Logo Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa-Turvattu Luonto ry
Etusivu Uutiset Artikkelit Keskustelut Linkit Yhdistys

4. Tehoviljely tuhlaa ravinteita?

TYPPI: V€KILANNOITTEEN JA ORGAANISTEN LANNOITTEIDEN VERTAILUA

Tässä ensin tietoa orgaanisten lannoitusaineiden lannoitusarvosta:

(klanta=kuivalanta, llanta=lietelanta) VILJAVUUSPALVELU -95:

  %   kg/tonni tuoretta lantaa    
  kuiva-aine kok N liuk N P K
naudan klanta 18,4 4,6 1,2 1,6 4,2
naudan llanta 8,1 3,3 1,8 0,7 2,8
naudan virtsa 2,6 3,1 2,8 0,2 5,0
           
sian klanta 23,0 7,2 2,8 3,0 4,0
sian llanta 3,7 4,2 3,0 1,3 1,2(vilj.palvelu ym)
           
komposti,          
naudan klanta          
hyvä   4,0 1,0 1,6 4,2
huono   3,0 0,3 1,0 3,0(oppikirja)
           
naudan llanta,          
ilmastoitu 8 1,9 1,2 1,0 2,8(mikrovisu)
           
naudan lanta,          
lietukomposti 21 3,5 0,9 0,8 2,4(mikrovisu)

ESIM VILJASADON OTTAMA 50KG TYPPIM€€R€ /HA VOI OLLA PER€ISIN SEURAAVISTA L€HTEIST€:

1.Väkilannoite, annettu 60 kg N .... jyväsadossa 50 kg N, muualla 10 kg (haihtunut noin 9 kg ja huuhtoutunut noin 1 kg)

2. Naudan kuivikelanta, jossa katsotaan, että väkilannoitteen veroinen lannoitusvaikutus levitysvuonna = liukoinen typpimäärä (Viljavuuspalvelu ym): -kok N 4,6 kg/tonni lantaa, liuk N 1,2 kg/tonni lantaa (yllä olevasta taulukosta nähtävissä) -käyttömäärä 50 tonnia/ha, jolloin väkilannoitteen veroiseksi N-vaikutukseksi tulee 50* 1,2 = 60 kg -naudan kuivikelannan jälkivaikutus on 0,5 kg/tonni, joka tulee kasvien käyttöön seuraavina vuosina -laskelma: peltoon 50*4,6 kg N=230 kg N, josta sadoissa korjataan 50 kg + 0,5*50 = 75 kg .... jyväsadoissa 75 kg N, muualla 230-75 = 155 kg (huuhtoutuu ja haihtuu)

3. Naudan lietelanta, jossa samoin katsotaan , että väkilannoitteen veroinen lannoitusvaikutus levitysvuonna= liukoinen typpimäärä -kok N 3,3, liuk 1,8 kg N /tonni lantaa -käyttömäärä 33 tonnia/ha, jolloin väkilannoitteen veroiseksi N-vaikutukseksi tulee 33*1,8 = 60 kg -naudan lietelannan jälkivaikutus on 0,2 kg/tonni , joka tulee kasvien käyttöön seuraavina vuosina -laskelma: peltoon 33*3,3 kg N= 109 kg N, josta sadoissa 50 kg + 0,2*33 =565,6 kg N .... jyväsadoissa 56,6 kg N, muualla 109-56,6 kg = 53,4 kg (huuhtoutuu ja haihtuu)

4. Vihantalannoitus, puna-apila 1v -typpisisältö noin 200 kg, josta käytännön havaintojen mukainen sato on suunnilleen sama kuin yllämainituissa tapauksissa -jälkivaikutuksineen typpeä tullee talteen noin 70-80 kg .... jyväsadoissa noin 75 kg, muualla 200-75 kg = 125 kg (huuhtoutuu ja haihtuu)

5.KOMPOSTIN ravinnesisällöstä on ristiriitaisia tietoja: -allaoleva taulukko on luomuviljelyn oppikirjasta

komposti,  kok N liuk N P K
naudan kuivalannasta        
hyvä 4,0 1,0 1,6 4,2
huono 3,0 0,3 1,0 3,0

Taulukon arvojen perusteella kompostin ravinnearvo on suunnilleen naudan kuivikelannan luokkaa, joten sen käyttömäärä saman lannoitusvaikutuksen saamiseksi olisi noin 50 tonnia/ha, sen tuottamiseen tarvittaneen ainakin 85 tonnia lantaa ... 85*4,6 = 391 kg N -jyväsadoissa noin 75 kg, muualla 391 - 75 kg = 316 kg (huuhtoutuu ja haihtuu).

Matti Pekkarinen

Takaisin

© Luonnonsuojeluyhdistys Tuottava Maa - Turvattu Luonto ry