Author Topic: Ruotsi?  (Read 52546 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #120 on: 08.10.23 - klo:04:06 »
Systembolaget esittelee myös nämä ikäänkuin kuivan asiallisesti:

Biodynamiskt vin

Siihen sillä on Alkoakin enemmän syytä, koska niitä siellä meitäkin enemmän ostetaan.

Quote
Biodynamiska viner kan certifieras och kan då bära ett Demeter-märke. Vinerna uppfyller även kraven för ekologisk odling, därför är de ekomärkta på Systembolaget.

"Järjellisyystarraa" ei kumpikaan viinamonopoleista tuotteidensa kyljessä käytä.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #121 on: 19.10.23 - klo:04:47 »
Land & Lantbrukin pääkirjoitus tästä:

Ekotappet riskerar att dra med fler i fallet

Quote
Ekologiskt har varit ett draglok för premiumsegmentet, och tuffare tider riskerar att drabba även lokalproducerade och svenskproducerade livsmedel i större utsträckning. Det skriver Anna Nilsson.

Nyt enempää kommentoimatta. Tiedoksi. Mutta tuo jännite Ruotsissa on koko ajan taustalla.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #122 on: 20.10.23 - klo:07:53 »
Edellisestä. Olisiko tämä tosiaan muuttunut:

Quote
I livsmedelsstrategin från 2017 sattes målsättningar för hur stor andel av jordbruksarealen som skulle brukas ekologiskt och hur mycket av maten i offentliga kök som skulle tillagas av ekologiska råvaror fram till 2030. Kommunala mål sattes runtom i Sverige som följd av detta.

I regeringens budget för 2024 finns inga liknande ambitioner.

Tällainen vihje muutoksesta saatiiin edellä:

Jopa tämä?

Quote
Nya miljömål istället för eko?

Även de politiska målen avseende ekologisk odling och mat har strandat. Så frågan är om inte staten skall ta ett ordentligt omtag om hur man fördelar sina eko-pengar. [..]
« Last Edit: 20.10.23 - klo:08:09 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #123 on: 22.10.23 - klo:06:14 »
Luomuväki Ruotsissa kertoo tehneensä kaupoissa uuden ennätyksen:

Eko-september slog nya record

Quote
För femte året i rad har kampanjen Eko-september gått av stapeln och slagit rekord i antal aktiviteter och räckvidd. Bakom den årligen återkommande kampanjmånaden för ekologiskt och KRAV-märkt står Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter och KRAV.


Ei toki myynnissä, mutta toimeliaisuuden määrässä.
« Last Edit: 22.10.23 - klo:06:19 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #124 on: 01.11.23 - klo:05:34 »
Kummasti kuluttajajärjestöt sielläkin ovat huolissaan luomusta:

Ny granskning: Därför tappar ekomaten i försäljning

Quote
Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, tror att ett problem är att handeln tenderat att behandla ekologisk mat som en trend i stället för en viktig pusselbit i en nödvändig omställning.

– Men de mervärden som ekologisk odling medför är så oerhört viktiga för oss och vår miljö och eftersom handeln står för 60 procent av försäljningen av ekologiskt har de en avgörande roll att spela, säger han.
(lihav. HJ)

Hiukan sielläkin häiritsee hintakysymys, mutta se saa selitettyä pois:

Quote
I inflationstider med stora och snabba prishöjningar är det förstås lätt att välja billigaste produkten på hyllan. Då väljer många slentrianmässigt bort ekologiska alternativ. Men faktum är skillnaden i pris mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat är mindre nu än tidigare.

– Ekologiskt och prisvärt måste inte vara en motsättning. Det finns livsmedel som är både ekologiska och svenskodlade och där priserna ligger nära dem för konventionellt odlad mat, säger Jan Bertoft.

Nu vill Sveriges Konsumenter att livsmedelshandeln ser över sina möjligheter att åter ge det ekologiska utbudet luft under vingarna. Det kan ske på flera sätt:

– Handeln kan aktivt göra ekologiska produkter mer synliga i såväl butikerna som i kampanjerna. De kan också se över sina marginaler; kanske går det att sänka marginalerna på ekologiskt och höja på andra varor i stället? Att inte göra något alls är också en aktiv handling, säger Jan Bertoft.

Tai siis tuolla viimeksi mainitulla niksillä hävitettyä pois? Sukua tälle saksalaiselle ehdotukselle. Noin kuluttajajärjestö kehottaa kauppaa nostaman tavanomaisen ruoan hintoja!

Kummasti muuten tuossakin yleinen inflaatio ("inflationstider") kelpaa selitykseksi luomun kysynnän vahentymiselle. Vaikka juuri Ruotsista meillä on tieto, että luomutuotteet kallistuivat suhteessa tavanomaisia enemmän.

***

"Slentrianmässigt"? Rutiininomaisesti, mutta sanalla on negatiivisia sivumerkityksiä. Kauan sitten eräs luomukauppias Suomessa haukkui kuluttajia vätyksiksi, kun he eivät ostaneet hänen tuotteitaan.
« Last Edit: 02.11.23 - klo:08:01 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #125 on: 09.11.23 - klo:05:15 »
Nyt tämä 3. kvartaalin raportti on ilmestynyt. Yleiskuva lehdistötiedotteesta:

Ekomarknaden stabiliseras och prisskillnaderna minskar

Quote
– Marknaden har börjat stabiliseras, skillnaden i försäljningsutveckling mellan ekologiskt och konventionellt är därmed inte lika stor som tidigare, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5 procent under det tredje kvartalet 2023 jämfört med samma period året innan. Utfallet är ett nettoresultat av högre priser och mindre sålda volymer. Under årets första och andra kvartal minskade dock försäljningsvärdet med 5,9 respektive 1,8 procent, vilket innebär att takten i nedgången dämpats under året. En förändring under tredje kvartalet är att de ekologiska sortimenten bara minskade marginellt samtidigt som tillväxttakten i den konventionella försäljningen var lägre än tidigare.

Itse raportti löytyy täältä:

https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-kvartal-3-2023

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #126 on: 12.11.23 - klo:05:05 »
Tässä on itse asiassa tuon raportin pääsanoma (s. 2):

Quote
KVARTAL 3: Nedgången i försäljningsvärde för
ekologiskt bromsar in men volymerna minskar

Försäljningsvärdet för ekologisk mat i svenska
livsmedelsbutiker minskade med marginella 0,5
procent under det tredje kvartalet 2023 jämfört med
samma period året innan. Utfallet är ett nettoresultat
av högre priser och mindre sålda volymer. Under
årets första och andra kvartal minskade dock försäl-
jningsvärdet med 5,9 respektive 1,8 procent, vilket
innebär att takten i nedgången dämpats under året.
(lihav. HJ)

Niinpä luomun alamäki siellä estettiiin kiihdyttämällä inflaatiota.
« Last Edit: 12.11.23 - klo:10:56 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #127 on: 12.11.23 - klo:06:13 »
Hupaisaa, miten luomun heikot ja vahvat alueet ovat kuitenkin säilyneet. Eläintuotteet:

Quote
Försäljningsvärdet för ekologiskt kött minskade
under kvartal 3. Konventionellt kött ökade och an-
delen eko minskade därför något, från 1,7 till 1,6 %.


Quote
Försäljningen av ekologiska ägg steg i såväl värde
som andel då de konventionella ökade något mindre.
Värdeandelen för eko steg från 19,1 % till 19,4 %.


Lihan osuus on edelleen skandaalimaisen huono. Kun taas kananmunien osuus käsittämättömän hyvä. Parempikin se on joskus ollut.

Tästä uudelleen linkki hintavertailuun:

https://www.matspar.se/kategori/agg

Jolta pohjalta: ihan noin hyvä osuus ei ole.
« Last Edit: 12.11.23 - klo:10:57 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #128 on: 13.11.23 - klo:05:53 »
Myös tämä trendi oli säilynyt ennallaan (s. 7-8):

Quote
Ekoprodukter som kan produceras i
Sverige gick något sämre än övrigt eko

Försäljningen av produkter baserade på svenska ekologis-
ka råvaror som mjölk, kött och cerealier gick något sämre
än importerade. Även i ett längre perspektiv har ekologis-
ka livsmedel som kan produceras i Sverige haft en svagare
utveckling än de som måste importeras.

Quote
5-ÅRSPERSPEKTIV: Bättre siffror för
ekomat som måste importeras

Ekoförsäljningen totalt minskade MARGINELLT under kvarta-
let. Produkter som inte kan produceras i svenskt lantbruk, till
exempel fryst fisk ökade dock något.
(lihav. HJ)

Myös tuo lihavoimani väite, ettei luomukalaa muka voi kasvattaa Ruotsissa.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #129 on: 14.11.23 - klo:05:05 »
Pro Luomun näkemys:

Luomu kaipaa markkinointia – katsaus Ruotsin luomumarkkinaan

Mielellään tuossakin esitellään mahdollisimman isoja lukuja:

Quote
Ruotsi on ollut pitkään niin sanottujen isojen luomumaiden joukossa. Koko luomumarkkinan arvo oli vuonna 2022 noin 33,6 miljardia Ruotsin kruunua (n. 2,9 miljardia euroa). Julkisissa keittiöissä luomun asema on Ruotsissa vahva, luomua on raaka-aineista noin 37 %. Kun otetaan huomioon koko elintarvikemarkkina, eli päivittäistavarakaupat, Systembolaget, julkiset keittiöt, ravintolat, nettikauppa ja myynti suoraan tiloilta, vuonna 2022 luomun osuus markkinasta oli 8,2 %. Peltoalasta luomussa on 16,4 %.

Vuonna 2023 (viimeisin raportti, edellä, s. 4) luomun osuus*) markkinasta oli 5,5 %. Peltoalasta ja myynnistä (sama raportti, s. 17):

Quote
Försäljningen av spannmålsbaserade ekoprodukter
stod stilla samtidigt som de konventionella ökade.
Under kvartal 3 sjönk andelen från 2,1 % till 2,0 %.

Yhteistä virallista optimismia:

Quote
Organic Swedenin tekemän kuluttajatutkimuksen mukaan 27 % kuluttajista on ostanut vähemmän luomutuotteita hintojen nousun ja inflaation vuoksi. Tulevaisuudessa luomun ostamista kuitenkin arvioi lisäävänsä 50 % kuluttajista, ja Anton Järild kertoo, että hintojen nousun vuoksi luomun ostamista vähentäneiden odotetaan valitsevan luomua ostoskoriinsa jälleen taloudellisen tilanteen kohennuttua.

Ihan viimeksi ruotsalaisilla on riittänyt rahaa (s. 6) kasvattaa tavanomaisten elintarvikkeiden kulutustaan 7,1 %. Kun taas luomun ostaminen on vähentynyt 0,5 %. Molemmissa maissa näyttää olevan luomupropagandan kannalta hyödyllistä tiedustella kuluttajien aikomuksia.


PS. Rivien välissä saatiin tieto, että nämä ryhmät yhä Suomessa toimivat (lihav. HJ):

Quote
Pro Luomun luotsaaman luomukasvisten arvoketjutyöryhmän marraskuun kokoontumisessa saatiin ajankohtaista tietoa Ruotsin luomumarkkinan ja erityisesti luomukasvisten tilanteesta. Monipuolisen katsauksen aiheesta esitteli viestintästrategi Anton Järild Organic Swedenistä, joka on Pro Luomua vastaava luomualan kattojärjestö Ruotsissa.

Pöytäkirjoja ei ole netissä näkynyt. Viimeinen kasvisryhmän pöytäkirja täyttää ensi tammikuussa 4 vuotta. Tunnemme Ruotsin tilanteen paremmin kuin Suomen. Ja varmaankin näin myös tämän tilaisuuden jälkeen.

_____

*) Systembolaget ym. mukaan lukien osuus saattaa olla vähän korkeampi
« Last Edit: 15.11.23 - klo:04:21 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #130 on: 15.11.23 - klo:05:00 »
Luomusta täytyy sielläkin koko ajan kohkata. Sitten menee kaupaksi:

Quote
Syyksi myynnin laskuun Anton Järild nostaa myös sen, että luomutuotteiden mainoskampanjat päivittäistavarakaupoissa ovat vähentyneet. Ruotsin kuluttajaliiton (Sveriges Konsumenter) aiheesta tekemän tutkimuksen tuloksia julkaistiin huhtikuussa 2023. Sen mukaan vuosina 2014–2017 luomutuotteiden mainoskampanjat lisääntyivät merkittävästi, minkä jälkeen ne alkoivat vähentyä. Luomun myyntikäyrä noudattelee samaa linjaa mainonnan kanssa. Vuoden 2022 aikana luomumainoskampanjoita on ollut jopa puolet vähemmän kuin vuonna 2017. Samaan aikaan kuitenkaan päivittäistavarakauppojen mainoskampanjat kokonaisuudessaan eivät ole vähentyneet.

Ainakin luomuväen teorian mukaan.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #131 on: 15.11.23 - klo:14:54 »
Ei tässä suoranaisesti valehdella. Mutta tämäkin täytyi kertoa vähän suurennellen (Pro Luomu koskien Ruotsia):

Quote
Luomun osuus hedelmien ja vihannesten tuoteryhmässä vaihtelee kauppaketjusta riippuen ja on parhaimmillaan yli 20 %. Esimerkiksi porkkanoista yli 20 % on luomua. Erityisesti ruotsalaiset suosivat luomuruukkuyrttejä, sillä niistä jopa 73 % on luomua.
(lihav. HJ)

Vaikka käytettävissä olisi ollut tuon toisen raportin tieto:

Quote
FRUKT OCH GRÖNT
TABELLEN VISAR handelns försäljningen av all frukt- och grönt. Därmed omfattar siffrorna både sådant som kan produceras i Sverige och sådant som inte kan det. Källor: Egen bearbetning av data från SCB, Nielsen och Under kvartal 3 sålde ekologiskt frukt- och grönt något sämre än konventionellt. Andelen ekologiskt av
försäljningsvärdet sjönk från 12,1 % till 11,7 %.
(lihav. HJ)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #132 on: 20.12.23 - klo:05:44 »
Tämä toimija ei tyydy sopeutumaan kysyntään:

Ruotsalaismeijeri korottaa luomulisää, koska haluaa jarruttaa luomutilojen siirtymistä tavanomaiseen maidontuotantoon

Quote
Tuotantokustannusten nousu ja luomutuotteiden kysynnän lasku ovat johtaneet siihen, että monet Norrmejerierin maidontuottajat ovat vaihtaneet luomun tavanomaiseen tuotantoon.

Miksei?

Quote
Luomutuotteet ovat yritykselle tärkeitä, tiedotteessa korostetaan. ”Vaikka niiden kuluttajakysyntä on laskenut, on se yhä suurta. Meillä täytyy olla tarjolla hyvä luomutuotevalikoima.”

Kvartaaliraportti:

Quote
Ekologiska mejeriprodukter minskade i försäjnings-
värde under kvartal 3. Merparten berodde minskade
sålda volymer. Ekoandelen sjönk från 4,7 % till 4,1 %.

Ehkä tarkoitetaan luomujuuston löytymistä valikoiimista?

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #133 on: 01.01.24 - klo:07:27 »
Kohta ryhdymmekin odottamaan 4. kvartaaliraporttia:

https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-kvartal-4-2022

Viime vuonna se ilmestyi 1.2.2023.

Tavalliseen tapaan tässä siitä huomauttaen, että Suomesta meillä ei nyt ole luomun myynnistä vastaavaa tietoa. Ei edes toiselta tai kolmannelta kvartaalilta.

Vuosiraportti 2023 Ruotsista imestynee.maaliskuun puolessa välissä kuten viime vuonnakin. Suomen raportti on usein antanut odottaa itseään kesään asti. Ainakin kaikkien tietojen osalta. Viimeksi se tuli toukokuun lopulla.
« Last Edit: 09.01.24 - klo:10:36 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25663
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #134 on: 20.01.24 - klo:05:10 »
Jatkona tähän asian ja ihmettelyyn (Suomen luomukalaa koskien):

Lohen lisäksi Ruotsissa on luomuna tarjolla myös turskaa:

Torskfilé 3-p EKO KRAV Fryst
Änglamark 400g
89,95kr
Jfr 224,88 kr/kg


Merkillistä on, että se on tuoteselosteen mukaan Pohjois-Atlantilta pyydystettyä kalaa. Eikä viljeltyä. Kuitenkin se on saanut KRAV-luomusertifionnin? Ei kai voi olla niin, että Ruotsissa (tai Norjassa?) asioita silloin tällöin katsotaan läpi sormien?