Yleinen kategoria > Yleinen Keskustelualue

Luomun ja tehotuotannon hyötysuhteesta

(1/144) > >>

palstaviljelijä:
Hyötysuhde on tehotuotannossa huonompi kuin luomuviljelyssä? (sivut 275-279, 282):

http://books.google.fi/books?id=ulyCG70jB_MC&pg=PA275&lpg=PA275&dq=how+much+energy+in+manure+kcal/kg&source=bl&ots=t-l8qgNxkD&sig=_WQWiZ24HGNwsbn3eR8xFRALY-E&hl=fi&ei=ILCLSp7WLaGwnQPtnMB-&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false

Tehotuotettu syö erityisen paljon uusiutumatonta energiaa..

Heikki Jokipii:
Tekninen juttu. Linkin voi esittää ”siistimmin” tähän tapaan:

Agroecology: ecological processes in sustainable agriculture

Vastalinkin esitän siististi tässä, ”abstrakti” eli tiivistelmä toisaalla jo mainitun ruotsalaisen teoksen yhdestä luvusta:

Energy Analysis of Organic and Conventional Agricultural Systems

***

Mutta älkäämme ”pommittako” toisiamme linkeillä, vaan lähtekäämme suomenkieliseen keskusteluun asiasta. Olen iloinen, että otit asian puheeksi. Mutta otetaan …


--- Quote from: palstaviljelijä on 19.08.09 - klo:10:21 ---Tehotuotettu syö erityisen paljon uusiutumatonta energiaa..
--- End quote ---

…. aluksi lähtökohta 1:

typpilannoitteen tuotanto ei sinänsä edellytä fossiilisia polttoaineita, vaikka energiaa kovasti siihen kuluukin. Mikä tahansa energia kelpaa, uusiutuvakin. Itse asiassa Norjassa oli vielä n. 20 vuotta sitten tehdas, joka tuotti ko. lannoitetta ilman fossiilisia, vesivoimalla (tieto em. kirjasta).

Hyväksynet tämän?

Heikki Jokipii:
Lainaan tämän laskelman jo mainitusta ruotsalaisesta kirjasta. Siinä (s.  185) on arvioitu asiaa ruotsalaisin luvuin, eli sen pohjalta, mitä luomun tuotavuudesta (sadoista) Ruotsissa tiedetään. Sama pätee kyllä Suomeenkin. Ainoat maat muuten, joilla on virallista tilastotietoa luomuviljelyn sadoista, ovat Ruotsi ja Suomi.

Joudun laittamaan nämä allekkain, vaikka vaikuttavampi olisi ko. teoksessa ollut kuva. Asia perustuu tietysti siihen, että luomusadot ovat pienempiä. Näin energiana, hehtaaria kohti:


Luomu

1 hehtaarin tuotto 40 gigajoulea (GJ)
_______________

Energian kulutus kyntöön ym. – 5,3 GJ
Energian kulutus lannoitteisiin – 0 GJ
_______________

Netto n. 35 GJ


Tavanomainen

1 hehtaarin tuotto ensiksi  tämä 40 GJ
ja sen lisäksi samalta hehtaarilta lisää 33 GJ
_______________

Energian kulutus kyntöön ym. – 5,7 GJ
Energian kulutus lannoitteisiin – 4,5  GJ
_______________

Netto n. 63 GJ

*** 

Energiaa siis saadaan reippaasti enemmän pelloista tavanomaisella viljelyllä ja nimenomaan nettotuloksena.

Näin päädymme siihen, että kun on mahdollista *) (tarvittaessa) tuottaa typpilannoitetta ilman fossiilista energiaa, niin siinä tilanteessa – jota aina tässä yhteydessä väläytellään – että fossiiliset polttoaineet loppuisivat tykkänään, niin edelleen turvautuisimme tehoviljelyyn, joka (yhteyttämisprosessin kautta) antaisi näin meille paljon lisäenergiaa.

Erityisenä harjoituksena ko. kirjan tekijät laskivat, paljonko ylimääräistä bioetanolia saataisiin, jos luomuviljely lopetettaisiin Ruotsissa kokonaan. Tuloksena oli, että etanolia saataisiin **) joka luomuhehtaaria kohti yhden normaalin ruotsalaisen henkilöauton kulutuksen verran, eli kun siellä on n. 90 000 hehtaaria luomulla, luomusta luopumalla n. 90 000 henkilöauton kulutus voitaisiin tyydyttää "uusiutuvalla energialla"! 

***

Niinpä voisimme tässä kysymyksessä myöntää ”palstaviljelijän” olevan oikeassa tässä:


--- Quote ---Hyötysuhde on tehotuotannossa huonompi kuin luomuviljelyssä?
--- End quote ---

Mutta mitä merkitystä tällä ”suhteella” näin ollen on?

***

Kaikenalaisen rahapelin itse nyttemmin lopettaneena tulee kuitenkin esimerkkinä mieleen: kumpi varsinaisesti voitti, satunnainen "pajatson" pelaaja, joka voitti yhdellä eurolla kaksi (hyötysuhde 100%) vai "himopelaaja", joka 100 euroa koneeseen hakattuaan sai sieltä 150 euroa (hyötysuhde 50%).

(Valitsin esimerkin osin siltä pohjalta, että muistin vielä vanhan sanonnan: "Peli tuo, peli vie - mutta maanviljelys se on onnenkauppaa!")

______________

* ja tätähän ei ”palstaviljelijä” tai kukaan muukaan täällä ole siis nyt yrittänyt kiistää   

**) sama ruokamäärä kuin luomutuotannolla tuotettaisiin tässä laskelmassa tavanomaisella. Luomuruoan tuotannolta säästyneellä viljelypinta-alalla tuotettaisiin etanolia. (Selvennys 27.8.2009)

Heikki Jokipii:

Samainen Mark Lynas, jonka viimeisen komean kirjoituksen Ville Aarnikko toi esille, on myös tehnyt tämän selvityksen, kysymällä lisää:

How land-inefficient is organic agriculture?

Eli: "kuinka tehoton maan käytössä luomuviljely on?"

Siinä lähtökohtana on Naturen artikkeli: 

Comparing the yields of organic and conventional agriculture

Mutta Lynas tiukkasi asiaa tarkemmin: oliko ko. tutkimuksessa otettu huomioon "varjomaa", eli kaikki se maa, joka taustalla on käytössä, kulloisenkin luomusadon saamiseksi?

Ja selvityksen tulos oli, että ei, sitä ei ollut noteerattu ko. Naturen artikkelissa. Eli luomu, suhteessa maankäyttöön, on tosiasiassa vielä tehottomampaa, mitä ko. Naturen artikkeilista on suoraan luettavissa.

Jossain määrin on yllätys, että asiaa ei Naturen artikkelissa ole otettu huomioon. Itse ilmiö ei meille ole yllätys.

Jarrumies:

HY:n Ajankohtaista-sivulla on juttu "Vaihtoehto lihaverolle":
http://www.helsinki.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/1-2013/29-23-13-31.html

Jutussa on hiilidioksidiveron pohdinnan yhteydessä pikku pakko myöntää luomun heikko tuotostaso:

--- Quote ---– Metaanipäästöjen käyttö laskuperusteena rankaisisi helposti myös luomutuotantoa, missä kasvihuonekaasupäästöt ovat usein tavanomaista tuotantoa suuremmat johtuen alhaisemmasta keskimääräisestä tuotostasosta ja sen seurauksena tarvittavasta suuremmasta peltopinta-alasta.
--- End quote ---

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

[#] Seuraava sivu

Go to full version