Author Topic: Ruotsi?  (Read 52565 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #60 on: 10.12.22 - klo:05:16 »
Tässä uudestaan Ruotsin luomuviljelyn tilanteesta:

29th November 2022
RAPPORT FRÅN NOFF


Quote
16-17 november gick Nordic Organic Food Fair av stapeln – nordens största mässa för ekologiska och hållbara livsmedel. Organic Sweden var på plats med egen monter för Eko-Portalen med fina produkter från 30 företag. Dessutom höll vi två föredrag, deltog i två panelsamtal samt arrangerade ett frukostseminarium med fokus på utbud och efterfrågan på den skånska eko-marknaden.

Quote
Några nyckelinsikter från presentationen:

* Ekolantbruket visar vägen mot stabilare matpriser! Ekologiska produkter har ökat med 12 procent jämfört med 16 procent för konventionella livsmedel.

* Trots det minskar ekoförsäljningen med 13 procent i volym vilket bidrar till att ekoarealen kommer att minska under 2023.

* Även om krisen får många negativa effekter på lantbruket så kan den också driva fram nya innovativa satsningar.

*"27 procent av konsumenterna köper mindre ekologiskt som ett sätt att hantera prisökningarna, men samtidigt uppger 50 procent av konsumenterna att de vill handla mer ekologiskt i framtiden!

Minkä tuosta huomaamme? Sen, että luomuviljelyala ainakin jossain määrin seuraa siellä myyntiä. Ja sen, että luomuväki — ainakin jossain määrin — hyväksyy sen!

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #61 on: 23.12.22 - klo:16:08 »
Ei ole luomukurkku Ruotsissa sen halvempaa:

Gurka Ica Ekologisk Sverige Ca
Ica I Love Eco, 300g
69.90 kr
(lihav. HJ)

Kappalehinta. Kilohinnaksi tulee 209.70 kr. Se on 18,88 euroa. Eli ihan sama kuin löytämämme korkein kilohinta Suomesta.

Ruotsalaiset luomun kuluttajat sitten ehkä tottuneemmin jo valitsevat tällaisen tuotteen:

Gurka Eko Klass 1
Spanien
Jmf-pris 73,00 kr/kg
(lihav. HJ)

Kilohinta siis 6,57 euroa. Hei, saivathan ruotsalaiset luomukurkkua halvemmalla!  8)

***

Ruotsin luomukinkkuja olemme toisessa triidissä ihmetelleet. Mutta siltä pohjalta ei siis pidä yleistää, että luomu olisi Ruotsissa halvempaa kuin meillä.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #62 on: 30.12.22 - klo:10:27 »
Täytyy muistaa, että Ruotsissa on nyt näin:

Ekologisk försäljning 2021

Quote
6 kronor av varje 100-lapp går till ekologiska livsmedel. Andelen ekologisk livsmedels­försäljning uppgick under 2021 till 5,8 procent. Det är en minskning på 0,5 procent­enheter i jämförelse med 2020 då andelen ekologiskt uppgick till 6,3 procent.


Pro Luomulla oli asiasta vielä viime vuonna hiukan virheelliset luvut:

Quote
Esimerkiksi Suomessa vastaava luku oli 2,6 % ja Ruotsissa 8,7 % vuonna 2020.

Jos 5 vuotta sitten oli näin...

Quote
Sen seurauksena luomun markkinaosuus Ruotsissa on noussut 9 %:iin.


... niin ei ole enää. Itse asiassa osuus on supistunut aika reippaastikin. Siitä meille mallia!  ;D

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #63 on: 01.01.23 - klo:09:00 »
Tämä jutun mukaan olennaista muutosta ei tähän tule Ruotsin puheenjohtajakaudella:

SWEDISH EU PRESIDENCY: WHAT’S IN?

Quote
Prioritise negotiations on revising the Food Information to Consumers Regulation and its food labelling provisions. These proposals are an important part of the Farm to Fork Strategy and play a significant role in helping consumers and producers make conscious and sustainable food choices.

The European Commission announced the ‘farm to fork strategy for a fair, healthy and environmentally-friendly food system’ on 20 May 2020 as part of the European Green Deal. The strategy aims to reduce the environmental and climate footprint of the EU food system and facilitate the shift to healthy and sustainable diets. The plan targets the entire food chain and envisages empowering consumers through labelling information.

* Proposal for a regulation on the sustainable use of plant protection products

Advance the negotiations on the new Regulation on the sustainable use of plant protection products and pesticides. Negotiations between the member states began in 2022 and will continue in the spring of 2023.

The Sustainable Pesticide Use Directive aims to achieve sustainable use of plant protection products (PPPs) by reducing the risks and impacts of PPP use on human health and the environment and promoting integrated pest management and alternative approaches or techniques, such as non-chemical alternatives to pesticides.
(lihav. HJ)

Eli lujaa silloinkin ajetaan EU:n luomuistamiseksi.

***

(Poliittisella) eliitillä näyttää tuo sielläkin juuttuneen päälle. Kun taas "rahvas" on alkanut vähintään rahoillaan äänestää hiljalleen toisin. Ks. juuri edellä.

Se toivo jää, että Ruotsin tieteellinen eliitti saisi tuona aikana annettua hiukan vauhtia geenieditoinnin hyväksymiselle. Sitä harrastustahan maassa tiettävästi on.
« Last Edit: 01.01.23 - klo:18:37 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #64 on: 07.01.23 - klo:05:05 »
Ettei vain kasviksia verrattaisi, tässä ruotsalaista kananmunatarjontaa:

https://www.matspar.se/kategori/agg

Vähän tarkoitushakuisesti tiedot kalleimmista luomumunista ja halvimmista vapaan kanan munista:

Quote
Ägg, Ekologiska, M-LÄgg, Ekologiska, M-LKronägg 20st
fr.77,95kr

Ägg Frigående Inne MGarant 6st
fr.16,90kr

Kilohinta euroissa 6,94 ja 1,50. Hintoja oli tuolta väliltäkin. Lukija voi itse selata, vassokuu.

Otetaanpa vertailuksi tämä:

https://www.k-ruoka.fi/kauppa/tuotehaku/maito-juusto-munat-ja-rasvat/munat

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #65 on: 08.01.23 - klo:08:03 »
Ruotsin KRAV yhä uskoo asiaansa:

”Högre ambition för ekologiskt krävs i livsmedelsstrategin”

Quote
Politiska insatser behövs, men livsmedelsstrategin måste också breddas*) och förankras i livsmedelsbranschen. Det skriver Emma Rung, vd Krav, i en debattartikel.

Valtiovallalta ym. edellytetään myös kaikenlaista. Mutta näin ehdotetaan Ruotsia tehtäväksi mallimaaksi muille:

Quote
Under 2023 – när Sverige är ordförandeland i EU – får han också tillfälle att lyfta Sverige som eko-land nu och i framtiden, där den KRAV-certifierade produktionen är ett inspirerande exempel i EU.

Vertaa edellä.

***

KRAV siellä vastannee aika tarkkaan Pro Luomua meillä. Eroja on.

______

*) tuo ajatus on "ilmassa". Myös Suomen osalta on haaveiltu samanlaisesta. Sieltä:

Quote
Luomu 2.0 -ohjelman tavoitteet voidaan saavuttaa, kun koko ruokajärjestelmä panostaa luomuun.
« Last Edit: 15.01.23 - klo:05:38 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #66 on: 15.01.23 - klo:05:38 »
Luomumaito Ruotsissa (sen puolustajan puheenvuorosta):

”Ekomjölken är viktig för svenskt lantbruk”

Quote
För några år sedan ökade försäljningen av ekologiska livsmedel i Sverige kraftigt på kort tid. Från 2017 och framåt har de ekologiska mejeriprodukterna däremot tappat andelar i handeln.

Förklaringarna är många och omdebatterade. [..]
(lihav. HJ)

Tuollaiset hiljaiset signaalit eivät tänne tuolloin kantautuneet.
« Last Edit: 15.01.23 - klo:11:52 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #67 on: 15.01.23 - klo:10:13 »
Näin se oli myös näkynyt viime keväänä:

Kemiska bekämpningsmedel ökar när eko-odlingen minskar

Tätä tarkoitan:

Quote
Ekologiska Lantbrukarna har gått igenom de ansökningar för jordbrukarstöd som lantbrukare gjort under våren 2022 och preliminära resultat visar att den ekologiska åkerarealen har minskat med ca 15 000 hektar under 2022. Det motsvarar ca 150 normalstora gårdar, och Ekologiska Lantbrukarna bedömer att det kommer minska ännu mer under 2023 om inte marknadsläget ändras.


Vähennystä ei sinänsä ollut kovin paljon täältä saadusta kokonaismäärästä (2021):

Quote
I den totala ekologiska arealen ingår både mark som är omställd och under omställning till ekologisk produktion. Under 2020 minskade den ekologiskt brukade jordbruksmarken för första gången sedan 2012. Arealen minskade ytterligare med 3 900 hektar eller knappt 1 % under 2021 jämfört med 2020. Andelen ekologiskt brukad jordbruksmark uppgår fortfarande till 20 % av den totala jordbruksmarken. Totalt fanns det drygt 5 250 företag med mark som var omställd eller under omställning till ekologisk produktion 2021. Den totala ekologiska arealen fördelade sig på knappt 140 000 hektar betesmark och 470 000 hektar åkermark.

Sekin, että suunta siellä on tuossa asiassa ollut alaspäin jo kolme vuotta, on ollut tähän asti meillä tietämättä. Viime vuoden vähennys oli jo n. 3%. Nyt luomupeltoalan osuus Ruotsissa on enää "drygt" 19%.

Suomessa luomutiloja on vähän vajaa viisi tuhatta. Osuus peltoalasta vajaa 15% (siirtymävaihe mukaan lukien).
« Last Edit: 15.01.23 - klo:12:13 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #68 on: 16.01.23 - klo:05:05 »
Tästä raportista (pdf):

Svenskt ekoindex, kvartal 2 2021

Quote
Den svenska ekomarknaden har vuxit mycket snabbt de senaste tjugo åren. Försäljningsvärdet i
handeln är nästan sju gånger högre idag än 2004 när de första mätningarna kom. Ökningen har dock
varit störst för produkter som inte kan produceras i Sverige till exempel fisk, kaffe och tropiska
frukter. 2004 var 78 procent av försäljningen sådant som kan produceras i Sverige. Idag kommer bara
54 procent av försäljningsvärdet från produkter som kan produceras i Sverige. Sen ska man vara
medveten om att det även importeras betydande volymer av sådant som egentligen skulle kunnat
produceras i Sverige. Andelen av ekoförsäljningen som verkligen är svenskt är alltså lägre men det
finns inga data som anger hur stor den är.

Det finns också stora skillnader i utveckling för de produkter som kan produceras i Sverige. De
ekologiska animalieprodukterna har stort betydelse för den svenska ekoproduktionen. De har dock
haft en svagare utveckling på marknaden än vegetabilierna. 2004 var 70 procent av de möjligt
svenska produkterna animalier men idag är andelen nere på 41 procent. Störst ökning finns för
grönsakerna.
(lihav. HJ)

Ruotsissa siis heti lähdetään tuosta lihavoidusta erottelusta. Myönnetään, että luomutuotteita tuodaan maahan myös sen päälle, vaikkei lukuja voida antaa.

Meille täällä Suomessa kelpaisi kyllä tuollainenkin tieto: kuinka suuri osuus luomumyynnistä on tuotteita, joita ei voi tuottaa kotimaassa.

Erottelua käytetää sitten myös raportissa, mm. tässä kaaviossa:

Quote
FIGUR 2. Indexerad utveckling av försäljningsvärdet i handeln för livsmedel som kan produceras i Sverige. I diagrammet ingår alla livsmedel och alkoholfria drycker förutom fisk och
produkter baserade på växter som inte kan odlas i Sverige av klimatskäl.

Ja tässä:

Quote
FIGUR 4. Marknadsandel för ekologiskt av de produkter som kan produceras i Sverige

Josta hyvin selvästi näkyy, että juuri Ruotsissa tuotetun luomuruoan osuus on laskenut kuin lehmänhäntä. Eikä se osuus ole koskaan niin korkealla ollutkaan, mitä luomuväki antaa ymmärtää, kun se käyttää Ruotsia esimerkkimaana meille.

Tässä taulukossa voi sitten nähdä luomumyynnin (vertailuna tavanomaisen) tuoteryhmittäin:

Quote
FIGUR 5. Indexerade försäljningsvärden i svensk dagligvaruhandel produktvis, 2016=100.

Voi nähdä, miten kaikissa ryhmissä myynti on laskenut perusvertailuvuodesta 2016. Tuo lehmänhäntä-kielikuva osuu hyvin, koska juuri meijerituotteissa pudotus on hyvin selvä.

Vielä täytyy kiittää ruotsalaisten avoimuutta. Raportissa on myös tarkastelu luomutuotteiden lisähinnasta, tuotteittain. Ja pohdintaa lisähinnan syistä. Yritystä sitä perustella. Mutta ei yritystä sitä tosiasiaa kieltää!

Vielä on eräiden tuotteiden osalta tällainen tarkastelu:

Quote
FIGUR 8. Marknadsandel för ekologiskt med uppdelning på svenskt och importerat och utveckling som indexerade försäljningsvärden där 2019=100. Hittills 2021 är första halvåret 2021
jämfört med första halvåret 2019

Siitä saa jonkinlaisen tuntuman luomutuotteisiin, joita voitaisiin tuottaa Ruotsissa, mutta kuitenkin hyvin suuressa määrin tuodaan.

Luomukala näyttää olevan ongelmallinen tapaus Ruotsissakin:

Quote
Fisk kan i och för sig produceras i Sverige men undantas ändå eftersom huvuddelen av den fisk som säljs i Sverige kommer från fiskbestånd där förvaltningen av bestånden ligger på internationell nivå.
« Last Edit: 16.01.23 - klo:16:38 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #69 on: 16.01.23 - klo:05:53 »
KRAV:in uutisesta ehkä jotain lisätietoa:

Quote
Rapporten visar även att andelen ekologiskt i offentlig sektor ligger kvar på en mycket hög nivå.

Några nyckeltal ur rapporten om ekomarknaden 2021:

    Andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige var 8,9 procent. Det såldes ekologiska livsmedel för sammanlagt 34,2 miljarder. Jämfört med 2020 är det en minskning med 0,5 procent.
    Försäljningen i dagligvaruhandeln minskar trots att konsumenter anger att de värderar djurvälfärd och frihet från kemiska bekämpningsmedel högt.
    På Systembolaget ökade försäljningen av ekologiska drycker med 400 miljoner kronor.
    I offentlig sektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 330 miljoner kronor.
    I privat restaurangsektor ökade inköpen av ekologiskt med cirka 200 miljoner kronor.
    Försäljning direkt från gård till konsument ökar, cirka 7 procent av all försäljning av färskt ekologiskt kött skedde via reko-ringar och gårdsbutiker.
    Företag som har en stor andel ekologiskt i sitt produktutbud upplever en bättre lönsamhet än övriga.
    Den ekologiskt brukade arealen i Sverige minskar just nu. Mellan 2019 och 2023 bedöms den minska med 26 000 hektar.

Ehkä noukitaan tuosta se, että tuon mukaan luomuviljelty ala olisi vähentynyt tuona aikana aiemmin ilmoitettuakin enemmän: noin 5,5 prosenttia.

Voidaan siitä noukkia sekin tieto, että luomualkoholia myytiin enemmän n. 35 miljoonalla eurolla. Luomualkoholihan on jo vanhastaan sotkenut luomumyynnin vertailuja maiden välillä.

Tuo oli vuoden 2021 tilanteesta. Sittemmin on tapahtunut näin. Myöhemmin saamme tiedon, paljonko tuo volyymipudotus oli rahassa.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #70 on: 16.01.23 - klo:11:33 »
Innostuin nyt kovasti Ruotsista. Vielä yksi raportti tietoineen:

DETTA ÄR  SVENSKT EKOINDEX
KVARTAL 1/2022


Quote
Försäljningen av ekologiska livsmedel inledde året
svagt och minskade med 5,5 %. Det kan jämföras
med att alla konventionella livsmedel ökade med
1,5 %. Skillnaden i försäljningsutveckling mellan
ekologiskt och konventionellt gjorde att andelen
ekologiskt sjönk från 6,9 % under helåret 2021 till
6,5 % under det första kvartalet 2022.

Quote
Såväl under som efter pandemin har den ekologiska
maten har tappat andelar i den svenska dagligvaru-
handeln. Av olika kategorier under kvartal 1 2022
minskade ekoförsäljningen mest för mejeriprodukter
och ägg. De backade med 9,8 respektive 11,9 %
procent. Konventionella mejeriprodukter stod mer
eller mindre stilla under kvartalet, medan konventi-
onella ägg också minskade i försäljning. Ekologsikt
kött gick mot strömmen för de ekologiska livsmed-
len med en mindre ökning (+ 1%), samtidigt som
försäljningen av konventionellt kött minskade 2,3%


Quote
Försäljningen av svenska ekologiska råvaror som mjölk,
kött och cerealier gick något bättre än importerade. Det-
ta är ett trendbrott då ekologiska livsmedel som inte kan
produceras i Sverige under lång tid sålt bättre än svenska.


Tuo tarkoitti siis tässä tapauksessa sitä, että kotiluomu laski vain —4,1% kun taas tuontiluomu laski —7,2%. Mutta tuo oli poikeuksellista: viiden aiemman vuoden aikana tuontiluomu oli mennyt paremmin kaupaksi, silloin kasvanut ja enemmän.

PS. Uudempikin oli jo saatavissa:

SVENSKT EKOINDEX KVARTAL 2 2022

Jos tuo oli julkaistu "Publicerad 2022-08-17", niin nuo raportit ilmeisesti ilmestyvät noin kaksi kuukautta jäljessä. Jostain saattaa siis löytyä uudempikin?

Latausosoite:

https://www.ekolantbruk.se/files/svenskt-ekoindex-kvartal-2-2022/download


Otetaan siitä nyt vain tämä:

Quote
KVARTAL 2: Ännu ett dystert kvartal för
den ekologiska maten i dagligvaruhandeln

Trots kraftiga prishöjningar på livsmedel sjönk försäljnings-
värdet för ekologisk mat under kvartal 2 2022.


Ja katsotaan sitten tarkemmin jos/kun löydetään vielä uudempi.
« Last Edit: 16.01.23 - klo:15:21 by Heikki Jokipii »

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 744
  • View Profile
Vs: Ruotsi?
« Reply #71 on: 16.01.23 - klo:16:47 »
Ruotsin kvartaalin 3 raportti löytyy täältä:
https://www.ekolantbruk.se/files/svenskt-ekoindex-kvartal-3-2022/download

Löysin tämän nopeasti siten, että muutin url:issa kvartaalinumeron 2 numeroksi 3. Vastaavalla tavalla usein löytyy eri asioista vanhempia tai uudempia versioita.

Ekologiska Lantbrukarna -järjestön raportit vuodesta 2019 alkaen löytyvät osoitteesta:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter

Siellä on mm. vuoden 2021 yhteenvetoraportti:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter/ekologiska-arsrapporten-2021

ja vuoden 2021 kvartaalin 4 raportti:
https://www.ekolantbruk.se/rapporter/svenskt-ekoindex-helarsforsaljning-2021-och-kvartal-4
Tämä neljäs vuoden 2021 kvartaaliraportti on julkaistu 2022-01-24, joten saattaa olla, että vuoden 2022 vastaava neljäs raportti ilmestyy jo ensi viikon tiistaina 24.1.2023.
« Last Edit: 16.01.23 - klo:20:51 by Jarrumies »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #72 on: 25.01.23 - klo:08:40 »
Kiitos, Jarrumies, tuo oli näppärä niksi. Ja tässä siten odotellaan, koska koko vuosi 2022 on sieltä nähtävissä (ihan vielä ei näkynyt.)

Mutta jo sitä ennen, tässä sikäläisten luomujärjestöjen pessimismiä:

Billig mat är en dyr affär på sikt

Quote
Svensk livsmedelsproduktion har inte en chans att fortsätta leverera ren, nyttig och god mat om konsumenterna bara väljer mat efter priset, skriver Krav och Ekologiska Lantbrukarna.

Tuosta jo aavistaa, että kuluttajat ovat noin tehneet. Josta luomujärjestöillä on jo ennakkotieto.
« Last Edit: 25.01.23 - klo:22:51 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #73 on: 27.01.23 - klo:05:05 »
Ruotsissakin katsotaan (tai EU katsoo), että on täysin oikein ja sopivaa "töniä" kuluttajia luomun ostamiseen:

Ny rapport; Nudging ger mer ekologiskt i kundkorgen

Quote
Butiker kan med smarta grepp få konsumenter att välja ekologiskt – även i tider av stigande livsmedelspriser. Det visar rapporten “Nudging för ekologiskt i butik 2022” som tar sin utgångspunkt i en rad butiksexperiment som genomfördes under hösten. Bakom rapporten står Organic Sweden – branschorganisationen för alla aktörer på den ekologiska livsmedelsmarknaden i Sverige.

Noista älykkäistä – eli pikkuovelista – tavoista sitten vielä tässä:

5 insikter från rapporten Nudging för ekologiskt i butik 2022

Temppujen joukossa on sekin, jota toisessa yhteydessä yleisesti on pidetty vähän moraalittomana, eli tarkoituksellinen sijoittelu kaupassa. Siitä ei ole pidetty, että karkkihyllyt sijoitellaan matalalle (so. lasten tasolle), lähelle kassajonoa.

Tuossa projektissa kerättyä knowhow:ta aiotaan hyödyntää sitten laajemmaltikin EU:ssa:

Quote
Nudging Organic är ett treårigt projekt som syftar till att öka försäljningen av ekologiska livsmedel genom att utveckla nya innovativa metoder för att driva hållbar beteendeförändring i butik. Bakom satsningen står Organic Sweden och de ekologiska branschorganisationerna Pro Luomo i Finland, Bionext i Nederländerna och BioForum i Belgien. Projektet finansieras till merparten av EU. Läs mer på www.handlaekologiskt.se
(lihav. HJ, kirjoitusvirhe alkup.)

Suomeenkin siis sitä ollaan tuomassa.

Mutta kyllä asiaa on jo Suomessakin tutkittu8)

***

Kohtapuoleen saamme jonkinlaisen kuvan siitä, missä määrin tuollaisista nikseistä oli Ruotsissa apua. Vielä ei odottamamme Ekologiska Lantbrukarna -järjestön raportti koko vuodesta 2022 ole ilmestynyt. Mutta eiköhän se sieltä näillä hetkillä ole tulossa.
« Last Edit: 27.01.23 - klo:11:40 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 25665
  • View Profile
  • Email
Vs: Ruotsi?
« Reply #74 on: 29.01.23 - klo:07:47 »
Ruotsissa alkaa mennä läpi, että samasta asiasta ei ole lainkaan kyse:

Svensk mat borde vara självklar

Quote
Det är också tydligt att det går trender även i offentlig upphandling. För ett tiotal år sedan beslutade flera kommunpolitiker, däribland i Uppsala, att all mat som kommunens kök serverade skulle vara ekologisk. I dag är det inte alls lika populärt, utan nu ska maten snarare vara svensk. Det finns till och med kommuner som köpt in egna köttdjur för att i förlängningen kunna servera lokalproducerat nötkött.
(lihav. HJ)

Ja luomubuumi alkaisi siellä olla jopa hiukan ohi, kunnan hankinnoissa?

Ehkä voi jo kohotella kulmakarvoja niille kunnille siellä, jotka menevät niin pitkälle lähiruoan suosimisessa, että hankkivat asian varmistamiseksi kunnalle omaa karjaa.
« Last Edit: 29.01.23 - klo:18:58 by Heikki Jokipii »