Author Topic: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta  (Read 9950 times)

Matti Pekkarinen

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 496
 • Moi
  • View Profile
  • Masan Maaseutu
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #30 on: 10.03.17 - klo:16:33 »
Luomutuet näkyvät täällä: http://www.mavi.fi/fi/oppaat-ja-lomakkeet/viljelija/Documents/luomu.pdf
... ja on niitä nostettu... en ole aiemmin huomannut... vanhat tuet näkyvät täällä. .

Tuo kotieläintilan 294 siis tulee tavanomaisten perustukien (noin 600€ ?) päälle. Ja jos esim karja on tavallista takkuisempaa ja kituliasta, niin tulee perinnerotujen säilyttämisestä lisäjytky: . Tuo on linkki vanhoihin rahasummiin. Uusia ei kerrota julkisesti... linkki uuteen esitteeseen on tässä .

Ympäristötukien oppaita on liuta TÄÄLLÄ. [url]

Matti

« Last Edit: 10.03.17 - klo:17:27 by Matti Pekkarinen »
Hyvin menee, mutta menköön.
http://mattipekkarinen.net

Jarrumies

 • Konkari
 • *****
 • Posts: 658
  • View Profile
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #31 on: 10.03.17 - klo:18:51 »
Maaseutumediasta tämä yksittäinen kappale, lainauksena:

Maataloustukien osuus liikevaihdosta vaihtelee tilakohtaisesti

Quote
Luomutila, jolla on yli puolet luomun siirtymävaiheen tukea, tukiprosentti on yli 70. Tämä johtuus myös siitä, että siirtyävaiheessa tuotot ovat pienet. Luomussa on osa peltoalasta levossa kesantona, mikä vähentää myyntituloja ja nostaa tuen osuutta.

Tuohon kaipaisi myös jatkoa: mikä on tukiprosentti siirtymävaiheen jälkeen? Kun silloinkin tuo kuvattu tilanne säilyy aika samanlaisena?

Kaihertava kysymys: onko luomun tukiosuus tässä (viime aikoina) salaa noussut?

Se ero ainakin on, että siirtymävaiheen satoa ei voi myydä ulos luomuhinnoilla vaan niitä pienemmillä tavanomaisen hinnoilla. Tällöin tietenkin tukien suhteellinen osuus on suurempi kuin siirtymävaiheen jälkeen vaikka satomäärä kiloissa ja tukimäärä euroissa olisi molempina aikoina sama.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #32 on: 13.04.17 - klo:06:05 »
Vertailukohdaksi olisi kiva saada tietoja luomutuista myös muissa maissa. Erityisesti luomukulutuksen mahtimaasta USA:sta. Tämä artikkeli ei sitä toivetta kaikkineen toteuta ...

Should Trump scrap USDA’s National Organic Program?

... mutta siitä selviää, että siellä tuetaan luomua ainakin tämän verran liittovaltion budjetista (lihav. HJ):

Quote
Organic agriculture has morphed into a massive special-interest bonanza. Annual sales of organic food in the United States now exceed $40 billion. Federal spending on organic agriculture has mushroomed from $20 million in the 2002 Farm Act to more than $160 million in the 2014 Farm Act. And according to the USDA, during the Obama administration, USDA “signed five major organic trade arrangements and has helped organic stakeholders access programs that support conservation, provide access to loans and grants, fund organic research and education and mitigate pest emergencies.”

Tuo lihavoitu summa on kyllä maan koko huomioon ottaen pieni (jaa se n. 50:llä, jos haluat verrata Suomeen!), mutta lainauksessa annetaan ymmärtää, että luomua tuetaan myös muulla tavoin. Nyt en myöskään voi sanoa tuntevani USA:n maatalouden tukijärjestelmää kokonaisuudessaan: onko siellä esim. pinta-alatukea, josta luomuviljely hyötyisi? Mikä on liittovaltion ja mikä osavaltioiden rooli asiassa? Monessa muussa maataloutta koskevassa asiassa osavaltiot ainakin tavoittelevat itsenäisempää asemaa, miten lienee maatalouden tukemisessa?

***

Mutta jo tämä mahdollisesti Suomea paljon vähäisempi yhteiskunnan tuki herättää kirjoittajassa tämän ajatuksen:

Quote
It is noteworthy that other, analogous special interests — such as the producers of kosher and halal foods — don’t receive similar government benefits. (Read: welfare.)

Sinänsä - kun Amerikasta nykyisin kaikki ajatukset tulee  ;) - jos Trump todella leikkaa tuon liittovaltion tuen pois - se saattaisi herättää ainakin keskustelua Euroopassa, ja Suomessa.
« Last Edit: 13.04.17 - klo:06:55 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #33 on: 14.05.17 - klo:18:04 »
Miksi laitoinkaan tämän tähän? Mutta tässä se nyt on:

Keskustan Kärnä vastaa Vartiaisen maatalouskritiikkiin: "Näennäisviljely on maataloustukijärjestelmän suurin ongelma"

Quote
Kärnänkin mielestä maataloustukijärjestelmässä on kehittämistä. Hän näkee suurimmaksi ja kalleimmaksi ongelmaksi näennäisviljelyn tukemisen.

"Maataloustukijärjestelmän suurin ongelma on, että osa tuista valuu niin sanottuun näennäisviljelyyn, jolla ei ole tarkoituskaan tuottaa elintarvikkeita. Ongelma tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Onkin äärettömän tärkeää, että EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa kehitetään siten, että tämä ei ole enää mahdollista."

Vaikea sitä on aina omista tekemisistäänkään tietää, mutta minusta tuo lainaus nyt sopi tähän.
« Last Edit: 14.05.17 - klo:18:14 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #34 on: 16.05.17 - klo:06:48 »
Myös Maaseutumedian Hannu Koivisto vastaa Vartiaiselle otsikkoa myöten tällä ajatuksella:

Kommentti Juhana Vartiaiselle: Yhteinen eurooppalainen maatalouspolitiikka velvoittaa omaan ruokatuotantoon

Quote
Yhteisesti on sovittu, että jokaisella maalla on oikeus ja velvollisuus harjoittaa tuottaa omaa ruokaa ja harjoittaa maataloutta.
(korjaus HJ)

Minun lisäykseni: oikeastaan luomuviljely ei tuohon perusteluun mahdu, koska siinä ei paljon tuota sovittua "omaa ruokaa" tuoteta. Erityisesti näin ei tapahdu tukieuroa kohti. Paradoksaalista on, että silti juuri luomuviljely näyttää olevan EU:n ja Suomen hallituksen erityisessä suojeluksessa ja suosiossa.

« Last Edit: 16.05.17 - klo:07:20 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #35 on: 06.07.17 - klo:07:20 »
Ruralia-instituutin raportin (170/2017) (pdf) ....

LUOMUTUOTANTO 2020 – ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA ASEMA JULKISELLA SEKTORILLA

... tiivistelmä hämmästyttää, kahdellakin tavalla. Todetaan, että:

Quote
Laskelmien perusteella luomutuotannon nykyi-
set  vaikutukset  alueiden  talouteen  ja  työllisyyteen 
vaihtelevat alueittain. Suurin luomutuotannon vai-
kutus  on  Etelä-Pohjanmaalla  (yli  600  htv  ja  noin 
100  miljoonaa  euroa),  missä  on  Suomen  toiseksi 
suurin  luomuala  hehtaareissa  tarkasteltuna  sekä 
runsaasti  luomuhyväksyttyjä  eläimiä  ja  paljon  ja-
lostusta.  Seuraavaksi  suurimmat  vaikutukset  ovat 
Pohjois-Pohjanmaalla  ja  Pirkanmaalla.  Koko  Suo-
men tasolla luomutuotannon vaikutukset työllisyy-
teen ovat noin 3 400 henkilötyövuotta ja talouteen
680  miljoonaa  euroa.  Laskelmien  mukaan  luomu-
alan  kasvu  tavoiteltuun  20  prosenttiin  peltoalasta 
vuoteen 2020 mennessä ja siitä johtuva tavanomai-
sesti viljellyn peltoalan väheneminen johtaisivat ne-
gatiivisiin  yhteisvaikutuksiin  niin  maakuntatasolla 
kuin  koko  maan  tasollakin. 
Negatiiviset  yhteisvai-
kutukset  selittyvät  tuotantotapojen  eroilla  muun 
muassa  satotasoissa,  kustannusrakenteissa  ja  hin-
noissa.  Tilatasolla  tilanne  saattaa  kuitenkin  olla 
päinvastoin, jolloin luomutuotanto voi hyvinkin olla
yksittäiselle tilalle tavanomaista kannattavampaa.
(lihav. HJ)

Mutta sitten kuitenkin suositellaan tätä:

Quote
Hankkeessa  syntyneen  uuden  tiedon  toivotaan 
lisäävän   poliittisten   päätöksentekijöiden   tahtoa   
edistää   luomutuotantoa   maakunnissa   ottamalla   
esimerkiksi  luomutuotannon  edistäminen  osaksi 
maakuntastrategioita.  Lisäksi  halutaan  tuoda  esiin 
luomutuotteiden  jalostuksen  tuomat  hyödyt  maa-
kunnille,  minkä  toivotaan  lisäävän  jalostusastetta 
maakunnissa.  Samalla  halutaan  lisätä  kuluttajien 
ja  esimerkiksi  ammattikeittiöiden  toimijoiden  tie-
toisuutta  luomutuotannosta  ja  siten  edistää  myös 
luomun kysyntää.

Johtopäätöksissä (s. 153 eteenpäin) todetaan tuo sama (lihavoitu) vähän eri sanoin ja yksityiskohtaisemmin. Sitten teksti päättyy näihin kappaleisiin:

Quote
Luomutuotannon lisäämistä on perusteltu monil-
la erilaisilla hyödyillä muun muassa ekologisista
lähtökohdista ja tilakohtaisen kannattavuuden
näkökulmasta. Luomutuotannon lisääminen ta-
vanomaisen tuotannon vähentyessä ei laskelmien
mukaan ole aluetaloudelle suotuisin vaihtoehto.

On kuitenkin mahdollista tehdä luomutuotannosta
myös aluetalouden näkökulmasta kannattavam-
paa muun muassa vientiä lisäämällä ja satotasoja
parantamalla. Tehokkaammalla ja vientivetoisem-
malla luomutuotannolla kohti kestävämpää ja talo-
udellisesti kannattavampaa tulevaisuutta.

Ja helppoahan tuo on ... kuin heinänteko? Olemme toisissa keskusteluissamme tarkastelleet niin luomusatojen paranemismahdoliisuuksia kuin luomuviennin näkymiä. Mutta että siis kestävämpään ratkaisuun tuottamalla Suomessa luomuruokaa ulkomaalaisille?

Oletettuja ekologisia hyötyjäkin on täällä tarkasteltu.
« Last Edit: 06.07.17 - klo:13:08 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #36 on: 20.07.17 - klo:04:49 »
Mutta jo tämä mahdollisesti Suomea paljon vähäisempi yhteiskunnan tuki herättää kirjoittajassa tämän ajatuksen:

Quote
It is noteworthy that other, analogous special interests — such as the producers of kosher and halal foods — don’t receive similar government benefits. (Read: welfare.)

Sinänsä - kun Amerikasta nykyisin kaikki ajatukset tulee  ;) - jos Trump todella leikkaa tuon liittovaltion tuen pois - se saattaisi herättää ainakin keskustelua Euroopassa, ja Suomessa.

Kyseiset kirjoittajat tekevät sitten tässä kirjoituksessaan asiaa koskevan selväsanaisemman ehdotuksen:

Opinion: Why the National Organic Program’s funding should be eliminated, not just cut

Eli ehdotuksen, että ei vain leikata, vaan poistetaan koko määräraha.

Quote
The budget proposed by the president would, in fact, zero out several programs at the Department of Agriculture, and we would suggest adding one more: the National Organic Program, which is rent-seeking pure and simple.

Subsidized to the tune of $160 million annually, it has more in common with Whole Foods’ marketing department than sound government.


Vaikkei meillä ole samanlaista luomun suurmyyjää kuin Whole Foods siellä (ellei S-ryhmä sitten sellainen ole?), niin samanlaisen markkinointiosaston roolin on meilläkin MMM omaksunut:

Valtiovalta tekee Suomessa niin kuin kansa haluaa - vai miten päin se oli?

Valtiovalta katsoo asiakseen edelleen tukea yrityksiä manipuloida kansalaisia

MMM aikoo käyttää ylituotannon purkamiseen vanhaa konstia

« Last Edit: 20.07.17 - klo:08:28 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #37 on: 31.08.17 - klo:00:13 »
Nykytilanteesta arvio, Keskisuomalainen:

Luomuala kasvussa – vaikutus kansantalouteen yli 680 miljoonaa euroa

Quote
Suomen luomuala on lievässä kasvussa, ilmenee Helsingin yliopiston Ruralia-insituutin uudesta raportista.

Raportin mukaan luomutuotannon vaikutus kansantalouteen on hieman yli 680 miljoonaa euroa. Tuotantosuunnista peltokasvituotannolla on suurin vaikutus talouteen ja työllisyyteen.

Ruralia-instituutti itse samasta asiasta:

Luomutuotannon vaikutus Suomen talouteen yli 680 miljoonaa euroa

Ja siellä on edelleen tämä (jota Keskisuomalainen - tai STT - ei tuo esille!), ja sanottuna näinkin jyrkästi (lihav. HJ)i:

Quote
Laskelmien mukaan luomualan kasvu hallituksen asettamaan 20 prosentin tavoitteeseen peltoalasta saisi aikaan positiivisia vaikutuksia alueiden työllisyyteen ja talouteen, mutta luomualan kasvun edellyttämä tavanomaisen tuotannon peltoalan lasku johtaisi negatiivisiin yhteisvaikutuksiin niin maakuntatasolla kuin koko maan tasollakin.

Tietysti siellä onkin, koska kyse on itse asiassa samasta raportista, johon viittasimme edellä 06.07.17, mutta jolle nyt siis annetaan/halutaan enemmän julkisuutta (kesän jälkeen?).

Tämä on hyvä yhteenveto tästä:

Quote
Luomutuotteiden usein kalliimpi hinta vastaavasti vähentää kuluttajien käytettävissä olevaa rahamäärää muille toimialoille. Tilatasolla tilanne saattaa kuitenkin olla päinvastoin, sillä luomutuotanto voi hyvinkin olla yksittäiselle tilalle tavanomaista kannattavampaa.

Niinpä on tässä oltava aina tarkkana, tuo muistettava. jos joku yleisellä tasolla yritää perustella luomuviljelyä siten, että se on Suomessa "kannattavampaa". Jota mm. Luomuliitto aika ajoin yrittää.

Erikseen täytyy vielä tarkistaa, sanoiko tutkimus mitään, ja mitä, luomun verorahoilla tukemisen vaikutuksista.  Eipä paljon sano. Tällainen löytyi, mutta siis ilman lukuja:

Quote
Myös  tukia  maksetaan  luomutuotannolle 
usein  enemmän  kuin  tavanomaiselle  tuotannolle, 
mikä johtaa siihen, että luomutuotantoon siirtymi-
nen toisi yhteiskunnalle lisäkustannuksia.

Mitä tuo sana "usein" tuossa virkkeessä tekee? Se ei ole tässä tapauksessa tieteellistä varovaisuutta!

Raportti ei myöskään arvioi selkeästi sitä, mitä luomualan lisääminen merkitsee ruoan kokonaistuotannolle maassa. Sehän varmasti vähenee, jollloin mm. ruoan tuonti lisääntyy. Eikä siis luomuvienti, jota raportti yhteenvetonsa lopussa (ks. edellä) suosittelee, pelastaakseen edes jotenkuten toimeksiantonsa (lihav. HJ):

Quote
Tässä  selvityksessä  tarkoituksena  oli  selvittää  luo-
mutuotannon  nykyiset  ja  mahdolliset  tulevaisuu-
den  aluetaloudelliset  vaikutukset  kaikissa  Suomen 
maakunnissa sekä koko Suomen tasolla. Hankkeen
päätavoitteita  toteuttamalla  tarkoitus  oli  edesaut-
taa  luomutuotannon  lisäämistä
  sekä  kysynnän  ja 
tarjonnan parempaa kohtaamista.

***

Huomaan edellä 19.08.16 käyttäneeni (nykytilanteen) lukuarviota, joka on tehty vähän (tai paljonkin) toisesta näkökulmasta, mutta joka on yllättävän lähellä tuota tuossa esitettyä. Eli 690 miljoonaa.
« Last Edit: 31.08.17 - klo:10:15 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #38 on: 17.09.17 - klo:05:46 »
Nyt myös YLE kertoi edellä mainitusta tutkimuksesta:

Yllättävä tutkimustulos: Luomuviljelyyn siirtyminen olisi tappio kansantaloudessa

Quote
Hallitus haluaa 20 prosenttia Suomen pelloista luomuviljelyyn. Kokonaisvaikutukset talouteen olisivat uuden tutkimuksen mukaan lievästi miinusmerkkisiä.

Mukana on myös tutkimusprojektin johtajan kommentti tuosta epämiellyttävästä lopputuloksesta:

Quote
Mitä sitten tutkija ajattelee siitä, että luomun osuutta maanviljelyssä halutaan kasvattaa, jos kerran vaikutukset kansantalouteen ovat negatiivisen puolella?

– Kysymys on siitä, mitkä arvot asetetaan etusijalle. Minusta asia on niin päin, että tämän tutkimuksen valossa ekologisesti kestävämmän tuotannon hinta on aika pieni, Viitaharju sanoo.

Niin, sikäli mikäli luomutuotanto on ekologisesti kestävämpää. Mutta tuollakin tavalla halutaan pelastaa, mitä pelastettavissa on. Muista tällaisista yrityksistä, katso edellä.
« Last Edit: 17.09.17 - klo:06:08 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #39 on: 17.10.17 - klo:08:10 »
Vertailukohdaksi olisi kiva saada tietoja luomutuista myös muissa maissa. Erityisesti luomukulutuksen mahtimaasta USA:sta. Tämä artikkeli ei sitä toivetta kaikkineen toteuta ...

Should Trump scrap USDA’s National Organic Program?

... mutta siitä selviää, että siellä tuetaan luomua ainakin tämän verran liittovaltion budjetista (lihav. HJ):
[...]
Mutta jo tämä mahdollisesti Suomea paljon vähäisempi yhteiskunnan tuki herättää kirjoittajassa tämän ajatuksen:

Quote
It is noteworthy that other, analogous special interests — such as the producers of kosher and halal foods — don’t receive similar government benefits. (Read: welfare.)

Sinänsä - kun Amerikasta nykyisin kaikki ajatukset tulee  ;) - jos Trump todella leikkaa tuon liittovaltion tuen pois - se saattaisi herättää ainakin keskustelua Euroopassa, ja Suomessa.

Painetta siihen suuntaan - vaikka kokonaistuki on Eurooppaan verrattuna hyvin vähäinen - syntyy nyt myös luomutuonnista sinne ja erityisesti siinä havaitusta luikuripelista:

Viewpoint: Should US be subsidizing organic farming when label seems increasingly meaningless?

Tuostakin artikkelista saa sen käsityksen, että yhteiskunnan tuki siellä koostuu pääosin/kaikki liittovaltion tuesta valvonta- ym. luomubyrokratialle. Hehtaarituen tapaisia ei olisi? Se on vielä meiltä täysin selvittämättä, antavatko osavaltiot luomulle jotakin.
« Last Edit: 17.10.17 - klo:08:21 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #40 on: 22.03.18 - klo:06:35 »
MMM:n ylijohtaja, osastopäällikkö Minna-Mari Kaila blogissaan perustelee yleisesti maataloustukien olemassaoloa:

1,4 euroa päivässä turvallisesta kestävästi tuotetusta ruuasta

Quote
Tässä yksi kärjistys, joka perustuu tiukasti faktaan: Jokainen meistä tarvitsee maanviljelijän työn tuloksia monta kertaa joka päivä. Ajatellaan vaikka peliteollisuutta, joka hienona uutena alana tuo paljon tuloja Suomeen, mutta latausmääristä ja liikevaihdosta ei vielä synny hyvää ja täyttävää ateriaa.

Maatalous on ruuan raaka-aineiden tuotantoa, jossa aurinkoenergiaa sidotaan veden ja ravinteiden avulla ihmisten energianlähteeksi eli elintarvikkeiksi.

Jne. Mutta riittääkö tuo perustelu siihen, jos ruokaa sitten ei tuotetakaan, tai tuotetaan sitä hyvin vähän? Kuten tapahtuu luomuviljelyn kohdalla. Sen saama osuus tuosta tuesta on ainakin yli 10%, luultavasti paljonkin yli. (Ja sitä halutaan nostaa yli 20 prosenttiin!) Mutta osuus tuotetusta ruoasta ei ole lähellekään sitä.

Sitten voidaan ajatella vaikkapa luomuviljan viljelyä. Joka - jo aika vanhana alana - vielä vie ulos suurimman osan siitä vähäisestäkin tuloksestaan. Eikä se juurikaan tuo tuloja Suomeen. (Odotellaan nyt uutta arviota, mutta vain vaivaiset 10 miljoonaa on viimeinen ilmoitettu luku.) Suomalaisille (veronmaksajille) ei oikeastaan siitäkään "synny hyvää ja täyttävää ateriaa".
« Last Edit: 22.03.18 - klo:16:40 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #41 on: 11.08.19 - klo:03:38 »
Eivätpä nämä parin vuoden takaiset tulokset ole säikäyttäneet:

Ruralia-instituutin raportin (170/2017) (pdf) ....

LUOMUTUOTANTO 2020 – ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET JA ASEMA JULKISELLA SEKTORILLA

... tiivistelmä hämmästyttää, kahdellakin tavalla. Todetaan, että:

Quote
Laskelmien perusteella luomutuotannon nykyi-
set  vaikutukset  alueiden  talouteen  ja  työllisyyteen 
vaihtelevat alueittain. Suurin luomutuotannon vai-
kutus  on  Etelä-Pohjanmaalla  (yli  600  htv  ja  noin 
100  miljoonaa  euroa),  missä  on  Suomen  toiseksi 
suurin  luomuala  hehtaareissa  tarkasteltuna  sekä 
runsaasti  luomuhyväksyttyjä  eläimiä  ja  paljon  ja-
lostusta.  Seuraavaksi  suurimmat  vaikutukset  ovat 
Pohjois-Pohjanmaalla  ja  Pirkanmaalla.  Koko  Suo-
men tasolla luomutuotannon vaikutukset työllisyy-
teen ovat noin 3 400 henkilötyövuotta ja talouteen
680  miljoonaa  euroa.  Laskelmien  mukaan  luomu-
alan  kasvu  tavoiteltuun  20  prosenttiin  peltoalasta 
vuoteen 2020 mennessä ja siitä johtuva tavanomai-
sesti viljellyn peltoalan väheneminen johtaisivat ne-
gatiivisiin  yhteisvaikutuksiin  niin  maakuntatasolla 
kuin  koko  maan  tasollakin. 
Negatiiviset  yhteisvai-
kutukset  selittyvät  tuotantotapojen  eroilla  muun 
muassa  satotasoissa,  kustannusrakenteissa  ja  hin-
noissa.  Tilatasolla  tilanne  saattaa  kuitenkin  olla 
päinvastoin, jolloin luomutuotanto voi hyvinkin olla
yksittäiselle tilalle tavanomaista kannattavampaa.
(lihav. HJ)

Mutta sitten kuitenkin suositellaan tätä:

Quote
Hankkeessa  syntyneen  uuden  tiedon  toivotaan 
lisäävän   poliittisten   päätöksentekijöiden   tahtoa   
edistää   luomutuotantoa   maakunnissa   ottamalla   
esimerkiksi  luomutuotannon  edistäminen  osaksi 
maakuntastrategioita.  Lisäksi  halutaan  tuoda  esiin 
luomutuotteiden  jalostuksen  tuomat  hyödyt  maa-
kunnille,  minkä  toivotaan  lisäävän  jalostusastetta 
maakunnissa.  Samalla  halutaan  lisätä  kuluttajien 
ja  esimerkiksi  ammattikeittiöiden  toimijoiden  tie-
toisuutta  luomutuotannosta  ja  siten  edistää  myös 
luomun kysyntää.

Vaan edelleen toimitaan niin, että täytyyhän sen edullista olla, ainakin aluetasolla:

Keskustelua alueellisista luomusuunnitelmista Seinäjoella

Quote
Ruokasektorin koordinaatiohanke kutsuu alueellisia toimijoita Seinäjoelle 28.8. keskustelemaan alueellisista luomusuunnitelmista. Tilaisuudessa voi oppia muiden kokemuksista ja pohtia olisiko suunnitelma ajankohtainen myös omalla alueella ja miten sen tekemisen saisi käyntiin.

Vaikka voi olla {ja aika todennäköisesti onkin niin), että kyseessä on nollasummapeli, jonka saa edulliseksi omalle alueelle vain siten, että muut aluet eivät ota oppia, eli toimi samoin. Vaan juuri meidän alueemme luomu myydään kalliiseen hintaan pääkaupunkiseudulla.
« Last Edit: 11.08.19 - klo:06:22 by Heikki Jokipii »

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #42 on: 09.01.20 - klo:05:30 »
Nyt kiinnostus heräsi. Tästä lukisi mielellään enemmän:

Kansantaloustieteilijä lyö pöytään madonluvut: "Meillä ei ole varaa luomuruokaan, se ei ole kestävää taloutta"

Quote
Tuoko luomu hyvän vai huonon omantunnon? Saksassa luomuruoka on jo valtavirtaa. Lähdimme siis Saksaan selvittämään, mikä on luomun tulevaisuus ja onko meillä siihen varaa. Kysyimme asiaa taloustieteilijältä, WWF:n neuvonantajalta, luomutilalliselta sekä berliiniläisiltä kuluttajilta. Jokaisella oli asiaan oma, painava mielipiteensä.

Tämä sisältö on tilaajille.

Se näyttää olevan kiertoartikkeli, so. julkaistu useissa lehdissä. Mutta oli visusti maksumuurin sisällä kaikissa. Saatavissa vain tuon verran "maistiaisia".

Kaikkien mielipiteet ovat tietysti tärkeitä, mutta erityisen kiinnostava olisi tuo kansantaloustieteilijä. Varsinkin, jos tuo "madonluvut" viittaa siihen, että hänellä olisi esittää oikeita lukuja.

Heikki Jokipii

 • Ylläpitäjä
 • *****
 • Posts: 13544
  • View Profile
  • Email
Vs: Luomua 20% -tavoitteen kokonaishinta
« Reply #43 on: 10.01.20 - klo:18:56 »
Äh, sain käsiini tuon artikkelin (kiitos, jäsen N.N.), ja osoittautui, että se olikin jo vanha juttu ja jo käsitelty täällä.

Hiukan kyllä hälytyskello soikin (eli jotenkin tutulta tuntui) mutta ei riittävästi.

Mitään uusia lukuja ei siis ole siitä saatavissa.

Olisi kyllä kohtuullista, että Google tai lehden ylläpitäjä (kummasta se sitten riippuukin) pitälisi huolta, ettei vanhoja juttuja tarjota netissä juuri ilmestyneinä.