjautuu kotimaiseen viljaan.
--- End quote ---
(lihav. HJ)

Mutta tuokin on maatalouspolitiikkaa. Soijan syntisyyden mielikuva perustuu WWF:llä siihen, että katsotaan sen viljelyn tuhoavan sademetsää, ja MTK:lla siihen, että sitä ei viljellä Suomessa. Molemmille kelpaa käsitys, että kuljetuksen ym. takia soijan hiilijalanjälki olisi suuri.

Mutta kanan ravitsemustieteen asiantuntijat lienevät aika yksimielisiä siitä, että soija on parasta kanalle. Mutta kyllä siitäkin varmaan on tulossa suositus, ettei se ole hyväksi suomalaiselle kanalle.  8)

Heikki Jokipii:
Tälle ajatukselle - sanoisin sitä taikauskoksi - on nyt annettu kaikkialla täysin periksi:

Ravintotieteilijät raapivat päätään, kun kansa syö mitä haluaa – mutta parannamme koko ajan, ja 2020-luvulla DASH:in pitäisi kuulua kaikkien arkeen


--- Quote ---Kestävän kehityksen ruokavalio taas lähtee siitä, että ravinto ei saa kuormittaa ympäristöä liiaksi.

Mallit tähtäävät yhteen ja samaan maaliin.

– Mikä on hyvä ympäristön kannalta, on pitkälti hyvä myös terveyden kannalta, sanoo Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab.

Liha- ja ympäristötietoisuus ovat lyömässä ryminällä läpi. Haittavaikutuksista varoittavat nyt kaikki: Suomi, Pohjoismaat, EU ja YK.
--- End quote ---
(lihav. HJ)

Edelleenkään ei problematisoida myöskään sitä, että nyt rakennellaan pohjoismaisia suosituksia. Joiden pohjalta myöhemmin rakennetaan suomalaiset suositukset. Sitten lienevätkin vuorossa savolaiset suositukset.

Heikki Jokipii:
Romanialaiset katsoivat ainakin tarvitsevansa ihan omat ravitsemussuosituksensa (lihav. HJ):

Romania cuts VAT rate for ‘healthy and traditional food’


--- Quote ---The Romanian government has decided to promote the consumption of healthy and traditional foodstuffs by cutting their VAT rate from 9% to 5%. EURACTIV Romania reports.

“In order to encourage the consumption of healthy food and boost sales of Romanian traditional, mountain, ecological, organic or other types of products authorised by the agriculture ministry, the government decided to reduce to 5% the VAT rate for the sale of food products, including drinks, but excluding the alcoholic beverages,” Finance Minister Eugen Teodorovici said on Tuesday (14 May).
--- End quote ---

Kansallisia erityispiirteitä oli siis sielläkin, terveysnäkökohtien lisäksi. Vai uskotaanko sielläkin, että kaikki tähtää "yhteen ja samaan maaliin"?

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

[*] Edellinen sivu

Go to full version