Tuottava Maa Turvattu Luonto

Yleinen kategoria => Yleinen Keskustelualue => Topic started by: Heikki Jokipii on 17.06.13 - klo:05:44

Title: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 17.06.13 - klo:05:44
Onko Suomessa nyt maatalouden ylituotantoa? Ja jos on, missä tuotteissa?

Ja miten sitä pitäisi hillitä?

Kysymys tuli mieleen täältä (http://www.kaytannonmaamies.fi/artikkelit/suomesta-luomumaa), lauseesta:

Quote
Maatalouspolitiikan näkökulmasta luomussa voi houkutella myös se, että se on tehokas, vaikkakin kallis tapa leikata ylituotantoa.

Tilastokeskuksen mukaan elintarvikeomavaraisuus on tällainen (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous.html) (3. taulukko ylhäältä). Siinä ei nyt ainakaan kauheata  ylituotantoa näkyisi. Onkohan tuossa "kulutuksessa" otettu huomioon tuontiruoka?

Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Jarrumies on 23.09.13 - klo:17:47
Minäkin olen miettinyt samaa, että onko luomu vain verhottu tapa leikata ylituotantoa.

Tiken Käytössä oleva maatalousmaa –tilaston http://www.maataloustilastot.fi/tilasto/35 mukaan Suomessa
on käytössä peltoalaa 2,3 miljoonaa hehtaaria (2013 tarkemmin 2,2833 milj. ha, excel-taulukko ko. sivulla alhaalla).

Peltoala oli suurimmillaan vuonna 1968 (2,7461 milj. ha, excel-taulukko ko. sivulla oikeassa sivupalkissa). Peltopakettilaki annettiin vuonna 1969, jonka jälkeen peltoala on laskenut siis 462 800 hehtaarin verran vuoteen 2013 mennessä.

Luomupinta-ala on tänä vuonna (2013) 206 000 hehtaaria. Hallituksen tavoite 20 % luomua vuonna 2020 merkitsee, että luomua olisi silloin n. 460 000 ha. Ja vastaavasti tavanomaisessa viljelyssä olisi noin 1,86 milj. ha. Luomu olisi näin ollen oiva tapa jatkuvasti vähentää tehokkaassa tuotannossa olevaa peltoa.

Toisaalta koska luomun satotaso viljanviljelyssä on noin 30 % tavanomaisesta, niin ainakin viljasta olisi luomutavoitteiden toteutuessa alituotantoa, joka jouduttaisiin korvaamaan tuonnilla. Tai sitten noudatettaisiin Marie Antoinetten kehotusta syödä leivoksia, jos leivästä on kansalla pulaa. (Joo, tiedän, että Antoinette-juttu on luultavasti keksittyä legendaa ja leivoksiinkin tarvitaan viljaa).

Siis luomu ei tällä hetkellä ole keino leikata ylituotantoa, koska ylituotantoa ei ole. Vai miten on? 
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 03.02.14 - klo:06:34
Kun MMM:n kansliapäällikkö ei pidä omavaraisuustavoitetta realistisena (http://kauhajoki-lehti.fi/2013/uutiset/kansliapaallikko-ei-pida-ruokaomavaraisuustavoitetta-realistisena/) Suomelle, siitä voinee päätellä, ettei sellainen tilanne ainakaan nyt vallitse, ja siitä sitten päätellä, ettei ainakaan nyt mitään yleistä maatalouden ylituotantoa maassamme ole (jostain yksittäisestä tuotteesta voi tietysti olla).

Mutta onko jossain kyynisesti laskettu, että halvan ulkomaisen ruoan tuonti kuitenkin kannattaa Suomelle. Eli oikeastaan kaikki Suomen tuotanto olisi "ylituotantoa"?

Ja luomuviljely oikeastaan todellakin (mutta toisella tavalla kuin Luomuliitto sanoo) vain tapa varautua poikkeusoloihin: pellot pidetään käytännössä poissa tuotannosta, mutta kuitenkin peltoina.

Tämä tuli mieleen, kun tuolla toisaalla (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=162.msg4998) päädyimme entisestäänkin surkeampiin arvioihin siitä, paljonko ruokaa luomupeltohehtaareilta todella saadaan. Kun ainakin niiden arvioiden pohjalta Suomen 20% luomualatavoite käytännössä tarkoittaisi sitä, että Suomen ruokatuotantoa vähennettäisiin noin tai lähes 10 prosentilla. (Tähän oli kyllä aiemminkin (http://tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=287) kiinnitetty huomiota, mutta pienemmällä, "varovaisemmalla" prosenttiarviolla. Ko. kirjoitus ei sitten muuten koskaan ilmestynyt Maaseudun Tulevaisuudessa.)
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 27.02.14 - klo:08:26
Niin, mikä tässä kaikessa on seuraus ja syy? Tai kerrottu ja todellinen tavoite?

Ruotsissa ruoan tuonti (myös tavanomaisen) vastaa jo n. 50% kulutuksesta (Suomihan on hitaasti menossa samaan suuntaan, n. prosenttiyksikkö/vuosi -vauhtia).

Mutta jos Ruotsissa tilanne on vastaava kuin Suomessa, eli luomuhehtaarilta saadaan syötävää vain n. 30% siitä (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=162.msg5122#msg5122), mitä tavanomaisesta, niin eikö tämä 16% luomuhehtaareiden osuus siellä (http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2012/ekologiskodlingpa16procentavjordbruksmarken.5.50fac94e137b680908480004566.html) jo yksistään merkitse sitä, että n. 10% ruoasta on pakko tuoda?

Ja onko siellä(kin?) joku laskenut, että tämä tuonti lopulta on Ruotsille rahallisesti kannattavaa?

(Tai jopa "ekologisesti": maatalouden väistämättömät haitat luonnolle on näin "ulkoistettu", eivät haittaa itse Ruotsia - ja asia on näin saatu "myytyä" Miljöpartietillekin  ...  8))
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Jarrumies on 27.02.14 - klo:16:48
Ruotsissa luomun tuottavuus on suurin piirtein samaa tasoa kuin Suomessa. Tai jopa huonompi: vuonna 2012 Ruotsissa sertifiuoitu luomupeltoala (omställd areal) oli 13,9 % ja viljasato vain 3,8 %. Ks. tarkemmin alla. Siinä on myös linkit uusimpiin tietoihin vuodelta 2012. Vuoden 2013 tietoja - ei edes ennakkotietoja ole julkistettu vielä vaan ne tulevat vasta vuoden 2014 puolivälin jälkeen.

Muualla olevasta viestitäni lainaus tähän:
http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=759.msg4911#msg4911
****
Ruotsin Jordbruksverket ja Statistiska centralbyrån  (SCB) julkaisevat vuosittain tilastot myös luomusadoista ja ilmoittavat luomun satotaso-osuudet verrattuna tavanomaisen viljelyn satoihin.

Julkaisussa Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012
http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO14/JO14SM1301/JO14SM1301.pdf

on vertailtu sivulta 22 alkavissa tauluissa luomusatoja tavanomaiseen. Viljoissa hehtaarisadot eri vuosina 2007-2012 ovat eri viljalajeilla  yleensä välillä 45 % - 65 % verrattuna tavanomaiseen (ks. taulukkojen oikeanpuoleisin sarake). Luomun välivuosia ei ole huomioitu hehtaarisatoja laskettaessa. Ainakaan mitään luomusatojen kasvutrendiä ei ole havaittavissa vuosina 2007-2012, pikemminkin ehkä hieman laskutrendiä. Kokosin seuraavaan taulukkoon tietoja sivuilta 22-36.


Ruotsin luomuviljojen satotasojen (kg/ha) osuuksia (%) tavanomaisen sadoista vuonna 2012
(luomun välivuosia ei ole huomioitu laskelmissa)

Laji                             %

Syysvehnä (Höstvete)     51
Kevätvehnä (Vårvete)     54
Syysruis (Höstråg)          53
Kevätruis (Vårkorn)         48
Kaura (Havre)                55
Ruisvehnä (Rågvete)       61
Seosvilja  (Blandsäd)       62

Mikäli luomun kaksi välivuotta (jolloin luomupellot eivät ole viljan viljelyssä) viiden vuoden jaksolla otettaisiin huomioon niin noista prosenttiosuuksista pitäisi vielä vähentää 40 %.
***

Ja vielä toisesta viestistäni:
http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=752.msg4828#msg4828
***

Jordbruksstatistisk årsbok 2013 med data om livsmedel
http://www2.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/trycksaker/Pdf_ovrigt/JO01BR1301v3.pdf

Luomutilastot  alkavat sivulta 195.

Sidan 199, Tabell 11.1 Omställd ekologiskt odlad areal och areal under omställning. Fully converted area, area under conversion and total organic area

Ruotsissa vuonna 2012 pelloista oli luomuviljelyssä 13,9 %, siirtymävaiheessa 1,8 %, yhteensä luomu + sv 15,7 %. Samassa taulussa tietoja myös edellisistä vuosilta.

Sidan 204, Tabell 11.9 Spannmål 2012. Hektarskörd vid ekologisk odling, kg/ha. Cereals. Yield per hectare in organic farming

Taulukossa tiedot eri viljalajien hehtaarisadoista vuosina 2005-2012. Satotasot näyttävät heittelehtivän, ei kasvutrendiä.


Julkaisussa Skörd för ekologisk och konventionell odling 2012

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO14/JO14SM1301/JO14SM1301_ikortadrag.htm

http://www.jordbruksverket.se/webdav/files/SJV/Amnesomraden/Statistik,%20fakta/Vegetabilieproduktion/JO14/JO14SM1301/JO14SM1301.pdf

on vertailtu sivulta 22 alkavissa tauluissa luomusatoja tavanomaiseen. Viljoissa hehtaarisadot eri vuosina 2007-2012 ovat eri viljalajeilla  yleensä välillä 45 % - 65 % verrattuna tavanomaiseen (ks. taulukkojen oikeanpuoleisin sarake). Luomun välivuosia ei ole huomioitu hehtaarisatoja laskettaessa. Ainakaan mitään luomusatojen kasvutrendiä ei ole havaittavissa, pikemminkin ehkä hieman laskutrendiä.

Viljojen osuus kokonaissadosta käy ilmi sivulta 10 ja taulusta Tablå B Spannmålsskördar godkända för försäljning med ekologisk märkning 2008–2011 samt andel av den totala skörden.

Kokosin tiedot noista julkaisuista alla olevaan taulukkoon.

Luomun osuus viljelyalasta ja viljojen kokonaissadosta Ruotsissa eri vuosina (ei sisällä siirtymävaiheen peltoja eikä satoa)

Vuosi     Osuus viljelyalasta  Osuus viljasadosta
                     %                         %
2008             8,0                       3,6
2009             9,8                       3,2
2010            10,7                      3,3
2011            12,6                      4,0
2012            13,9                      3,8

Vaikka luomun suhteellinen viljelyala noina vuosina kasvoi voimakkaasti niin vastaavaa kasvua ei näy sato-osuuksissa. Huom. Viljelyalalla viljellään myös muita kasveja kuin viljoja, joten pitäisi tarkemmin tarkastella tilannetta. Tuosta vain viljaa on vain 77 926 ha. Suurin osa on luokassa "heinää, laidunnurmea, vihantarehua, siemennurmea". Luomun välivuosien (viherlannoitus yms.) ala on ilmeisesti (?) laskettu tilastoissa tuohon luokkaan ("heinää...").  Tarkemmin luomualan käyttö taulussa Tabell 11.2 Omställd ekologiskt odlad jordbruksmark fördelad på olika grödgrupper, hektar.
***

Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Jarrumies on 01.03.14 - klo:09:53
Niin, mikä tässä kaikessa on seuraus ja syy? Tai kerrottu ja todellinen tavoite?

Ruotsissa ruoan tuonti (myös tavanomaisen) vastaa jo n. 50% kulutuksesta (Suomihan on hitaasti menossa samaan suuntaan, n. prosenttiyksikkö/vuosi -vauhtia).

Mutta jos Ruotsissa tilanne on vastaava kuin Suomessa, eli luomuhehtaarilta saadaan syötävää vain n. 30% siitä (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=162.msg5122#msg5122), mitä tavanomaisesta, niin eikö tämä 16% luomuhehtaareiden osuus siellä (http://www.jordbruksverket.se/pressochmedia/nyheter/nyheter2012/ekologiskodlingpa16procentavjordbruksmarken.5.50fac94e137b680908480004566.html) jo yksistään merkitse sitä, että n. 10% ruoasta on pakko tuoda?

Ja onko siellä(kin?) joku laskenut, että tämä tuonti lopulta on Ruotsille rahallisesti kannattavaa?

(Tai jopa "ekologisesti": maatalouden väistämättömät haitat luonnolle on näin "ulkoistettu", eivät haittaa itse Ruotsia - ja asia on näin saatu "myytyä" Miljöpartietillekin  ...  8))Anders Borgin mukaan Ruotsissa siirtyminen takaisin omassa maassa tuotettuun ruokaan nostaisi ruoan hintaa "väldigt mycket", joten ilmeisesti laskelmia on siellä tehty.

http://www.lantbruk.com/lantbruk/importerarad-mat-ger-mangfald-i-koket

Quote
Förra veckan förutspådde Anders Borg jordbruksindustrins död. I veckans nummer av Land hyllar finansministern den importerade maten.

– Det är bra att vi importerar mat. Det ger mer mångfald och rikedom i köket, säger han.

Sverige är unikt. Inget annat EU-land importerar så mycket mat som vi. Över hälften av det vi lägger på middagstallriken produceras utomlands. Om allt kött och all mjölk som importeras hade tillverkats i Sverige skulle det ge 20 000 jobb.

Men det är inget som finansminister Anders Borg önskar.

Det skulle ge väldigt mycket högre livsmedelspriser. En gång hade vi världens dyraste mat, dit ska vi inte tillbaka, säger han.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 01.03.14 - klo:13:12
Loistava löytö. Ja ministeri oli aiemmin sanonut (lihav. HJ):

Quote
I förra veckans Land Lantbruk uttalade sig finansministern om att det svenska jordbruket inte hade någon framtid som industri. I stället ville han få upp bonden i värdekedjan genom att höja förädlingen och satsa på småskaligt.

Kuulostaa hyvin tutulta!

Quote
Om allt kött och all mjölk som importeras hade tillverkats i Sverige skulle det ge 20 000 jobb.

Nämä työpaikat ovat siis Borgin mielestä hyvinkin löydettävissä muualta, ja tuottavampina (ja siinä sivussa on varaa maksaa luomuviljelijöille - ja "lähiruoankin" tuottajille - tukea heidän - tuottamattomuudestaan?).
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Jarrumies on 01.03.14 - klo:15:55
Oletuksia ja kysymyksiä Ruotsin keskustelun inspiroimana:

1.   Ruotsissa on paremmat viljelyolosuhteet kuin Suomessa.

2.   Jos Ruotsissa kannattaa tuoda ruokaa maahan mieluummin kuin tuottaa se itse, niin silloin Suomessa tuonti on vieläkin kannattavampaa kuin Ruotsissa.

3.   Kun luomupeltoala lisääntyy se syrjäyttää tehokkaampaa tavanomaista viljelyä ja johtaa ruoantuonnin lisääntymiseen.

4.   Näin luomutuotanto ainakin osittain kompensoi tehottomuuttaan lisäämällä halvemman tuontiruoan  osuutta.

5.   Kannattaisiko siis siirtyä kokonaan Suomessa ja Ruotsissa luomutuotantoon ja lopettaa tavanomainen viljely ja korvata luomun vuoksi romahtanut  tuotanto tuontiruoalla?

6.   Jos noin olisi, niin eikö silloin olisi vielä kannattavampaa lopettaa myös ja nimenomaan luomutuotanto tyystin ja siirtyä kokonaan tuontiruokaan? Ja silloin vapautuisi työvoimaa ja resursseja sellaiseen toimintaan johon kussakin maassa on suhteellinen etu.

7.   Ruoan huoltovarmuuden hoitaminen ruokavarastoilla, siemenviljan varastoilla yms. toimenpiteillä maksaa - mutta kuinka paljon? On varmaan luomutuotantoa halvempia ja järkevämpiä tapoja pitää pellot hätätilanteita varten tuotantokelpoisina - esimerkiksi tavanomainen viljely, jonka päästötkin tuotettua yksikköä kohden ovat pienemmät kuin luomun.

Lisätään tähän nyt kuitenkin vielä oma käsitykseni:

Järkevintä ja eettisintä olisi lopettaa kokonaan tuet luomulle, joka on tehotonta ja tuottaa päästojä tuotettua yksikköä kohden enemmän kuin tehoviljely. Tulevaisuudessa luonnonvaroja ja muita resursseja (mm. työtä) tuhlaava luomuviljely tullaan ehkä jopa kieltäämään.

Tavanomaista tehokasta viljelyä ja gm-lajikkeiden kehittelyä kannattaa jatkaa jo peltojen viljelykelpoisuuden ylläpitämiseksikin. En osaa kuitenkaan sanoa, mikä olisi oikea ja hyvä tuontiruoan osuus - sehän riippuu mm. markkinatilanteesta, joka vaihtelee.

Missä on parhaat laskelmat näistä asioista?
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 03.03.14 - klo:11:38
Eettinen aspekti on sekin, missä määrin meillä on oikeus "mennä muiden riisikupeille ahmimaan". (http://www.tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=287)

Vaikka massiivinenkin tuonti varmaan tulisi EU-alueelta - niin sitten taas EU, mm. bioenergian tuotantonsa takia, tuo yhä suuremman osan ruoastaan alueensa ulkopuolelta.

Ja tämän lisäksi - "tuottaa päästojä tuotettua yksikköä kohden enemmän kuin tehoviljely" - tulisi sitten myös muistaa, että ruoan tuonti ei poista päästöjä, ainoastaan siirtää ne muualle. Tai ei edes välttämättä niin muuallekaan: Puolasta tai Saksasta tuodun ruoan päästöt menevät yhtäkaikki Itämereen.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 03.03.14 - klo:14:27
Vanha tuttavamme Staffan Danielsson näyttää kirjoittaneen blogiinsa Anders Borgille 3 vastinetta, joista perusteellisin on tässä:

Dialog med Anders Borg om svenskt jordbruk (http://staffandanielsson.blogspot.fi/2014/03/dialog-med-anders-borg-om-svenskt.html?m=1)
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 03.03.14 - klo:21:07
Jollekin voi - ainakin tänään - tulla mieleen, että on hyvä, että emme kuitenkaan ole ukrainalaisen viljan varassa niinkuin vielä olimme 1900-luvun alussa ...
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 05.04.14 - klo:08:36
Ylituotannosta tosiaan on siirrytty alituotantoon, eli näin paljon arvioidaan nyt Suomen "siirtäneen" viljelysmaataan muualle:

Tutkimus: Suomi tarvitsee jopa 400 000 hehtaaria ulkomaista peltoa ruokatarpeen täyttämiseen (http://yle.fi/uutiset/tutkimus_suomi_tarvitsee_jopa_400_000_hehtaaria_ulkomaista_peltoa_ruokatarpeen_tayttamiseen/7169035)

Jarrumies löysi jo linkin alkuperäiseen tutkimukseen:

Artikkeli löytyy täältä:

Changing impact of import and export on agricultural land use: Thecase of Finland 1961–2007
Vilma Sandström a, Laura Saikkua,b,∗, Riina Antikainen b, Laura Sokka c, Pekka Kauppi a

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880914000899

Ja tämähän ei ole mitenkään ainoastaan Suomen tai Ruotsin ongelma, vaan koskee koko EU:ta:

Should The World Keep Feeding Europe? (http://www.science20.com/agricultural_realism/should_world_keep_feeding_europe-113562)

... eli pitääkö maailman jatkaa EU:n ruokkimista, Steve Savagen kirjoitus.

Tätä taustaa vasten sitten voidaan tarkastella Sirpa Pietikäisen ja muiden luomu-utopistien (http://tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=332) ehdotuksia.

Jos nyt hetkeksi unodetaan EU:ssa tuotetut biopolttoaineet, merkitsisi tietysti luomuruoan radikaali lisääntyminen sitä, että EU:ssa tuotettaisiin siltä osin vain noin puolet nyt tuotetusta ruoasta, ja kun on vaikea uskoa, että eurooppalaiset siirtyisivät kasvissyöntiin, niin EU:n ulkopuoleltahan se ruoka sitten tuotaisiin.

Kun EU:n viljelyala on nyt n. 180 miljoonaa hehtaaria, tuoton putoaminen sillä puoleen tai alle merkitsisi, että muualta maailmasta tarvittaisiin - entisen lisäksi - ehkä n. 100 miljoonaa hehtaaria. Se on jo melkoinen lovi maailman 1 500 miljoonaan viljelyhehtaariin.

Jos jo nyt ollaan huolissaan esim. Kiinan "maan kahmimisesta" (esim. Afrikassa), tällä Pietikäisen ehdottamalla tavalla EU tulisi vahvasti mukaan näille markkinoille.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 23.04.15 - klo:12:48
... eli tuolla (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=162.msg6722#msg6722) tuli mieleeni, tuosta hurjasta suhdeluvusta (1:4) (http://tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=376), että onkohan sittenkin tuossa edellä, tässä keskustelussa mainitussa (kieltämättä eräänlaisessa) "salaliittoteoriassamme" jotain totuuden jyvää.

Nythän kansanedustajat ja ministerit ovat varmasti Suomessa erittäin hyvin, ellei parhaiten informoituja, heillä on mahdollisuus haastaa kuultaviksi maan parhaat asiantuntijat, ihan kaikesta.

Otan esimerkin tällaisesta ministerien ja kansanedustajien avustajasta, joka siinä ohella oli saanut tämän tiedon (luomutuonnin 40% osuudesta) - jonka ehkä, vihreänä (sanan molemmissa merkityksissä?), puolivahingossa vuosi julkisuuteen (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=652.msg6655#msg6655).

Niinpä tästä 1:4-suhdeluvusta kansanedustajat, poliitikot ovat varmasti jo tietoisia. Mutta silti he, ja ministeriö, jatkavat luomun lisäämisen projektiaan. Miksi?

Tuolla 20% luomualatavoitteella ja 1:4-suhteella Suomen ruokaomavaraisuus vähenisi siis n. 9 prosenttia. (Ollilan ryhmän tavoitteella se olisi siis vähentynyt noin 30 prosentilla ... ryhmän asettaja on muuten yhä pääministerimme, vaikka ei varmaankaan enää kovin kauan.)
 
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 24.04.15 - klo:06:21
Vai uskonko - tässä asiassa - liian hyvää kansanedustajista. Vaikka heillä on tuo mahdollisuus kuulla parhaita asiantuntijoita, käytävätkö he sitä hyväkseen, kallistavatko he korvansa asialle?

Taitaa olla hyvin mahdollista, että suuri osa (luomua ainakin passiivisesti) kannattavista kansanedustajista ei sittenkään ole oikein tietoisia luomun surkeista sadoista. Vaan ovat siinäkin "kansa pienoiskoossa", ja uskovat luomumyytteihin? Tulee mieleen jopa maatalousministerinä toiminut Sirkka-Liisa Anttila, joka oikein "pöntöstä" julisti, miten luomuviljely on yhtä tuottoisaa (http://tuottavamaa.org/forum/index.php?topic=531.msg1796#msg1796) kuin tehoviljelykin.

Tai onko heillä käsitys, että tuottavuusero on hyvin vähäinen? Niinhän voisi tuon Anttilankin lausunnon ystävällisemmin tulkita. Ja helposti kurottavissa kiinni?

Eli tässäkin asiassa taitaa päteä se (internetistäkin) löytämäni lause, että salaliittoteorioita ei juuri tarvita, kun useimmiten asioiden selittämiseen riittää ihmisen loputon tyhmyys (ja/tai tietämättömyys) ...  8)
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 27.03.16 - klo:05:43
Ja luomuviljely oikeastaan todellakin (mutta toisella tavalla kuin Luomuliitto sanoo) vain tapa varautua poikkeusoloihin: pellot pidetään käytännössä poissa tuotannosta, mutta kuitenkin peltoina.

Tässä HS:n "Usko siskoa" -palstalle lähetetyssä kommentissa (http://www.hs.fi/sunnuntai/a1458798125915) nimimerkki "Luomupikkutilallinen mökin muija" - joka kyllä näkee luomusta olevan (muutakin) hyötyä - esittää oikeastaan juuri tuon näkemyksen (keskustelun pääaihe on lihansyönnin vähentäminen):

Quote
”Käsitykseni on, ettei näin missään tapauksessa kannattaisi tehdä  [so. metsittää]. Lihantuotannosta vapautuvat pellot kannattaisi ehdottomasti ottaa vihermassan, apilan ja heinän tuotantoon. Näin saataisiin jakeita, jotka yhdessä lannan kanssa käsiteltäisiin biokaasulaitoksissa. Lannan lannoitusominaisuudet paranisivat ja vihermassa lisäisi kaasutuotantoa. Tällä kaasulla voidaan sitten korvata tuontiöljyä. Pellot pysyisivät tuotantovalmiina mahdollisia ruokakatastrofeja varten. Itse asiassa nurmiviljely parantaisi peltojen multavuutta, kun niitä nykyisin niin kovasti tehoviljellään. Metsien käyttöönotto takaisin peltotuotantoon ei nimittäin käy tuosta vain.”
(lihav. HJ)

Lisäksi hän kyllä esittää (luin ne paperiversiosta) luomuväen tavanomaiset synkät tiulevaisuudenkuvat siitä, miten energia loppuu ja sitä kautta keinolannoitteiden valmistuskin.

Mutta tuossa (lihavoituna) se perustelu on. Jos itse jatkan (ja tulkitsen), niin ei siis ole niin väliä, mitä ne pellot nyt tuottavat (http://tuottavamaa.org/uutiset.php?News_id=411), kunhan ne ovat tarvittaessa (sitten, joskus, jos) käytettävissä. Nurmea siis voidaan hyvin viljellä, vaikkeivät ihmiset siitä syötävää nyt saakaan.


PS. Juuri nyt kyllä luomuviljelyn talous perustuu pitkälle eläintuotantoon (maito, kananmunat ym.) - ehkäpä jopa nimimerkin  "Luomupikkutilallinen mökin muija" tilalla. Tai siis sitä ainakin tarvitaan paikkaamaan luomutukien jälkeen jäänyttä vajetta.  ;D
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 14.04.16 - klo:05:52
Harri Lindellile oli tullut sama kysymys mieleen (en nyt ota kantaa hänen muihin näkemyksiinsä):

Miksi ostaisin luomua? (http://harri-lindell.puheenvuoro.uusisuomi.fi/215317-miksi-ostaisin-luomua)

Quote
Halutaanko luomua tukemalla suitsia ruuan ylituotantoa, mikä laskisi kuluttajahintoja? Suomessahan viljan ylituotantoa on n. 20 %. Vai miksi valtiovalta tukee tämän tapaista toimintaa, se jää hämärän peittoon ainakin minulta?

Tämän keskustelun alussa esitin, että olennaista ylituotantoa ei olisi. Oli pakko tarkistaa sama tilasto (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous.html) uudelleen. Ja totta tosiaan: viljojen omavaraisuusaste v. 2014 oli peräti 155%! Tosin viimeksi v. 2010 käytiin alle 100 prosentissa.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 23.05.16 - klo:08:14
Oli vilkaistava uudelleen sitä taulukkoa (kun tuo väite suuresta ylituotannosta vilahti muuallakin) ja nyt siihen saa linkattua täsmällisemmin:

Elintarvikeomavaraisuus (http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_maatalous.html#elintarvikeomavaraisuus)

Siinä näkyy kyllä vuosi 2014 melkoisen yliomavaraisuuden vuotena. Syykin siihen lienee selvä: Venäjän "vastapakotteet". *)

Mutta nyt siellä on myös vuoden 2015 tiedot. Viime vuonna asiassa olisi sen mukaan palattu hyvin kohtulliselle tasolle, mitään kovin suurta ylituotantoa ei siinä enää näy. Ja kaikissa tuoteryhmissä sitä ei ole lainkaan.

_________

*) klo 13:55: Olettaen siis, että noissa luvuissa jollain tavalla otetaan huomioon vienti ja tuonti. Jolloin teollisuuden kulutukseen mennyt maatalouden tuotanto olisi myös jotenkin "kulutusta", vaikka se sitten myytäisiin ulkomaille? Ja tuonti jolllakin tavalla vähennettäisiin siitä (tai toisinpäin: ruoan tuontihan on vientiä suurempaa)? Nyt en kyllä ihan tiedä? Mistähän löytyy tuon tilaston kuvaus, kuinka se tehdään? Minkälaisiin vertailuihin ko. tilastoa voi ylipäänsä kayttää?

Sitten tässä on se kysymys, jota olemme toisaalla Jarrumiehen kanssa pähkäilleet. Mitä yksikköä tuossa käytetään? Kiloa? Euroa? Kaloria/Joulea? Kun mikään niistä ei oikeastaan kovin hyvin toimi.


PS. 23.5.16: Yritin etsiä kuvausta tuon tilaston muodostamistavasta, kaikkialta. Kun en sellaista mistään löytänyt, lähetin asiasta kyselyn TNS Gallupille.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 10.06.16 - klo:13:30
Tiedusteluuni asiasta ei tullut kovin selkeää vastausta. Mutta jotain kuitenkin, ja kyllä tämä tavalllaan peruskysymykseen vastaa:

Quote
Laskennassa lähtökohtana on tuotanto ja lopputulemana kulutus. Omavaraisuus on siis tuotannon ja kulutuksen välinen suhdeluku.

Tuotannosta vähennetään vienti ja tuonti sekä otetaan huomioon varaston muutokset.

Meillä on käytössämme kertoimet, joilla luvut muutetaan yhteismitallisiksi.

Laskennassa kyse on pitkästä, vuosikymmenien perinteestä. Olemme Suomessa ainoa taho, joka seuraa kuukausittain kulutuksen kehitystä.

Kyseessä ovat suuri tietokanta ja monimuotoinen laskenta-automatiikka, joka on vain omassa käytössämme.

Esim. viennissä ja tuonnissa kertoimet ovat samoja, joita Eurostat ja LUKE käyttävät.

Tuosta uskallan jo päätellä, että tulkintani oli oikea ja Suomen lipsahdus vuonna 2014 merkittävän yliomavaraisuuden puolelle - tietyissä tuoteryhmissä, kyseisessä tilastossa - johtui juuri näistä Venäjän vastapakotteista.

Mutta yleiskielen omavaraisuuden käsitteen kanssa - so. paljonko Suomi tuottaa syömästään ruoasta - ei tuolla tilastointitavalla välttämättä ole tiukkaa yhteyttä. Tai sitten on, ja laskentatapa on ihan oikea, mutta en vain ihan tarkkaan asiaa ymmärtänyt. Sen toki ilman muuta ymmärrän, että vienti ja tuonti - molemmat - täytyy asiassa ottaa huomioon.

Kun sitten samasta asiasta lähetin Tilastokeskukselle kirjeen - voi sanoa vaatimuksen - että tilaston muodostamistavasta olisi oltava kuvaus itse tilaston yhteydessä, sain vastauksen:

Quote
On totta, ettei tarkempia tietoja tilastointitavasta, käsitteistä yms. ole liitetty taulukkojen yhteyteen, vaikka ehkä syytä olisi. Olemme uudistamassa Suomi lukuina –sivustoa ja tulemme kiinnittämään huomiota mm. metatietojen saatavuuteen.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 14.06.16 - klo:06:18
Tässäkin uutisessa omavaraisuudesta puhutaan mielestäni sanan intiutiivisessa "arkimerkityksessä" eli siten, paljonko syömästämme ruoasta itse tuotamme:

Maitoa tuotetaan jo vähemmän kuin pulavuosina – "Omavaraisuus vaarassa, jos maatalouden kriisi jatkuu" (http://yle.fi/uutiset/maitoa_tuotetaan_jo_vahemman_kuin_pulavuosina__omavaraisuus_vaarassa_jos_maatalouden_kriisi_jatkuu/8926686)

Mutta tämän yleisarvion mukaan ylituotanto ja sen rajoittaminen, nyt tai ainakaan tulevaisuudessa, ei olisi se ongelma:

Quote
Tuottajahintojen lasku ja Venäjän elintarvikeviennin romahdus ovat saattaneet maatalouden kannattavuuskriisiin, joka voi johtaa tilojen lopetuspäätöksiin jo tänä vuonna. Sitä kautta se saattaa vaarantaa suomalaisen ruokatuotannon omavaraisuuden.

– Omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat tärkeitä asioita, mutta kun katsoo maatalouden kannattavuuslukuja, niin aika moni tila joutuu tekemään lopettamispäätöksen, Kaila toteaa.

PS. Komea ja hurja on tuossa tuo tuottavuuden nousu maitotiloilla: noin neljänneksellä lypsylehmiä tuotetaan lähes sama määrä maitoa kuin 60 vuotta sitten. Pystyvätkö kaikki teollisuudenkaan alat osoittamaan samanlaista kehitystä!

PS2. Asian kokonaisanalyysi on kyllä kieltämättä monimutkaisempi. Noilla "salaisilla"  :D laskentakaavoilla on merkityksensä! "Huoltovarmuudessa" on lisäksi jo käsitteenä kytkentä poikkeusoloihin, noihin YLE:n otsikon "pulavuosiin". (Jos nyt arvioidaan appelsinien riittävyyttä, "sitten" arvioidaan väestön C-vitamiinin saantia ...)
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 11.07.16 - klo:13:38
Nimimerkki "Suuri ajattelija" Agronetin keskustelupalstalla (https://keskustelukanava.agronet.fi/agronet/index.php?PHPSESSID=cp762dr05ne9pbl2q593aatp57&topic=70749.msg1277924#msg1277924) muistaa sen käyneen näin (ja onhan mukana ehdotuskin). Vastaus on ehdotukseen metsittämisestä:

Quote
Ei kovinkaan hyvä ajatus ja sitä paitsi ajatuksena se ei ole uusi. Maatalouden ylituotantoa yritettiin pienentää tasapainottamislain 1261/1989 avulla ja silloin maksettiin 10 vuotta luomusta, pellon metsittämisestä. Myös kesanto- ja bonussopimukset kuuluivat asiaan ja surkuhupaisaa on tässä se, että sen turvin moni etelän viljelijä luopui maidosta ja nyt ruikuttavat maidon tuotantotuen perään. Käsittämätöntä katkeruutta.

Pellon metsittäminen meni, mutta luomu jäi voimaan kalliina ja tehottomuutta luovana järjestelmänä, joka toki ajatuksena ja vain ajatuksena on ihan hyvä..

Toisaalta ao. laki oli rehellinen ja oikeudenmukainen. Luomulle annettiin 10 vuotta aikaa ja sen jälkeen sen piti toimia omillaan, markkinavoimien ehdoilla. Ihan niin ei tainnut käydä. Edelleen luomusta voisi maksaa tuon 10 vuoden tuen ja joka siinä ajassa ei onnistu, etsiköön itselleen sellaisen tuotantomuodon, jonka osaa ja jolla on kysyntää.

Noin kauan sitten en itse vielä ollut millään tavalla maatalousasioista kiinnostunut, enkä siten voi väittää tuota mitenkään muistavani. Mutta niin kauan kuin muistan, yhtenä luomuviljelyn perusteluna eli jotenkin järkevänä syynä tuo ylituotannon hillintä on kutenkin aina silloin tällöin tullut esiin, "kummitellut".
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 29.05.18 - klo:08:26
Ja luomuviljely oikeastaan todellakin (mutta toisella tavalla kuin Luomuliitto sanoo) vain tapa varautua poikkeusoloihin: pellot pidetään käytännössä poissa tuotannosta, mutta kuitenkin peltoina.

Toisaalta minulle on kauan sitten tullut mieleen, että onhan meillä äärimmäisiä poikkeusoloja varten vanha (vaikka äärimmäinen) keino: kaskiviljely. Ja paljon metsää.

Tuo tuli taas mieleen, kun luin tästä:

Suomen juhlakaski syttyy perjantaina Padasjoella metsäpalovaarasta huolimatta (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.240937)

Alueelle istutetaan myöhemmin tutkimusmetsää. Mutta tuleehan tuossa tietoa ja kokemusta myös rukiin viljelystä kaskimaalla. Minun tietojeni mukaan sadot kaskiipelloilla saattoivat jo aikanaan (satoia vuosia sitten) olla huikeita (vaikka vain vuoden tai parin ajan).

Quote
Mikäli kaikki sujuu suunnitelmien mukaan, polton jälkeen hehtaarin alalle viljellään kaskiruista. Myöhemmin alalle istutetaan metsää, josta tulee Luonnonvarakeskuksen metsäntutkimuksen koeala.

Niinpä tuon juhlallisen kokeilun jälkeen saattaisi olla tiedossa, kannattaisiko luomupelloille mieluummin istuttaa tarvittaessa kaskettavaa metsää.

***

Tuo tekisi kyllä mieli nähdäkin, sen verran juhlalliselta se kuulostaa. Valitettavasti olen perjantaina muualla. Toivottavasti tuosta tehdään filmi nettiin.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 19.09.18 - klo:02:27
Olin jo (kuitenkin) menossa katsomaan tuota kaskea, kun viime tingassa tuli tieto, että se oli kuitenkin paloturvallisuuden takia peruutettu.

***

Huoleton suhtautuminen, sanoisin, molemmilla haastatelluilla:

PTT:n Kyösti Arovuori: "Huoltovarmuutta palvelisi, jos maataloussektori olisi pienempi" (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.301542)

Quote
Hänen mukaansa huoltovarmuuden näkökulmasta kaiken kulutuksen ei tarvitse olla kotimaista ruokaa. Hakolan mukaan turvallinen lähtökohta olisi, että reilusti puolet ruoankulutuksesta olisi kotimaista.

Heijastuuko tuo asenteisiin luomua kohtaan? Eli juuri nyt ei ole niin väliä, vaikkeivät luomupellot juuri mitään tuottaisikaan?
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 10.01.20 - klo:05:33
Ei  liity välttämättä luomuviljelyyn tai täysin selity sillä:

Ruotsi huolissaan omavaraisuudesta, joka on 30 prosenttiyksikköä Suomea alempi – hallitus penää kansalaisille ohjetta kriisiruuasta (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.781592)

Myös ruotsalaisissa uutisissa on ollut asiasta puhetta:

Utredning ska ta fram bästa krismaten (https://www.landlantbruk.se/lantbruk/utredning-ska-ta-fram-basta-krismaten/)

Ökad livsmedelsförsörjning ger ökad motståndskraft (https://www.landlantbruk.se/ledare/okad-livsmedelsforsorjning-ger-okad-motstandskraft/)

Mutta osin liittyy ja selittyy: luomuviljelyn osuus Ruotsissa on ollut noin kaksinkertainen Suomeen verrattuna. Huonomman tuottavuuden takia siellä jää noin 14% sadosta saamatta. Meillä uupuu vain ehkä n. 7%. Luvut eivät ole tarkkoja, mutta niiden suhde lähellä oikeaa.

Se myöntäen, että Ruotsissa saattaa olla käytössä juuri se tavallaan rationaalinen strategia: normaaliaikoina kansaa ruokitaan halvalla tuontiruoalla. Luomupeltojen tuotolla ei normaaliaikoina ole merkitystä, kunhan ne säilyvät viljelykunnossa poikkeusaikoja varten.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 05.04.20 - klo:07:48
Tällainen vetoomus nyt, josta myös MT teki (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1047717) uutisen:

Pyyntö Suomen maataloustuottajille (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/pyynto-suomen-maataloustuottajille/)

Quote
On selvää, että tulevasta kriisistä yksikään maa ei selviä yksin. Apua on haettava ja annettava nimenomaisesti lähialueille. Meille se tarkoittaa Pohjoismaita. Suomi pystyy auttamaan esimerkiksi Ruotsia selviämään kriisin yli nostamalla viljelyalaamme ja viemälle tarvittaessa tärkeään länsinaapuriimme viljaa ja/tai muita elintarvikkeita.

Viimeisimmän tilaston mukaan Suomen peltopinta-alasta reilusti yli 10 prosenttia on kesantoa tai luonnonhoitopeltoa. Niiden välitön käyttöönotto nostaisi omaisuusastettamme merkittävästi ja mahdollistaisi naapuriavun.


Täällä tulee tietysti välittömästi mieleen, että molemmissa maissa on myös yli 10% luomualaa. Joka tuotoltaan ei paljon eroa kesannoista. Jos todellinen pula viljasta tulee, sen viljeleminen tehoviljelyn keinoin auttaisi siinä ongelmassa myös. Ja luultavasti kaikkein nopeimmin.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 30.04.20 - klo:05:48
Luke rauhoittelee meitä:

Peltoalaltamme saatava sato mahdollistaa normaalioloissa peruselintarvikkeiden korkean omavaraisuusasteen (https://www.luke.fi/uutinen/peltoalaltamme-saatava-sato-mahdollistaa-normaalioloissa-peruselintarvikkeiden-korkean-omavaraisuusasteen/)

Se olisi tuohon voinut vielä lohduttavasti  lisätä, että meillä on vajaakäytössä oleva puskurialue, joka Ruokaviraston mukaan oli 13,9% peltoalasta vuoden 2019 lopussa. Josta noin 65% on nurmea. Verrattuna tavanomaisen noin 35 prosenttiin.
Title: Vs: Ylituotanto? Sen hillintä?
Post by: Heikki Jokipii on 07.09.20 - klo:04:12
Maaseudun Tulevaisuus kysyy ja vastaa (tai valitsee vastaajat):

MT selvitti: Miksi Suomessa kannattaa tuottaa ruokaa, vaikka monissa muissa maissa sadot ovat suuremmat ja kasvukausi pidempi? Näin vastasivat asiantuntijat (https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.1183324)

Uskotaan nyt vaikka niitä perusteluja. Mutta luomun osalta voisi olla toisin, ja vanha ehdotuksemme voi olla edelleen kurantti:

[...]
b) onko sen myytävissä olevan luomun pakko olla kotimaista? Halvin ulkomainen luomu pärjäisi varmaan hyvin kustannustehokkaasti, so. aivan ilman tukea?

Yhä selkeämmin on perusteltu se Matti Pekkarisen idea, että kaikki (hyvin vähäinen) myyntiin tarvittava luomu ostettaisiin ulkomailta. Ja luomuviljely Suomessa tyystin lopetettaisiin. Kananmunia ehkä lukuun ottamatta tuollaisen aika ison järjestelyn ylläpitäminen tuntuu aika turhanaikaiselta. Munintakanoillekin voitaisiin varsin helposti tuoda tarvittava luomurehu tuoda muualta.

Vastaehdotus: koko luomuruoan kysyntä Suomessa voidaan helposti tyydyttää tuonnilla (http://tuottavamaa.net/uutiset.php?News_id=391)

Tuon v. 2015 uutisemme luvut ovat vähän vanhentuneita. Mutta eivät olennaisesti. Mm. viimeinen saatavissa oleva tieto luomun osuudesta ruoan vähittäismyynnistä oli vain 2,6 prosenttia. Ja myyty määrä hintataso huomioiden edelleen siinä 1 prosentin kieppeillä.

Niinpä vaikkapa huoltovarmuusperustelu ei luomun kohdalla päde.

Paitsi siinä tapauksessa, jos luomuala edellä kuvatulla tavalla mielletään varmistusalueeksi todella pahoja päiviä varten.

***

Se, että luomuviljelyn tärkeimmästä viljalaadusta, kaurasta, hyvin suuri osa viedään, on oikeastaan vain tapa hoitaa ylituotanto-ongelmaa. Vaikkapa tässä 3 vuoden takaisessa Pro Luomun artikkelissa ...

Hyvä menekki ja parempi kannattavuus kasvattavat luomukauran viljelyä (https://proluomu.fi/hyva-menekki-ja-parempi-kannattavuus-kasvattavat-luomukauran-viljelya/)

Quote
Suomalaisella luomukauralla ja siitä jalostetuilla tuotteilla on kysyntää sekä Suomessa että erityisesti ulkomailla.
(lihav. HJ)

... sanotaan oikeasti, että luomukauraa tuotetaan kotimaiseen kysyntään eli tarpeeseen nähden liikaa. Sitä varten sitten tarvittiin artikkelissa kuvattua luomupuuronsyöntikampanjaakin.