Yleinen kategoria > Yleinen Keskustelualue

Viljely ei ole luontoa

<< < (12/12)

Heikki Jokipii:
Novo tästä:

Biodiversität und Landwirtschaft


--- Quote ---Die Artenvielfalt verändert sich mit den Formen der Landnutzung. Ziel der modernen Landwirtschaft ist es, Nahrungsmittel zu produzieren, und nicht, die Artenzusammensetzung des Hochmittelalters wiederherzustellen.
--- End quote ---

Se ei tarkkaan ottaen ole luonto, josta olemme riippuvaisia, vaan:


--- Quote ---Wir sind zwar abhängig von der Natur, doch es ist nicht die Natur, sondern die Landwirtschaft, die uns mit Lebensmitteln versorgt. Die Menschen haben seit der neolithischen Revolution die natürliche Vegetation bewusst in Nutzflächen umgewandelt, um eine ganz bestimmte Ökosystemleistung zu maximieren: die Nahrungsmittelproduktion. Ein Übermaß an biologischer Vielfalt steht dem Erfolg der Landwirtschaft im Wege. „Landwirtschaft ist der hartnäckige Versuch, der Natur etwas Essbares abzuringen. Je weiter sie sich dabei von der ‚reinen Natur’ entfernte, desto reichhaltiger, vielfältiger und gesünder wurden unsere Lebensmittel“, schreiben Dirk Maxeiner und Michael Miersch.1
--- End quote ---

Kirjoituksessa on koko joukko happamia kommentteja myös EU:n yhä voimassa olevaa luomuistamisohjelmaa kohtaan.

Heikki Jokipii:
What is natural food?


--- Quote ---Natural is an increasingly sought-after characteristic yet incredibly difficult to define in the food industry. So then, what exactly constitutes natural food? New Food’s Grace Galler investigates…
--- End quote ---

Hauska tarkastelu sanan semantiikasta. Kaksi seikkaa tuodaan erityisesti esiin: viljelytapa (esim. luomu) ei tee tuloksesta eli ruoasta luonnollista. Myös geenieditointi: ei voi väittää, ettei se olisi luonnollista, jos lopputulosta ei voi erottaa ihan varmasti luonnon muokkaamasta ja tuottamasta kasvista.

Tietysti tuosta tarkastelusta voi mennä askelen pidemmälle: onko ylipäänsä varmaa, että luonnollinen on aina parasta? Mitä sillä milloinkin tarkoitetaankin ...

Heikki Jokipii:
Ridley puhui asiasta aiemminkin. Ja jatkaa tässä:

Viewpoint: Do you avoid GM crops because they were ‘made by science’ but buy organic food because it’s more ‘natural’? What does naturalness even mean?

Heikki Jokipii:

--- Quote from: Heikki Jokipii on 14.03.22 - klo:13:14 ---EU on herännyt tähän tavoitteeseen:

Komissio: Iso osa luonnosta pitää palauttaa kohti luonnontilaa kaikissa jäsenmaissa

Siihenhän on tämä keino:

How ‘agricultural intensification’ could cut global farm land use by almost 50%, increase biodiversity and help address climate change

Eikä se, mitä komissio nyt muutoin, muussa yhteydessä suosittaa!

--- End quote ---

Luke selventää, mitä se tarkoittaa:

EU:n ennallistamisasetusehdotuksen luontotyyppi- ja turvemaatavoitteiden vaikutukset Suomessa


--- Quote ---Luonnonvarakeskus on arvioinut luonnon ennallistamista koskevan Euroopan komission lainsäädäntöehdotuksen vaikutuksia Suomessa. Arvion mukaan luontotyyppien ennallistamistoimet koskisivat 2–6 miljoonaa hehtaaria ja tarkoittaisivat 13–19 miljardin euron toimenpidekustannuksia vuoteen 2050 mennessä. Ehdotuksen mukaisen turvepeltojen ennallistamisen ei odoteta heikentävän ruokaturvaa. Selvitys on maa- ja metsätalousministeriön tilaama työ.
--- End quote ---
(lihav. HJ)

Sikäli kuinka tämä selventää:


--- Quote ---Turvemaiden ennallistaminen ja vettämistoimet eivät vaikutusarviointien perusteella heikennä ruokaturvaa Suomessa, jos mahdollisuudet joustoihin ja toimenpiteiden alueelliseen kohdentamiseen hyödynnetään.

”Turvemaavaltaisissa seutukunnissa, kunnissa ja yksittäisillä maatiloilla tuotannon ja tulojen lasku voi olla merkittävää ilman muita toimia. Ruokaturva ei kuitenkaan vaarannu, koska tuotanto voi lisääntyä toisaalla,” kertoo tutkimusprofessori Heikki Lehtonen Lukesta.
--- End quote ---

Peltoja se koskisi näin:


--- Quote ---“Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan turvepeltoja tulisi ennallistaa vuoteen 2050 mennessä 107 100–189 000 hehtaaria, josta 54 600–94 500 hehtaaria tulisi vettää. Ennallistamis- ja vettämispinta-alaan vaikuttaa, kuinka iso osa tavoitteesta katetaan muussa kuin maatalouskäytössä olevalla turvemaalla. Paikkatietoanalyysin perusteella Suomesta löytyy yli 100 000 hehtaaria mahdollisesti vettämiseen soveltuvia turvepeltoja”, toteaa Luken tutkija Hanna Kekkonen.
--- End quote ---

Meidän näkemyksemme siitä, miten tuotanto voisi toisaalla lisääntyä, lienee tullut kirkkaan selväksi. Suomessa on yli 300 000 hehtaaria peltoa, joista voisi saada noin nelinkertaisesti syötävää nykyiseen verrattuna.

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[*] Edellinen sivu

Go to full version