Author Topic: Akateeminen luomuala - tunnustuksellista maataloustutkimusta Suomessa  (Read 41449 times)

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Tässä kerrotaan eräästä yrityksestä soveltaa tiedettä ja teknologiaa luomuun:

Blockchain could help keep ‘counterfeit’ products out of organic, non-GMO certification schemes

Eli lohkoketjuteknologiasta olisi ehkä löydettävissä väline, jolla toimia luomuväärennöksiä vastaan.

Mutta toimii tuo idea tai ei, se kuuluu kyllä ehdottomasti siihen luokkaan tutkimusinnovaatioita, joilla on merkitystä puhtaasti luomutalouden sisällä. Ja meille muille sen merkitys on hyvin vähäinen.
« Last Edit: 05.08.19 - klo:05:44 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Näille luomututkijoille (tai ainakin luomututkimusta lähellä oleville tutkijoille) ...

Pellon kasvukunnon arviointi ei ole helppoa – Ruralia opastaa siihen uudessa julkaisussaan

... voi joku kertoa menetelmän, jolla tuon asian arviointi on yllättävän helppoa: katsotaan jälkeenpäin, paljonko sitä satoa tuli.

Tuo ehdotuksemme ei ole pelkkää kikkailua: jos ko. tutkijat katsovat löytäneensä keinoja, jolla asiaa etukäteen voi arvioida, kyllä näiden keinojen tehokkuus täytyy testata myös jälkeenpäin.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Ensin tulee mieleen, mitä tällainen tutkimusaihe Luomuinstituutille ylipäänsä kuuluu:

Terveydelle haitallisimmat hyönteisten torjunta-aineet halvimpia

Kun torjunta-aineiden pitäisi olla luomussa pääsääntöisesti kiellettyjä. Halutaanko vain yleisesti lietsoa pelkoa niitä kohtaan? Mutta tutkimusselosteen lopussa se alkaa selvitä (lihav. HJ):

Quote
Viljelijät pyrkivät optimoimaan torjunnan kustannuksia ja tehokkuutta, jolloin valmisteen hinta on valintakriteerinä terveysvaikutuksia tärkeämmällä sijalla. Torjuntakustannukset ovat nykyisellään markkinaohjautuvia ja kansainväliset kemian teollisuuden yritykset varmistavat markkinaosuutensa tuotteiden hinnoittelulla. Vanhat, pitkään markkinoilla olleet tehoaineet, kuten organofosfaatit ja synteettiset pyretroidit, joilla on useita haitallisia terveysominaisuuksia, ovat halvempia kuin uudemmat ja terveysvaikutuksiltaan vähemmän haitalliset yhdisteet. Vastaavasti luomuviljelyssä sallitut biologiset tehoaineet ovat kalliimmasta päästä. Ellei tuotannon kustannusrakennetta haluta yhteiskunnassa ohjata esimerkiksi verotuksen keinoin, ei päästä kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallisissa toimintaohjelmissa asetettuihin tavoitteisiin riskien ja haittojen vähentämiseksi. Tästä syystä tutkijat laskivat, että haitallisimman tuoteryhmän hintoja tulisi korottaa jopa 86 %, jotta viljelijöille tulisi kannattavammaksi valita terveyden kannalta vähemmän haitallisia hyönteisten torjunta-aineita.

Eli päädytään tieteelliseen suositukseen, että verotuksellisin keinoin luomuviljelyssä käytettyjen aineiden hintaa tulisi yrittää saada suhteellisesti halvemmaksi.

Sellaista vaihtoehtoa ei tuossa maistella, että asiassa satsattaisiin suojavarusteisiin. Tai drooneihin aineiden levityksessä. Jolloin aineiden nyt havaitulla terveyshaitoilla ei olisi niin suurta merkitystä. Tällainen näkökulma ei kuitenkaan tuossa tullut luomututkijoiden mieleen.

Minun tietääkseni synteettisillä pyretroideilla ei muuten ole sen pahempia terveysvaikutuksia kuin luomuviljelyssä käytetyllä, luonnosta kerätyllä pyretriinillä. Olisiko jopa päinvastoin? Täytyy vielä tarkistaa.
« Last Edit: 30.09.19 - klo:06:36 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Suomalaisessakin luomututkimuksessa on oltu ahkeria. Tänne on kertynyt materiaaleja tutkittavaksi ja tarvittaessa kommentoitavaksi:

https://luomuinstituutti.fi/tutkimus/elintarvikkeet-hankkeet/luomubuumi/.

Kotitilan esitys luomun mahdollisuuksista ja markkina-aukoista on kyllä jo läpikäytykin tuolla toisaalla. Tai todettu siellä vähän tylysti, ettei se sisällä uutta.
« Last Edit: 30.09.19 - klo:10:08 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Tällä tavalla tiede ja tutkimus voi auttaa luomua:

Digitalism Challenge -kurssilla innovoituja ratkaisuja viedään käytännön toteutukseen.

Quote
Dice-tiimin ehdotus on, että Luomuliitto kehittäisi digitaalisen alustan, joka toisi yhteen viljelijät, viranomaisia, kuten Ruokaviraston ja Verohallinnon, ja Luomuliiton. Alusta mahdollistaisi viljelystä syntyvän tiedon tehokkaan käsittelyn muuttamalla datan keräämisen kokonaan sähköiseksi. Tämä parantaisi tietotaidon ja resurssien hallintaa ja jakamista eri toimijoiden kesken sekä toisi toimintaan myös lisää läpinäkyvyyttä. Alusta toimisi ns. yhden luukun periaatteella, jolloin viljelijät voisivat keventää ja automatisoida vaadittua byrokratiaa ja keskittyä heille olennaisimpaan asiaan: viljelyyn.

Toisaalta tuollainen ratkaisu mahdollistaa sen, että Luomuliitto, IFOAM jne. voivat pitää luomubyrokratian niin raskaana kuin haluavat. Ja ne jatkossa varmasti sitä haluavat, kun geenieditoitut lajikkeet tulevat mukaan kuvaan. Silloin lähes kaikesta luomutilalla tapahtuvasta pitää olla tarkka tieto, ja kaikkea täytyy myös entistä tarkemmin valvoa. Koska jälkikäteisvalvonta ei näillä näkymin onnistu.

Tämäkin kuulemma oli luomutila:

Quote
Quantum-tiimi kehitti puolestaan Tapola-Camphillin maatilalle digitaalisen alustan, jolla maatilan kaikki arkiset asiat on mahdollista hoitaa yhdessä paikassa. Tehdyt muutokset ja tiedostot tallentuvat suoraan jaettuun tietokantaan, mikä helpottaa maatilojen raportointia, dokumentointia sekä varastonhallintaa. Tietokannan avulla on myös mahdollista saada tietoa muun muassa tuotantomääristä kansallisella tasolla. Ratkaisun avulla maatilojen päätöksenteossa voidaan paremmin hyödyntää dataa, eikä päätöksiä enää tarvitse perustaa yksittäisen henkilön intuitioon.

Mutta tilan luomuisuus oli kyllä tuossa täysin epärelevantti seikka. Tuollainen tiedonhallinta on hyödyllistä mille tahansa tilalle. Vaan ehkei kuitenkaan täysin epärelevantti juttu: mm. edellä kerrotusta syystä datan pyörittämistä voi luomutilalla jatkossa olla tavanomaista tilaa enemmän.
« Last Edit: 06.12.19 - klo:09:21 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Luomuinstituutin sivustolla julkaistu, sinänsä mielenkiintoinen tutkimus:

Nautakarjatuotteiden vienti vesirikkailta alueilta: Tapaustutkimus Suomesta

Mutta nyt olen kyllä ymmälläni: miten tuo liittyy luomuun? Tai edes sitä sivuaa? Minusta tuossa luomua ei mainita edes rivien välissä.

Selasin myös alkuperäisen englanninkielisen tutkimuksen, joka löytyy linkin kautta. Mutta siitäkään en löytänyt mitään luomuviljelyyn viittaavaa.

Jos nyt etsimällä etsisi perusteita. Aiotaanko nyt lisätä luomueläintuotteiden vientiä? Ja tuossa etukäteen etsittäisiin sille sitä oikeuttavia perusteluja? Että se voisi kuitenkin olla kestävää? Tuo on pelkkä arvaus, nyt tietääkseni luomueläintuotteita ei juurikaan viedä. Jaa, kyllä niitä luomubroilereita. Mutta hyvin vähän. Ja nehän eivät tietystikään ole nautakarjaa.
« Last Edit: 04.01.20 - klo:09:50 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Näin nyt tehdään:

Luomuinstituutin tutkimusstrategiaa päivitetään

Quote
Luomuinstituutti on käynnistänyt tutkimusstrategiansa uudistustyön. Vuodenvaihteessa 2019-20 sidosryhmille lähetettiin kysely, jonka avulla selvitettiin sidosryhmien näkemyksiä Luomuinstituutin tärkeimmistä tehtävistä, tärkeimmistä tutkimuksen aihepiireistä ja toiveista käytettävien viestintäkanavien suhteen. Kyselyyn vastasi 60 henkilöä, jotka edustavat eri toimialoja kuvan 1 mukaisesti. Kysely lähetettiin 174 henkilölle, joten lopullinen vastausprosentti oli 34 %.


Haastateltujen sidosryhmien keskeinen toive oli se, että instituutti tuottaisi tutkimustietoa kotimaisen luomualan kehittämisen tueksi (49%).

Yllättikö meitä? Eipä juuri.

Koska perustetaan Suomeen muuntogeenisen viljelyn instituutti? Eduskunnan Tutkas voisi aktivoitua siinä. Ja on jo tavallaan ollutkin aktiivinen (seminaareja ym.). Asian organisoinnin ei tietysti tarvitsisi apinoida Luomuinstituuttia.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Epäilemättä hänen merkityksensä juuri tällä alueella on ollut suuri:

Juk­ka Ra­ja­las­ta vuo­den Tie­teen­ke­syt­tä­jä

Quote
Luotettavavana ja asiantuntevana luomualan erityisosaajana tunnetun Jukka Rajalan merkitys Suomen luonnonmukaisen maa- ja elintarviketalouden kehittymiselle nykyiseen laajuuteensa on poikkeuksellisen suuri. Rajalan erityinen ansio on, että hän toi luomualan yliopistollisen perusopetuksen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan ja avoimeen yliopistoon. Hän myös käynnisti yliopistollisen Eco Studies -luomuopetuksen Ruralia-instituutissa 2001.

Meille sallittaneen kuitenkin sellainen hapan kommentti, että hänet olisi oikeastaan voinut nimittää "luomualan" piispaksi. Tai arkkipiispaksi.
« Last Edit: 20.05.20 - klo:06:10 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 14076
  • View Profile
  • Email
Tällaista asiaa nyt sitten tutkitaan:

Kumppanuusmaataloudella ruokaa lähiruokamarkkinoille ja ruoantuotantoa tutuksi kuluttajille

Quote
Kumppanuusmaatalouteen liittyviä ajankohtaisia hankkeita Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa

Kumppanuusmaatilat voivat tehdä yhteistyötä esimerkiksi taimituotannossa. Kuva: Henri Murto.

Valtakunnallinen KUMAKKA – Kumppanuusmaataloudella kestävyyttä, kilpailukykyä ja maatalouden arvostusta -hanke kokoaa kokemuksia asiasta, käy läpi aiheesta tehtyä tutkimusta, selvittää toiminnan mahdollisuuksia Suomessa ja tiedottaa. Lisäksi hankkeessa rakennetaan verkostoa: toisaalta tuetaan hiljattain perustetun Kumppanuusmaatalous ry:n yhteistyötä ja toisaalta kootaan eri tahoja keskustelemaan kumppanuusmaataloudesta ja sen kehittämisestä. Työtä tehdään yhdessä Luomuliiton kanssa 1.10.2019–31.12.2021 Hämeen ELY-keskuksen ja Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahaston tuella. Jos kiinnostuit asiasta, tutustu lisää, ota yhteyttä ja liity verkostoon.[...]

Muodollisesti se ei ehkä ole luomututkimusta. Mutta käytännössä on. Tuohon järjestelyyn on tarve käytännössä vain niche-markkinoiden luomutiloilla. Erityisen suuri tarve siihen on vielä pienempien markkinoiden biodynaamisille tiloilla. Sellaisilla kuten esimerkiksi Henri Murron Rekolan tilalla. Mukana olevista tutkijoista ainakin Susann Rännäri sai äskettäin pienen stipendin erään säätiön Steiner-rahastolta. (Kuten sai tuo valokuvaaja Henri Murtokin.) Ja näyttääpä Galina Kalliokin flirttailevan biodynaamisuuden kanssa.

Ja näkyyhän se tuon KUMAKKA- hankkeen omalla sivullakin:

Quote
Hanke on valtakunnallinen. Sen toteuttaa Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti yhteistyössä Luomuliiton kanssa.


Kun tuo asia koskee — varsinkin biodynaamisten tilojen osalta – erittäin pientä määrää tiloja, voidaan tietysti kysyä, onko niin kovin tarkoituksenmukaista Ruralia-instuutin kohdentaa niukkoja tutkimusresurssejaan juuri tuon asian selvittämiseen.
« Last Edit: 04.06.20 - klo:06:25 by Heikki Jokipii »