Author Topic: Antiravintoaineet  (Read 1575 times)

Heikki Jokipii

  • Ylläpitäjä
  • *****
  • Posts: 25853
    • View Profile
    • Email
Antiravintoaineet
« on: 19.11.22 - klo:05:34 »
Tämä vaatii oman aiheensa, oman triidinsä:

Antiravintoaineet vaikuttavat tuotteiden ravitsemukselliseen laatuun

Koska varsinaisista haitta-aineista ei ole kyse. Antakaamme Luken Markus Nurmen itse kuvata, mistä kyse on:

Quote
Saamme tarvitsemamme ravintoaineet päivittäin nauttimastamme ruuasta. Eri ruokien ravitsemuksellisessa laadussa on eroja, eikä olekaan yhdentekevää mitä ruokaa lautaselle valitsemme. Se, miten hyvin pystymme hyödyntämään ruuan sisältämät ravintoaineet, vaikuttavaa ravitsemukselliseen laatuun. Antiravintoaineet vähentävät ravintoaineiden imeytyvyyttä, mutta tieto niiden merkittävyydestä on vielä puutteellinen.

Antiravintoaineet ovat yhdisteitä, joita löytyy käyttämistämme elintarvikkeista. Pääasiallisesti niitä löytyy kasvikunnan tuotteista, mutta esimerkiksi proteaasi-inhibiittoreita löytyy myös eläinkunnan tuotteista. Antiravintoaineet ovat kaksiteräinen miekka: toisaalta osalla on havaittu olevan terveyttä edistäviä vaikutuksia, mutta samalla ne häiritsevät tärkeiden ravintoaineiden saatavuutta elimistössä. NEPGa-hankkeessa pyritään yhdistämään ravitsemuksellinen laatu tuotteiden ympäristövaikutukseen. Ravitsemuksen huomioivassa elinkaarilaskennassa antiravintoaineet luovat haasteita, koska osa niistä vähentää ravinteiden pilkkoontumista tai imeytymistä ruuansulatuksessa luoden epätarkkuutta ravitsemuslaskentaan. Lisähaasteita tuo elintarvikkeiden prosessoinnin vaikutus antiravintoaineiden aktiivisuuteen. Esimerkiksi osa lektiineistä ja proteaasi-inhibiittoreista ovat herkkiä niitä tuhoavalle kuumentamiselle, toiset taas kestävät korkeita lämpötiloja paremmin. Lajien sisällä lajikkeiden väliset erot sekä kasvuolosuhteet saavat aikaan vaihtelua antiravintoaineiden määrissä. Näin ollen yleisien sääntöjen määrittäminen ei ole yksinkertaista. Alla on kerrottu tarkemmin ravintoaineiden biosaatavuuteen vaikuttavista antiravintoaineista ja miten ne voivat vaikuttaa ravitsemuslaskelmiin.

Sitten seuraa esimerkkejä niistä. Myös myönteisiä vaikutuksia mainiten.

Näin keskustelu on täälläkin avattu. Ja jäämme mekin odottamaan ja seuraamaan, mitä tuleman pitää:

Quote
Antiravintoaineiden merkityksen arviointi ravinteiden saatavuuteen ei siis ole aivan yksinkertaista. Eri tuotteet eroavat suuresti käytetyn raaka-aineen ja valmistusmenetelmien osalta eikä näin ollen suoraviivaista yleispätevää laskentatapaa voida käyttää. Osittain tähän haasteeseen pureudumme myös NEPGa-hankkeen parissa. Vaikka tietoa ei vielä ole riittävästi, voidaan joitain antiravintoaineiden vaikutuksia mahdollisesti ottaa jo nyt huomioon.
(lihav. HJ)